>
>
20483934

1 / 2005

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

1 / 2005

Tísňové volání, Poradny, Klub Sešlost a Kulturní klub, Gratulujeme

I N F O R M U J E M E V Á S

PROJEKT TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nabízí všem zdravotně postiženým zapojení do systému „TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ“. Půjde o zprovoznění mobilní telefonní sítě zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pomoc v krizi ať v domácnosti nebo mimo ni.

Nabídka zahrnuje pořízení mobilního telefonu včetně aktivace, který podporuje tísňové volání( lokalizaci)-vyhledávání osob v terénu.

Jde o telefony NOKIA 3100 za 950,-Kč nebo SIEMENS C 65 s fotoaparátem za 999,-Kč.

Doporučujeme využití této služby všem zdravotně postiženým, zvláště pak těm, kteří nemají nárok na slevu na telefon od Telecomu(zvláště kardiaci, diabetici,astmatici a další vnitřně i jinak zdravotně postižení.

Cena zahrnuje pořízení vybraného telefonu, aktivaci a software nutný pro lokalizaci klienta. Smlouvu je nutné podepsat na dva roky s měsíčním paušálním poplatkem 250,-Kč. Tento poplatek zahrnuje 40 minut volání a 30 SMS zdarma.

V rámci zřízení telefonní sítě zdravotně postižených občanů je sazba hovorného mezi účastníky projektu TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ stanovena na 1,50 Kč za min.nad rámec 40 volných minut.Na tuto linku boudou napojeni i jednotliví vedoucí Center pro zdravotně postižené, takže bude možné i telefonní poradenství.

Pořízení telefonu s možností tísňového volání dává účastníkovi možnost přivolat si pomoc jak při pohybu v domácnosti i mimo ni.

Přihlášky přijímají jednotlivá Centra pro zdravotně postižené už od ledna 2005. Zde se dozvíte i další podrobnosti.

Kontakty:

Ředitelka CZP LK E.Krutská-723 59 44 59

CZP Liberec-485 104 044, Zahradní 415/10

CZP Jablonec nad Nisou-483 711 337,Skřivánčí 12

CZP Česká Lípa-487 853 481,Konopeova 812

CZP Semily-481 653 520, Archivní 570

Využijte této výhodné nabídky k zajištění své bezpečnosti.

P R Á V N Í P O R A D N A

V CZP Česká Lípa v termínech:7.února;7.března;4.dubna;2.května;6.června. Je to vždy první pondělí v měsíci a je nutno se předem objednat-buď osobně na CZP v Konopeově 812, nebo na tel.487 853 481.

V CZP Liberec v termínech:2.února;2.března;6.dubna;4.května;1.června.Jde vždy o první středu v měsíce a je nutno se předem objednat-buď osobně v CZP,Zahradní 415/10, nebo na tel.485 104 044.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

V CZP Česká Lípa-to bude 17.ledna 2005 od 9,00-15,00. Další termíny budou upřesněny.

Rovněž termíny poradny v CZP Liberec budou upřesněny v dalším čísle časopisu.

NAŠE NABÍDKA

NABÍDKA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Centrum pro zdravotně postižené nabízí nové kompenzační pomůcky:

  • skládací elektrický vozík
  • pevný elektrický vozík
  • sedačka do sprchového koutu
  • sedačka do vany
  • WC židle(i pojízdné)
  • kloubová chodítka

Dále nabízíme řadu mechanických skládacích vozíků, nemocniční postele-od nejjednodušších až po postele s elektrickým pohonem(ceny od 2.000 do 6.000,-Kč). Tříkolka s ručním pohonem-6.000,-Kč; schodolez i s vozíkem(12.000,-Kč); elektrické skútry(od 5.000,-Kč) a další pomůcky. Podrobnější informace na jednotlivých Centrech-Liberec,Zahradní 415/10,tel.485 104 044;Česká Lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481; Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12,tel.483 711 337; Semily, Archivní 570, tel. 481 653 520.

P O Z O R Z M Ě N A !!! P O Z O R Z M Ě N A !!!

Upozorňujeme Vás, že od 1.ledna 2005 došlo ke změně v obsazení funkce vedoucího CZP Česká Lípa. Na základě výběrového řízení se novým vedoucím stal pan Jaroslav LEŠKO. Úřední hodiny a chod Centra zůstávají nezměněny.

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Centra denních služeb poskytují zdravotně postiženým zejména všeobecné i speciální poradenství, zajišťují akce nejrůznějšího druhu-vzdělávací, kulturní, sportovní atd. V rámci Libereckého kraje zatím pracovala pouze Centra denních služeb v Liberci, nyní se rozjíždí činnost tohoto Centra i v České Lípě a výhledově se počítá se zřízením Centra denních služeb ZP i v Semilech.

