>
>
19983828

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Služby pro oběti trestných činů v Liberci

Manuál pro oběti trestních činů v Liberci - přehled služeb pro oběti trestních činů v Liberci

ikona souboruManuál pro oběti trestních činů - Služby pro oběti trestních činů v Liberci

Služby pro oběti trestných činů - Liberec
Služba Instituce Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt Popis služby Dostupnost Způsob předání do služby Služba zapsaná v registru poskytovatelů služeb obětem TČ Služba za úhradu / bezplatná
Přijímání trestního oznámení Okresní státní zastupitelství Oběti trestných činů U Soudu 345/1, 460 79 Liberec
Tel.: 485 238 511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
přijetí trestního oznámení       bezplatná
Přijímání trestního oznámení Policie ČR Oběti trestných činů,  osoby ohrožené domácím násilím tel. 158 Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Nepřetržitě Osobně, písemně, telefonicky ne bezplatná
Poskytování právních informací: o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení 
Poskytování právních informací: o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení  Probační a mediační služba  Oběti trestných činů Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec
(II. patro, dv. č. 109)
tel.: 773 783 684
485 244 357 (v době konzultačních hodin)
druzickova@pms.justice.cz

Podhorská 62, Jablonec n. Nisou
tel.: 483 311 236, 737 244 486,
ssobotik@pms.justice.cz
informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení  Liberec:
úterý 16-18 hod.
čtvrtek 16-18 hod. (jen objednaní)

Jablonec n. N.:
úterý 8-10 hod.

Mimo tyto hodiny na základě objednání.
V otevíracích hodinách bez objednání, mimo otevírací hodiny na základě objednání ano bezplatná
Poskytování právních informací: o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení  Bílý kruh bezpečí Oběti a svědci trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  informace o právech oběti, poškozeného, o průběhu TŘ po - čt 8,00 - 16,30;  také po a čt 17 - 19h v pondělí od 17 do 19h bez objednání, mimo tuto dobu nutné objednání telefonicky nebo mailem ne bezplatná
Poskytování právních informací: o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení  In IUSTITIA Oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz  Klientovi jsou poskytnuty základní informace nutné k prvotnímu zorientování v situaci. Informace poskytovány právníkem. K dispozici dle potřeby a dohody s klientem. Kontaktováním ze strany klienta, kontaktování ze strany jiné organizace, kontaktování klienta v rámci terénní práce ano bezplatná
Poskytování právních informací: o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení  La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
Zákládní právní poradenství určené pro zorientování klienta v jeho situaci a informace o jeho právech a povinnostech v trestním řízení. Prvotní kontakt a informace je možné získat telefonicky. (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
Dopravu do služby v Praze lze uhradit organizací La Strada ano bezplatná
Sociálně – právní poradenství poskytované sociálním pracovníkem Bílý kruh bezpečí Oběti a svědci trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  podpora při vyřizování bezodkladných záležitostí, asistence, doprovod (úřady, police, soud aj.), rozsah dle ind. potřeb klienta po - čt 8,00 - 16,30 objednání na tel. 605 952 852, příp. i bez objednání dle situace ano bezplatná
Sociálně – právní poradenství poskytované sociálním pracovníkem IC CIPSLK,p.o. Oběti domácího násilí Liberec 30, Tanvaldská 269
Tel.: 482 311 632, ivo.brat@cipslk.cz

Jilemnice, Metyšova 372

Česká Lípa, Konopeova 812

Frýdlant,Havlíčkovo nám.304 

Tel.: 723 248 343, E-mail: info.ic@cipslk.cz (pro všechna pracoviště)

Poskytování soc.práv.poradenství v souvislosti s vykázáním NO nebo při tzv.nízkprahovém kontaktu Liberec Po,Út,St 8-15 Pá 8-12

Jilemnice každé Po v lichý týden 13.30-16

Frýdlant každou St v lichý týden 13.30-16

Česká Lípa každý čtvrtek v sudý týden 13.30-16
Osobně nebo po tel. domluvě ne Bezplatná
Sociálně – právní poradenství poskytované sociálním pracovníkem Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Oběti trestných činů Zahradní 415/10, 460 01 Liberec

