>
>
19095422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

II. Konference odborníků sociálních služeb pro rodiny s dětmi Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Druhé víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Podpořte nás 8. ročník Dne dětí se zdravotním postižením Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Odborný seminář pro rodiny s dětmi Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky Přednáška o problematice ohrožených dětí RODINY S DĚTMI V OBTÍŽÍCH SE MOHOU OBRÁTIT NA CENTRUM Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v České Lípě Pozvánka na přednášku o problematice ohrožených dětí v Novém Boru Změna termínu poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě Děti z ohrožených rodin tráví prázdniny na táboře Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v Novém Boru od července 2011 Termíny poskytování právní pomoci rodinám s dětmi v České Lípě 7. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje Děti z ohrožených rodin pojedou na tábor Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Bezplatná psychologická pomoc rodinám s dětmi Článek ve Zpravodajsví Brniště 2/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách ve Zpravodaji obce Mařenice 1/2011 Článek ve Volfartickém občasníku o ambulantním poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Šenovských listech 4/2011 Článek ve Zpravodaji Varta 3/2011 o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Článek ve Zpravodaji města Cvikov 3/2011 o sociální službě pro rodiny s dětmi Článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi ve zpravodaji Dubáček 3/2011 Článek v Občasníku Holany o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Mimoňský zpravodaj – článek o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi Ambulantní poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Článek o sociální službě pro rodiny s dětmi v Městských novinách Česká Lípa Bezplatné právní poradenství v České Lípě Bezplatná právní pomoc rodinám s dětmi v Novém Boru Českolipský deník - V Boru pomohou mladým rodinám Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Veřejný závazek Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Zhodnocení poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za uplynulé období

IMG 0741

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s., pobočka Česká Lípa, uspělo v roce 2010 ve veřejné zakázce vypsané Libereckým krajem a získalo díky Individuálnímu projektu IP 1 - „Služby sociální prevence Libereckého kraje“ finanční prostředky na poskytování registrované sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Díky tomuto projektu bylo zajištěno financování služby od 1.9.2010 do 30.11.2012.

Sociální služba je určena rodinám s dětmi do věku 26 let, které se dlouhodobě nachází v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat z důvodu materiálních a ekonomických podmínek života, odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího rodinného zázemí. Cílem sociální služby je umožnit těmto rodinám žít normální život dle jejich představ.

Sociální služba je poskytována ambulantně nebo terénně v přirozeném prostředí uživatelů. Terénní formou je služba poskytovány především terénním sociálním pracovníkem, který poskytuje pomoc a podporu přímo v ohrožených rodinách s dětmi, doprovází, poskytuje potřebné informace, předá kontakty na navazující služby, pomáhá rodině hledat možná řešení jejich nepříznivé sociální situace aj. Služba je poskytována bezplatně a lze ji poskytovat i anonymně. Součástí sociálně aktivizačních služeb je i psychologická a právní pomoc. Služba byla za uplynulé období poskytována uživatelů ve více jak 35 obcí v regionu Českolipska a Novoborska.

K dnešnímu dni sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi využilo více jak 250 uživatelů. V uplynulých dvou letech bylo v rámci služby realizováno celkem pět víkendových pobytových setkání a dvě letní pobytová setkání dětí se sociálně aktivizačním programem. Pro laickou i odbornou veřejnost naše organizace uspořádala hned několik přednášek a pracovních setkání zaměřených na problematiku ohrožených rodin s dětmi.

Pracovníci služby se v roce 2011 a 2012 zúčastnili Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, kde propagovali sociálně aktivizační služby. Pracovníci se dále aktivně účastnili různých odborných školení a seminářů, na kterých si prohloubily své znalosti a osvojily nové dovednosti. Terénní sociální pracovnice a vedoucí sociální pracovník se po dobu trvání projektu podílely na komunitním plánování sociálních služeb v regionu Českolipska a Novoborska.

V průběhu realizace projektu Centrum pro zdravotně postižené navázalo úzkou spolupráci s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Česká Lípa a Nový Bor, dále s pracovníky obecních úřadů a dalšími poskytovateli sociálních i veřejných služeb. V měsíci září 2012 Centrum pro zdravotně postižené získalo od Krajského úřadu Libereckého kraje pověření k sociálně-právní ochraně dětí, které umožní našim pracovníkům poskytovat sociálně-právní ochranu ohroženým dětem přímo v rodinách žijících na Českolipsku a Novoborsku. Centru pro zdravotně postižené na konci měsíce září 2012 podalo žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí finanční dotace neziskovému subjektu na podporu rodiny. Dále bude organizace žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na služby sociální prevence, aby mohly být sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány i v následujícím roce. Doufáme, že naše organizace získá potřebné finanční prostředky na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi i sociálně-právní ochrany v nastávajícím období a že tak budeme moci poskytnout pomoc a podporu i dalším ohroženým rodinám s dětmi.

Vytvořeno 13.11.2012 8:55:01 | přečteno 2851x | czpcl
 
 
 
 
load