>
>
20481534

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

POSEZENÍ S BARVAMI

psb02

Posláním projektu je zapojení osob se zdravotním postižením do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou významně přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako celku.


Cíle projektu:

  • podpora alternativního využití volného času dětí a mládeže se zdravotním postižením a seniorů
  • podpora kulturních a společenských aktivit zdravotně postižených občanů v regionu
  • umožnit co největšímu počtu osob se zdravotním postižením možnost aktivního zapojení do kulturně společenských aktivit a umělecké práce
  • eliminace sociální izolovanosti, aktivizace a podpora sociálního začlenění osob se zdravotním postižením
  • rozvoj osobnosti - v každé osobě se zdravotním postižením najít její silné stránky a podporovat její rozvoj, změna negativního sebehodnocení sebe sama a podpora pozitivního myšlení

Zdůvodnění realizace projektu:

Organizace se kromě poskytování sociálních služeb již řadu let zaměřuje na rozvíjení volnočasových, kulturně společenských a sportovních aktivit, které jsou pro občany se zdravotním postižením velice důležitou kompenzací společenských a psychických problémů, které jim jejich zdravotní postižení působí. Při těchto činnostech také dochází ke zcela rovnoprávné integraci s nepostiženou populací.

Účel projektu:

„Posezení s barvami“ je místo, kde se můžou společně lidé se zdravotním postižením, ale i zdraví lidé sejít a umělecky tvořit za využití různých uměleckých výtvarných technik. Uměleckou techniku, přípravu materiálu, odborný dohled atd., zajišťuje lektor, který se každého „posezení“ účastní. Projekt využívá zázemí Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. Projekt je usazen do budovaného komunitního prostředí center.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou všechny věkové skupiny osob se zdravotním postižením, včetně dětí a seniorů, všichni spoluobčané.

 
 
 
 
load