>
>
21080636

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

8 / 2004

Vážení čtenáři našeho časopisu. V dnešním čísle Vám předkládáme několik článků, vybraných z tisku, které jsou věnovány osobám se zdravotním postižením. Vaše názory, připomínky, doplňky a další k těmto článkům nám můžete sdělit písemně, telefonicky či osobně v jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené Libereckého kraje-tj. CZP Liberec, Zahradní 415/10,tel.485 104 044; CZP Česká Lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481; CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí ul.,tel.483 711 337; CZP Semily, Archivní ul.570,tel.481 653 520.

Č T Ě T E ! ! !

Název: V domácím prostředí se zejména starší a zdravotně postižení občané cítí nejlépe

Autor: LUDMILA ŘEZNÍČKOVÁ
Zdroj: Českobudějovické listy
Datum vydání: 18.6.2004
Strana: 29

V domácím prostředí se zejména starší a zdravotně postižení občané cítí nejlépe, a proto dávají přednost péči svých blízkých před ústavní péčí. Jak si těchto pečujících osob Česká republika váží a jaké jim poskytuje podmínky?

Pro tyto osoby je určena dávka, která se správně nazývá příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu. Tuto dávku vyplácejí sociální odbory pověřených městských úřadů.Dávka je určena osobám pečujícím o své příbuzné - děti, rodiče, prarodiče, manžela, sourozence, zetě, snachu, tchána, tchýni. Příspěvek může dostat i člověk, který pečuje o osobu, která s ním není ve vyjmenovaném příbuzenském vztahu,musí však mít společnou domácnost.Základní podmínkou je splnění kritérií.Aby však byla tato peněžní dávka vyplácena, je nezbytné splnit zdravotní kritéria:V případě péče o nezletilé dítě starší 1 roku musí zdravotní stav dítěte posoudit posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení a vydat posudek, že dítě splňuje podmínky nároku na tento příspěvek - přesně řečeno, že jde o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.Pečovat lze i o dospělou osobu, musí jí být přiznána převážná nebo úplná bezmocnost - zvýšení důchodu z důvodu špatného zdravotního stavu, které se přiznává také na základě posudkového lékaře.V případě péče o osobu starší 80 let postačí i jen částečná bezmocnost - také na základě posudku posudkového lékaře.Pokud tedy chce člověk o svého zdravotně postiženého příbuzného pečovat a pobírat za to od státu příspěvek, musí mu zajistit celodenní, osobní a řádnou péči.Podmínka celodenní péče neznamená, že zdravotně postižený a osoba, která o něj pečuje, musí bezpodmínečně strávit celý den společně. Je možno se krátkodobě vzdálit za účelem vyřízení důležitých osobních záležitostí. A také osoba, o kterou se pečuje, může na omezenou dobu (zpravidla 4 hodiny denně) navštěvovat školu či jiné speciální zařízení.
Příspěvek, nebo almužna?Tento příspěvek má nahradit příjem ze zaměstnání. Zároveň je umožněn i jakýsi přivýdělek s omezením příjmu, který nesmí překročit částku 3480 korun čistého měsíčně. V případě podnikání je příspěvek vyplácen zálohově a po podání daňového přiznání je nárok na příspěvek zpětně přehodnocen. A samotná výše příspěvku:při péči o jednu osobu dosahuje 3712 korun měsíčně,v případě péče o dvě či více osob pak 6380 korun měsíčně.Tyto nikterak závratné sumy jsou odvozeny z částek životního minima, které je platné již od října 2001.Přitom ještě platí, že se tento příspěvek vyplácí místo rodičovského příspěvku. Jinak řečeno - kdo tedy pobírá tento příspěvek, nemá již nárok na rodičovský příspěvek.Pokud má žadatel vlastní příjem - důchod, je příspěvek poskytován ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou důchodu.
Protože tento příspěvek nelze poskytnout zpětně, neotálejte s žádostí o tuto dávku, pokud se domníváte, že byste na ni mohli mít nárok.V úvahu je třeba vzít i další výhody
Po dobu péče o blízkou osobu stát platí za pečujícího občana zdravotní pojištění. Také se tato doba započítává jako doba pojištění (odpracovaná) pro nárok na důchod.
Do 2 let od ukončení péče je však nutno podat na okresní správu sociálního zabezpečení žádost o zápočet této doby.

