>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

10 / 2004

Připravujeme, 22.října proběhne v Liberci akce DĚTI PROTI DROGÁM, Co nového na Železnobrodsku, Seniorům z Českolipska

P Ř I P R A V U J E M E

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje,detašované pracoviště Česká Lípa spolu s Místní organizací tělesně postižených pořádají ve dnech 25.-27.10.2004 PRODEJNÍ VÝSTAVU PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH. Prosíme Vás všechny o zapůjčení Vašich prací pro tuto výstavu. Své výrobky můžete doručit do CZP Česká Lípa, Konopeova 812; do CZP Liberec Jablonec nad Nisou a Semily do 20.10.2004. Zároveň zveme všechny naše členy a spoluobčany k návštěvě této výstavy, která bude otevřena: 25.10.-9,00-16,30; 26.10.-8,00-16,00; 27.10.-8,00-12,00.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

Budou se konat v CZP LIBEREC ve dnech:

4. října; 1.listopadu;6.prosince 2004

V CZP ČESKÁ LÍPA ve dnech:

11.října; 8.listopadu;13.prosince 2004.

PRÁVNÍ PORADNA

CZP ČESKÁ LÍPA: 4. října; 1.listopadu; 6.prosince od 16.00 v Konopeově 812(nutno se telefonicky nebo osobně předem objednat;tel.487 853 481)

CZP LIBEREC: 6.října; 3.listopadu;1.prosince 2004. (Nutno se předem osobně nebo telefonicky objednat v CZP,Zahradní 415/10,tel.485 104 044).

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

CZP Česká Lípa zajistila od 15.9.2004 opět pravidelné cvičení v bazénu. Cvičí se každou středu od 16.00-17.00 ve Sportareálu v České Lípě. Poukázky do bazénu si můžete vyzvednout v CZP Česká Lípa, Konopeova 812.

***

Pravidelné cvičení v tělocvičně se bude konat rovněž ve Sportareálu a to každé úterý od 17,00. Zahajujeme v říjnu.

D A L Š Í A K C E

22.října proběhne v Liberci akce DĚTI PROTI DROGÁM

***

17.listopadu v BABYLONU v Liberci AUKCE PRACÍ ZP.Žádáme Vás o Vaše práce pro tuto akci. U každého výrobku si určete cenu. Vaše práce přijímáme v jednotlivých Centrech pro ZP(Liberec,Česká Lípa, Jablonec n.N.,Semily) do 10.11.2004.

***

19.listopadu ADVENTNÍ TRHY v Liberci před radnicí. Zde bude mít CZP LK svůj stánek, který můžete zásobit svými výrobky. Podrobnosti v jednotlivých CZP.

MO TP Česká Lípa pořádá pro své členy a další zájemce z řad ZP zájezd do divadla v Mladé Boleslavi. Zájezd se bude konat 25.11.2004, jedeme na představení Tylovy hry TVRDOHLAVÁ ŽENA. Odjezd v 17,30 z autobusového nádraží. Zájemci se mohou hlásit v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, cena vstupenky cca 110,-Kč

K U L T U R N Í K L U B

Kulturní klub zve své členy a další zájemce na následující akce do Jiráskova divadla v České Lípě:

7.10. od 19,30- Moliére:DON JUAN. Hraje Klicperovo divadlo Hradec Králové. Vstupné 120,-Kč.

9.10. od 14,00- G.Urban:BLEDĚMODRÝ PETR. Pohádka o dobrodružstvích modrého štěňátka. Hrají členové Divadelního klubu mladých při Obchodní akademii v České Lípě.Vstupné 30,-

12.10. od 19,30- V.Vondruška:LIDOVÝ ROK. Netradičně komponovaný pořad vyprávění a písniček, přibližující zajímavé příběhy ze života českého lidu ve středověku a renesanci a vycházející z unikátních dobových pramenů. Účinkuje Vlastimil Vondruška a zpěvák Petr Traxler. Vstupné 50,-Kč.

