>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

7 / 2004

Aktuality, 3.krajské sportovní hry zdravotně postižených, Nabídka

A K T U A L I T Y

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE pořádá kurzy- ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM.- Zahájení 2.8.2004 od 17,00 na detašovaném pracovišti Česká Lípa. Přihlášky přijímá do 31.7.2004 Centrum pro zdravotně postižené, Konopeova 812, Česká Lípa, tel. 487 853 481.

V Liberci proběhne kurz 4.9.2004 od 8,00 hod. Přihlášky přijímá CZP Liberec, Zahradní 415/10, tel.485 104 044. Na těchto adresách se dozvíte i podrobnosti, týkajíce náplně a organizace kurzů.

* * *

Dne 17.června začala v libereckém CZP LK, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec-Růžodol výuka znakové řeči pro začátečníky. Výuka bude probíhat po celou dobu prázdnin a noví zájemci se mohou ještě přihlásit do konce července na tel.485 104 044 u p.Kroupové.

* * *

P O Z O R P O Z O R P O Z O R

CZP Semily sídlí v nových prostorách- budova Státního archivu, Archivní ul.570, tel. 481 653 520.

Bude zřízeno detašované pracoviště v TURNOVĚ- vždy poslední čtvrtek v měsíci bude v prostorách Domu s pečovatelskou službou Pohoda poskytováno sociálně právní poradenství a další služby.Zahájení činnosti bude upřesněno.

* * * *

Změna úředních hodin v CZP Jablonec nad Nisou. Po dobu měsíce července a srpna 2004 budou v CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí ul. , tel. 483 711 337 úřední hodiny: pondělí, středa od 8,00-12,00 13,00-17,30. Poradenství mimo uvedené dny lze domluvit přímo s vedoucím CZP na tel.607 186 604.

* * * * *

V CZP Liberec, Zahradní 415/10 bude své služby 1x měsíčně poskytovat firma OPTIK Centrum CZ Liberec. Bližší informace na tel. 485 104 044.

Z Č I N N O S T I

3. krajské sportovní hry zdravotně postižených

Dne 12.6.2004 proběhly v areálu Bungalovy Poslův mlýn v Doksech již 3.krajské sportovní hry zdravotně postižených, které pořádalo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. V pěkném prostředí se sešlo 80 soutěžících(včetně 5 vozíčkářů a 8 dětí;s postižením zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním) z Liberce, Krásné Lípy, Mimoně, Doks, Bělé pod Bezdězem, Benešova nad Ploučnicí, Libštátu, Košťálova, Děčína a České Lípy se sešlo, aby změřilo své síly v patnácti disciplínách.

Záštitu nad hrami ,stejně jako v loňském roce, převzali ing.Eva BARTOŇOVÁ, místohejtmanka Libereckého kraje a Zdeněk KRENICKÝ, starosta města Doksy.

Slavnostní zahájení her proběhlo v 10,00 hodin, kdy vedoucí CZP Česká Lípa R.Copková přivítala všechny přítomné a představila hosty her- ing.E.Bartoňovou, Z.Krenického, J.Macháčka (předseda OV SZdP Č.Lípa) a p.Kreifa(velitel Hasičského sboru Doksy). Po krátkých projevech hostů hry otevřel J.Macháček, který spolu s ostatními hosty popřál všem soutěžícím hodně úspěchů v nastávajících bojích.

Soutěžící se pak rozptýlili po areálu, aby postupně absolvovali jednotlivé disciplíny. Soupeření bylo urputné, ale vedené v duchu fair-play. Soutěžilo se až do pozdního odpoledne, závěrečnou disciplínou byl orientační běh. Hosté her si prohlédli jednotlivá stanoviště a sledovali, jak jsou závodníci úspěšní.

Do sportovního klání se plně zapojili i vozíčkáři, kteří svými výkony prokázali, že být na vozíku neznamená být bezmocný-např.v orientačním běhu absolvovali vozíčkáři stejnou trať, jako byla připravena pro ostatní a dokázali se umístit na stupních vítězů.

V odpoledních hodinách měli přítomní možnost zúčastnit se soutěží, které pořádal hasičský sbor Doksy i shlédnout ukázky výcviku hasičů a ukázky z výcviku záchranářských psů.

Vedle soutěže jednotlivců se konala i soutěž měst, kdy si každé město mělo možnost zvolit 4 zástupce, kteří hájili jeho barvy. Po skončení soutěží byly zpracovávány výsledky a vyhodnocení bylo provedeno v podvečer. Oceněni byli nejlepší soutěžící(1.-3.místo) v každé disciplíně i kategorii(muži, ženy, děti), obdrželi diplomy a věcné ceny, každý z účastníků pak účastnický list a drobný upomínkový předmět. Zástupci tří nejlepších měst pak převzali věcnou cenu a diplom.

