>
>
19925007

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Popis projektu SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU

Celkovým cílem projektu je podpora dětí a mladistvých se specifickými potřebami, tak aby mohli spokojeně žít v biologické rodině a naplňovat svoje biologické potřeby.

Konkrétním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality osobní asistence v LK, jako moderní služby sociální péče, která v nejvyšší možné míře podporuje sociální integraci a minimalizuje riziko umístění do ústavní péče.

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež se zdravotním postižením od 3 do 18 let. V rámci projektu bude v minimálně 5 městech Libereckého kraje poskytnuta osobní asistence 12 osobám.

Do projektu bude zapojeno a proškoleno 10 osobních asistentů - proběhnou 2 navazující padesátihodinové vzdělávací programy.

Budou osloveny spolupracující organizace (školy, speciálně -pedagogické centrum) a rodiče zdravotně postižených s nabídkou účasti na jednom pracovním semináři. Setkání bude směřovat k hledání modelu pro poskytování osobní asistence dětem a mladistvým a zpracování dotazníku. Dotazníkového šetření se zúčastní 200 osob.

Bude zpracována jedna metodika poskytování osobní asistence.

V rámci projektu proběhnou 4 přednášky o poskytování osobní asistenci dětem a mladistvým se zdravotním postižením, ve 4 městech Libereckého kraje.

Bude vyrobeno a distribuováno 5 000 propagačních letáků.

Doba trvání projektu je 24 měsíců.

EEA_logoNOR_logoNROS_logo

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

Vytvořeno 5.1.2009 21:13:14 | přečteno 2874x | lesk
 
 
 
 
load