www.penize.cz
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Název: Na asistenty chybějí peníze

Podtitulek: Stát opomíjí služby osobní asistence. Podle zákona tato služba neexistuje, a tak na ni nepřispívá.
Autor: EVA VLASTNÍKOVÁ
Zdroj: Českolipský deník
Datum vydání: 18.6.2004
Strana: 19

Mimoň - Služby osobních asistentů pomáhají jak seniorům, tak i nemocným nebo postiženým dětem. Nestátní neziskové organizace, které je poskytují, se ale potýkají se zoufalým nedostatkem peněz a to i přesto, že lidé z praxe si osobní asistenty nemohou vynachválit.
O veskrze pozitivní zkušenosti se s námi podělila Blanka Jakubcová, maminka Pavly, která je od narození postižena mozkovou obrnou. "Protože je z dvojčat, vždy jsem se snažila o to, aby nebyla po dobu devítileté školní docházky od sestry odloučená," předeslala Blanka Jakubcová. "Díky individuálnímu přístupu učitelů ZŠ Pod Ralskem a za pomoci osobního asistenta Jana Vavříčka Pavla zvládá učivo základní školy. Chtěla bych Honzovi poděkovat, protože jeho pomoc byla opravdu k nezaplacení," říká maminka Pavly.Bohužel, osobní asistent vykonával civilní službu, která se od příštího roku ruší. Co bude dál, zatím rodina neví. "Přestože v zahraničí je naprostou samozřejmostí přítomnost asistentů ve školách, u nás je vše závislé na snaze a ochotě mnoha lidí. V našem případě velmi pomohla pečovatelská služba, jmenovitě Regina Holubářová, která asistenta sehnala," připomíná Blanka Jakubcová.Ředitel školy Jaroslav Jirůtka zdůrazňuje skvělé zkušenosti s osobním asistentem. "Jan Vavříček vystudoval matematiku a byl skvělý," nešetří superlativy. Hůř ale vidí budoucnost. "Civilkáři skončili, asistenti nejsou. Oslovili jsme radu města a požádali je o pomoc.Škola na něj peníze nemá."Osobní asistenci zajišťuje také Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Jeho ředitelka Eva Krutská také oceňuje výsledky, jakých děti s asistenty dosahují. "Požadavky na osobní asistenty pro děti narůstají. Mají vynikající výsledky ve školách. Každý asistent vede záznamy, z nich je vidět, jaký pokrok dítě udělá," vysvětluje Eva Krutská.
To, co zoufale chybí, jsou peníze. Podle místostarostky Č. Lípy Hany Moudré je to tím, že chybí zákon o sociálních službách. Proto služby osobní asistence podporuje radnice každoročně ze svého rozpočtu.
"Vloni jsme dávali 600 tisíc, letos kvůli omezeným prostředkům 300 tisíc. Chápeme, že osobní asistenci potřebujeme, abychom umožnili lidem setrvávat v bytech co nejdéle a nemuseli do ústavů."
Stát si ale trvá na svém. Ačkoliv osobní asistence vyjde v závěru levněji a je vhodnější než pobyt

lidí v ústavech, přesto ji stát nepreferuje.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]