Bc. Anna Kasincová
tel.: 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz
Je poskytováno poradenství dle zákona o obětech trestných činů, doplněné o odborné sociální poradenství, psychosociální podporu a následnou službu právníka. Pracovník může klienta doprovázet na jednání v rámci Libereckého kraje. Pondělí 8- 12 hod., středa 13 – 17 hod.
Mimo otevírací hodiny na základě objednání.Poradenství v terénu na základě objednání.
osobně, telefonicky či emailem ne bezplatná 
Sociálně – právní poradenství poskytované sociálním pracovníkem In IUSTITIA Oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 ,  tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz    K dispozici dle potřeby a dohody s klientem. Kontaktováním ze strany klienta, kontaktování ze strany jiné organizace, kontaktování klienta v rámci terénní práce ano bezplatná
Právní poradenství a pomoc poskytovaná právníkem Bílý kruh bezpečí oběti a svědci trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  informace o právech oběti, poškozeného, o průběhu TŘ, oblast náhrady škody, peněžité pomoci atd. po a čt 17 - 19h v pondělí od 17 do 19h bez objednání, čtvrtek pro objednané klienty   bezplatná
Právní poradenství a pomoc poskytovaná právníkem IC CIPSLK,p.o. Oběti domácího násilí Liberec 30, Tanvaldská 269
Tel.: 482 311 632, ivo.brat@cipslk.cz
Poskytnutí právní pomoci např.při podání: PO, rozvod, SJM, trestní oznámení atp. Dle potřeby a po dohodě s právníkem v uvedené prac.dny v Liberci Po telefonické domluvě ne Bezplatná
Právní poradenství a pomoc poskytovaná právníkem In IUSTITIA Oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 ,  tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz  Poradenství má dlouhodobější charakter. Právník prostuduje případné podklady a doporučí nejvhodnější strategii. Poskytuje poradenství při její realizaci K dispozici dle potřeby a dohody s klientem. Kontaktováním ze strany klienta, kontaktování ze strany jiné organizace, kontaktování klienta v rámci terénní práce ano bezplatná
Právní poradenství a pomoc poskytovaná právníkem La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
Právník po prostudování případu klienta doporučí vhodný postup, pomáhá při sepisování dokumentů, doprovody, zastupování na základě objednání na základě objednání Dopravu do služby v Praze lze uhradit organizací La Strada ano bezplatná
Zastupování formou zmocněnce Zvolený či ustanovený zmocněnec Žádost se podává prostřednictvím Polici ČR, státního zástupce v přípravném řízení nebo soudu v řízení před soudem. Nemajetné oběti trestných činů:
a) které jsou zvlášť zranitelnou obětí
b) kterým byla způsobena těžká újma na zdraví úmyslným TČ
c) které jsou pozůstalým po oběti, které byla TČ způsobena smrt
Osoby mladší 18 let, nejde-li o TČ zanedbání povinné výživy
Žádost se podává: V přípravném řízení: Policie ČR
Okresní státní zastupitelství
U Soudu 345/1, 460 79 Liberec
Tel.: 485 238 511
podatelna@osz.lbc.justice.cz

V řízení před soudem:
Okresní soud v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
Tel.: 485 238 111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
Bezplatné právní zastupování či zastupování za sníženou úplatu Dle domluvy Prostřednictvím PČR, státního zástupce či soudu    bezplatná nebo za sníženou úplatu
Zastupování formou zmocněnce Bílý kruh bezpečí Zvlášť zranitelné oběti trestných činů, které již jsou klienty BKB Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  služba nabízená ve výjimečných případech zvlášť zranitelným obětem TČ v sociálně a finančně složité situaci, potřeba schválení nabídky služby v konkrétním případě Centrálou BKB dle individuálního plánu pouze pro klienty BKB, po důkladném zvážení individuálního případu a vzhledem k aktuálním možnostem našich dobrovolníků   bezplatná, možná finanční spoluúčast klienta
Zastupování formou zmocněnce In IUSTITIA oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz  Klient je zmocněncem zastupován v průběhu celého řízení. Je doprovázen k jednotlivým úkonům orgánů činných v trestním řízení.  K dispozici dle potřeby a dohody s klientem. Kontaktováním ze strany klienta, kontaktování ze strany jiné organizace, kontaktování klienta v rámci terénní práce ano bezplatná
Zastupování formou zmocněnce La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
Právní zastupování na základě vyhodnocení případu po objednání na základě objednání ano bezplatná
Důvěrník oběti (doprovázení) Probační a mediační služba  Oběti trestných činů Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec
(II. patro, dv. č. 109)
tel.: 773 783 684
485 244 357 (v době konzultačních hodin)
druzickova@pms.justice.cz

