>
>
21080636

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Navigace

CENA MODRÝ SLON

Vyhledávání

Bez bariér v duši i v životě: MODRÝ SLON 2014 (letos již podeváté)

Modrý slon

Vážení kolegové, partneři a přátelé,

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje ve spolupráci se Sdružením ARTEFAKTUM. CZ v letošním roce již podeváté společně vyhlásili celostátní soutěž o cenu MODRÝ SLON 2014 v následujících deseti uměleckých kategoriích:

- malba

- keramika

- fotografie

- textilní tvorba

- kombinovaná technika (ruční práce)

- literární tvorba

- divadlo (malé formy, loutky apod.)

- tanec

- hudební tvorba (hudební přednes apod.)

- jiné formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství, apod.)

Kromě veřejného ocenění seriózních uměleckých snah osob se zdravotním postižením a seniorů má naše soutěž také další smysl. Podporuje přímé zapojení osob se zdravotním postižením a seniorů do kulturních aktivit a nabízí jim tím možnost přímo se podílet na rozvíjení své kulturní úrovně, ale i kulturní úrovně celé společnosti.

Z toho důvodu budeme moc rádi, pokud se do kulturních aktivit zapojíte a přihlásíte své umělecké práce do této krásné „soutěže“.

V příloze e-mailu najdete přihlášku do soutěže. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat do 25. 5. 2014.

Vybrané umělecké práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v ZOO Liberec, kde je zhlédne přes 8 000 návštěvníků z celé ČR. Vybrané divadelní, taneční a hudební formy se představí při závěrečné přehlídce v rámci slavnostního předávání CEN MODRÉHO SLONA 2014 a čestných uznání oceněným umělcům.

Současně se na Vás všechny znovu obracíme s prosbou o masivní podporu soutěže. Pokud můžete soutěž jakýmkoliv způsobem podpořit, ať už mediálně, rozesláním e-mailu, informováním o něm, finančně, individuálním zapojením osob se zdravotním postižením nebo jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, učiňte tak. Bez vaší pomoci se neobejdeme.

Projekt také vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvíjení kulturních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA je spolufinancována z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva kultury ČR. Soutěž dále finančně podporuje Magistrát Města Liberce, Nadace Umění pro zdraví a další subjekty.

DĚKUJEME.


ikona souboruPřihlášku do soutěže naleznete zde


Statistika soutěže v roce 2013:

· do výtvarné soutěže ve vyhlášených uměleckých oborech bylo přihlášeno 3 451 výtvarných děl

· pro závěrečnou finálovou přehlídku, která proběhla ve výstavním pavilónu ZOO Liberec ve dnech 18. - 23. 6. 2013 bylo vybráno odbornou porotou 648 výtvarných děl

· závěrečného vyhlášení Cen modrého slona se dne 22. 6. 2013 účastnilo přes 1000 oceněných umělců a návštěvníků

· setkání se skládalo ze dvou částí - kulturního programu a samotného slavnostního vyhlášení.

· celostátní přehlídku umělecké a zájmové tvorby handicapovaných tvůrců a jejich přátel shlédlo během týdne v ZOO Liberec kolem 8 500 návštěvníků


Další informace o našem projektu včetně historie předchozích ročníků naleznete také na www.czplk.cz
Vytvořeno 26.6.2016 20:49:18 | přečteno 2131x | lesk
 
 
 
 
load