>
>
21059172

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

ARCHIV PROJEKTŮ

Naše starší projekty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

logo ruce sas
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální rodinný život dle jejich představ.
27.5.2016 18:01:42 | přečteno 13112x | lesk | Celý článek
 

INTEGRACE 2005

Evropská unie a my
27.5.2016 17:38:27 | přečteno 34903x | lesk | Celý článek
 

Rovné příležitosti pro důstojný život

Logo nové
Pod tímto názvem realizuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nový projekt, který získal podporu v rámci grantového schématu LK "Sociální integrace v Libereckém kraji" v rámci 4. výzvy SROP 3.2. Realizace projektu potrvá do 31.3.2007.
27.5.2016 17:38:22 | přečteno 36763x | lesk | Celý článek
 

S akcentem na budoucnost

ESF
Před nedávnem začala realizace nového projektu Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje "S akcentem na budoucnost" v rámci Globálního grantu OP RLZ. Globálním cílem Globalního grantu je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením. Hlavním cílem projektu "S akcentem na budoucnost" je posílení kapacity a kvality Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, tak abychom byli schopni efektivně poskytovat cílené a kvalitní terénní sociální služby podle potřeb své cílové skupiny (občané se zdravotním handicapem), patřící z řady důvodů na trhu práce mezi nejvíc ohrožené a potřeb jednotlivých měst a obcí v Libereckém kraji.
27.5.2016 17:38:17 | přečteno 35883x | lesk | Celý článek
 

SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. realizuje v rámci 2. výzvy Blokového grantu projekt SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality osobní asistence pro děti a mladistvé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Libereckém kraji, tak aby mohli žít ve své biologické rodině a naplňovat svoje přirozené potřeby tzn. pravidelně navštěvovat školky, školy, zájmové aktivity apod. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti od 3 let a mladiství se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Veškeré aktivity projektu od sestavení funkčního realizačního týmu až po cílenou propagaci směřují k zajištění jednotlivých výstupů projektu a jejich následnému dlouhodobému udržení. V rámci projektu bude osobní asistence přímo poskytována cílové skupině, budou rozvinuty mechanizmy pro zvýšení kvality služby, zpracována metodika poskytování osobní asistence a získány vstupy pro modelové řešení poskytování služby v LK. Nedílnou součástí projektu je osvětová činnost zaměřená na všechny zájmové skupiny projektu.
27.5.2016 17:38:13 | přečteno 40387x | lesk | Celý článek
 

Zodpovědně řídím své finance

logo arf
Projekt "Zvyšování finanční gramotnosti u osob se zdravotním postižením, seniorů a rodin s dětmi v celém Libereckém kraji" v rámci finančního vzdělávání v programu Abeceda rodinných financí 2013 – 3. ročník
27.5.2016 17:38:09 | přečteno 37508x | lesk | Celý článek
 

Vzdělávací seminář lektorů

Na základě jednání Hodnotící komise projektu finančního vzdělávání  Abecedy rodinných financí byla žádost naší organizace vybrána k realizaci pro rok 2013.

Náš zástupce se ve dnech 10. -13.4 2013 zúčastnil vzdělávání lektorů, zakončené lektorskými zkouškami.

Vzdělávání bylo přínosné nejen z hlediska čerpání informací z finanční sféry a řešení problémů zodpovědného přístupu k financím, tak i z hlediska sdílení zkušeností ostatních lektorů z praxe.

29.4.2013 16:23:12 | přečteno 2864x | lesk | Celý článek
 

Zodpovědně řídím své finance

logo arf

Řídíte své finance? Umíte si sestavit rozpočet? Zodpovědně se zadlužit? Víte, jakou smlouvu podepsat? Řešíte dluhové pasti?

Neváhejte a začněte s námi zodpovědně řídit své finance!

29.4.2013 16:07:00 | přečteno 2751x | lesk | Celý článek
 

Popis projektu Zodpovědně řídím své finance

Důvodem realizace projektu je reálná potřeba uživatelů našich služeb zorientovat se a účinně řešit své individuální situace v oblasti rodinných financí, prohlubování zadlužování a jeho eliminace.

29.4.2013 15:14:08 | přečteno 2315x | lesk | Celý článek
 

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi

Již druhá v pořadí se konala konference odborníků sociálních služeb, kterou uspořádalo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s., v rámci projektu IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“.

30.11.2012 23:18:54 | přečteno 2751x | czpcl | Celý článek
 
 
 
 
 
load