Název: Poslanci zpřísňují silniční zákon

Autor: Vlastní zpráva
Zdroj: Právo
Datum vydání: 18.6.2004
Strana: 7

Pravidla silničního provozu se v budoucnu zřejmě ještě zpřísní. Hospodářský výbor totiž Sněmovně doporučil 179 z celkem 373 pozměňovacích návrhů, které vznesli poslanci k novele zákona o pozemních komunikacích. Další návrhy ale mohou poslanci k novele ještě předložit ve druhém sněmovním čtení.Výbor doporučuje, aby automobily musely svítit po celý rok, na přechodech musela automaticky zastavovala i vozidla v souběžných pruzích. Za použití antiradaru navrhuje pokutu až sto tisíc. Nákladní auta by směla předjíždět jen na komunikaci se třemi a více pruhy. Zpřísnit chce i podmínky pro využívání parkovacích míst pro invalidy. Tato stání by napříště mohli používat jen invalidé vozíčkáři. O nejdůležitějších ze změn, které přijal hospodářský výbor, informoval včera novináře poslanec Miroslav Kala (ČSSD).
Velice kontroverzním bude nepochybně návrh na změnu využívání stání pro invalidy. Tato stání by totiž mohla být napříště určena jen těm osobám, které se pohybují pomocí invalidního vozíku. Osoby s těžkými poškozením zdraví, ale bez vozíku, by o výhodu přišly. Podle Kaly jde o reakci na benevolentní přístup lékařů k posuzování invalidů. Přesto sám vnímá tento bod jako kontroverzní.
"To mi připadá nesmyslné. Je řada jiných druhů zdravotního postižení, kdy ten člověk nemůže chodit, kdy potřebuje být co nejblíže k tomu místu, kam jede," řekl Právu předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása. Jako příklad uvedl osoby, které trpí Bechtěrevovou nemocí: "Oni mají ztuhlé klouby, a když vystupují, potřebují opravdu hodně místa, otevřít dveře naplno, protože ty nohy neohnou," dodal Krása.Jana Hrdá z Pražské organizace vozíčkářů Právu řekla, že návrh by neměl znít striktně, že má jít pouze o vozíčkáře. "Mělo by tam být, že to je pro lidi, kteří to opravdu potřebují. Ovšem pak si nedovedu představit, kdo bude zkoumat, kdo to potřebuje a kdo ne. Nehledě na to, že z toho znaku stejně není zřejmé, jak je ten člověk postižený. Takže je to plácnutí do vody."Pramalou radost jistě řidičům udělá návrh na zavedení práva zastavovat vozidla a měřit rychlost i pro obecní policii.Novela by mohla vstoupit v platnost k 1. lednu 2005.

Název: Bude zákon o rehabilitaci?

Podtitulek: Ucelená rehabilitace zdravotně postižených se týká tří resortů a množství zákonů a vyhlášek
Autor: Josef Gabriel
Zdroj: Zdravotnické noviny
Datum vydání: 18.6.2004
Strana: 5

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) má do konce června předložit vládě návrh zákona o ucelené rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Z názvu tohoto materiálu, který je ve vnějším připomínkovém řízení, zmizel pojem "ucelená rehabilitace". Nahrazen byl jednodušším pojmem rehabilitace, který (tak jako předchozí termín) zahrnuje rehabilitaci léčebnou, sociální, pedagogickou a pracovní.