14.10. od 19,30 Pavel DOBEŠ a Tomáš KOTRBA. Folkový koncert, přeložený z května t.r. Vstupné 110,-Kč

18.10.od 19,30-Koncert latinsko-americké hudby. Al Panebianco, Vania Del Monaco-kytary. Vstupné 60,-Kč.

19.10. od 19,30- TŘESENÍ HRUŠKOU. Divadlo VIZITA Praha. Vstupné 150,-Kč.

23.10. od 14,00-A.Toman:PRINC BAJAJA. Klasická pohádka. Hálkovo Městské divadlo Nymburk. Vstupné 40,-Kč

25.10. od 19,30-G.Weisenborn:LOFTER aneb ZTRACENÁ TVÁŘ. Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav. Vstupné 125,-Kč.

1.11. od 19,30- R.Baer:SMÍŠENÉ POCITY. Hrají:J.Hlaváčová, P.Kostka, J.Satoranský, L.Hampl nebo J.Zyka. Vstupné 150,-Kč.

Ve foeyru divadla můžete shlédnout výstavy: Jana GLASEROVÁ: Divadelní sezóna 2004 Divadelního klubu mladých při OA v České Lípě-PTÁKOVINY, BLEDĚMODRÝ PETR-fotografie; a FOTOGRAFIE Tomáše ŽELEZNÉHO z připravovaného nového filmu VŠICHNI DO JEDNOHO.

Ve dnech 24.-27.11.2004 Vás zveme do Jiráskova divadla na představení ČESKOLIPSKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU.

K L U B S E Š L O S T

Klub SEŠLOST zve své členy na setkání 27. října od 14.00 do CZP Česká Lípa- povídání o historii amatérského divadla v České Lípě.

Z Č I N N O S T I

21.září 2004 se v centru Babylon v Liberci konala vernisáž prací handicapovaných občanů Libereckého kraje. Na pořádání této akce se vedle dalších podílelo i Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Na výstavu dodali své práce mj. Michal ERBEN, Jaroslav RÁZL, Zdeněk JEMELKA, Alena KRÁLOVÁ, Danuše LAHODOVÁ, Marie LIŠKOVÁ. Výstava vzbudila dobrý ohlas a my děkujeme výše jmenovaným za zapůjčení jejich prací pro tuto výstavu.

* * *

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve své členy na členskou schůzi, která se bude konat 21.října od 15.00 v Penzionu v Dolní Libchavě(pozvánka přiložena).

P O M Ů Ž E M E ?

PRODÁM elektrický invalidní vozík z.MEYRA, š.43 cm. Cena 25.000,-Kč. Kontakt: 481 621 701

*****

Maminka s dvouletým synkem hledá dlouhodobý podnájem-(garsonka ,1+1) do 3.000,Kč. Kontakt:728 501 949.

*****

Hledám hodnou paní, která by našla svou životní náplň v tom-pomoci při výchově mého dvouletého synka. Ocitla jsem se v těžké životní situaci, když nás opustil partner a bez pomoci hodného člověka toto asi sama nezvládnu. Kontakt: 728 501 949. Děkuji.

N A Š E G R A T U L A C E

MO TP Česká Lípa přeje touto cestou všechno nejlepší, hlavně zdraví svým členům, kteří v průběhu měsíce října-listopadu 2004 oslaví svá životní jubilea. Blahopřejeme pp.:J.VONDROUŠOVI, D.ŠOURKOVÉ, Z.PAVLÍČKOVÉ, V.TOUNAROVÉ, P.BELANČÍKOVI, J.HRIBOVÉ, K.MAŠKOVÉ, O.JANKOVÉ, M.STŘEDOVÉ, ing.F.SUCHÉMU,B.HENDRICHOVÉ J.FARÁŘOVI, E.KOSOHORSKÉ, J.VICANOVÉ, S.PAVLOVI, H.BLAŽKOVÉ,L.MARŠÁNOVÉ, O.VORTELOVÉ, H.BUTAŠOVÉ.

