>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Tlumočnické služby

Žijete na území Libereckého kraje? Jste osobou se sluchovým nebo kombinovaným handicapem nebo máte takto handicapované dítě? Potřebujete pomoc tlumočníka při jednání s úřady, lékaři, v zaměstnání nebo v jiných situacích? Potřebujete se domluvit se svými rodiči, dětmi nebo jinými rodinnými členy? Potřebujete přetlumočit Váš telefonní hovor? Potřebujete přeložit nějakou písemnost? Potřebujete se domluvit se svým blízkým okolím, uplatnit své oprávněné zájmy a hájit své právo? Toto vše Vám rádi zprostředkujeme naší tlumočnickou službu. Tuto profesionální sociální službu poskytujeme i on-line prostřednictvím videohovoru.

Tlumočnická služba je poskytována bezplatně osobám starším 7 let věku, které žijí v Libereckém kraji. Služba je poskytována na pobočkách organizace, v terénu a v přirozeném prostředí klienta. Tuto službu je možné využívat i on-line prostřednictvím videohovoru.
Služba je určena osobám v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se sluchovým nebo kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením, popř. přidruženým zdravotním postižením. Tedy lidem, kteří potřebují pro komunikaci s okolím český znakový jazyk nebo jeho modifikovanou či taktilní (hmatovou) formu. Službu mohou využívat i lidé ohluchlí a nedoslýchaví.
Neposkytujeme službu osobám, které vyžadují jiný druh sociální služby. Oprávněnost žadatele o službu vyhodnocujeme individuálně podle požadavků klienta. Službu poskytujeme uživatelům v situacích, kdy požadují odbornou pomoc, která jim zajistí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a která jim umožní uplatnit svá práva a oprávněné zájmy při obstarávání osobních záležitostí.

 
 
 
 
load