Teze a jejich naplnění
Při vypracování věcného záměru zákona vycházelo MPSV z tezí ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením, které vláda schválila loni v červnu. Přípravu zákona o rehabilitaci má na starosti oddělení prevence sociální a zdravotní diskriminace. Svůj postup konzultuje jak s resorty zdravotnictví a školství, tak se zástupci zdravotně postižených. "Je to vždycky problém, pokud se má v jednom předpisu upravovat problematika, která zasahuje do více resortů," říká vedoucí oddělení Jan Čulík. Oblasti rehabilitace se dotýká 28 právních předpisů, přičemž tři z nich (školský zákon, zákon o zdravotní péči a zákon o sociálních službách, do kterých se teze o ucelené rehabilitaci již promítají) existují zatím pouze v podobě návrhů. Navzdory množství norem není dostatečně zajištěna spolupráce a návaznost v různých oblastech rehabilitace. "Zákon by měl zakotvit právo osob se zdravotním postižením na ucelenou rehabilitaci a definovat ty vazby poskytovatelů a uživatelů rehabilitace, které stávající normy neupravují vůbec nebo je upravují pouze částečně. Jde o některá práva a povinnosti uživatelů i poskytovatelů a o stanovení orgánů, které by monitorovaly poskytování rehabilitace a dohlížely na její koordinaci a provázanost," vysvětluje J. Čulík.Zákon o rehabilitaci nemá řešit všechno."Zákon pouze rámcově upravuje poskytování rehabilitace, ale bližší podmínky obsahují předpisy jednotlivých resortů. Léčebná rehabilitace je součástí zdravotní péče a tu může poskytovat pouze státní nebo nestátní zdravotnické zařízení. Jaké podmínky pro poskytování péče musí splňovat, to říkají zdravotnické předpisy. Zákon o sociálních službách bude upravovat podmínky pro poskytování sociální rehabilitace, což je jeden z druhů sociálních služeb. Obdobně senátem schválený zákon o zaměstnanosti říká, kdo může poskytovat pracovní rehabilitaci," uvádí J. Čulík.
Spor o právní formu.Základní zásady, kterými by se v budoucnosti mělo řídit poskytování rehabilitace, nikdo nezpochybňuje. Je to především včasnost, dostupnost, komplexnost, návaznost a koordinovanost rehabilitace (při individuálním a interdisciplinárním posouzení a zhodnocení potřeb a rozsahu rehabilitace u daného jedince). I na samotném MPSV se však objevily pochybnosti, zda je nutné vytvářet samostatný zákon. "Usnesení vlády z loňského června ukládá ministrům příslušných resortů, aby schválené teze ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením promítli do návrhu příslušných právních předpisů. Někteří legislativci tvrdí, že má jít pouze o promítnutí tezí do stávajících právních předpisů. My se domníváme, že nám toto usnesení dává úkol, abychom vypracovali rámcový zákon o rehabilitaci," uvádí J. Čulík. Proti vzniku samostatného zákona byl i legislativní odbor MPSV. "Argumentovali tím, že věci, které chceme předložit do rámcového zákona, nemají normativní obsah a bude těžké z návrhu udělat zákon, napsat konkrétní paragrafy. Já si to umím představit, ale jsou to dva názory," říká J. Čulík. Ministerstvo se podle něj nakonec rozhodlo pro variantu samostatného zákona s tím, že počká, co ukáže vnější připomínkové řízení. Další námitkou proti zákonu je tvrzení, že i pokud bude záměr v předložené verzi schválen, zůstane zřejmě nenaplněn, protože předpokládá změny, které by musela uskutečnit tři ministerstva. Alternativou k přijetí rámcového zákona je "rozestrkat" principy obsažené v tezích do stávajících právních předpisů. Spolupráce resortů by však v tomto případě musela být podle J. Čulíka daleko větší. Nevýhodou tohoto řešení by vedle známých problémů s přípravou a přijímáním zákonů bylo pozdržení prací na aplikaci tezí (změna dosavadní, rozpracované koncepce) a ztížená orientace v množství novelizovaných předpisů. Zdravotně postižení by v tomto případě neměli naději na vznik samostatného zákona, který by zakotvoval jejich právní nárok na komplexní rehabilitaci.
Rehabilitační orgány.Na koordinaci, návaznost a dostatečnost rehabilitace by měly podle návrhu věcného záměru zákona dohlížet rehabilitační orgány. Na celostátní úrovni by měl vzniknout buď poradní a iniciativní orgán vlády, nebo obdobný rehabilitační orgán MPSV. "Tato instituce by se zabývala koncepcí rehabilitace, shromažďovala by údaje o provádění rehabilitace na území celé republiky a byla by jakýmsi legislativním připomínkovým místem," uvádí J. Čulík. Na území krajů by působily krajské rehabilitační orgány, které by sledovaly a koordinovaly poskytování rehabilitace na svém území. Zatímco teze ucelené rehabilitace počítaly pro zajištění činnosti rehabilitačních orgánů celkem se 75 pracovníky a ročními náklady kolem 60 miliónů korun, věcný záměr zákona počítá pouze s 27 zaměstnanci krajských rehabilitačních orgánů a pěti zaměstnanci rehabilitačního orgánu s celorepublikovou působností a celkovými náklady kolem 22 miliónů korun. "Kdybychom chtěli zřídit takový orgán třeba na úrovni bývalých okresů, neprojde to vládou. Proto jsme zvažovali jakousi kritickou minimální variantu s nejmenším možným zajištěním, aby to ještě fungovalo," říká J. Čulík.

