>
>
19925270

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

6 / 2004

Informace pro Vás, Nabídka zaměstnání, Jak je to v EU

INFORMACE PRO VÁS

Máte poslední příležitost přihlásit se na 3.krajské sportovní hry zdravotně postižených, které se budou konat 12.6.2004 v Doksech v areálu Bungalovy POSLŮV MLÝN. Záštitu převzali: ing.Eva BARTOŇOVÁ,místohejtmanka Libereckého kraje a Zdeněk KRENICKÝ, starosta města Doksy. Zahájení soutěží v 10.00. Od 8,30 bude probíhat prezence,ubytování. Po skončení soutěží zpracování výsledků a vyhodnocení.Večer společenský program.

Rovněž poslední příležitost máte k odevzdání výrobků pro XI.REGIONÁLNÍ VÝSTAVU PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH. Výstava bude probíhat v prostorách CZP Česká Lípa ve dnech 21.-23.6.2004. Pondělí 10.00-16,30; úterý 9.00-16.00;středa-9.00-16.00. Své práce můžete odevzdat v CZP Česká Lípa do 16.6.2004. Výrobky by byly použity i pro další výstavu, která proběhne v Liberci 21.9.2004.

PRÁVNÍ PORADNA

V CZP Česká Lípa každé první pondělí v měsíci- nyní je to 7.června. Je třeba se předem objednat(tel.487 853 481)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

CZP Liberec, Zahradní 415/10 - 7.června 2004; CZP Česká Lípa,Konopeova 812-14.června 2004

KLUB SEŠLOST

17.5.2004 pořádal klub pro své členy v CZP Česká Lípa zajímavou přednášku z historie České Lípy. Přednášela Iva HOLLANOVÁ, nový kulturní referent MěÚ Česká Lípa. Její přednáška se týkala Historie židovského obyvatelstva v České Lípě do konce 19.století. Účastníci se dozvěděli mnohé, dosud jim neznámé ,nové zajímavosti. Poslední setkání před prázdninami se uskuteční ve spolupráci s Klubem důchodců Česká Lípa dne 16.6.2004 od 14.00 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Na programu je přednáška J.Vránka, doplněná diapozitivy-ZA KRÁSAMI ŠUMAVY.

KULTURNÍ KLUB

  • 2.6.2004-Jiráskovo divadlo Č.Lípa - 19,30 F.Dürrenmatt:FYZIKOVÉ. Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav. Hostují Ladislav FREJ a Petr PELZER. Vstupné 120,-
  • 16.6.2004 od 19,30-Bazilika Všech svatých- VARHANY A SAXOFON. Vstupné 80,-
  • 17.6.2004 od 19,30 v Jiráskově divadle- J.Dobiáš:NOC S MODELKOU. Hrají:I.Kubelková nebo J.Kocurová,J.Obermaierová,O.Navrátil. J.Kuželka, O.Jirák. Vstupné 120,-
  • 25.6. od 17,30 v Jiráskové divadle-G.Urban:BLEDĚMODRÝ PETR. Pohádka o dobrodružstvích modrého štěňátka. Hrají členové DKM při Obchodní akademii v České Lípě. Vstupné 25,-Kč

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

SKALNÍ HRAD A POUSTEVNA SLOUP v Č. nabízí zaměstnání:

PRŮVODCE na 1 měsíc(od 1 července do 1 srpna)

PRŮVODCE+POKLADNÍK+ZÁSTUPCE v jedné osobě.Práce na cca 5-7 měsíců v roce. Vhodné pro muže i ženy(pro šikovného muže ještě možnost současné funkce příležitostného údržbáře),studenty i pro zdatné důchodce. V období květen až září probíhá každodenní návštěvnický provoz. V dubnu a říjnu je pravidelný návštěvnický provoz pouze o víkendech. Pracovní doba je standardně od 9 do 17 hodin, ale výjimečně je třeba časově se přizpůsobit provozu.

Hrad je otevřen denně, volné dny vycházejí na každého 1-2 týdne, nebo podle dohody, většinou v různých dnech týdne. Nelze počítat pravidelně s volnými víkendy.

Nástupní plat průvodce 40,-Kč/h, nástupní plat zástupce 50,-Kč/h . Zkušební doba 1 měsíc. Možnost získání odborné kvalifikace průvodce absolvováním kurzu a složení zkoušky na odborné škole a získání tak vyššího platu.