Podhorská 62, Jablonec n. Nisou
tel.: 483 311 236, 737 244 486,
ssobotik@pms.justice.cz
Poskytování doprovodů k OČTR, orgánům veřejné správy apod. Na základě objednání Není potřeba doporučení jiné organizace. ano bezplatná
Důvěrník oběti (doprovázení) Bílý kruh bezpečí Zvlášť zranitelné oběti trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  Klíčový sociální pracovník nabízí doprovod k soudu, podání vysvětlení či výslechu na policii a doprovod na úřady. dle individuálního plánu pouze pro klienty BKB   bezplatná, možnáfinanční spoluúčast klienta
Důvěrník oběti (doprovázení) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Oběti trestných činů Zahradní 415/10, 460 01 Liberec

Bc. Anna Kasincová
tel.: 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz
Poskytování doprovodů k OČTR, orgánům veřejné správy apod.v rámci Libereckého kraje. Na základě objednání. osobně, telefonicky či emailem ne bezplatná 
Důvěrník oběti (doprovázení) In IUSTITIA Oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz  Klient je důvěrníkem doprovázen k úkonům orgánů činných v trestním řízení.  K dispozici dle potřeby a dohody s klientem. Kontaktováním ze strany klienta, kontaktování ze strany jiné organizace, kontaktování klienta v rámci terénní práce ano bezplatná
Důvěrník oběti (doprovázení) La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
Doprovázení na základě objednání na základě objednání ano bezplatná
Krizová intervence ambulatní Bílý kruh bezpečí Oběti a svědci trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  první psychosociální péče, poskytnutí bezopečného prostoru k ventilaci emocí, stabilizaci aktuální situace, strukturace nejbližších dní po - čt 8,00 - 16,30; pa a čt 17 - 19h v pondělí od 17 do 19h bez objednání, mimo tuto dobu nutné objednání telefonicky nebo e-mailem   bezplatná
Krizová intervence ambulatní IC CIPSLK,p.o. Oběti domácího násilí Liberec 30, Tanvaldská 269
Tel.: 482 311 632, ivo.brat@cipslk.cz

Jilemnice, Metyšova 372

Česká Lípa, Konopeova 812

Frýdlant,Havlíčkovo nám.304 

Tel.: 723 248 343, E-mail: info.ic@cipslk.cz (pro všechna pracoviště)

Poskytnutí krizové intervence po vykázání NO a v dalších případech z tzv.nízkoprahu Liberec Po,Út,St 8-15 Pá 8-12

Jilemnice každé Po v lichý týden 13.30-16

Frýdlant každou St v lichý týden 13.30-16

Česká Lípa každý čtvrtek v sudý týden 13.30-16
Osobně nebo po tel. domluvě ne bezplatná
Krizová intervence ambulatní La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
  na základě objednání na základě objednání Dopravu do služby v Praze lze uhradit organizací La Strada ano bezplatná
Krizová intervence telefonická Bílý kruh bezpečí oběti a svědci trestných činů U Trojice 2, Praha 5, 150 00 257 317 110; DONA linka - 2 51 51 13 13 - obětem domácího násilí nonstop pomoc obětem a linka pomoci obětem domácího násilí nonstop 257 317 110; DONA linka - 2 51 51 13 13 - obětem domácího násilí   služba bezplatná, hradí se běžný tarif operátora
Krizové lůžko                
Další terénní služby (např. poradenství v terénu, depistáž apod.) Probační a mediační služba  Oběti trestných činů Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec
(II. patro, dv. č. 109)
tel.: 773 783 684
485 244 357 (v době konzultačních hodin)
druzickova@pms.justice.cz