Josef Gabriel

Název: Radnice finančně podpořila služby osobních asistentů

Autor: eva
Zdroj: Českolipský deník
Datum vydání: 22.6.2004
Strana: 17

Česká Lípa - Cílený grant na služby osobní asistence udělila českolipská radnice Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Finanční příspěvek ve výši 300 tisíc je určený na pomoc zdravotně postiženým občanům."V loňském roce jsme mohli díky dostatku financí podpořit osobní asistenci formou grantů šesti sty tisíci, letos je to pouze 300 tisíc," konstatovala místostarostka Hana Moudrá."Při udělování peněz jsme uvážili, že osobní asistenci potřebujeme, abychom lidem umožnili co nejdéle setrvávat v jejich domovech a aby nemuseli do ústavů."
Ředitelka centra pro zdravotně postižené Eva Krutská potvrzuje, že zájem o osobní asistenci jak pro seniory, tak pro postižené děti v posledních letech narůstá. "Máme s ní velmi dobré zkušenosti," hodnotí Eva Krutská. Částka 300 tisíc je určená na služby osobní asistence pro zdravotně postižené občany města Česká Lípa. Hlavním posláním centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum také plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké, ale také je kontaktním místem pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených, informačního a poradenského centra, zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace a obhájce práv zdravotně postižených občanů. Z prostředků poskytnutých městem budou hrazeny mzdové náklady a ochranné

pomůcky pro osobní asistenty.
eva )
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Název: Zvýšení rodičovského příspěvku pocítí rodiny v červnu

Autor: K. Hajská
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 22.6.2004
Strana: 2

Kdy bude poprvé vyplacen rodičovský příspěvek ve vyšší částce?
K. Hajská

Od 1. května 2004 se zvýšil rodičovský příspěvek na 3573 korun, což je 1,54násobek částky životního minima rodiče na osobní potřeby. Pokud je rodičem nezaopatřené dítě, tedy student, je to částka 3773 korun. Vzhledem k tomu, že se dávky státní sociální podpory vyplácejí zpětně, dostanou rodiče zvýšený příspěvek poprvé v červnu 2004. Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo do sedmi let, je- li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny. Původní podmínka nároku na rodičovský příspěvek, omezený příjem z výdělečné činnosti, byla s účinností od 1. 1. 2004 zrušena. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič prací zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nebudou sledovány. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je- li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než pět kalendářních dnů v měsíci. Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel. Co vás pálí.Na otázky čtenářů MF DNES odpovídá
Aneta Helešicová vedoucí odboru státní sociální podpory v Praze 2Název: Diskriminace postižených pokračuje

Autor: Jan Rychetský
Zdroj: Vysočina
Datum vydání: 22.6.2004
Strana: 10

Lidé se zdravotním postižením mají v Česku mnohem menší práva, než ve zbytku Evropy.Zákonodárci na ně dlouho zapomínali. I přesto zůstává předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása optimistou.
Je to s diskriminací handicapovaných opravdu vážné?
Velmi. Dokonce v ústavě, kde je diskriminace zakázána z různých důvodů, není zdravotní postižení vůbec uvedeno. To je v Evropě rarita. Málokdo si uvědomuje, že zde žije zhruba půl milionu lidí s handicapem a s rodinnými příslušníky jde o čtvrtinu populace.
Co by měl obsahovat antidiskriminační zákon?
Jasné stanovisko, že zdravotní postižení není důvodem k diskriminaci. Měl by také upravovat přístup postižených ke vzdělání a zaměstnání. Chceme, aby se rodiče žáka, který byl školou odmítnut,

protože je na vozíčku, mohli bránit. Dnes s ním musejí dojíždět dvacet kilometrů do jiné školy. Stejné je to i se zaměstnáním. Více než šedesát procent lidí s handicapem je nezaměstnaných.

Zdravotně postižení dostávají důchod, tak proč by měli pobírat ještě plat?