PŘEDPOKLADY:

Středoškolské vzdělání. Němčina na dobré úrovni (jiné jazyky vítány, nejsou však podmínkou). Poctivost, spolehlivost . Vyjadřovací schopnosti, kultivované vystupování. Schopnost udržet pozornost skupiny a organizačně skupinu zvládnout(např.malé děti a dospívající mládež).

Po zaučení a osvojení si návštěvnického provozu schopnost samostatně řídit provoz. Schopnost časté chůze po schodech.

NÁPLŇ PRÁCE:

Kromě průvodcovské činnosti je součástí zaměstnání běžný úklid(zametání) a občasné jednoduché práce různého charakteru(např.pletí vinice na ochozech). Běžná je i příprava prostoru pro kulturní akce+ pořadatelská služba.

Ubytování(provizorní) je možné pod hradem v obytné buňce(základní vybavení+ teplá vody, WC, poblíž sprcha).

KONTAKT: Ivan VOLMAN, Ke Hradu 125, 471 52 Sloup v Č.,mobil 602 193 655;tel.487 753 583 nebo 581;e-mail: info@hradsloup.cz

CO PŘINESLA DEMONSTRACE PŘED PŘEDSEDNICTVEM VLÁDY,KONANÁ V ČERVNU 2003

Často dostávám od lidí se zdravotním postižením otázku:“Tak jsme manifestovali, ale co bude dál, mělo to vůbec smysl?“ Jsem přesvědčen o tom, že každé veřejné vystoupení občanů, kteří hájí nějaké principy, má smysl a hlavně má několikerý význam.

Především jsme si uvědomili, že dokážeme připravit poměrně náročnou akci, že jsme schopni formulovat jasně a zřetelně své požadavky a opřít je o principy svobody občana, o jeho práva na vzdělání, na pomoc, pokud ji potřebuje k překonání následků zdravotního postižení,apod. Naše demonstrace byla úspěšná. Její obrovský význam vidím v medializaci problematiky zdravotního postižení. Naše veřejné vystoupení určitě velmi pomohlo novinářům,aby porozuměli tomu, že nám jde o samostatnost, že sociální služby chápeme jako individuální záležitost a že k dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby služby sociální péče byly financovány prostřednictvím uživatele sociální služby, a nikoliv prostřednictvím instituce.

Uvedu dva příklady toho, jak nám manifestace pomohla v komunikaci s médii. Deset dní poté jsem měl setkání s premiérem Vladimírem Špidlou. Oznámili jsme médiím, že po schůzce s ním před Úřadem vlády podám informaci o jejím průběhu. Byl jsem překvapen zájmem novinářů. Byl jsem překvapen zájmem novinářů. Svědčila o něm účast všech tří televizí a největších deníků. Další příklad: na začátku srpna jsme pozvali novináře do provozovny McDonalds na tiskovou konferenci o Programu mobility pro všechny. Ačkoliv byla tzv.okurková sezóna, přišlo asi 15 novinářů a zástupce jedné televize a informace z tiskovky se objevily v řadě deníků.

Je prostě zřejmé, že média chtějí informace o nás a o našich záměrech, problémech a aktivitách. Je však nezbytné naučit se je předávat zajímavou formou, prostřednictvím nejrůznějších akcí apod. Takovýmto způsobem je možné z našich záležitostí udělat i záležitosti celospolečenské…Je čím dál jasnější, že vláda, parlament a veřejná správa začne vážně vnímat nějaký problém až tehdy, když se takovou věcí zabývá tisk, rozhlas a televize.

Je nezbytné zmínit se o tom, jaký vliv měla či může mít demonstrace na splnění našich základních požadavků. Jde především o to nerozpustit finanční prostředky určené ve státním rozpočtu na sociální služby do daňových výnosů krajů a o urychlenou přípravu zákona o sociálních službách, ve kterém bude zakotven systém financování služeb sociální péče prostřednictvím uživatelů těchto služeb. Zároveň požadujeme např.garanci nároku na sociální služby, stejné podmínky pro státní a nestátní poskytovatele služeb sociální péče či rovnost služeb rezidenčních a služeb v domácnosti.

