>
>
17707497

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Aktuality

16.08.2006

Připoj se k internetu a pracuj z domova

"PŘIPOJ SE A PRACUJ" je rozvojovým kurzem pro zdravotně postižené. Cílem kurzu je přepravit zdravotně postižené spoluobčany na pracovní pozice, které by mohli vykonávat z domova prostřednictvím nástrojů a prostředků informačních a telekomunikačních technologií. Projekt získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci programu JPD3 - Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha, Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

 
16.08.2006

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

MPSV zveřejnilo na svých internetových stránkách Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, které formou otázek a odpovědí vysvětlují nejdůležitější změny, které zákon přináší. 22 stránkový článek najdete na Portálu pro zdravotně postižené v sekci zákon ke stažení nebo na stránkách MPSV.

 
16.08.2006

Vyhlášení výběrového řízení na kontaktní sociální pracovníky

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje vyhlásilo dne 14. 8. 2006 výběrové řízení na kontaktní (terénní) sociální pracovníky - 2 místa po 0,5 úvazku pro regiony Liberec a Jablonec nad Nisou. Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 11.9.2006.

 
16.08.2006

Před podáním žádosti o důchod si lidé chybějící doby pojištění mohou doplatit

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se v poslední době obrací čím dál více lidí, kterým chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání starobního, invalidního či pozůstalostního důchodu. Aby důchod dostali, žádají o odstranění tvrdosti zákona. Situaci přitom mohou řešit standardním způsobem: doplatit si chybějící dobu formou dobrovolného důchodového pojištění. Musí tak ale učinit ještě před tím, než si podají žádost o důchod, a nesmí jim uplynout doba, za kterou je možné pojistné doplácet zpětně.

 
20.07.2006

NRZP ČR chce nové logo

Dne 20. 7. 2006 vyhlásila Národní rada zdravotně postižených ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ, o.s. veřejnou soutěž na vytvoření nového loga a logomanuálu Národní rady zdravotně postižených. Předmětem soutěže je navrhnout logotyp pro NRZP. Značka by měla sestávat z grafického symbolu a zkratky NRZP ČR.

 
20.07.2006

Stát se zaměří na větší podporu rodin s dětmi

Podpora slučitelnosti profesních a rodičovských rolí, větší zapojení otců do péče o děti, efektivnější daňová podpora rodin s dětmi, úprava dávek pro rodiny s dětmi v oblasti státního sociálního zabezpečení a větší zapojení krajů a obcí do rodinné politiky - ; to jsou hlavní cíle Akčního plánu podpory rodin s dětmi pro období 2006 - ; 2009, který schválila vláda. Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vychází z Národní koncepce rodinné politiky, kterou kabinet schválil už v říjnu 2005.

 
20.07.2006

Příspěvek na volání 200 Kč bude až na podzim

Zdravotně postižení zatím dostanou dotace podle starých pravidel. Sociálně slabí musí počkat nejméně do září. Sociální dávky, které nově přilepší desítkám tisíc lidí na volání, nabírají zpoždění.

 
10.07.2006

OSVČ budou mít od 1. 1. 2007 nárok na nemocenské

Dne 1. ledna 2007 vejde v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění a s ním související novely dalších právních předpisů. Nová právní norma mění mimo jiné podmínky pro čerpání nemocenského a zavádí náhradu mzdy.

 
10.07.2006

Zdravotní stav posuzují od 1. července 2006 úřady práce

Od 1. července 2006 už nebudou o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné rozhodovat příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), ale úřady práce. Změna souvisí s novým zákonem o sociálních službách a jeho doprovodným zákonem, který mění některé další právní normy včetně zákona o zaměstnanosti. Přestože zákon o sociálních službách vejde v účinnost až od 1. ledna 2007, některá ustanovení doprovodného zákona budou účinná už od 1. července 2006.

 
10.07.2006

Od 1. července 2006 se zvýšila minimální mzda

Od 1. července 2006 vzroste minimální mzda (MM) o 5,1 %. Měsíčně tak budou lidé, kteří minimální mzdu pobírají, dostávat místo současných 7 570 Kč 7 955 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste ze 44,70 Kč na 48,10 Kč.

 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 30 starší
 
 
 
 
load