Podhorská 62, Jablonec n. Nisou
tel.: 483 311 236, 737 244 486,
ssobotik@pms.justice.cz
informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, náhradě škody apod.  Dle dohody   ano bezplatná
Další terénní služby (např. poradenství v terénu, depistáž apod.) Bílý kruh bezpečí Zvlášť zranitelné oběti trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel. 605 952 852 nebo 485 150 707, ksp.liberec@bkb.cz v individuálních případech možnost poskytnutí psychologického, právního i sociálního poradenství v terénu, je nutné posouzení konkrétní situace jednatelem a Centrálou BKB po - čt 8,00 - 16,30 nutná předchozí telefonická domluva s klientem, individuální posouzení   bezplatná
Další terénní služby (např. poradenství v terénu, depistáž apod.) IC CIPSLK,p.o. Oběti domácího násilí Liberecký kraj Tel.: 723 248 343, E-mail: info.ic@cipslk.cz Poskytnutí KI, soc.práv.poradenství, pomoc při zpracování písemných podání (především po vykázání NO) V odůvodněných případech dle dohody( po vykázání NO)OO na MD, imobilní, odlehlost bydl.,nepř.soc.situace atp) V pracovních dnech Po telefonické domluvě ne Bezplatná
Další terénní služby (např. poradenství v terénu, depistáž apod.) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Oběti trestných činů Zahradní 415/10, 460 01 Liberec

Bc. Anna Kasincová
tel.: 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz
Poradesntví v terénu - dle zákona o obětech trestných činů, odborné sociální poradenství, psychosociální podpora. Pracovník může klienta doprovázet na jednání v rámci Libereckého kraje. Poradenství v terénu na základě objednání. osobně, telefonicky či emailem ne bezplatná 
Další terénní služby (např. poradenství v terénu, depistáž apod.) In IUSTITIA oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz  V případě potřeby je klientovi služba poskytnuta v jeho přirozeném prostředí -  sociální poradenství a také poskytnutí právních informací právníkem. K dispozici dle potřeby a dohody s klientem. Kontaktováním ze strany klienta, kontaktování ze strany jiné organizace, kontaktování klienta v rámci terénní práce ano bezplatná
Psychoterapie, psychologické poradenství Bílý kruh bezpečí oběti a svědci trestných činů Palachova 504/7, Liberec tel.: 485 150 707, 605 952 852,  bkb.liberec@bkb.cz  nabízíme klientům BKB v případě jejich výrazné traumatizace a viktimizace možnost až 10 setkání s terapeutem, určeno pro oběti, příp. svědky TČ, dále jedenkrát v roce pořádáme pro klienty BKB, kteří byli TČ hluboce psychicky, sociálně, nebo i fyzicky zasaženi - Víkendový psychorekondiční pobyt, který vedou terapeutky, je přítomen pro případ konzultace i právník dle individuálního plánu nabízíme jako nadstandardní službu klientům během konzultace po zvážení jejich individuální situace a míry traumatizace   bezplatná
Psychoterapie, psychologické poradenství In IUSTITIA Oběti trestných činů z nenávisti terénní služba, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa poradny Slezská 103, Praha 3, 130 00 tel.: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz  Klientovi je zprostředkována pomoc psychologa či psychoterapeuta. Klient dochází na jednotlivé konzultace dle dohody s terapeutem. K dispozici dle potřeby a dohody s klientem.   ano bezplatná
Psychoterapie, psychologické poradenství La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
  na základě objednání na základě objednání Dopravu do služby v Praze lze uhradit organizací La Strada ano bezplatná
Restorativní programy Probační a mediační služba  Oběti a pachatelé trestných činů Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec
(II. patro, dv. č. 114)
 tel. 485 244 447, 737 247 434
 bdejnozkova@pms.justice.cz

Podhorská 62, Jablonec n. Nisou
tel. 483 300 839, 731 692 752,
hhalfarova@pms.justice.cz
Mediace - mimosoudní zprostředkování řešení trestního konfliktu mezi obětí a obviněným za účasti třetí osoby - mediátora. Poskytuje
oběma stranám možnost vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti s trestnou činností. Umožňuje domluvit se na rychlém
a přijatelném způsobu náhrady škody. Účast na mediaci je pro obě strany dobrovolná.
Dle dohody     bezplatná
Ubytování La Strada Oběti obchodování s lidmi Praha (adresa je neveřejná) (+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce)
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém jazyce)
ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce)

800 077 777 (bezplatné volání)
Středa: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce)
e-mail: pomoc@strada.cz.

Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se ozveme zpět.
Azylové bydlení Na základě objednání Dopravu do služby v Praze lze uhradit organizací La Strada ano bezplatná

Zpracovali členové multidisciplinárního týmu pro oběti trestných činů v Liberci v rámci projektu "Proč zrovna já?"
Kontakt: tel. 773 783 746, e-mail: radova.pms@gmail.com
Vytvořeno 24.4.2014 2:49:15 | přečteno 2466x | lesk
 
 
 
 
load