>
>
22131377

Chceme vás informovat...

Jarní výstava 2023 Den v DMA Praha s.r.o. Oznámení o provozní době pobočky Centra pro zdravotně postižené v České Lípě v prosinci 2017 Drážďany 2016 Ohlédnutí za Adventní výstavou \"Když jsme fit, osobní asistence jde nám líp\" Vzdělávání pracovníků CZP LK 2016 Adventní výstava Kurz znakového jazyka Nabídka ozdravných pobytů pro rodiče s dětmi \"Tvoříme duší\" Zákupy 2016 Jak komunikovat s lékařem? UPOZORNĚNÍ!!! Odborné vzdělávání pracovníků CZP Česká Lípa Posezení s barvami Vánoční setkání pracovníků CZP Česká Lípa Ježíškova dílnička Pozvánka Pozvánka - workshop \"Sladění rodinného a pracovního života\" Pracovníci CZP pracují asertivně, nepodléhají stresu a poskytují kvalitní služby v českolipském regi \"Závislý rodič\" Kurz znakového jazyka pro začátečníky - volnočasová aktivita pro širokou veřejnost Posezení s barvami Automobil pro CZP Česká Lípa Pozvánka - Jarní výstava CZP Česká Lípa Distribuce Euroklíčů v Libereckém kraji Pozvánka - Posezení s barvami v roce 2015 Pozvánka - Tradiční vánoční výstava Pozvánka na Jarní výstavu prací osob se zdravotním postižením a seniorů (Česká Lípa) Pozvánka Posezení s barvami Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením Bezplatné právní poradenství Pozvánka Pozvánka na prodejní vánoční výstavu umělecké tvorby osob se zdravotním postižením a seniorů Posezení s barvami Bezbariérové bydlení Tradiční jarní výstava TyfloCentrum Liberec, o.p.s. - Průvodcovské a předčitatelské služby, Sociální rehabilitace Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé Osobní asistence zdarma Tradiční výstava výrobků v České Lípě Pozvánka na přednášku Rekondiční pobyt pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky TIP NA VÝLET Poděkování Jarní výstava Pozvánka na výstavu prací do České Lípy Posezení s barvami Kurz českého znakového jazyka Pozvánka Osobní asistence Česká Lípa splňuje Standardy kvality sociálních služeb na 93,75 % ! Volné bezbariérové byty - nabídka Nabídka bezbariérových bytů Mimo mísu Posezení s barvami Jarní výstava Osobní asistence dětí a mladistvých

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Aktuality

Před zahájením II
24.04.2007

Prezentační setkání v Zákupech

První prezentační setkání v rámci projektu Tvoříme duší . . . v letošním roce bude věnováno českolipskému regionu. Setkání výtvarníků a osobností českolipského regionů a představení tvorby handicapovaných umělců široké kulturní veřejnosti proběhne na Státním zámku v Zákupech ve dnech 5. 5. - ; 6. 5. 2007. Záštitu nad celým projektem Tvoříme duší . . . převzal i v roce 2007 hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan. Na všechny dny setkání je připraven bohatý kulturní program. Více informací o projektu a program setkání naleznete na našem internetovém portálu.

 
16.04.2007

Sociálním zabezpečením vás provede stejnojmenná publikace

Víte, jak se vypočítá nemocenské, výše pojistného nebo starobní důchod? Zajímá vás, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství nebo jaké doby pojištění jsou nezbytné, abyste mohl dostat důchod? Na tyto všechny otázky najdete odpověď v publikaci „Sociální zabezpečení 2007“. Nedávno ji vydala Česká správa sociálního zabezpečení. V elektronickém formátu ji naleznete i na webu ČSSZ.