Úspěšný den byl zakončen společenským večerem, kde přítomní měli možnost nejen se pobavit, ale i vyměnit si zkušenosti a navázat nová přátelství. K navazování přátelství však docházelo i v průběhu jednotlivých soutěží, kdy si soutěžící navzájem poskytovali rady a zkušenosti.

Naše poděkování vedle KÚ Liberec a MěÚ Doksy patří i p.Uksovi,majiteli firmy Egermann,s.r.o, Hasičské vzájemné pojišťovně Česká Lípa, firmě TUMAG Liberec, kteří věnovali na tyto 3.krajské sportovní hry zdravotně postižených část věcných cen. A v neposlední řadě patří poděkování manželům Kulichovým, kteří nám spolu se svým personálem připravili v areálu Bungalovy Poslův mlýn příjemné prostředí, a všem členům místních a smíšených organizací zdravotně postižených a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě i přímém průběhu her.

VÝSLEDKY 3.krajských sportovních her zdravotně postižených

SOUTĚŽ MĚST

1.Doksy; 2. Mimoň; 3. Libštát(okr.Semily);4.Česká Lípa; 5. Krásná Lípa

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (kategorie děti, muži, ženy)

TROJBOJ

1. COPKO, Jakub, MARCINKOVSKÝ, Viktor, HUZILOVÁ,Vladimíra;

2.VLASÁK, Jan, PULDA, Miroslav SAIDLOVÁ, Jaroslava;

3.BUTAŠ, Filip, EICHLER, Erich, COPKOVÁ, Renata;

4.VANĚK,Jakub, SEIFERT, Karel, ČECHOVÁ, Marie;

5.KÁLECKÝ, Jan ml.,OSMÍK, Jaroslav, PULDOVÁ, Jana,

6. BOVKUNOVÁ, Sandra, RICHTR, Miloš, VILIMOVSKÁ, Marie

HOD PONOŽKOU

1.BUTAŠ, Filip; MATIČKA, Stanislav; RICHTROVÁ, Libuše;

2. COPKO, Jakub; RICHTR, Miloš; ČECHOVÁ, Marie;

3. JONÁŠ, Jindřich; STRÁNÍK, Jindřich; COPKOVÁ, Renata;

4.JONÁŠ, Petr; ing. BOHÁČEK, Václav; ČECH, Zdeněk; BRANIŠOVÁ, Jana; SVOBODOVÁ, Adéla;

