>
>
21080636

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

10 / 2005

Jablonecko - Nová vedoucí CZP Jablonec nad Nisou, nabídka kurzu PC, Liberecko - Z Týdne seniorů, Semilsko - odborné poradenství, Českolipsko - Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub Roska, široká nabídka bezplatných kurzů. Připravujeme se na regionální výstavy prací zdravotně handicapovaných občanů v listopadu. Všechny srdečně zveme.

cmyk - p

eu

logo lbc

J A B L O N E C K O

Od 3.10.2005 se novou vedoucí Centra pro zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou stává paní Valentýna KUBÁČKOVÁ, která se na základě rozhodnutí Komise pro výběrové řízení stala jednomyslně vítězkou výběrového řízení, které se konalo 8. 9. 2005.

Hodiny pro veřejnost na CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12

Pondělí, středa 8,00 -17,00

Úterý, Čtvrtek 8,00 - 15,00

N A B Í D K A K U R Z Ů

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Jablonci nad Nisou a dále s Gymnáziem v Jablonci nad Nisou připravuje pro zájemce z řad zdravotně handicapovaných, ale i pro ostatní občany Jablonce nad Nisou kurzy práce s PC. Jsou připraveny 2 kurzy „Práce s počítačem pro začátečníky“ (počet účastníků 8 - 12); 2 kurzy „Práce s programem WORD“ (počet účastníků 8 -12) a 2 kurzy „Práce s programem EXCEL“ (počet účastníků 8 - 12). Kurzy v Gymnáziu v Jablonci nad Nisou jsou vhodné pro vozíčkáře, handicapované děti i jejich rodiče (bezbariérový přístup). Zájemci se mohou hlásit na CZP Jablonec nad Nisou nebo na CZP Liberec. Všechny kurzy jsou bezplatné.

L I B E R E C K O

TÝDEN SENIORŮ V LIBERCI

Ve dnech 26. - 30. 9. 2005 proběhl v Liberci TÝDEN SENIORŮ. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje se do této akce zapojilo ve dnech 29. - 30. 9. 2005, kdy v prostorách Klubu seniorů v Oblačné ul. uspořádalo malou výstavku z činnosti CZP LK a připravilo 2 přednášky. Ta první se týkala poskytování služeb osobní asistence a komunitní práce (volnočasové aktivity handicapovaných) a druhá poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ PORADNA - každou 1.středu v měsíci - je nutno se předem objednat na tel. 485 104 044 nebo osobně na CZP Liberec, Zahradní 415/10. Nejbližší termíny: 2. listopadu 2005.

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ - každé 1.pondělí v měsíci od 9,00 hod. v CZP Liberec. Nejbližší termín: 10. října 2005 mimořádně od 13,00 do 15,00; další termín 7. listopadu 2005 od 9, 00.

Obě poradny mohou využít i zájemci z Jablonecka.

S E M I L S K O

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ: vždy 3. pondělí v měsíci od 9, 00 v CZP Semily. Nejbližší termíny: 17. října, 21. listopadu a 19. prosince 2005.

* * * *

Po dobu nemoci vedoucí CZP paní K. Kellnerové ji bude na CZP zastupovat pan Špinka. Hodiny pro veřejnost zůstávají nezměněny s výjimkou dnů, kdy probíhá kontaktní práce na kontaktních místech v Jilemnici a Lomnici nad Popelkou. Jedná se o následující dny a časy: každé 1.úterý v měsíci - 9,30 - 12,30 (Jilemnice) a každý 1.čtvrtek v měsíci 9,00 - 11,00 (Lomnice nad Popelkou).

V těchto dnech a hodinách nebude na CZP Semily zástup, Centrum bude uzavřeno.

Č E S K O L I P S K O

ODBORNÉ PORADNY

PRÁVNÍ PORADNA: 1. pondělí v měsíci od 16, 00 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481, je nutno se předem objednat (telefonicky nebo osobně). Nejbližší termín: 7. listopadu 2005.

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ: každé 2. pondělí v měsíci od 9, 00 v CZP Česká Lípa. Nejbližší termíny: 10. října mimořádně od 9, 00 do 12, 00; 14. listopadu 2005.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

KLUB SEŠLOST - říjnové setkání se bude konat mimořádně v úterý 18. října od 14, 00 v prostorách čítárny Městské knihovny, nám. TGM v České Lípě. Na programu je přednáška odborné pracovnice MěK S. Michalové „ VAŘENÍ A STRAVA V PRŮBĚHU STALETÍ“. Srdečně zveme všechny zájemce.

KULTURNÍ KLUB -zve na přednáškový cyklus LITERÁRNÍ ČESKOLIPSKO: přednáší Mgr.Ladislav Smejkal. Vždy od 17,00 hod v čítárně městské knihovny na nám.T.G.Masaryka. Vstup volný. Pořádá MěK.

- Jiří Handsch - renesanční básník a vědec České Lípy 16.stol.(18.října)

- Kronikář Hans Kriesche z České Lípy - svědek života ve městě přelomu 16. a 17.stol. (22.listopadu)

- Bezděz v barokní literatuře (6.prosince)

Jiráskovo divadlo 15.10.2005 od 14,30 hod.- JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA. Divadelní agentura Praha.

19. 10. 2005 od 19,30 v kulturním domě Crystal společné divadelní představení RÁNO KDYŽ VSTÁVÁM. Divadlo Ungelt Praha, účinkují Marta Kubišová, Milan Hein a Chantal Poullain.

Jiráskovo divadlo 25. 10. 2005 od 19,30 - N.Coward: ROZMARNÝ DUCH. Účinkuje Městské divadlo Mladá Boleslav.

