>
>
21080636

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

PR článek k ukončení realizace projektu

PR článek k ukončení realizace projektu Společně najdeme cestu

SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU

je název projektu, který CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. realizuje od července roku 2008. Cílem projektu, končícího v červnu 2010 je podpora dětí a mladistvých se specifickými potřebami v Libereckém kraji tak, aby mohli spokojeně žít v biologické rodině a naplňovat svoje přirozené lidské potřeby. Konkrétním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality osobní asistence v Libereckém kraji, jako moderní služby sociální péče, která v nejvyšší možné míře podporuje sociální integraci a minimalizuje riziko umístění do ústavní péče. Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež se zdravotním postižením od 3 do 18 let. V rámci projektu byla poskytována osobní asistence této cílové skupině po celém Libereckém kraji v domácím prostředí dětí i ve školách. Kromě toho byly zaváděny do praxe nové nástroje sociální práce a sociálního monitoringu, které mají, zejména prostřednictvím získávaní zpětné vazby od rodičů dětí a dalších zúčastněných osob, zajistit co nejvyšší standard kvality této sociální služby, která má v mnoha ohledech významný vliv na celkovou kvalitu života osob, dětí a mladistvých se zdravotním postižením. Název projektu nebyl vybrán náhodně. SPOLEČNĚ znamená, že do realizace projektu byly postupně zapojeny všechny zájmové skupiny, kterých se poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením týká (děti a mladiství sami, jejich rodiče nebo zákonní zástupci, osobní asistenti, pedagogičtí asistenti, školská zařízení, učitelé, úřady, lékaři, neziskové i příspěvkové organizace, poskytující sociální služby a další). NAJDEME CESTU v praxi znamená, že všichni ti, kteří se do jednotlivých aktivit projektu aktivně zapojili (přednášky o osobní asistenci, dotazníkové šetření, pracovní seminář) pomáhalinaší organizaci získat vstupní data pro modelové řešení poskytování osobní asistence výše uvedeným cílovým skupinám a to tím způsobem, aby takto poskytovaná služba byla funkční a kvalitní a současně vyhovovala všem výše uvedeným zájmovým skupinám. Dotazníkové šetření, které v rámci projektu probíhalo, potvrdilo poměrně vysokou míru neinformovanosti o této sociální službě i mezi těmi, kterých se přímo týká. Pracovního semináře, který před nedávnem v rámci projektu proběhl, se zúčastnily prakticky všechny zájmové skupiny projektu. Pracovní seminář byl veden tak, aby každá skupina formulovala oblasti, které ji v poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením trápí, co může ostatním skupinám nabídnout a také to, co od ostatních skupin očekává. Tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách organizace www. czplk.cz. V průběhu realizace projektu také postupně vznikala Metodika poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením. Vytištění této publikace, na níž se autorsky podíleli lektoři a realizátoři projektu, naše organizace připravuje. Předpokládáme, že aktivity organizace v této oblasti nekončí, protože jsme pevně přesvědčeni o tom, že moderní podpora občanského začlenění a seberealizace lidí s postižením spočívá ve společném hledání cest ke zpřístupnění životních šancí nebo příležitostí a osobní asistence bezesporu tuto podporu nabízí.

BG inzerce, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 16.8.2010 12:34:04 | přečteno 2742x | lesk
 
 
 
 
load