Invalidní důchod umožní přežití. Je ve stejné výši jako starobní. Když je ale člověku pětadvacet, tak se nemůže spokojit s příjmy důchodce. Člověk s handicapem má také vyšší náklady na korunu, kterou vydělá. Musí do nich totiž započíst dražší dopravu či speciální pomůcky.
Co očekáváte od nového zákona o sociálních službách?Že všichni zdravotně postižení budou posouzeni zvláštním orgánem a bude jim přiznána určitá finanční částka. Tu budou nabízet různým agenturám, které jim za to poskytnou služby. V návrhu zákona je i možnost, že peníze budou těmto lidem vyplaceny přímo a oni si pomoc zajistí třeba z řad svých rodinných příslušníků nebo přátel. Posílí to rodiny, které se z finančních důvodů o děti a staré lidi nemohly starat.
Kolik to bude stát navíc?Nyní se to stojí zhruba dvanáct miliard korun a navýšení představuje další tři.


Název: Ve školách by mohli pomáhat s postiženými dětmi asistenti

Autor: (čtk)
Zdroj: Hospodářské noviny
Datum vydání: 23.6.2004
Strana: 4

V běžných mateřských a základních školách by mohli v budoucnu působit asistenti, kteří by pomáhali učitelům s výukou postižených dětí. Počítají s tím pozměňovací návrhy školského zákona, který včera poslanci propustili do závěrečného projednávání.
"Národní rada zdravotně postižených vyzvala zákonodárce, aby ustanovení pedagogického asistenta pro postižené podpořili," řekl její předseda Václav Krása. Zákon by tak vedení škol podle něj umožnil přijmout asistenta do tříd, které navštěvuje více dětí s postižením. "Asistent by vypomáhal, aby třída nebyla handicapovaná tím, že jsou v ní žáci, kteří nemusejí přímo stačit tempu učiva," uvedl Krása.
(čtk)

Název: Poslanci o trestech pro řidiče

Autor: Nora Nováková
Zdroj: Televize ČT1
Relace: Události, komentáře
Datum vydání: 23.6.2004
Moderátor: Veronika Sedláčková, Daniela Drtinová

Moderátor (Veronika Sedláčková, Daniela Drtinová):
Novela silničního zákona míří v Poslanecké sněmovně do finále. Počítá s přísnějšími tresty za porušení pravidel a zavádí dvanáctibodový systém hodnocení přestupků. Poslanci zároveň v dnešním druhém čtení představili vlastní pozměňovací návrhy.
…………………
Moderátor (Veronika Sedláčková, Daniela Drtinová):
Pane poslanče, Národní rada zdravotně postižených byla dnes velmi rozzlobena kvůli návrhu poslanců, kteří chtějí zpřísnit parkovací výhody pro invalidy. Podle nich by tuto možnost neměli mít napříště nebo respektive měli mít napříště jen vozíčkáři. Není to nefér nedát tyto výhody i těm ostatním vážně handicapovaným lidem? Co o tom soudíte? Dnes ty výhody mají.

Jan Škopík (KDU-ČSL), poslanec PS PČR:
On je to složitý problém, protože chápu, že někdo s vozíčkem je schopen se dostat třeba, já nevím, 50 nebo 100 metrů bez nějakých větších komplikací, zatímco člověk, který třeba toto postižení nemá, ale má naražené koleno nebo prostě nějakým způsobem postižené naražené dolní končetiny nebo jednu dolní končetinu není schopen ujít ani pět metrů. Takže říkat ten, kdo je invalidní nebo kdo je na vozíčku je postižený ...

Moderátor (Veronika Sedláčková, Daniela Drtinová):
Takže vám to víceméně nevadí?

Jan Škopík (KDU-ČSL), poslanec PS PČR:
Vadí, ale možná, že by se to mělo řešit trochu jiným způsobem než jenom tím, kdo má značku, tak ten má výhody a kdo nemá, tak žádné výhody nemá.

Moderátor (Veronika Sedláčková, Daniela Drtinová):
Já vám děkuji. Na shledanou.
……………….


Název: Silniční zákon před schválením

Zdroj: Anopress zpravodajství
Datum vydání: 24.6.2004

Novela zákona o pozemních komunikacích je po jednání sněmovny před schválením. Předlohu má sněmovna schvalovat příští týden. Součástí této novely je i bodový systém hodnocení dopravních přestupků. ODS se nelíbí posílení pravomocí obecní policie, vyšší pokuty pro profesionální řidiče a právě zavedení bodového systému. Podle jednoho pozměňovacího návrhu mají mít nárok označit vozidlo nálepkou vozíčkáře jen lidé na invalidním vozíku. Národní rada zdravotně postižených upozorňuje, že o úlevy v dopravě by přišli mj. i pacienti s Bechtěrevovou nemocí.


