Odborné sociální poradenství

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem, považujete ji za naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám podporu našich specializovaných poraden pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kde Vám naši odborní pracovníci pomohou najít a realizovat cestu, která povede k řešení a zlepšení Vaší obtížné životní situace.

Službu poskytujeme s více než 20tiletou tradicí.

Pro koho je poradna určena?

Osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.