5. VANĚK, Jakub; 6. KÁLECKÝ, Jan ml. ČERNÝ, Josef; SAIDLOVÁ, Jaroslava

JÍZDA NA INVALIDNÍM VOZÍKU

1. VANĚK, Jakub; BENEŠ, Martin; PROCHÁZKOVÁ, Věra;

2. KÁLECKÝ, Jan ml.; OSMÍK, Jaroslav,ČECHOVÁ,Marie;

3. BOVKUNOVÁ, Sandra; PULDA, Miroslav; JONÁŠOVÁ, Blažena;

4. VLASÁK,Jan FEIGE, Jiří; VAŇKOVÁ, Dana;

5. JONÁŠ, Jindřich; ERBEN,Michal;BRANIŠOVÁ,Jana;

6. JONÁŠ, Petr MARCIKOVSKÝ, Viktor; BOVKUNOVÁ, Ludmila

ORIENTAČNÍ BĚH

1. JONÁŠ, Petr; STRÁNÍK, Jindřich; BRANIŠOVÁ,Jana;

2. JONÁŠ,Jindřich; MARCINKOVSKÝ, Viktor VOJTÍŠKOVÁ,Vlasta;

3. BOVKUNOVÁ,Sandra; OSMÍK,Jaroslav; BOVKUNOVÁ,Ludmila;

4. VANĚK,Jakub; BENEŠ,Martin; MOTYČKOVÁ,Božena; ŽIDLICKÁ,Dagmar;

5. COPKO,Jakub; MATIČKA, Stanislav;

6. VLASÁK,Jan; HAVLOVÁ,Helena

VRH POLENEM

1. KÁLECKÝ,Jan ml.; STRÁNÍK,Jindřich; BRANIŠOVÁ,Jana;

2. BUTAŠ,Filip; RICHTR,Miloš; ŽIDLICKÁ,Dagmar;

3. VANĚK,Jakub; STRÁNÍK,Jindřich; HAVLÍKOVÁ,Alice;

4. VLASÁK,Jan; ŠARAPATKA,Karel; MARCINKOVSKÁ,Světlana;

5. JONÁŠ,Jindřich; ČECH,Zdeněk; HUZILOVÁ, Vladimíra;

6. JONÁŠ,Petr; COPKO,Tomáš; JONÁŠOVÁ,Blažena

HOD VÁLEČKEM

1. BUTAŠ,Filip; STRÁNÍK,Jindřich; BOVKUNOVÁ,Ludmila;

2. VANĚK,Jakub; ŠARAPATKA,Karel; HUZILOVÁ,Vladimíra;

3. VLASÁK,Jan; EICHLER,Erich; MARCINKOVSKÁ,Světlana;

4. JONÁŠ, Jindřich; RICHTR,Miloš; HAVLÍKOVÁ,Alice; JONÁŠOVÁ,Blažena; RICHTROVÁ,Libuše;

5. COPKO, Jakub; KÁLECKÝ,Jan;

6. JONÁŠ,Petr; ČECH,Zdeněk; MARCINKOVSKÝ,Viktor

KUŽELKY

1. COPKO,Jakub; EICHLER,Erich; BOVKUNOVÁ,Ludmila;

2. BUTAŠ,Filip; MACHÁČEK,Jaroslav; POLÁKOVÁ,Miroslava;

3. BOVKUNOVÁ,Sandra; SEIFERT,Karel; RICHTROVÁ,Libuše;

4. VLASÁK, Jan; ŠARAPATKA,Karel; BABORÁKOVÁ,Květoslava; BUTAŠOVÁ,Lenka; HAVLOVÁ,Helena;

5. JONÁŠ, Jindřich; JONÁŠ,Petr; PULDA,Miroslav; ČERNÝ,Josef; ČECH,Zdeněk

SLALOM S LÁHVÍ

1. VANĚK,Jakub; RICHTR,Miloš; VOJTÍŠKOVÁ,Vlasta;

2. VLASÁK,Jan; ČECH,Zdeněk; VILIMOVSKÁ, Marie;

3. JONÁŠ,Jindřich; ŠPINKA,Josef; JONÁŠOVÁ,Blažena;

4. BUTAŠ,Filip; MARCINKOVSKÝ, Viktor; BOVKUNOVÁ,Ludmila;

5. JONÁŠ,Petr; STRÁNÍK,Jindřich; MARCINKOVSKÁ,Světlana;

6. COPKO,Jakub; FEIGE,Jiří; VAŇKOVÁ,Dana

HOD TALÍŘEM

1. BOVKUNOVÁ,Sandra; PULDA,Miroslav; SVOBODOVÁ,Adéla;

2. COPKO,Jakub; ČERNÝ,Josef; FEIGOVÁ,Milada;

3. VANĚK,Jakub; HÁJEK,Jaroslav; MOTYČKOVÁ,Božena;

4. JONÁŠ,Petr; RICHTR,Miloš; MEDOVÁ,Alena;

5. BUTAŠ,Filip; HOLAS,Josef; BABORÁKOVÁ,Květuše;

6. KÁLECKÝ,Jan ml.; KÁLECKÝ,Jan; VOJTÍŠKOVÁ,Vlasta

HOD SIRKOU

1. VANĚK,Jakub; PULDA,Miroslav; BRANIŠOVÁ,Jana;

2. BUTAŠ,Filip; ing.BOHÁČEK,Václav; JONÁŠOVÁ,Blažena;

3. JONÁŠ,Petr; ŠPINKA,Josef; VAŇKOVÁ,Dana;

4. JONÁŠ,Jindřich; MACHÁČEK,Jaroslav; ŠARAPATKA,Karel; RICHTR,Miloš; ERBENOVÁ,Helena; KROUPOVÁ,Eva;

5. COPKO,Jakub; VLASÁK,Jan;

6. VANÍČKOVÁ,Herta

HOD NA KOSTKY

1. BUTAŠ,Filip; SEIFERT,Karel; BABORÁKOVÁ,Květuše;

2. JONÁŠ,Jindřich; KŘÍŽ,Miloš; ČECHOVÁ,Marie;

3. VLASÁK,Jan; FEIGE,Jiří; HUZILOVÁ,Vladimíra;

4. KÁLECKÝ,Jan ml.; Ing.BOHÁČEK,Václav; PULDA,Miroslav; BLAŽKOVÁ,Anna; MOTYČKOVÁ,Božena; SVOBODOVÁ,Adéla; Ing.ŠULCOVÁ, Libuše, VAŇKOVÁ,Dana;