* * * * *

Věříme, že i tato malá gratulace přinese oslavencům radost, a chtěli bychom nabídnout všem organizacím ZP v Libereckém kraji tuto možnost. Chcete-li tímto způsobem popřát svým členům k významným životním jubileům, zašlete jejich jména buď do CZP Liberec, Jablonec n.N,Semily, nebo přímo do CZP Česká Lípa.

CO NOVÉHO NA ŽELEZNOBRODSKU?

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska Vás informuje:

Klub neslyšících a nedoslýchavých se schází každé první úterý v měsíci od 15.00*Klub diabetiků a Klub onkologických pacientů-třetí středa v měsíci od 15.00*Klub ručních prací-sudý týden v měsíci v úterý od 15.00*Rekondiční zdravotní cvičení-pondělí 16,15-I.skupina; 17,15-II.skupina*Zdravotní meditační cvičení-čtvrtek 17,15; od 18,15 rekon.cv.mladší

* *

REKONDIČNÍ POBYT-25.-31.10.2004 v Mariánských Lázních.Cena 3.800,-Kč-ubytování, doprava,plná penze, cvičení, tajči, výlety-JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA(kontakt.-H.Bohuslavová-483 389 420-Ž.Brod)

***

17.11.2004-přednáška M.Černocha,pohledového diagnostika;17. a 18.11.2004-diagnostiky pro nové zájemce+kontroly 380,-Kč

24.11.2004-ak.sochař M.Hracha-povídání o Ž.Brodě a Jizeře s diapromítáním

27-28.11.2004-seminář pozitivního myšlení ŽÍT S RADOSTÍ,sebeúcta, sebeláska, odbourání strachů,klid v srdci-1480,-Kč-přihlášky nejdéle do 29.10.2004.

Kurz břišních tanců-v listopadu(dle počtu zájemců)-přihlášky do 29.10.2004.

* * *

KAM NA REKONDICE ?

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nabízí všem organizacím zdravotně postižených v Libereckém kraji místo pro konání rekondiční pobytů. Jedná se o Hotel AVICENUM,spol. s.r.o. v Horních Lučanech 33, 468 71 Jablonec n.Nisou. Celý hotel je bezbariérový, pokoje (2-5 lůž.)s vlastním soc.zařízením(včetně pokojů pro vozíčkáře).Celodenní provoz restaurace, baru, vinárny, venkovní zahrádky, grilu, sportovní hřiště, možnost využití rehabilitačních služeb (masáže, cvičení, vířivé koupele, parafín,rašelinové zábaly atd.) a speciálních programů.Cena na osobu a den 390,-Kč(ceny je možné po dohodě upravit,především pro zdravotně postižené). Možnost mít zde i domácí zvíře(300 Kč/den).Protože pro další jednání potřebujeme znát předběžný počet účastníků, prosíme všechny zájemce z řad organizací,aby kontaktovali CZP LK-ředitelka E.Krutská,tel.485 104 044,či se informovali na jednotlivých CZP.

* *

SENIORŮM Z ČESKOLIPSKA

DŮM s pečovatelskou službou,Ústecká 2855 Česká Lípa nabízí Denní pobyt pro seniory „STŘÍPEK“

Jedná se o zařízení pro denní pobyty klientů, na tuto péči by měla navazovat péče v rodině.Lze se domluvit i na pobytu klienta např. jen na pár dnů v týdnu, nebo v měsíci, podle potřeby rodiny.

Otevírací doba:6,30-15,45 hod. Cena za denní pobyt-168,-Kč. Kontakt:Ladislava LAHNEROVÁ,vedoucí DPS,tel.487 521 470,487 763 791; E-mail:socialni.sluzby@tiscali.cz.

Vytvořeno 16.10.2004 18:50:44 - aktualizováno 2.9.2005 11:57:31 | přečteno 3437x | Zahrádková
 
 
 
 
load