>
>
21080636

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Druhé víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Podpořte nás 8. ročník Dne dětí se zdravotním postižením Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Odborný seminář pro rodiny s dětmi Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky Přednáška o problematice ohrožených dětí RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v České Lípě Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v Novém Boru Změna termínu poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě Děti z ohrožených rodin tráví prázdniny na táboře Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v Novém Boru od července 2011 Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě 7. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje Děti z ohrožených rodin pojedou na tábor Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Bezplatná psychologická pomoc rodinám s dětmi Článek ve Zpravodajsví Brniště 2/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách ve Zpravodaji obce Mařenice 1/2011 Článek ve Volfartickém občasníku o ambulantním poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Šenovských listech 4/2011 Článek ve Zpravodaji Varta 3/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek ve Zpravodaji města Cvikov 3/2011 o sociální službě pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi ve zpravodaji Dubáček 3/2011 Článek v Občasníku Holany o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Mimoňský zpravodaj – článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Ambulantní poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Článek o sociální službě pro rodiny s dětmi v Městských novinách Česká Lípa Bezplatné právní poradenství v České Lípě Bezplatná právní pomoc rodinám s dětmi v Novém Boru Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM

Logo projektu IP1 nové

Česká Lípa/Nový Bor – Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s., pobočka Česká Lípa se snaží pomáhat rodinám s dětmi žijícími na Českolipsku a Novoborsku, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci.

„Naše občanské sdružení v roce 2010 uspělo ve veřejné zakázce vypsané Libereckým krajem a získalo díky Individuálnímu projektu IP 1 – Služby sociální prevence Libereckého kraje finanční prostředky ve výši 2 499 886 Kč na poskytování registrované sociální služby – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor,“ uvedla Markéta Křivská z občanského sdružení. Jak podotkla, projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Díky tomuto projektu je zajištěno financování naší služby s účinností od 1. 9. 2010 po dobu 26 měsíců. To je výhodné především z toho důvodu, že Centrum má jistotu dlouhodobější existence. V minulosti podobné organizace byly financovány jen na každý rok zvlášť a to se ještě stávalo, že finanční prostředky přicházely se zpožděním, mnohdy až v průběhu druhého čtvrtletí roku.

Sociální služba je určena rodinám s dětmi do 26 let věku, které se dlouhodobě nachází v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat z důvodu materiálních a ekonomických podmínek života, odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího rodinné zázemí. Cílem sociální služby je umožnit těmto rodinám žít normální rodinný život dle jejich představ. Vybrané rodiny by bez této pomoci často nebyly schopné se zařadit do běžného života, využít všechny možnosti, na které mají nárok.

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány ambulantně, zájemci nás mohou navštívit v Centru pro zdravotně postižené v České Lípě nebo v novoborském Domě s pečovatelskou službou v Žižkově ulici v době ambulantních hodin, nebo terénně, kdy zájemce navštěvujeme u nich doma, tam, kde bydlí nebo i v prostředí mimo jejich domov,“ vysvětlila Markéta Křivská. Díky finanční podpoře je služba rodinám poskytována bezplatně a lze ji poskytovat i anonymně.

O novou službu je mezi lidmi, kterým je určena, a pro které je vhodná, velký zájem.  Pracovníci sdružení mohou tato svá slova doložit srozumitelnou a objektivní řečí čísel. „Od zahájení poskytování sociální služby nás kontaktovalo již několik desítek rodin s žádostí o podporu. Nejčastějšími problémy, které jsou s rodinami řešeny, jsou zadlužení, pomoc při hledání zaměstnání či jiného bydlení,“ řekla pracovnice občanského sdružení. Lidé ze sdružení rodinám často pomáhají i při komunikaci s úřady, pomáhají s vyplňováním různých formulářů a žádostí.

Součástí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je i psychologická a právní pomoc. Psychologická pomoc je zaměřena na řešení osobních, vztahových a rodinných problémů, připotížích dětí s chováním ve škole a ostatními problémy, které mohou ohrožovat vývoj dítěte, a právní pomoc je zaměřena na problematiku občansko-právních, pracovně-právních a majetkoprávních vztahů. Téma majetkoprávních vztahů je stále aktuálnější s ohledem na fakt, že stále více rodin spadá do dluhové pasti, kdy nejsou schopny racionálně hospodařit se svými zdroji.

Zajímavé aktivity sdružení realizuje v rámci projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Konkrétně se jedná o pořádání letních pobytových setkání dětí se sociálně aktivizačním programem.

Zdroj: Sociálka – zpravodaj o sociální oblasti Libereckého kraje, září 2011


ikona souboruZpravodaj Sociálka září 2011 - celý článek

Vytvořeno 20.9.2011 13:16:04 | přečteno 2634x | czpcl
 
 
 
 
load