Akce Centra denních služeb v České Lípě pro nejbližší období jsou následující:

SETKÁNÍ KLUBU SEŠLOST

První setkání členů klubu SEŠLOST se uskuteční v CZP Česká Lípa dne 19.1.2005 od 14,00 s tématem-Dozvuky vánoc.

Další setkání se budou konat v termínech: 16.února; 8.března; 13.dubna; 18.května; 15.června.

AKCE KULTURNÍHO KLUBU

22.ledna od 14,00 v Jiráskově divadle- PLETENÉ POHÁDKY. Vstupné 30,-Kč

25.ledna od 19,30 v Jiráskově divadle-Úvodní abonentní koncert 39.komorní sezony Kruhu přátel hudby.
Petr NOUZOVSKÝ-violoncello, Yukie ICHIMURA-klavír. Na programu jsou skladby J.Suka, R.Schumanna, D.Šostakoviče, L.Boccheriniho, V.Nováka. Cena pro seniory - 70,-Kč

26.ledna od 19,30 v Jiráskově divadle- SPIRITUÁL QUINTET. Vstupné 150,-Kč.

Upozorňujeme Vás, že předprodej vstupenek na akce v Jiráskově divadle je v přízemí KD Crystal - pondělí-pátek od 15.00-19.00.

PŘEDNÁŠKY V AKADEMII J.A.KOMENSKÉHO v Mariánské ul.605

17.ledna od 19,00-DEMOKRACIE A MY-prof.Jan Sokol

25.ledna od 19,00- ČÍNSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ-PhDr.Černá z Náprstkova muzea v Praze.

31.ledna od 19,00-ARABOVÉ A JEJICH SVĚT-Doc.PhDr.L.Kropáček,CSc. Z Karlovy univerzity.

K L U B D U Š E V N Í H O Z D R A V Í

První setkání klubu se uskuteční 12.ledna v CZP Česká Lípa od 17 hodin.

Další setkání potom v termínech:9.února; 9.března;13.dubna;11.května;8.června 2005

NABÍDKA REKONDIČNÍCH POBYTŮ

Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Česká Lípa nabízí pro rok.2005 následující rekondiční pobyty:

1.4.-3.4.2005-Sloup v Č.- diabetici a děti do 10 let-300,-Kč; rod.příslušníci a děti nad 10 let-450,-Kč.

22.4.-29.4.2005-Jizerské hory, Šámalova chata- diabetici-2.000,-Kč; rod.příslušníci-3.500,-Kč

Podrobnosti a kontakt v CZP Česká Lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481

Dále se bude konat v r.2005 EMP v následujících termínech: 23.února; 30.března;20.dubna;25.května; 29.června- vždy od 15.00-17.00 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812.

U P O Z O R Ň U J E M E

Od prosince r.2004 probíhá v České Lípě anketa o poskytování sociálních služeb. Jde o velmi důležitou záležitost-v rámci komunitního plánování bude Město Česká Lípa určovat, na kterou ze sociálních služeb bude dávat finanční prostředky. Byli bychom velmi rádi, kdybyste projevili svou iniciativu a vyplnili anketní dotazník, který je k dispozici na CZP Česká Lípa, Konopeova 812.

OV STP Česká Lípa hledá dobrovolného hospodáře. Zájemci mohou kontaktovat předsedu OV STP Petra Voženílka, tel.606 164 226 nebo přímo CZP Česká Lípa, tel.487 853 481.

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY

I v letošním roce budou zprostředkovány finančně zvýhodněné zahraniční zájezdy CHORVATSKO(Turanj, Biograd), ITÁLIE, ŠPANĚLSKO. Podrobnosti sdělí ředitelka CZP LK E.Krutská každé pondělí v CZP Česká Lípa, jinak kontakt: CZP Liberec,tel.485 104 044.

Z J A B L O N E C K A

V prostorách Centra pro zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou, Skřivánčí 12 bude dne 15.ledna 2005 zahájena VÝUKA ZNAKOVÉ ŘEČI. Výuka bude probíhat 1x měsíčně. Bližší informace podá vedoucí CZP p.S.Kolomazník-tel.483 711 337.

CZP Jablonec n.Nisou rovněž zajišťuje výuku ZÁKLADŮ PRÁCE S POČÍTAČEM. Dobíhá l.kurs, další se připravuje koncem ledna . Podrobnosti rovněž v CZP Jablonec n.Nisou.

N A Š E G R A T U L A C E

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa si dovoluje touto cestou popřát svým členům, kteří v měsíci únoru oslaví svá jubilea zdraví, spokojenost a štěstí. Blahopřejeme pp.:Marii BROTHÁNKOVÉ, Žofii FRUSOVÉ a Mileně LEHKÉ.

* * * *

Pravidelné cvičení ZP zahajujeme 18.ledna od 16.00 hod. v CZP Česká Lípa,Konopeova 812

Vytvořeno 2.3.2005 15:36:48 - aktualizováno 2.9.2005 11:59:30 | přečteno 3446x | Zahrádková
 
 
 
 
load