5. COPKO,Jakub;VANĚK,Jakub;

6. ČECH,Zdeněk; ČERNÝ,Josef; MARCINKOVSKÝ,Viktor

POZNÁVÁNÍ PENĚZ

1. JONÁŠ,Jindřich; BENEŠ,Martin; SVOBODOVÁ,Adéla;

2. VLASÁK,Jan; MARCINKOVSKÝ,Viktor; ERBENOVÁ,Helena;

3. VANĚK,Jakub; EICHLER,Erich; ŽIDLICKÁ,Dagmar;

4. BOVKUNOVÁ,Sandra; KÁLECKÝ,Jan; KORBELÁŘ,Josef; PULDA,Miroslav; BIZOŇOVÁ,Libuše;

5. JONÁŠ,Petr; RICHTROVÁ,Libuše;

6. KŘÍŽOVÁ,Anna

CHŮZE NA ZVUK

1. JONÁŠ,Jindřich; EICHLER,Erich; HUZILOVÁ,Vladimíra;

2. VANĚK,Jakub; ERBEN,Michal; MOTYČKOVÁ,Božena;

3. KÁLECKÝ,Jan ml; SEIFERT,Karel; KROUPOVÁ,Marie;

4. JONÁŠ,Petr, MARCINKOVSKÝ,Viktor; ŽIDLICKÁ,Dagmar;

5. BOVKUNOVÁ,Sandra; FEIGE,Jiří; VILIMOVSKÁ, Marie; PULDOVÁ,Jana;

6. ŠPINKA,Josef; SVOBODOVÁ,Adéla

SKONČILA XI.REGIONÁLNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Ve dnech 21.-23.června 2004 se uskutečnila v prostorách Centra pro zdravotně postižené v České Lípě,Konopeova 812 již XI.regionální výstava prací zdravotně postižených. Podobná výstava se ve dnech 7.-10.6.2004 uskutečnila i v CZP Liberec,Zahradní 415.

Na výstavě, kterou v České Lípě shlédlo na 50 zájemců se sešlo na 350 prací zdravotně postižených- výrobky z chráněné dílny MOZAIKA, Mezinárodního centra Universium Liberec, výrobky z Jedličkova ústavu Liberec(keramika, tkané rohože, svíčky, košíky, malované hedvábné šátky a šály),práce dětí ze Zvláštní školy pro děti s kombinovanými vadami v České Lípě, práce obyvatel Penzionu pro důchodce v Dolní Libchavě(obrazy pp.Rázla a Králové); výrobky firmy TUMAG Liberec, mandlové perníčky z Obory, pletené ,vyšívané a háčkované dečky,obrazy, svetry, šátky, čepice, bačkory,malované kameny ,drhané závěsy(Mgr.Veselá-SPCCH Liberec,S.Barochová, I.Zimová, P.Bergmann, L.Beránková, Z.Dobiášovská - MO TP Česká Lípa, A.Mizerová Č.Lípa,); obrázky ryté na skle(D.Lahodová-SPCCH Č.Lípa); výrobky ze dřeva(M.Havel-Č.Lípa) kresby (M.Erben,M.Lišková). Všechny vystavené výrobky vzbudily opravdový zájem a je jen škoda, že výstavu neshlédlo více zájemců.

Chtěli bychom připomenout, že Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje bude 21.9.2004 pořádat obdobnou výstavu v Liberci, která je určena pro podnikatele z celého kraje.

Další výstava v České Lípě se bude konat v průběhu měsíce října-listopadu 2004.

* * * * * * * * * * * *

REKONDIČNÍ POBYT VE SLOUPU v ČECHÁCH SE OPĚT VYDAŘIL

S nadšením a radostně se zúčastnilo 25 členů Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa týdenního rekondičního pobytu ve Sloupu v Čechách v areálu Rudných dolů Bílina.

Absolvovali jsme masáže, koupání, rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitační sestry B.Trejbalové, pobyt na zdravém vzduchu, sportovní a společenské soutěže. Naše vedoucí Jana Branišová a PhDr.Zdenka Zahrádková nás nenechaly zahálet a připravily nejrůznější soutěže-opravdový Videostop)videokazety); Riskuj; Pohádková babička apod. Rovněž sportovní soutěže-hod válečkem, šipkami, míčkovanou, talířem, ponožkou atd. Všechny soutěže(sportovní,společenské i vědomostní) byly odměňovány. Soutěžení bylo veselé, opravdové. Body se sčítaly, vyhodnocovalo se umístění. Diplomy a malé dárečky byly odměnou.

