>
>
19925007

Chceme vás informovat...

Den v DMA Praha s.r.o. Oznámení o provozní době pobočky Centra pro zdravotně postižené v České Lípě v prosinci 2017 Drážďany 2016 Ohlédnutí za Adventní výstavou \"Když jsme fit, osobní asistence jde nám líp\" Vzdělávání pracovníků CZP LK 2016 Adventní výstava Kurz znakového jazyka Nabídka ozdravných pobytů pro rodiče s dětmi \"Tvoříme duší\" Zákupy 2016 Jak komunikovat s lékařem? UPOZORNĚNÍ!!! Odborné vzdělávání pracovníků CZP Česká Lípa Posezení s barvami Vánoční setkání pracovníků CZP Česká Lípa Ježíškova dílnička Pozvánka Pozvánka - workshop \"Sladění rodinného a pracovního života\" Pracovníci CZP pracují asertivně, nepodléhají stresu a poskytují kvalitní služby v českolipském regi \"Závislý rodič\" Kurz znakového jazyka pro začátečníky - volnočasová aktivita pro širokou veřejnost Posezení s barvami Automobil pro CZP Česká Lípa Pozvánka - Jarní výstava CZP Česká Lípa Distribuce Euroklíčů v Libereckém kraji Pozvánka - Posezení s barvami v roce 2015 Pozvánka - Tradiční vánoční výstava Pozvánka na Jarní výstavu prací osob se zdravotním postižením a seniorů (Česká Lípa) Pozvánka Posezení s barvami Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením Bezplatné právní poradenství Pozvánka Pozvánka na prodejní vánoční výstavu umělecké tvorby osob se zdravotním postižením a seniorů Posezení s barvami Bezbariérové bydlení Tradiční jarní výstava TyfloCentrum Liberec, o.p.s. - Průvodcovské a předčitatelské služby, Sociální rehabilitace Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé Osobní asistence zdarma Tradiční výstava výrobků v České Lípě Pozvánka na přednášku Rekondiční pobyt pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky TIP NA VÝLET Poděkování Jarní výstava Pozvánka na výstavu prací do České Lípy Posezení s barvami Kurz českého znakového jazyka Pozvánka Osobní asistence Česká Lípa splňuje Standardy kvality sociálních služeb na 93,75 % ! Volné bezbariérové byty - nabídka Nabídka bezbariérových bytů Mimo mísu Posezení s barvami Jarní výstava Osobní asistence dětí a mladistvých

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

"Závislý rodič"

SPOD

Drogy, alkohol a jiné návykové látky mají negativní dopad na rodinný život a jeho stěžejní oblasti: zdraví, vztahy, práce, .......

Dne 3.9. realizoval tým sociálních pracovníků CZP Česká Lípa přednášku s názvem "Závislý rodič" v rámci projektu "Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji". Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

Přednáška tematicky volně navazovala na jednání odborníků u kulatého stolu, jež pořádala v rámci svého zasedání Komise pro sociálně právní ochranu dětí města Česká Lípa, taktéž byla v úvodu zmíněna Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2014, kde se potvrzuje, že v užívání nelegálních návykových látek lze LK zařadit bezprostředně za kraje s extrémně zasaženými regiony, jako je Praha, Ústecký nebo Moravskoslezský kraj. Problematická je rovněž situace v oblasti užívání návykových látek a hraní hazardních her, a to jak v obecné, tak i školní populaci.

Po úvodním jednání seznámily terénní sociální pracovnice CZP přítomné se svými kazustikami - Zkušenosti se závislými rodiči při poskytování terénní sociální práce v rodinách s dětmi. Na tyto zkušenosti navázala Mgr.Zemanová se svým příspěvkem, "Jak závislost ovlivňuje život rodiny"

Formy vypořádání se se zátěžovou situací, prakticky jsme pracovali na modelaci závislého klienta: Co dělá? - Co naopak nedělá? - Jak vypadá? - Jak reaguje okolí na závislého klienta? Následovala prezentace reakcí nezletilých dětí závislých rodičů.

Hostem byla organizace K-centrum, zastoupená Bc. J. Lukešem a D.Čorbou, kteří představili terénní a ambulantní formy pomoci osobám závislým na návykových látkách.

Během celého jednání diskutovali přítomní o svých zkušenostech, dotazovali se přednášejících, docházelo k předávání kontaktů, doporučení navazující spolupráce, síťování pomoci ohroženým rodinám s dětmi v českolipském regionu. 

Vytvořeno 17.9.2015 13:09:31 - aktualizováno 17.9.2015 13:33:45 | přečteno 939x | czpcl
 
 
 
 
load