>
>
22131452

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

9 / 2004

Chystáme pro Vás, Klub Sešlost, Zájezdy a rekondice, Z tisku

CHYSTÁME PRO VÁS

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje připravuje nebo se podílí na organizaci následujících akcí:

10.září od 13.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BABYLON Liberec. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel.487 853 481; v CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí ul.č.12, tel.483 711 337; v CZP Liberec,Zahradní 415/10,tel.485 104 044 a v CZP Semily, Archivní ul.570, tel.481 653 520.

* * * * *

21.září od 16.00 VERNISÁŽ OBRAZŮ ZP v Babylonu v Liberci. Výstava potrvá celý týden a je určena pro podnikatele Libereckého kraje.

* * * * *

V průběhu měsíce října(datum bude upřesněno) proběhne turnaj v ČLOVĚČE NEZLOB SE v Liberci. Zájemci se mohou přihlásit v jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené.

* * * *

22.října proběhne v Liberci akce DĚTI PROTI DROGÁM.

* * * * *

25.-27.října proběhne v CZP Česká Lípa, Konopeova 812 VÝSTAVA PRACÍ ZP. Žádáme Vás o zapůjčení výrobků na tuto výstavu. Své výrobky můžete odevzdat v CZP Liberec, Jablonec n.Nisou, Česká Lípa,Semily do 20.10.2004.

* * * * *

17.listopadu v BABYLONU v Liberci AUKCE PRACÍ ZP. Žádáme Vás o Vaše práce pro tuto akci. U každého výrobku si určete cenu. Vaše práce přijímáme v jednotlivých Centrech pro ZP do 10.11.2004.

* * * * *

19.listopadu pak ADVENTNÍ TRHY v Liberci před radnicí. Zde bude mít CZP LK svůj stánek, který můžete zásobit svými výrobky. Podrobnosti v jednotlivých CZP.

* * * * *

3.prosince MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v Babylonu v Liberci pro ZP děti a jejich rodiče. Zájemci o tuto akci se mohou hlásit v jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené.

* * * * * * * *

Na výše uvedené akce můžeme zajistit dopravu.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ PORADNA v CZP Česká Lípa

6.září, 4.října, 1.listopadu, 6.prosince, vždy od 16.00. Je nutné se předem objednat(osobně nebo telefonicky- tel.487 853 481)

PRÁVNÍ PORADNA v CZP Liberec

1.září, 6.října, 3.listopadu, 1.prosince ,vždy od 16.00. Je nutné se předem objednat(osobně nebo telefonicky-tel.485 104 044)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

V CZP Liberec, Zahradní 415/10 se konají vždy 1.pondělí v měsíci. Nejbližší termíny: 6.září 2004

V CZP Česká Lípa, Konopeova 812 se konají vždy 2.pondělí v měsíci.Nejbližší termíny:13.září 2004

K U L T U R A

SETKÁNÍ KLUBU SEŠLOST

Setkání členů klubu SEŠLOST se ve 2.polovině r.2004 bude konat v následujících termínech:

15.září od 14.00 v CZP Česká Lípa od 14.00. Na programu přednáška O HISTORII ČESKÉ LÍPY - 2.část.

27.října od 14.00 v CZP Česká Lípa; 24.listopadu od 14.00 v CZP Česká Lípa a 1.prosince od 14,30 v Restauraci U Bohouše.

Z Á J E Z D Y A R E K O N D I C E

Oznamujeme zájemcům, že jsou volná místa v zájezdu do Itálie v termínu od 19.9.2004.Informace u p.Evy Krutské, v pondělí na tel.487 853 481, úterý-čtvrtek na tel.485 104 044.

* * * * *

Rekondiční pobyt, pořádaný MO SPCCH Česká Lípa v termínu 25.9.-2.10.2004 v areálu Rudných dolů Bílina ve Sloupu v Čechách, má rovněž dosud volná místa. Přihlášky k dispozici v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel.487 853 481

J A B L O N E C K O

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12

Od září 2004 budou hodiny pro veřejnost:

Pondělí: 8.00 - 17.00 hodin

Úterý: 8.00 - 15.00 hodin

Středa: 8.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek: 8.00 - 15.00 hodin

Vedoucím Centra je od 1.června pan Stanislav Kolomazník. Tel./fax.:483 711 337;

e-mail:czpjbc@volny.cz; www.volny.cz/czplk

N A Š E N A B Í D K A

CZP LK nabízí zájemcům mechanické invalidní vozíky, berle, chodítka a další kompenzační pomůcky. Zájemci se mohou informovat v jednotlivých CZP.

