>
>
21080636

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Druhé víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Podpořte nás 8. ročník Dne dětí se zdravotním postižením Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Odborný seminář pro rodiny s dětmi Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky Přednáška o problematice ohrožených dětí RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v České Lípě Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v Novém Boru Změna termínu poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě Děti z ohrožených rodin tráví prázdniny na táboře Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v Novém Boru od července 2011 Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě 7. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje Děti z ohrožených rodin pojedou na tábor Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Bezplatná psychologická pomoc rodinám s dětmi Článek ve Zpravodajsví Brniště 2/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách ve Zpravodaji obce Mařenice 1/2011 Článek ve Volfartickém občasníku o ambulantním poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Šenovských listech 4/2011 Článek ve Zpravodaji Varta 3/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek ve Zpravodaji města Cvikov 3/2011 o sociální službě pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi ve zpravodaji Dubáček 3/2011 Článek v Občasníku Holany o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Mimoňský zpravodaj – článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Ambulantní poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Článek o sociální službě pro rodiny s dětmi v Městských novinách Česká Lípa Bezplatné právní poradenství v České Lípě Bezplatná právní pomoc rodinám s dětmi v Novém Boru Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

logo

Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor

Poslání sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální rodinný život dle jejich představ.

Okruh osob, kterým jsou naše sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi určeny

Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku, žijícím na Českolipsku a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat z důvodu

- materiálních a ekonomických podmínek života - dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.

- odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny - výchovných a vztahových problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým dítětem apod.

Službu neposkytujeme osobám, ani rodinám, které vyžadují jiný druh služby.

Cíle našich sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Cílem poskytované služby je rodina,

  • jejíž členové, během poskytování sociální služby mohli projevit svou osobnost a naplnit své osobní potřeby a přání
  • u níž byla poskytnuta vhodná forma podpory, která je podpořila v řešení jejich obtížné životní situace
  • u níž byla poskytnuta taková forma podpory, která je přiblížila možnosti vést normální rodinný život, dle jejich představ
  • která společně žije doma, ve svém prostředí, její členové navazují vztahy s okolím, podílejí se na životě společnosti

Cílem poskytované služby je odborná veřejnost,

  • která byla seznámena s příznaky rodinné dysfunkce a možnostmi dalšího postupu
  • která byla seznámena s naším preventivním programem a svou rolí v něm

Cílem poskytované služby je veřejnost,

  • která byla seznámena s existencí problematiky ohrožených dětí
  • která byla seznámena s možnostmi kvalifikované pomoci dětem a jejich rodinám

Rozvojové cíle našich sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

· Být součástí fungující sociální sítě organizací poskytujících služby v regionu, aktivně se účastnit min. 70% schůzek komunitního plánování, které v regionu probíhají

· Trvale udržet kvalitní a otevřené pracovní prostředí s angažovaným týmem profesionálních pracovníků prostřednictvím pravidelných školení a supervize (proběhnou min. 4 supervize za rok)

· Podporovat upevňování současných a vytváření nových partnerských vztahů, společné sdílení informací a pozitivní spolupráci s dalšími poskytovateli a obcemi (uzavřena min. 1 smlouva o spolupráci za rok)

· Zajistit odpovídající kvalitu služeb (projít úspěšně státní inspekci kvality služby v roce 2013)

· Uspořádat odbornou přednášku, zaměřenou na problematiku ohrožených dětí pro odbornou i laickou veřejnost (min. 1 ročně)

Hlavní etické zásady poskytování našich sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v souladu s platnou právní úpravou. Jsou poskytovány na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě žádosti). Pracovníci dodržují Etický kodex organizace.

1. Bezplatnost - sociálně aktivizační služby jsou rodinám s dětmi poskytovány bezplatně.

2. Ambulatní a terénní způsob poskytování sociální služby - sociální služba je poskytována převážně terénním způsobem přímo v rodinách s dětmi, na akcích pro rodiny, při letních a víkendových setkáních a intenzívní práci s dětmi a mládeží, v menším rozsahu ambulantně v našich poradnách.

3. Úcta k člověku - respektujeme osobnost uživatelů, našich pracovníků i partnerů, jejich svobodnou vůli a rozhodnutí, jejich potřeby a přání, jejich lidskou důstojnost. Respektujeme soukromí uživatelů. Ke každému člověku přistupujeme individuálně, s citem a rovným přístupem. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní prostředí. Respekt považujeme za absolutní hodnotu nezbytnou pro kvalitní život. Proto je pro nás úcta k člověku, jeho cti a důstojnosti na prvním místě.

2. Vzájemná důvěra - s našimi uživateli, pracovníkya partnery sdílíme celou řadu společných cílů, založených na vzájemné důvěře. Poskytujeme nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace. Jsme věrni svým závazkům. Zachováváme mlčenlivost. Požadujeme zpětnou vazbu a jsme otevření kritice. Usilujeme o to, být k sobě i ostatním pravdivý a upřímný, přiznat si své přednosti i nedostatky.

3. Odpovědnost - neseme odpovědnost za vše, co děláme a jak to děláme. Za svou práci jsme odpovědní sami sobě, uživatelům, partnerům i celé společnosti. Usilujeme o to být profesionály ve všem, co děláme a uvědomovat si co právě děláme a jak to děláme a kontrolovat svoji práci. Proto se pravidelně vzděláváme, přinášíme nové nápady a postupy, čerpáme inspiraci z praxe i svého okolí, rádi se učíme.

4. Spokojenost člověka - jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk má právo žít tam, kde se cítí dobře, s lidmi, které považuje za svou rodinu, blízké a přátelé, se vším co má rád a dělat věci, které ho baví. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby služba navracela uživatelům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak jejich představě spokojeného života.

5. Hospodárnost - uvědomujeme si hodnotu své práce i práce ostatních a času, který někdo věnuje jinému člověku, jako hodnoty, kterou nelze vypočítat. Usilujeme o hospodárné a účelné vynakládání svěřených finančních prostředků, času a všech dalších zdrojů. Snažíme se vytvářet nové hodnoty pro naše uživatele i celou společnost, ve které žijeme a pro kterou pracujeme.

6. Co zásadně odmítáme - je nerovná soutěž a neetické praktiky, které neumožňují vybudovat nebo udržet dlouhodobé partnerství.

Vytvořeno 10.9.2010 22:45:25 | přečteno 2691x | lesk
 
 
 
 
load