Na začátku září jsme požádali členské organizace o pomoc při oslovení poslanců rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, protože měli hlasovat o návrhu zákona o rozpočtovém určení daní, obsahující velký problém s finančními prostředky na sociální služby. Bohužel výsledek hlasování o námi iniciovaných pozměňovacích návrzích nedopadl v rozpočtovém výboru dobře. Musíme se proto obrátit na všechny poslance. Chceme, aby při projednávání zákona o rozpočtovém určení daní v Poslanecké sněmovně bylo přítomno co nejvíce lidí se zdravotním postižením.

Na 3.-5.října jsme připravili národní konferenci, na které bylo přítomno mnoho různých představitelů státní správy. Tam jsme velmi jasně připomenuli, že dosud nebyl přijat zákon o sociálních službách. Snažíme se pracovat na přípravě ústavní stížnosti na diskriminaci těch lidí se zdravotním postižením, kteří odmítají odejít do ústavů a rozhodli se, že chtějí,aby jim byly služby sociální péče poskytovány doma,v jejich bydlišti.

Velmi důležité bude, aby nás podpořilo co nejvíce lidí se zdravotním postižením, aby sami lobovali u členů vlády, poslanců, představitelů krajských samospráv a samozřejmě také u pracovníků jednotlivých ministerstev a snažili se nám pomoci.(V.Krása,předseda NRZP v ČR. Převzato z SKOKU DO REALITY č.4/2003)

JAK NA TO V EU ?

SE STARÝM AUTOMOBILEM DO EU

Osobní automobily zaregistrované v jednotlivých státech Unie je možné provozovat rovněž ve zbylých dvaceti čtyřech zemích rozšířeného společenství. To platí i pro trabanty, škodovky nebo wartburgy, a to v případě, že prošly technickou prohlídkou v domovské zemi a jsou tam i řádně pojištěny.

VOLÁNÍ O POMOC V EU

Okradli vás v některém státě Evropské unie, anebo „jenom“ v Česku? Jste svědky dopravní nehody či požáru? Pro hlášení všech událostí vám na celém území EU postačí jedno jediné číslo telefonní krizové linky: 112. I po vstupu země do EU ale zůstanou v Česku v platnosti rovněž stará známá čísla: 150 hasiči, 155 zdravotní záchranná služba, 156 městská a 158 republiková policie. Všeobecně dokonce platí, že když se postižený nebo svědek obrátí na ně v budoucnu přímo, pomoc se dostaví rychleji.

ÚŘEDNÍ JAZYK V EU

Čeština je od 1.května jedním z oficiálních jazyků společenství. Občané ovládající pouze svou mateřštinu vstupem do EU neutrpí. Se všemi institucemi společenství mají právo jednat, dorozumívat se či stěžovat si na jejich chod v jejich rodném jazyce. Oslovené úřady jim v něm odpoví. Žádný z úředních jazyků nevytlačí češtinu ani ze škol.EU sice mimo jiné požaduje posílení vyučování francouzštiny-to však rozhodně nebude provedeno na úkor naší mateřštiny. Školství totiž zůstává v kompetenci členských států, o případných změnách tak nerozhoduje Brusel, ale Praha.

JAK BUDEME CESTOVAT V EU

Po vstupu České republiky do EU, tj. od 1.května 2004, budou moci občané používat k cestování v rámci zemí Evropské unie všechny typy cestovních pasů(se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů)a občanské průkazy České republiky typu identifikační karty(se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů). Občanské průkazy typu identifikační karty jsou vydávány od května 1993. Občanské průkazy by neměly mít odstřižený roh z důvodu změny trvalého pobytu nebo změny rodinného stavu sňatkem. Přestože občanský průkaz s odstřiženým rohem je podle zákona o občanských průkazech nadále platný, cizí orgány jej mohou považovat za poškozený nebo záměrně znehodnocený.

Pro společné cesty rodičů s dětmi do států Evropské unie doporučujeme, aby používali raději cestovní pasy než občanské průkazy.

Vzhledem k tomu, že bezprostřední po rozšíření EU mohou vznikat zejména na některých přechodech států, které nesousedí s Českou republikou, problémy s používáním občanských průkazů, doporučujeme zpočátku použít k cestám raději cestovní pas.V případě problémů s občanským průkazem občanům doporučujeme,aby se obrátili na náš zastupitelský úřad.

Vytvořeno 31.8.2004 13:13:57 - aktualizováno 2.9.2005 11:54:05 | přečteno 3071x | Zahrádková
 
 
 
 
load