>
>
19099486

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Popis projektu Zodpovědně řídím své finance

Důvodem realizace projektu je reálná potřeba uživatelů našich služeb zorientovat se a účinně řešit své individuální situace v oblasti rodinných financí, prohlubování zadlužování a jeho eliminace.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. poskytuje registrované sociální služby již více než 15 let na území celého Libereckého kraje stovkám uživatelů, zejména osobní asistenci osobám  se zdravotním postižením a seniorům, kteří se velmi často v důsledku nedostatku potřebných informací a neznalosti problematiky z oblasti financí nacházejí ve finanční tísni, často pod vlivem rodinných příslušníků, přátel a známých.

V uplynulých dvou letech Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. realizovalo Individuální projekt kraje pro rodiny s dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivé sociální situaci, z toho většina rodin se nacházela v dluhové pasti.

Dostupná odborná pomoc v oblasti řešení finančních situací pro osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s dětmi, se v regionu nenachází. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla realizovat tento projekt a rozšířit své služby klientům.

Projekt je složen ze dvou hlavních aktivit:

1.  Čerpání znalostí a informací z finanční sféry

2. Individuální konzultace

1. Čerpání znalostí a informací z finanční sféry

Základní aktivita projektu, čerpání znalostí a informací z jednotlivých oblastí projektu, kterými jsou:

- Rodinný rozpočet

- Zodpovědné zadlužování

- Podepsat můžeš, přečíst musíš

- Finance v pracovně právních vztazích

2. Individuální konzultace

Lektor ve spolupráci s klientem sestavuje plán řešení jeho individuální situace. Plán obsahuje hlavní a dílčí cíle pro potřeby klienta, způsob jejich dosažení, harmonogram jednotlivých kroků k dosažení a pomoc při jejich realizaci.

Harmonogram realizace

1. Rodinný rozpočet  - květen 2013

- v každé pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 3 vzdělávací hodiny týdně, tj. celkem 12 hodin

- 2 hodiny individuálních konzultací na jednotlivých pobočkách, tj. celkem 8 hodin

- další konzultace dle potřeb účastníků

2. Zodpovědné zadlužování – červen 2013

- v každé pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 3 vzdělávací hodiny týdně, tj. celkem 12 hodin

- 2 hodiny individuálních konzultací na jednotlivých pobočkách, tj. celkem 8 hodin

- další konzultace dle potřeb účastníků

3. Podepsat můžeš, přečíst musíš – červenec 2013

- v každé pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 3 vzdělávací hodiny týdně, tj. celkem 12 hodin

- 2 hodiny individuálních konzultací na jednotlivých pobočkách, tj. celkem 8 hodin

- další konzultace dle potřeb účastníků

4. Finance v pracovně právních vztazích – srpen 2013

- v každé pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 3 vzdělávací hodiny týdně, tj. celkem 12 hodin

- 2 hodiny individuálních konzultací na jednotlivých pobočkách, tj. celkem 8 hodin

- další konzultace dle potřeb účastníků

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení finanční gramotnosti osob (účastníků projektu) a jejich rodinných příslušníků, zvýšení jejich orientace ve finanční sféře, řešení a prevence dluhových situací, eliminace případných budoucích finančních rizik jednotlivců a jejich rodin. Dále intenzivní práce s klienty z cílových skupin při řešení jejich specifických dluhových a jiných situací.

Cílové skupiny / účastníci projektu

Klienti Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, jejich rodinní příslušníci a další osoby potřebné finanční orientace v jednotlivých oblastech projektu.

Průběh

Projekt Zvýšení finanční gramotnosti je zaměřen na získání znalostí a informací z finanční sféry, řešení vlastních či rodinných finančních situací cílové skupiny, eliminaci budoucích finančních rizik, nalezení řešení nastalých dluhových situací a jejich realizace.

Projekt je nutné realizovat z důvodu zlepšení finanční situace osob se zdravotním postižením, seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé finanční situaci, zastavení zadlužení osob, pomoci řešení jejich osobních či rodinných situací, zlepšení jejich životní úrovně.

Je potřebné najít společně s klienty východisko z neúnosné situace. Důležitá je také prevence dluhových pastí v cílové skupině zdravotně postižených, seniorů, rodin s dětmi a jejich rodinných příslušníků.

Výsledky

Výsledkem vzdělávacího projektu je realizace zvýšené finanční gramotnosti do běžného života účastníků projektu a řešení jejich individuálních situací v rámci financí.

V případě úspěšnosti projektu rozšíříme aktivity projektu i do menších měst regionu.

Vytvořeno 29.4.2013 15:14:08 | přečteno 2241x | lesk
 
 
 
 
load