>
>
19983828

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Navigace

CENA MODRÝ SLON

Vyhledávání

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA 2011

Upoutávka

Vážení kolegové, partneři a přátelé, úspěch jubilejního 5. ročníku Ceny Modrého slona 2010, kterého se zúčastnil rekordní počet jednotlivců a kolektivů z celé ČR i několik soutěžících ze zahraničí, zvyšující se úroveň a zájem veřejnosti a podpora našich partnerů a sponzorů, kteří svým přispěním pomáhají celý projekt úspěšně realizovat, nás těší a zavazuje. 6. ročník celostátní soutěže Ceny Modrého slona 2011 je v plném proudu. Navazuje na předchozí ročníky tím, že významnou měrou zapojuje osoby se zdravotním postižením do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou tak významně přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako celku.

„Bez bariér v duši i v životě“ znamená otevřenost, vstřícnost a přijetí skutečnosti, ať už je jakákoliv. Při umělecké tvorbě také znamená pravdivé a poctivé zobrazení všech pocitů, které obvykle jenom neradi prezentujeme navenek. Umění a umělecká tvorba se tak stává cestou, po které můžeme vědomě kráčet a poznávat sami sebe.

Srdečně Vás všechny, kteří se snaží jakoukoliv formou umělecky vyjádřit, zveme k účasti v naší soutěži. Pro letošní ročník jsme pro Vás připravili deset uměleckých kategorií, do kterých můžete své umělecké práce přihlásit.

Vybrané umělecké práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v ZOO Liberec, kde je zhlédne přes 7 000 návštěvníků z celé ČR. Divadelní, taneční a hudební vystoupení se představí při závěrečné přehlídce v rámci slavnostního předávání letošních CEN MODRÉHO SLONA a čestných uznání oceněným umělcům.

Na webových stránkách www.czplk.cz naleznete vyhlášené kategorie a přihlášku do soutěže.

Věříme, že i 6. ročník celostátní soutěže o CENU MODRÉHO SLONA 2011 Vás zaujme a celostátní soutěže se rádi zúčastníte.

Současně se obracím na všechny s prosbou o podporu soutěže. Pokud můžete soutěž jakýmkoliv způsobem podpořit, ať už mediálně, rozesláním e-mailu, informováním o něm, finančně nebo jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, učiňte tak. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Projekt vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvíjení nových kulturních tradic.

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA je spolufinancována z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

Vytvořeno 26.6.2016 21:00:14 | přečteno 3203x | lesk
 
 
 
 
load