>
>
21070658

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Aktuality

S_logo
10.10.2006

Sdruženáček 10 / 2006

Právě vyšlo řijnové číslo časopisu Sdruženáček, který pro Vás vydává Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Z obsahu vybíráme: Nedostatek finančních prostředků ohrožuje realizaci zákona o sociálních službách, Projekt "Tvoříme duší.." v Semilech úspěšný, Podzimní výstavy prací zdravotně handicapovaných, Z činnosti organizací..., Kurz "Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů" v polovině, Co je a co není osobní asistence, Úspěšné starnutí a aktivní stáří. Příjemné čtení.

 
05.10.2006

MZ ČR vyhásilo dotační programy pro rok 2007

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo pro uchazeče o státní dotace v roce 2007 celkem 4 dotační tituly: Program Podpory nestátních neziskových organizací (NNO) - Projekty zdravého stárnutí (ZS) - Program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - Program Podpory veřejných účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených VÚA/2. Upozorňujeme, že všichni uchazeči o státní dotace v roce 2007, se v souladu s doporučením Ministerstva informatiky musí zaregistrovat na Portálu veřejné správy (v sekci Nestátní neziskové organizace).

 
logo world
04.10.2006

Světový den hospiců 2006

Dne 7. října 2006 se v mnoha zemích světa na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž smyslem je zlepšit informovanost veřejnosti o práci v hospicích a finančně je podpořit, inspirovat diskusi k tématu důstojného života až do jeho konce. V Libereckém kraji Vás na oslavy Světového dne hospiců zve Hospic Anežky České

 
logo NRZP
26.09.2006

Mimořádné tiskové prohlášení V. Krásy

Nedostatek finančních prostředků ohrožuje realizaci zákona o sociálních službách.
Při včerejším jednání vlády se nepodařilo do návrhu státního rozpočtu zahrnout dostatečné finanční zdroje na financování poskytovatelů sociálních služeb. V dotačním řízení byly předloženy žádosti od poskytovatelů sociálních služeb ve výši 9,3 miliardy korun. Předchozí vláda prakticky nepokryla tyto předpokládané výdaje a současná vláda uvolnila pouze 4 miliardy. Znamená to tedy, že prostředky státního rozpočtu nepokrývají ani 50% požadavků. Pokud vláda nenajde další prostředky, nebudou pokryty potřeby poskytovatelů sociálních služeb a může tak dojít k redukci sociálních služeb. Nenastartuje se tak dostatečně transformace systému sociálních služeb s preferencí poskytování služeb v domácím prostředí. To by znamenalo zásah do života tisíců starších občanů a lidí se zdravotním postižením.
Tato situace je nepřijatelná. NRZP ČR vyzývá vládu ČR a Parlament ČR, aby při projednávání státního rozpočtu navýšily prostředky na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud se ve státním rozpočtu nenajdou další peníze, hrozí kolaps především terénních sociálních služeb.Václav Krása,
předseda NRZP ČR.

 
04.09.2006

Kurzy znakového jazyka nově v Liberci a Semilech

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nově pořádá kurzy českého znakového jazyka pro začátečníky v období od října 2006 do června 2007 v rozsahu 70 lekcí v Liberci a Semilech. Přihlášky na kurz jsou k dispozici na jednotlivých CZP nebo na našem internetovém Portálu pro zdravotně postižené.

 
2006
04.09.2006

Semilské impulzy

3. prezentační setkání projektu Tvoříme duší.. je věnované semilskému regionu. Setkání výtvarníků a osobností semilského regionu a představení tvorby handicapovaných umělců široké kulturní veřejnosti se bude konat 23. září v budově Kulturního centra Golf v Semilech. Toto setkání navazuje na úspěšné 1. prezentační setkání českolipského regionu, které proběhlo 22. 4. - ; 23. 4. 2006 na Státním zámku v Zákupech a 2. prezentační setkání libereckého regionu, které se konalo 3. června v Liberci, jako "Malá zahradní slavnost".

 
16.08.2006

Připoj se k internetu a pracuj z domova

"PŘIPOJ SE A PRACUJ" je rozvojovým kurzem pro zdravotně postižené. Cílem kurzu je přepravit zdravotně postižené spoluobčany na pracovní pozice, které by mohli vykonávat z domova prostřednictvím nástrojů a prostředků informačních a telekomunikačních technologií. Projekt získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci programu JPD3 - Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha, Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

 
16.08.2006

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

MPSV zveřejnilo na svých internetových stránkách Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, které formou otázek a odpovědí vysvětlují nejdůležitější změny, které zákon přináší. 22 stránkový článek najdete na Portálu pro zdravotně postižené v sekci zákon ke stažení nebo na stránkách MPSV.

 
16.08.2006

Vyhlášení výběrového řízení na kontaktní sociální pracovníky

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje vyhlásilo dne 14. 8. 2006 výběrové řízení na kontaktní (terénní) sociální pracovníky - 2 místa po 0,5 úvazku pro regiony Liberec a Jablonec nad Nisou. Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 11.9.2006.

 
16.08.2006

Před podáním žádosti o důchod si lidé chybějící doby pojištění mohou doplatit

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se v poslední době obrací čím dál více lidí, kterým chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání starobního, invalidního či pozůstalostního důchodu. Aby důchod dostali, žádají o odstranění tvrdosti zákona. Situaci přitom mohou řešit standardním způsobem: doplatit si chybějící dobu formou dobrovolného důchodového pojištění. Musí tak ale učinit ještě před tím, než si podají žádost o důchod, a nesmí jim uplynout doba, za kterou je možné pojistné doplácet zpětně.

 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 31 starší
 
 
 
 
load