>
>
21965153

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. realizuje v rámci 2. výzvy Blokového grantu projekt SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality osobní asistence pro děti a mladistvé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Libereckém kraji, tak aby mohli žít ve své biologické rodině a naplňovat svoje přirozené potřeby tzn. pravidelně navštěvovat školky, školy, zájmové aktivity apod. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti od 3 let a mladiství se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Veškeré aktivity projektu od sestavení funkčního realizačního týmu až po cílenou propagaci směřují k zajištění jednotlivých výstupů projektu a jejich následnému dlouhodobému udržení. V rámci projektu bude osobní asistence přímo poskytována cílové skupině, budou rozvinuty mechanizmy pro zvýšení kvality služby, zpracována metodika poskytování osobní asistence a získány vstupy pro modelové řešení poskytování služby v LK. Nedílnou součástí projektu je osvětová činnost zaměřená na všechny zájmové skupiny projektu.

Publikace - Metodika poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením

oa

Tato publikace byla napsána týmem odborníků – profesionálů a sestavena v průběhu roku 2009 až 2010 během realizace projektu "SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU" v rámci Blokového grantu. Zahrnuje dlouholeté zkušenosti organizace s poskytováním služby osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením. V žádném případě si nečiní ambice popisovat všechny aspekty této zcela specifické služby, která se prakticky každý den mění a rozvíjí, tak jak se mění potřeby a požadavky této cílové skupiny, prostředí poskytování sociálních služeb apod. Do publikace byly vybrány a zařazeny zejména ty oblasti poskytování sociální služby, které jsou nejčastěji diskutovány jako nejasné a nesrozumitelné všem zainteresovaným stranám. Již v následujícím roce bude jistě celá řada, zejména praktických informací zastaralá, v souladu s tím, jak rychlým tempem v naší organizace roste „uvědomování si, kvality“ této sociální služby. Přesto věříme, že mnohým z Vás bude užitečným pomocníkem k seznámení se s touto jedinečnou sociální službou a přiměje vás k zamyšlení nad celou řadou nastíněných otázek. Navíc tato publikace, tváří k budoucnu, dobře mapuje současný stupeň vývoje poskytování této sociální služby.

7.6.2011 17:33:39 - aktualizováno 6.9.2011 9:17:01 | přečteno 3724x | lesk | Celý článek
 

PR článek k ukončení realizace projektu

PR článek k ukončení realizace projektu Společně najdeme cestu

16.8.2010 12:34:04 | přečteno 2755x | lesk | Celý článek
 

Průběžné vyhodnocení dotazníkového šetření

grafy2

Průběžné výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením v rámci projektu

20.5.2010 14:45:49 - aktualizováno 26.5.2010 23:52:47 | přečteno 2770x | lesk | Celý článek
 

Zápis z pracovního semináře projektu

Pracovní seminář k osobní asistenci u dětí a mladistvých Jablonec nad Nisou 4

Zápis z pracovního semináře, který se konal dne 13.5.2010 ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou na téma: Osobní asistence dětí a mladistvých se zdravotním postižením za účasti všech zájmových skupin projektu.

20.5.2010 14:38:57 - aktualizováno 26.5.2010 23:53:06 | přečteno 5035x | příspěvků: 2 | lesk | Celý článek
 

Fotogalerie projektu II

Jablonec přednáška NROS P1140863

Několik fotografií z realizace projektu ...

20.5.2010 14:21:04 | přečteno 2845x | lesk | Celý článek
 

Fotogalerie projektu I

Pracovní seminář k osobní asistenci u dětí a mladistvých Jablonec nad Nisou 4

Několik fotografií z realizace projektu ...

20.5.2010 14:14:12 | přečteno 3024x | lesk | Celý článek
 

Výstupy projektu I.

Jeden z prvních výstupu projektu SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU

5.6.2009 22:28:46 | přečteno 2688x | lesk | Celý článek
 

Popis projektu SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU

Celkovým cílem projektu je podpora dětí a mladistvých se specifickými potřebami, tak aby mohli spokojeně žít v biologické rodině a naplňovat svoje biologické potřeby.

5.1.2009 21:13:14 | přečteno 2901x | lesk | Celý článek
 
Vytvořeno 27.5.2016 17:38:13 | přečteno 40403x | lesk
 
 
 
 
load