Vedle sportovních a společenských soutěží pro nás byly připraveny i odborné přednášky-ředitelka CZP LK E.Krutská nás seznámila s činností CZP v Libereckém kraji a se službami osobní asistence, MUDr. L.Truhlářová nás seznámila se životosprávou a životním stylem seniorů. Obě přednášky byly velice poutavé.

Na začátku i na konci pobytu jsme si zatančili a zazpívali při harmonice. Naše poděkování za tento úspěšný pobyt patří MěÚ Česká Lípa(za poskytnutí grantu), manželům Rojkovým a všemu personálu rekreačního střediska RD Bílina(za velmi vstřícný přístup ke všem našim požadavků, výbornou kuchyni a ubytování).

S nadějí na opětné shledání v příštím roce jsme se potom 5.6.2004 v dopoledních hodinách rozloučili s naším dočasným domovem.

Irena ZIMOVÁ, účastník pobytu

N A B Í D K A

PRODEJ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

Elektrický vozík ENTICE 402 TRAVELUX vhodný pro invalidy a lidi se špatnou chůzí. Nový, používaný max.3 týdny, baterie 40Ah, moderní provedení, dojezd 20-30 km dle terénu. Záruční doba do října 2005. Původní cena-96.000,-Kč; cena nyní-75.000,-Kč. Majitelé průkazu ZTP mohou využít státní dotaci cca 50% ceny. Kontakt na telefonu po 15.00 hod-481 59 11 37-p.Mikšíčková,Letná 450;Jablonec nad Jizerou.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR NOVÁ PAKA

pro vzdělávání, sport a odstranění bariér postižených zahájilo prodej,servis, půjčování a charitu zdravotních pomůcek. Dodává výrobky od:

ÚAMK INDUSTRY Mělník-největší český výrobce rehabilitačních pomůcek, navazuje na tradici značky Liberta, vyrábí pomůcky pro imobilní občany: mechanické vozíky pro invalidy, rehabilitační kočárky, chodítka, toaletní vozíky, toaletní židle, protiskluzová madla, sedačky do sprchy bez opěradla a s opěradlem, elektrický invalidní vozík bez převodů s motory v kolech. (www.uamkindustry.cz)

koPek s.r.o-vertikalizační vozíky Vassilli, lůžka, antidekubitní pomůcky, bezbariérové přístupy, úpravy automobilů,atd.(www.kopek.cz)

REPO-RECK-s.r.o.-motorem poháněné pohybové přístroje MOTOmed. Pohybový léčebný přístroj MOTOmed viva získal ocenění Zlatý Rehaprotex na 9.Mezinárodní výstavě v Brně 2000 a Čestné uznání za „Nejlepší výrobek“ na výstavě „Handicap“ 1999 Praha(www.inext.cz/REPO-RECK/)

Sdružení přijímá a distribuuje použité pomůcky(mechanické a elektrické vozíky, schodolezy, rampy, skútry, polohovací lůžka a křesla, zvedáky, vertikalizační stroje, chodítka, berle, nábytek, koupací podložky a další dle aktuální nabídky) dary a ostatní formy pomoci postiženým a potřebným. Na výrobky zajišťují záruční i pozáruční komplexní servis.

Občanské sdružení Život bez bariér, pro vzdělávání, sport a odstranění bariér postižených. Adresa:Lomená 533,509 01 Nová Paka, tel. 603828353;493 724 159;

E-mail:zivotbezbarier@seznam.cz

B L A H O P Ř E J E M E

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa blahopřeje svým členům, kteří v průběhu července-září 2004 oslaví svá životní jubilea. Přejeme hlavně zdraví, štěstí a spokojenost pp. Z.LUKEŠOVÉ, F.KALOUSKOVI, M.ŠTĚRBOVI, RSDr.S.JANOVSKÉMU, H.HŮLKOVÉ, M.BĚLOHLÁVKOVÉ,A.NOVÁKOVÉ,J.HODAČOVÉ,V.JIRÁSKOVI,K.BABORÁKOVÉ,ing.V.BRAUMOVI J.KOKTOVÉ, E.VÁVROVÉ, M.HRZÁNOVÉ, K.ČERNÍKOVÉ; Z.MLÁDENKOVÉ, H.HAMPLOVÉ, E.HOSKOVCOVÉ.

Vytvořeno 16.10.2004 18:34:24 - aktualizováno 2.9.2005 11:50:00 | přečteno 5374x | Zahrádková
 
 
 
 
load