>
>
19095422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Druhé víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Podpořte nás 8. ročník Dne dětí se zdravotním postižením Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Odborný seminář pro rodiny s dětmi Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky Přednáška o problematice ohrožených dětí RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v České Lípě Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v Novém Boru Změna termínu poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě Děti z ohrožených rodin tráví prázdniny na táboře Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v Novém Boru od července 2011 Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě 7. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje Děti z ohrožených rodin pojedou na tábor Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Bezplatná psychologická pomoc rodinám s dětmi Článek ve Zpravodajsví Brniště 2/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách ve Zpravodaji obce Mařenice 1/2011 Článek ve Volfartickém občasníku o ambulantním poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Šenovských listech 4/2011 Článek ve Zpravodaji Varta 3/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek ve Zpravodaji města Cvikov 3/2011 o sociální službě pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi ve zpravodaji Dubáček 3/2011 Článek v Občasníku Holany o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Mimoňský zpravodaj – článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Ambulantní poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Článek o sociální službě pro rodiny s dětmi v Městských novinách Česká Lípa Bezplatné právní poradenství v České Lípě Bezplatná právní pomoc rodinám s dětmi v Novém Boru Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem

V rámci projektu IP 1 – “Služby sociální prevence Libereckého kraje” bude Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Česká Lípa, ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Bor pořádat létní a víkendové pobytové setkání dětí z Novoborska se sociálně aktivizačním programem.

Sociálně aktivizační program

  • Při práci s dětmi jsou využívány metody sociální práce se skupinou, a to jak verbální, tak neverbální techniky a individuální konzultace. Využívány jsou především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v souladu s principy environmentálního přístupu.
  • Program je zacílen také na nácvik a upevňování sociálních, motorických a psychických schopností.
  • Činnosti jsou rozděleny do několika bloků zaměřených zejména na oblasti: nácviku sociálních dovedností, pracovně výtvarné činnosti zaměřené na rozvoj motorických dovedností a kreativního vnímání, sportovní aktivity zaměřené na pohyb, koordinaci a uvědomění si vlastního těla, výukové a přednáškové činnosti vedené nenásilnou formou propojenou s interaktivními prvky, turistiku spojenou s cestováním po blízkém okolí, poznáváním přírodních i kulturních památek, zaměření na prohloubení vztahu k rodnému kraji.
  • Program se tak rozšiřuje o další dílčí cíle: nabídnout dětem nové vzory chování a jednání v kolektivu vrstevníků a k autoritám, nabídnout dětem a ukázat jim nové vhodné možnosti trávení volného času, pracovat na zlepšení sociálních vazeb, posílení pozitivního myšlení dětí a mládeže, formování jejich charakteru a chování a na osobnostním rozvoji dítěte, optimálně využít dostupných možností k tomu, aby bylo ještě reálné měnit u těchto dětí vzorce jejich chování a pozitivně tak ovlivnit jejich další vývoj, navázat vztah důvěry mezi rodinami, dětmi a terénními sociálními pracovníky, využít této důvěry při další sociální práci, pomoci a poradenství v dlouhodobě ohrožených rodinách.


Plánované programy pro děti z rizikového prostředí


Víkendový pobyt ve Stráži pod Ralskem

Termín:  29. 4.  –  1. 5. 2011

Místo: Panda sport, Stráž pod Ralskem

Počet dětí: maximálně 15 ve věku 12-15 let

Doprovod: 2 pracovnice OSVZ a zaměstnanci PANDA sportu Stráž pod Ralskem


Víkendový pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou

Termín: květen 13.5. - 15. 5. 2011

Místo: Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou

Počet dětí maximálně:  15 dětí ve věku 9 – 12 let

Doprovod: 2 pracovnice OSVZ a 1-2 externisté


Víkendový pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou

Termín: říjen 16. 9. – 18. 9. 2011

Místo: Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou

Počet dětí  maximálně: 15 dětí ve věku  6 - 11 let

Doprovod: 2 pracovnice OSVZ a 1-2 externisté


Letní výchovně-rekreační tábor pro děti ve Sloupu v Čechách

Termín: červenec 9. 7. – 16. 7. 2011

Místo: RS Oáza, Sloup v Čechách

Počet dětí: 35  ve věku 8 – 15 let

Doprovod: 6 dospělých (2 pracovnice OSVZ)


Bližší informace získáte u paní Bc. Jiřiny Kubáňové, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: jkubanova@novy-bor.cz.

 

ikona souboruProgram sociální prevence na rok 2011 Město Nový Bor

Vytvořeno 21.6.2011 10:48:49 | přečteno 2581x | czpcl
 
 
 
 
load