>
>
19906272

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Druhé víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Podpořte nás 8. ročník Dne dětí se zdravotním postižením Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Odborný seminář pro rodiny s dětmi Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky Přednáška o problematice ohrožených dětí RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v České Lípě Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v Novém Boru Změna termínu poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě Děti z ohrožených rodin tráví prázdniny na táboře Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v Novém Boru od července 2011 Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě 7. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje Děti z ohrožených rodin pojedou na tábor Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Bezplatná psychologická pomoc rodinám s dětmi Článek ve Zpravodajsví Brniště 2/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách ve Zpravodaji obce Mařenice 1/2011 Článek ve Volfartickém občasníku o ambulantním poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Šenovských listech 4/2011 Článek ve Zpravodaji Varta 3/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek ve Zpravodaji města Cvikov 3/2011 o sociální službě pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi ve zpravodaji Dubáček 3/2011 Článek v Občasníku Holany o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Mimoňský zpravodaj – článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Ambulantní poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Článek o sociální službě pro rodiny s dětmi v Městských novinách Česká Lípa Bezplatné právní poradenství v České Lípě Bezplatná právní pomoc rodinám s dětmi v Novém Boru Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám

logo ruce sas

Nový Bor - ; Z komunitního plánování sociálních služeb na Novoborsku vzešla potřeba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do šestadvaceti let, jež se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci a kterou rodiče nedokáží bez pomoci sami překonat.

Na Novoborsku a Českolipsku službu zajišťuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. „Důvodů, proč rodiče některých dětí potřebují pomoc, je celá řada. Mohou to být materiální a ekonomické podmínky, jako jsou dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení či domova. Příčinou může být ale i odlišný životní styl, nevhodná výchova dětí nebo chybějící zázemí rodiny, výchovné a vztahové problémy v rodinách, neúplné rodiny či rodiny se zdravotně postiženým dítětem,“ vypočítává Milan Reichert, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Boru.

„Se všemi těmito problémy se naši terénní pracovníci setkávají, a proto jsme se spojili s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje a společně připravili nabídku do veřejné soutěže. Veřejnou zakázku na zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyhlásil Liberecký kraj v rámci svého projektu IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji.

Pilotní projekt je financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, potrvá do roku 2012 a poté bude vyhodnocený.
Nejlepší nabídku na zajištění služby podalo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a zakázku získalo. Nebylo by efektivní, aby realizovalo službu jen pro region Novoborska, a proto ji zajišťuje pro celý okres Česká Lípa.

Služby jsou bezplatné

„Sociálně aktivizační služby poskytujeme bezplatně na základě principu svobodné volby sociálních služeb, to znamená na základě žádosti,“ uvedl Jaroslav Leško, ředitel občanského sdružení Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

„V současné době nabízíme službu pouze ambulantně v našich poradnách v Novém Boru a v České Lípě. Ale už jsme dokončili výběr terénního sociálního pracovníka a po jeho proškolení budeme novou sociální službu poskytovat převážně v terénu, přímo v rodinách s dětmi,“ sdělil Jaroslav Leško a zmínil dílčí aktivity, které budou realizované v rámci projektu.

Pro rodiny zapojené do projektu zorganizuje centrum třikrát do roka letní a víkendová setkání a bude pořádat rovněž semináře, školení a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

„Celý projekt je veřejnosti dostupný na webových stránkách Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Po jeho vyhodnocení uvidíme, zda a jakou formou budeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi poskytovat v budoucnu,“ shrnul Jaroslav Leško.

Zdroj: Českolipský deník, 6.12.2010

Vytvořeno 8.12.2010 14:35:58 | přečteno 2696x | lesk
 
 
 
 
load