>
>
19828050

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Kurzy českého znakového jazyka v roce 2018

Kurzy českého znakového jazyka 1-3 pro veřejnost

1) úvod do problematiky a získání základních jazykových a komunikačních dovedností (50 hod.) akreditace č. A2017/0602-SP/PC/VP (+ neformální pečovatelé)

2) rozšíření jazykových a komunikačních dovedností (50 hod.) akreditace č. 2017/0110-PC/SP/PP

3) rozšíření jazykových a komunikačních kompetencí II. (50 hod.) akreditace č. 2015/0849-PC/SP/PP

komentář: (SP) sociální pracovníci, (PC) pracovníci v sociálních službách, (VP) vedoucí pracovníci, (PP) podpora pečujících


Kdy a kde se budou kurzy konat?

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1,  Liberec (2. patro, malý sál), zahájení dne 2. 10. 2018, čas kurzu od 15 do 16,30 hod.

Městská knihovna Semily, Tyršova 49, Semily (čítárna 1. p.), zahájení dne 18. 10. 2018, čas kurzu od 14,45 do 16,15 hod. 

Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou, Emílie Floriánové 8, Jablonec nad Nisou (Spolkový dům, 2. patro),zahájení dne 6. 11. 2018, čas kurzu od 17,30 do 19,00 hod. 

Každý kurz má 25 vyučovacích lekcí (1 lekce/ 90 min, tj. dvě vyučovací hodiny).

Kurzy se konají pravidelně každý týden, předpokládáné ukončení kurzů duben - květen 2019.

Kapacita kurzu je max. 12 osob a min. 8 osob.


Co na kurzu bude a co se naučím?

Neverbální komunikace (pantomima, gesta, mimika); procvičení orientace v prostoru, jemné motoriky a koordinace pohybů; nácvik vědomého používaní a prožívání vlastní řeči těla;  lexikální a gramatická stránka znakového jazyka; jazykové a komunikační normy Neslyšících; dovednosti pro zdárnou komunikaci s lidmi s různou mírou sluchového postižení, a obecně v situacích, kdy mluvené slovo nestačí; komunikace s rodilými mluvčími znakového jazyka; prostor pro diskuzi a individuální rozvoj. 


Kolik a jak zaplatím?

4 000,- Kč (dle počtu přihlášených účastníků sleva až 1 000,- Kč); první hodina je zdarma, poplatek za kurz bude vybírán hotově proti stvrzence na místě konání kurzu v jeho průběhu (do jednoho měsíce od začátku kurzu) nebo bezhotovostně na základě vystavené faktury, popř. na splátky.

Účastník dostane po úspěšném absolvování kurzu osvědčení (akreditace MPSV ČR)

Pokud je účastník kurzu zároveň zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb, popř. pracuje ve státním či samosprávním sociálním sektoru, může požádat svého zaměstnavatele o příspěvek na tento kurz. Stará-li se účastník kurzu o osobu blízkou, která má příspěvek na péči, popř. má sjednanou sociální službu a potřebuje speciální typ komunikace, tak se může účastník kurzu obrátit na Sdružení Tulipan, z.s., které v současnosti realizuje projekt "S podporou k lepší péči", a vyjednat si v rámci jeho projektu proplacení celého našeho kurzu. 


Kde najdu bližší informace nebo přihlášku?

Bližší informace a přihlášku Vám poskytneme na adrese konání kurzu, nebo se obracejte přímo na lektora kurzu:

Karel Redlich (731 653 008, tlumocnici@czplk.cz)


Kurzy pořádá Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

ve spolupráci s 

Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o. 

a Městskou knihovnou v Semilech, p.o.


Klíčová slova: znaková řeč, kurz znakové řeči, znakový jazyk, kurz znakového jazyka, prelingválně neslyšící, znakovka, neverbální komunikace (mimika, gesta, pantomima), komunikace s neslyšícími, komunita Neslyšících

Vytvořeno 28.8.2018 14:35:33 | přečteno 1887x | redlichk
 
 
 
 
load