Název: Bariéry nezmizely, tvrdí postižení

Podtitulek: Špatně se nám nastupuje do vlaků i autobusů, nefungují zvukové hlásiče, shodují se lidé
Autor: JAROSLAV NEDVĚD
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 23.6.2004
Strana: 3

Plzeň - Téměř patnáct let po listopadu 1989 mají tělesně postižení lidé hodně důvodů si stěžovat na nepříznivé životní podmínky. Zástupci organizací pro postižené z regionu se při včerejším jednání na krajském úřadě shodli, že jde především o nejrůznější bariéry, které postiženým komplikují nebo znemožňují pohyb, dopravu či jednání na úřadech. Vozíčkáři postrádají bezbariérové trasy, nevidomým chybí zvukové majáky nebo varovné pásy na chodnících a neslyšící postrádají zařízení, kde se dají informace přečíst.Zatímco v oblasti městské veřejné dopravy mají postižení naději, že se podmínky pro cestování zlepší v horizontu několika let, u cestování po železnici si zřejmě budou muset počkat několik desetiletí. " Plzeň je zatím jediným městem v kraji, kde fungují zvukové hlásiče. Krajský úřad by se mohl zasadit a přispět, aby byly i v jiných městech," upozornil na jeden z problémů Jiří Mayer z organizace slabozrakých a nevidomých. " Nové autobusy, které pořizuje ČSAD, jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Dostat se do nich je obtížné pro matky s kočárky. Dnes jsem viděla, že se k řidiči nemohla dostat paní s dvěma francouzskými holemi," prohlásila Anna Váchalová z Domažlic. Té se vůbec nezamlouvají podmínky pro postižené cestující u Českých drah. " Konkrétně v Domažlicích je horor dostat se do vlaku. Nemohu sama nastoupit, protože se nemohu ničeho chytnout. Nemám totiž ruce," zlobila se Anna Váchalová. Ředitel ČSAD Miroslav Hucl oponoval tvrzením, že si společnost pořizuje autobusy, které splňují požadované normy. " Žádné výjimečné autobusy nezavádíme," argumentoval Miroslav Hucl.Lidé z vedení Českých drah připustili, že doprava vlakem je pro zdravotně postižené problém, se kterým se nedokáží v dohledné době vypořádat. " Na regionálních tratích je špatná situace a nevíme, jak se toho zhostit. Je to především otázka peněz," uvedl Ladislav Seemann z ředitelství ČD.
Dopravní expert Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský uvedl, že ve městě přibudou bezbariérové zastávky hromadné dopravy: " Celkem se jich připravuje asi patnáct.

Postupujeme tempem zhruba dvě až tři ročně.


N A B Í Z Í M E V Á M

Nabídka pro ty, kteří mají zahrádku.

Jedna členka MO TP Česká Lípa nabízí zájemcům různobarevné holandské irisy, dále jiřiny. Domluva na tel. 487 753 141 p.Z.Lukešová

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje dostalo nabídku na zapůjčení, případně zakoupení pečovatelských lůžek(cena 4.500,-Kč bez DPH);skládacích mechanických vozíků,chodítek, případně různých dětských kočárků. Zájemci si mohou podrobnosti zjistit na jednotlivých CZP Libereckého kraje(adresy a tel. Čísla uvedeny na 1.straně tohoto časopisu). Po dohodě možnost zapůjčení či zakoupení i dalších kompenzačních pomůcek.

REKONDIČNÍ POBYT

Místní organizace SPCCH Česká Lípa pořádá ve dnech 25.9.-2.10.2004 rekondiční pobyt v rekreačním zařízení Rudných dolů Bílina ve Sloupu v Čechách pro 20 zájemců. Cena pobytu 1.600,-Kč. Přihlášky a podrobnosti v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel.487 853 481

Vytvořeno 16.10.2004 18:44:00 - aktualizováno 2.9.2005 11:56:22 | přečteno 3701x | Zahrádková
 
 
 
 
load