 
10.04.2007

Nabídka kurzů v rámci projektu Rovné příležitosti pro důstojný život

Jednou z aktivit projektu "Rovné příležitosti pro důstojný život", který realizuje Centrum pro zdravotně postižené LK na území Libereckého kraje v rámci SROP 3.2, jsou vzdělávací kurzy, které umožní zdravotně znevýhodněným občanům získání nových znalostí a dovedností, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a usnadní jim zapojení do běžného života společnosti. Postupně proběhnou ve 4 městech Libereckého kraje kurzy PC a IT, kurzy "Jednoduše získej práci" a kurzy motivačně - aktivizační. Podrobné informace o kurzech a přihlášky naleznete na portálu pro zdravotně postižené nebo jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené v Liberci, České Lípě, Semilech a Jablonci nad Nisou.

 
10.04.2007

Rovné příležitosti pro důstojný život

Pod tímto názvem realizuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nový projekt, který získal podporu v rámci grantového schématu LK "Sociální integrace v Libereckém kraji" v rámci 4. výzvy SROP 3.2. Realizace projektu potrvá do 31.3.2007.

 
05.02.2007

Uzávěrka literární soutěže Internet a můj handicap už za dva týdny

Praha, 5. února 2007 - ; Žijí s roztroušenou sklerózou, hluchoslepotou, nebo třeba se svalovou dystrofií, jedno však mají společné. Ve svém příspěvku, který již poslali do třetího ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, velmi přesvědčivě popisují, jak jim pomáhá internet vyrovnat se s jejich postižením. Ostatním, kteří by se chtěli svěřit, jak internet ovlivňuje jejich život, zbývají už jen dva týdny do uzávěrky soutěže, na jejíž vítěze čekají mobilní telefon od společnosti Telefonica 02 Czech Republic, počítačové programy společností Microton, Software602 a Symantec a knihy z vydavatelství Zoner Press.

 
29.01.2007

Příspěvek na péči a pomoc v hmotné nouzi

Obavy rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením, že obdrží letos menší dávky, pokládá Ministerstvo práce a sociálních věcí za nepodložené. Nejen, že nedojde ke snížení těchto dávek, ale naopak se zvýší. Změní se však jejich struktura ve prospěch dávek, na které mají rodiče postižených dětí nárok. Více informací k této problematice naleznete na www.czp.az4u.info.

 
Modrý slon
29.01.2007

II. ročník soutěže o Cenu Modrého slona 2007 byl vyhlášen

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Sdružení ARTEFAKTUM vyhlásilo již II. ročník celostátní soutěže o Cenu Modrého slona 2007 v 10 uměleckých kategoriích. Soutěže se můžou zúčastnit zdravotně handicapovaní i zdraví občané ČR včetně dětí. Pokud máte dostatek elánu a tvůrčí inspirace neváhejte zaslat svoji přihlášku nejpozději do 30.4.2007 na adresu uvedenou v přihlášce. "Bez bariér v duši i v životě" je mottem celého projektu "Tvoříme duší...", v rámci něhož, je soutěž vyhlášena. V minulém roce se do soutěže zapojilo celkem 237 účastníků. Celkem bylo přihlášeno 631 uměleckých děl, 32 škol a ústavů a 22 divadelních, hudebních nebo tanečních souborů. Uděleno bylo celkem 10 hlavních cen a 25 čestných uznání.

 
S_logo
23.01.2007

Sdruženáček 1 / 2007

Právě vyšlo první letošní číslo oblibeného časopisu Sdruženáček. První číslo časopisu informuje o novém projektu CZP LK "S akcentem na budoucnost" realizovaného za podpory ESF a EU, některých nových změnách v rámci osobní asistence, dále přináší pravidelné rubriky: Z činnosti organizací..., Pozvánky..., Blahopřejeme ... a další

 
ESF
23.01.2007

Přehled kontaktních a poradenských míst v Libereckém kraji

V rámci projektu "S akcentem na budoucnost" je v sítí kontaktních a poradenských míst v LK poskytováno odborné sociální poradenství. Veškeré poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. Projekt je realizován za podpory ESF a EU. Přehled kontaktních a poradenských míst, včetně doby poskytování služeb, najdete na internetovém portálu pro zdravotně postižené www.czp.az4u.info

 
19.01.2007

Blokový grant pro NNO vyhlášen

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 1. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace finančních mechanismů EHP/Norska s názvem „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO“.

 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 32 starší
 
 
 
 
load