Z T I S K U

BYL VYTVOŘEN PRVÝ PŘEDPOKLAD PRO KVALITNÍ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Obnovená spolupráce s ministerstvem vedla ke stanovení nových principů

Tříčlenná skupina Národní rady zdravotně postižených ČR ve složení Václav Krása, Jiří Morávek a Pavel Dušek jednala se zástupci MPSV a podílela se na přípravě „Základních principů zákona o sociálních službách“….

Dokument má tři strany a několik stran příloh a obsahuje tyto základní principy:

a) Zákon bude rozlišovat sociální služby na služby intervenční a služby sociální péče, s rozdílným způsobem financování a posuzováním nároku.

Toto rozdělení jsme prosazovali z toho důvodu,že intervenční služby jsou zaměřeny na okamžité řešení krizové situace, kdy nedochází k posuzování nároku. Služba musí existovat i v případě, že zrovna není využita. Financování takových služeb nemůže být zajištěno prostřednictvím klienta, ale pouze z veřejných zdrojů. Odpovědnost za ně mohou mít kromě státu i kraje a obce. Typickým příkladem intervenční služby je středisko drogově závislých osob.

U služeb sociální péče vzniká nárok na službu na základě posouzení zdravotně-sociální situace. Klient musí mít možnost spolurozhodovat o druhu služby a jejím poskytovateli, financování musí probíhat prostřednictvím klienta a stát si ponechá základní odpovědnost za systém služeb. Typickým příkladem je osobní asistence.

b) Kupní síla uživatelů služeb sociální péče bude posílena o individuální příspěvek poskytovaný na základě hodnocení nepříznivé sociální situace.

Základní změna v přístupu ministerstva i stran vládní koalice. Bude existovat individuální příspěvek na službu;jeho výše bude stanovena na základě posouzení nepříznivé sociální situace. Klient bude rozhodovat o poskytovateli služby a tomu budou převedeny finanční prostředky. Příspěvek bude možné vyplatit v hotovosti s tím, že rodina sama zajistí všechny potřebné služby pro svého člena.

Předpokládá se, že klient se bude podílet na financování poskytovaných služeb. Jeho podíl by neměl být příliš veliký, ale měl by působit jako regulace poskytování nadbytečných služeb.

c) Všichni poskytovatelé sociálních služeb budou mít stejný přístup k dotacím z veřejných zdrojů.

Jedná se o zcela zásadní změnu, kterou jsme dlouhodobě prosazovali. Každý poskytovatel sociální služby bude mít nárok na stejnou podporu z veřejných rozpočtů:např.dotace na lůžko bude stejná pro všechny poskytovatele.

d) Stát si ponechá kompetence v posuzování nepříznivé sociální situace, v akreditaci a registraci poskytovatelů sociálních služeb.

Nepříznivou sociální situaci bude posuzovat orgán státu, který bude pravděpodobně sídlit na úřadech práce. Zkoumat bude nejen zdravotní stav žadatele o službu, ale i způsob bydlení, rodinné zázemí, sociální prostředí apod. MPSV zřídí registrační komisi a provede registr všech poskytovatelů sociálních služeb. Ti budou muset do určité doby projít akreditačním procesem. Bude zřízena inspekce kvality poskytovaných služeb, aby klienti byli dostatečně chráněni a každý klient měl jistotu, že mu služby budou poskytovány ve standardní kvalitě.

e) Prostředky na sociální služby nebudou převedeny do daňových výnosů krajů.

Dokud nebude nový systém sociálních služeb stabilizován, nebudou peníze určené ve státním rozpočtu na sociální služby rozpuštěny do daňových výnosů krajů. Tento princip se již promítl do návrhu zákona o rozpočtovém určení daní, kde rozpočtové prostředky na sociální služby nejsou v návrhu alokovány krajům.

f) Stát navýší prostředky na systém sociálních služeb o 3 miliardy Kč.

Ministerstvo i nejvyšší představitelé stran vládní koalice souhlasí s tím, že systém sociálních služeb je nedostatečně financován a reforma bude vyžadovat i zvýšení nákladů. Je jasné, že zvýšené výdaje na sociální služby musí být doprovázeny úsporami v jiné oblasti. Vzhledem k tomu, že rozvoj sociálních služeb povede k větší zaměstnanosti v této oblasti, dojde k úsporám ve výdajích státu na politiku zaměstnanosti.

Představitelé stran vládní koalice projednávali návrh „Základních principů zákona o sociálních službách“ 27.4.2004. Dokument byl schválen tak, jak byl společně předložen MPSV a NRZP. Nyní je reálná naděje, že bude vytvořen takový systém sociálních služeb, který nebude zdravotně postiženého člověka nutit k odchodu do ústavního zařízení.

Václav KRÁSA

Předseda NRZP ČR

(Převzato ze: SKOK DO REALITY, č.3/2004)

Vytvořeno 16.10.2004 18:49:02 - aktualizováno 2.9.2005 10:36:57 | přečteno 3243x | Zahrádková
 
 
 
 
load