5. 11. 2005 od 14,00 - O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HRADU. Liduščino divadlo Praha.

8. 11. 2005 od 19,30 - M. Jonáš: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ. Filmová a divadelní agentura Praha a Divadlo Rokoko.

Na programy v KD Crystal a v Jiráskově divadle můžete získat slevy po předložení kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P.

* * *

KLUB ROSKA

první setkání členů klubu proběhlo 27. 9. 2005 v restauraci U Bohouše, kde si 15 zájemců vyslechlo přednášku Mgr. J. LEMÁKOVÉ „Roztroušená skleróza - základní informace o této nemoci“.

Další setkání členů klubu se bude konat 25. října od 14,00 v CZP Česká Lípa. Přijít mohou i další zájemci. Podrobnější informace přímo v CZP.

NABÍDKA BEZPLATNÝCH KURZŮ

KURZY VÝUKY ZNAKOVÉ ŘEČI - začátečníci, pokročilí

jsou určeny samotným sluchově postiženým, rodičům a dalším rodinným příslušníkům

sluchově postižených osob; pracovníkům úřadů a institucí, kteří přichází se ZP do styku; dalším zájemcům

KURZY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

jsou určeny zrakově postiženým a dalším zájemcům

Obsah kurzu: prostorová orientace(v místnostech, v otevřeném prostoru); Braillovo písmo; používání výpočetní techniky; seznámení s pomůckami, které mohou zrakově postiženým usnadnit běžný život.

Celkový rozsah kurzu 16 hodin. Kurz bude probíhat v OA ČL či v domácím prostředí.

SOUBOR KURZŮ A PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ i pro zařízení, která ZP děti navštěvují

jsou určeny rodinným příslušníkům či osobám, pečujícím o zdravotně postižené děti;

pracovníkům sociálních odborů , institucí či zařízení, které zdravotně postižené děti navštěvují (školy, školky, družiny, nejrůznější kroužky)

Obsah kurzu: psychologické aspekty ZP dětí; přednášky pediatra; možnost začlenění ZP dětí do „normálního kolektivu“; sociálně-právní aspekty; praktická demonstrace.

Celkový rozsah kurzu 32 hodin. Kurz bude probíhat na OA ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 4 měsíců.

SOUBOR KURZŮ A PŘEDNÁŠEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - JAK SE UPLATNIT V NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ

je určen zdravotně postiženým (především zrakově, sluchově, tělesně, vnitřně a kombinovaně postiženým)

Obsah kurzu: sociálně právní otázky zdravotně postižených; psychologická problematika; přednáška na téma možnosti uplatnění ZP člověka; praktické ukázky vytváření kolektivů spolupracujících se ZP.

Celkový rozsah kurzu 32 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 4 měsíců.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - začátečníci

je určen zájemcům z řad zdravotně postižených

Obsah kurzu: 1.-10.lekce učebnice New Headway Elementary; přivlastňovací zájmena, přítomný čas, vazba „there is/are“, předložky místa, času, can/sloud; minulý čas; vyjadřování množství; stupňování přídavných jmen.

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - začátečníci

je určen zájemcům z řad zdravotně postižených

Obsah kurzu: 1.-9.lekce učebnice Sprechen Sie Deutsch? I.Gramatika:časování sloves v přítomném čase, skloňování podstatných jmen, předložky se 3. a 4. pádem; podstatná jména v množném čísle; způsobová slovesa, číslovky; zvratná slovesa; odlučitelné a neodlučitelné předpony; stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - začátečníci

je určen zdravotně postiženým

Obsah kurzu: operační systém Windows XP;textový editor Word 2000; tabulkový kalkulátor Excel 2000; prezentační program Power Point 2000; internetový prohlížeč Explorer 6; e-mailový klient Outlook Express 6.

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 5 měsíců.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - pokročilí

Obsah kurzu:1.-10. lekce učebnice New Headway Pre-intermediate;Gramatika.čsování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím; vyjadřování množství; neurčitost; použití členů(a/an; the)“What´s like?“ otázky, rady (should, would).

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - pokročilí

Obsah kurzu:10.-14. lekce učebnice Sprechen Sie Deutsch? I.;1.-5.lekce učebnice Sprechen Sie Deutsch? II.; Gramatika:zájmena; werden v přítomném čase, préteritum, perfektum, záporná zájmena, podmět „es, man“; slovosled ve vedlejší větě; zájmenné příslovce; skloňování přídavných jmen; skloňování osobních zájmen; řadové číslovky.

Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 9 měsíců.

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - pokročilí

Obsah kurzu:textový editor Word 2000; tabulkový kalkulátor Excel 2000; prezentační program Power Point 2000; grafický editor GIMP; vytváření webových stránek v jazyce HTML; kaskádové styly (CSS)

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat na OA v ČL v rozsahu 2 hod./týden po dobu 5 měsíců.

Zájemci o kterýkoli kurz se mohou hlásit v CZP Česká Lípa

PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU PRACÍ HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ

CZP LK připravuje podzimní výstavu prací handicapovaných občanů, která proběhne od 7. - 10. 11. v CZP Česká Lípa, od 14. - 17. 11. v CZP Liberec, od 21. - 23. 11. v CZP Jablonec nad Nisou a od 28. - 30.11. 2005 v CZP Semily. Vyzýváme proto všechny handicapované, ale i další zájemce, aby své práce doručili do jednotlivých CZP do 3.11. 2005.

Své práce mohou vystavovat jak jednotlivci, tak kolektivy.

Vytvořeno 8.10.2005 0:18:11 - aktualizováno 8.10.2005 0:24:38 | přečteno 3702x | lesk
 
 
 
 
load