>
>
22134852

Modernizace infrastruktury Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Popis projektu Modernizace infrastruktury CZP LK

Naše organizace v Liberci sídlí ve staré prvorepublikové budově, která technicky a provozně nevyhovuje moderním potřebám k provozu širokého komplexu sociálních a navazujících služeb cílovým skupinám - v rámci projektu proto bude provedena rekonstrukce budovy, tak aby provozně a technicky vyhovovala poskytovaným službám, byla pro uživatele plně bezbariérová a umožňovala jejich další rozvoj. 

Logo EU MMR, obrázek se otevře v novém okně

Název projektu: Modernizace infrastruktury CZP LK

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010418


Projektovými aktivitami budou řešeny primárně tyto problémy:

 • v současné době je budova technicky nezpůsobilá pro řádné a kvalitní poskytovaní sociálních služeb,
 • budova obsahuje celou řadu bariér pro klienty s těžkým zdravotním postižením, kteří se jenom stěží dostanou do prvního zvýšeného podlaží,
 • nedostatek kancelářských prostor v současné době neumožňuje poskytování služeb více klientům současně ani v dostatečném soukromí,
 • špatný přístup do sklepa, kde je umístěn archiv a sklad kompenzačních pomůcek ztěžuje manipulaci s těžkými pomůckami – elektrické polohovací postele, schodolezy apod.,
 • nedostatečná kapacita zasedací místnosti brání řádnému provozu při vzdělávacích akcích, poradách, supervizích apod.,
 • chybí kancelářské prostory pro administrativní pracovníky,
 • všechny kancelářské prostory jsou vybaveny nevhodným a zastaralým nábytkem a působí archaickým dojmem,
 • sklepní prostory jsou vlhké a způsobují poškození kompenzačních pomůcek a archivovaných dokumentů,
 • střešní krytina je ve špatném stavu a způsobuje zatékání do objektu,
 • vytápění objektu je revizí označeno jako nedostatečné a je nutná instalace nových plynových kotlů i celého systému radiátorů, objekt není možné v současné době řádně vytopit,
 • všechny rozvody vody v domě včetně odpadů jsou nefunkční,
 • prostory jsou nevhodně členěny pro poskytování sociálních služeb,
 • nedostatečný počet automobilů neumožňuje efektivní poskytování služeb osobám z řad cílových skupin.

Projekt je primárně zaměřený na zvýšení kvality poskytovaných služeb, zlepšení technického a provozního stavu prostor, kde jsou služby přímo poskytovány nebo slouží jako zázemí pro pracovníky uvedených služeb, případně administrativnímu zajištění jejich poskytování. Cílem je optimalizace využitelných prostor s ohledem na klienty i pracovníky, kteří služby poskytují. Součástí projektu je zároveň zajištění bezbariérového přístupu budovy i všech jejích pater. Absence bezbariérovosti byla s ohledem na poskytování služeb zdravotně postiženým klientům hodnocena jako zásadní deficit. Cílem není zvýšení kapacity poskytovaných služeb, ale zlepšení infrastruktury umožní v případě potřeby její částečné navýšení v budoucnu.

 • Po rekonstrukci bude celá budova pro klienty bezbariérová, klienti se dostanou výtahem do prvního i druhého podlaží,
 • výtah také umožní snadný přístup pracovníků do sklepa a usnadní jim manipulaci s těžkými kompenzačními pomůckami a zvýší bezpečnost práce,
 • dojde k novému vnitřnímu uspořádání kancelářských prostor, které umožní efektivnější poskytování služeb a přinese vznik nových prostor pro poskytování služeb klientům i k administrativnímu zajištění poskytovaných služeb,
 • v přízemí vznikne místnost vyhrazena jenom k poskytování služeb klientům a tím jim nabídne větší soukromí,
 • současně v přízemí vznikne další místnost pro sociálního pracovníka, kde může v případě potřeby současně probíhat konzultace s dalším klientem,
 • dojde ke zvětšení zasedací místnosti pro konání vzdělávacích akcí, porad apod.,
 • opravy střechy, topení, rozvodů vody a odpadů umožní správný provoz budovy a vhodné pracovní podmínky pro pracovníky,
 • všechny kancelářské prostory budou vybaveny vhodným nábytkem a technikou pro poskytování služeb,
 • technický stav bude vyhovovat všem předpisům na bezpečný provoz budov.

Hlavní cíle projektu:

 • zkvalitnění poskytování služeb Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření funkčního prostoru vhodného pro poskytování širokého komplexu sociálních a navazujících služeb,
 • zajištění bezbariérového přístupu všech částí Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
 • zajištění mobility pracovníků pro poskytování terénních služeb, sociální šetření a hospitace u klientů,
 • zajištění vhodného zázemí pro pracovníky poskytující služby osobám z řad cílové skupiny,
 • zajištění vhodného zázemí pro nezbytné administrativní činnosti spojené s poskytováním služeb osobám z řad cílové skupiny,
 • prevence sociálního vyloučení osob sociálním vyloučením ohrožených,
 • poskytování kvalitní asistence osobám sociálně vyloučených,
 • poskytování kvalitní asistence osobám zdravotně postiženým.
Vytvořeno 17.6.2020 1:49:11 | přečteno 597x | lesk
 
 
 
 
load