>
>
19983559

S akcentem na budoucnost

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

S akcentem na budoucnost

ESF

Před nedávnem začala realizace nového projektu Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje "S akcentem na budoucnost" v rámci Globálního grantu OP RLZ. Globálním cílem Globalního grantu je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením. Hlavním cílem projektu "S akcentem na budoucnost" je posílení kapacity a kvality Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, tak abychom byli schopni efektivně poskytovat cílené a kvalitní terénní sociální služby podle potřeb své cílové skupiny (občané se zdravotním handicapem), patřící z řady důvodů na trhu práce mezi nejvíc ohrožené a potřeb jednotlivých měst a obcí v Libereckém kraji.

Specifickými cíly projektu jsou:

1. Posílení kapacity a kvality CZP LK.

1.1 Rozšíření realizačního týmu o 1 administrativního pracovníka umožní organizaci efektivnější řízení projektů, programové a strategické plánování a celkové řízení lidských zdrojů v organizaci.
1.2 Rozšíření realizačního týmu o 4 kontaktní pracovníky umožní organizaci rozšíření a zvýšení dostupnosti sociálních služeb (místní i časové) s ohledem na potřeby cílové skupiny a jednotlivých měst, kde budou služby poskytovány.
1.3 Vzdělávací program vybraných pracovníků organizace podpoří rozvoj lidských zdrojů, zaškolení nových pracovníků, získaní potřebných a aktuálních znalostí a jejich implementace s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
1.4 Analýza potřeb cílových skupin již v jednotlivých mikroregionech, umožní organizaci tvorbu programů sociální rehabilitace „šitých na míru“ cílové skupině s ohledem na místní podmínky.
1.5 Upevňování a tvorba nových vnějších partnerských vztahů, společné sdílení informací a pozitivní spolupráce umožní organizaci poskytovat služby „šité na míru“ jednotlivým obcím.

2. Poskytování sociálních, zejména poradenských služeb na 23 kontaktních a poradenských místech ve 23 městech a obcích LK, které přispějí zdravotně handicapovaným občanům v jejich integraci na trh práce.

2.1 Kontaktní (terénní) práce
2.2 Sociálně právní poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, profesní poradenství a individuální pomoc pro zlepšení přístupu na trh práce.
2.3 Zvýšení dostupnosti služby osobní asistence a řady dalších návazných a rozšiřujících sociálních služeb, které organizace poskytuje.

Po 12 měsících realizace projektu dojde k posílení kapacity a kvality CZP LK zejména v oblastech:

- analýzy cílové skupiny již v konkrétních místních podmínkách na 23 kontaktních a poradenských místech v rámci regionu LK, které budou podkladem pro tvorbu sociálně a pracovně rehabilitačních programů "šitých na míru" potřebám cílové skupiny v konkrétních místních podmínkách,

- upevňování a aktivní tvorbě nových vnějších vztahů, zaměřených zejména na místní orgány státní správy a samosprávy, organizace působící v sociálních službách v místním prostředí, zaměstnavatelé a místní média. Spolupráce při aktivním vyhledávání potencionálních klientů, výměna informací a pozitivní výsledky projektu zejména v oblasti zvýšení dostupnosti poskytovaných sociálních služeb a zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce, kromě jiného zvýší ochotu měst a obcí spolufinancovat rozvoj potřebných sociálních služeb a bude mít i pozitivní vliv na otázku dlouhodobé udržitelnosti projektu

- podpory rozvoje lidských zdrojů, zejména posílením realizačního týmu o 4 kontaktní (terénní) pracovníky a jejich proškolení, dále proškolení 4 stávajících vedoucích jednotlivých CZP (Česká Lípa, Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou) a 1 stávajícího kontaktního pracovníka,

- v oblasti podpory administrativy, finančního řízení, řízení lidských zdrojů a strategického plánování organizace, zejména posílením realizačního týmu 1 administrativním pracovníkem

V návaznosti nato bude organizace schopna ve 23 městech a obcích regionu LK poskytovat místně i časově dostupnější sociální služby.

- Dojde k rozšíření o 4 nová kontaktní a poradenské místa (nyní 19) a rozšíření provozní doby (nyní 1x měsíčně) podle potřeb cílové skupiny a místních podmínek.

- Dojde ke zvýšení profesionality a bezpečnosti služby. Kontaktní a poradenské služby budou poskytovat celkem 4 proškolení kontaktní pracovníci (nyní 1 kontaktní pracovník ze základním proškolením) a současně

- dojde k rozšíření nabídky sociálních služeb poskytovaných na kontaktních a poradenských místech pro občany se zdravotním postižením a nezaměstnané občany se zdravotním postižením o poradenství v nezaměstnanosti, zahrnující

- profesionální sociální a sociálně právní poradenství včetně potřebné právní ochrany (odborné právní poradenství),

- poradenství v nezaměstnanosti, které handicapovaným občanům poskytne informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabídne jim různé možnosti řešení jejich obtížné životní situace a pomůže jim tyto možnosti realizovat (i ve spolupráci s partnery),

- pomoc při aktivním vyhledávání vhodného zaměstnání, rekvalifikačních kurzů, odborné praxe, vzdělávání a celoživotního učení,

- individuální i skupinovou pomoc, zahrnující posouzení současného stavu (co umím, vlastní možnosti a omezení), stanovení vlastních cílů a potřeb a jak jich dosáhnout, dále pomoc s napsáním inzerátu, s žádostí o zaměstnání s pracovním strukturovaným životopisem a motivačním dopisem a informace o konkurzech a výběrových řízeních (jak se na ně nejlépe připravit), včetně oslovení potencionálního zaměstnavatele, jeho motivace a poradenství, zaměřené na výhody spojené se zaměstnáváním zdravotně handicapovaných občanů, které poskytuje stát

- služby osobní asistence a další návazné a rozšiřující sociální služby

Samostatnou náplní kontaktní (terénní) práce je i zaměření na
- analýzu a vyhodnocování individuálních potřeb a zájmů občanů se zdravotním handicapem s ohledem na místní podmínky a specifika
- analýzu a vyhodnocování potřeb měst a obcí, které znají nejlíp potřeby „svých“ handicapovaných občanů

Z uvedeného je jasně patrné, že projekt přináší řadu multiplikačních efektů, zaměřených zejména na posílení kapacity a kvality organizace a současně na vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění zdravotně handicapovaných občanů v LK.


ESFEUČRNROS

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Vytvořeno 27.5.2016 17:38:17 | přečteno 35868x | lesk
 
 
 
 
load