>
>
22134496

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

2 / 2005

Komunitní plánování, Zahraniční zájezdy, Z činností organizací, Z Liberecka, Kam na rekondici ?

A K T U A L I T Y

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Město Česká Lípa i Liberec jsou zapojeny do komunitního plánování. Jedním z oborů, kterým se komunitní plánování věnuje, jsou i sociální služby. Posláním komunitního plánování v této oblasti je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky to znamená zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě(tj. v České Lípě resp.Liberci a přilehlých obcích) a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Komunitní plán pak vzniká jako shoda mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné. Komunitní plán vzniká za účasti zástupců uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti. Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé-klienti sociálních služeb.(Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny). Jde tedy hlavně o Vás, naše členy,ale i o Vaše známé či příbuzné. Každý z nás se totiž může dostat do situace, kdy bude potřebovat určitý druh sociální služby. Jde o to vyjádřit svůj pohled na věc,zviditelnit své zájmy, přímo se vyjádřit k tomu, co vnímáte jako nejlepší a nejpotřebnější pro Vás.

Komunitní plánování je nástroj, který napomáhá zajišťovat územní dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích nebo regionech. Jeho prostřednictvím hledáme odpověď na otázku: „jaké sociální služby mají v obci, městě, regionu být, aby odpovídaly specifikům místa, potřebám celé komunity i potřebám jednotlivců.“ Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp.státem.

V Městských novinách, které jsou vydávány v České Lípě byl v prosinci zveřejněn dotazník pro veřejnost a uživatele sociálních služeb. Tento dotazník máme k dispozici na Centru pro zdravotně postižené v České Lípě, Konopeova 812. Byli bychom velice rádi kdybyste tento dotazník mohli vyplnit. Navštivte nás na CZP nebo kontaktujte na tel.487 853 481.

I N F O R M U J E M E

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘI PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

Oprava a úprava sluchadel a odborné poradenství bude probíhat v CZP Česká Lípa, Konopeova 812 každé druhé pondělí v měsíci od 9.00-15.00 hodin. Termíny: 14.února, 14.března, 11.dubna, 9.května, 13.června 2005.

V CZP Liberec, Zahradní 415/10 bude tato poradna každé první pondělí v měsíci,rovněž od 9.00-15.00 hod, a to v následujících termínech: 7.února, 7.března, 4.dubna, 2.května, 6.června 2005.

PRÁVNÍ PORADNA

Nejbližší termín právní poradny v CZP Česká Lípa je 7.března 2005. Je třeba se předem objednat-osobně nebo telefonicky na čísle 487 853 481.

V CZP Liberec je nejbližší termín právní poradny 2.března 2005. I zde je nutno se předem objednat-osobně nebo telefonicky na čísle 485 104 044.

N A Š E N A B Í D K A

KLUB SEŠLOST

První letošní setkání se uskutečnilo 19.ledna 2005 od 14.00 v CZP Česká Lípa. Zúčastnilo se ho 19 členů, kteří se během setkání dozvěděli jaké nejnovější akce jsou plánovány a potom při kávě či čaji a s vánočním cukrovím vzpomínali mj.na to, jaké byly vánoční svátky v dobách jejich dětství. Předtím se dozvěděli něco o tom, jak se slaví Vánoce v Evropě a ve světě.

Další setkání klubu se uskuteční mimořádně v pondělí 14.února od 14.00 v CZP Česká Lípa. Na programu je povídání o ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ. Srdečně zveme všechny zájemce.

Březnové setkání bude slavnostnější.Uskuteční se 9.března od 15.00v restauraci U Bohouše. Program zajišťuje p.Měkota. Přihlásit se můžete v CZP Česká Lípa,tel.487 853 481. Vybíráme 100,-Kč(je zde zahrnuto jídlo a drobný dárek).

KULTURNÍ KLUB

12.února 2005 od 14.00 v Jiráskově divadle-J.Kainar-J.V.Kovařík:ZLATOVLÁSKA. Divadlo Pohádka Praha. Vstupné 35,- Kč.

15.2.2005 od 19,30 v Jiráskově divadle-STAMICOVO KVARTETO.Program:J.V.Stamic:Smyčcový kvartet č.4 G dur, W.A.Mozart-Klarinetový kvintet A dur;B.Smetana:Smyčcový kvartet „Z mého života“.vstupné 100,-mládež a senioři 70,-.

17.února2005 od 19.00 v Akademii J.A.Komenského-přednáška Z.Pokorného:Zlatý pramen Florencie-umění, město a zase umění.

25.února 2005 v Jiráskově divadle-A.C.Doyle-V.Klapka:PES BASKERVILLSKÝ. Hraje Divadelní klub Jirásek. Vstupné 70,-Kč.

26.2.2005 od 14,00 v Jiráskově divadle-PUTOVÁNÍ ZA ZTRACENOU KAPKOU. Pohádkový muzikál.Vstupné 35,-.

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY

CZP Česká Lípa opět zprostředkovává zvýhodněné zahraniční zájezdy. V r.2005 je to do: ŠPANĚLSKA-Calella;termín:10.6.-19.6.2005; cena 6.990 na osobu. CHORVATSKO-Turanj;termíny:3.6.-12.6. a 9.9.-18.9.2005;cena 3.950,-Kč na osobu; Biograd ;termíny:3.6.-12.6.;9.9.-18.9.2005;cena 4.950,-Kč na osobu. ITÁLIE-Lignano;termíny:6.5.-15.5.2005;cena 2.250 na osobu; 13.5.-22.5.2005,cena 2.650,-Kč na osobu; 10.6.-17.6.2005,cena 3.350,-Kč na osobu; 9.9.-18.9.2005,cena 2.850,-Kč na osobu;16.9.-25.9.2005,cena 2.350,-Kč na osobu. Přihlášky vyřizuje ředitelka CZP LK E.Krutská. Na CZP Česká Lípa je vždy pondělí.

POČÍTAČOVÉ KURZY

CZP Jablonec nad Nisou pořádá ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v JN kurzy-ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM. Podrobné informace na CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12, tel.483 711 337.

Stejný kurz pořádá i CZP Česká Lípa ve spolupráci s Obchodní akademií v CL.Kurz začíná 9.2.2005 od 16,00. Další podrobnosti na CZP Česká Lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481.

JAZYKOVÉ KURZY

CZP LK připravuje i jazykové kurzy pro zájemce z řad pracovníků CZP LK, pracovníků v soc.službách, ale i pro ostatní zájemce. Nejprve by to byl kurz německého jazyka. Zájemci se mohou hlásit v CZP Liberec,Zahradní 415/10,tel.485 104 044 a v CZP Česká Lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

ZÁJEZD DO DIVADLA

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa pořádá 24.března 2005 zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na představení PAN HAMILKAR. Hořká komedie o lásce, o nebezpečné hře s lidskými city, o lži a předstírání. Pan Hamilkar „smolař a paroháč“, životními zkušenostmi vyčerpaný člověk, který ztratil schopnost komunikace s lidmi, si najme na ulici tři lidi a za slušný honorář od nich požaduje věrohodné předstírání rodinného života. Do komické, groteskní, ale zároveň mrazivé hry čím dál víc proniká skutečný život a reálné emoce jednotlivých postav. Humor, sentiment i ostrý hrot pointy je zárukou divácké vděčnosti této originální komedie. V hlavní roli René Přibil j.h.(člen pražského Divadla Pod Palmovkou;známý jako pan Krejza ze seriálu Rodinná pouta).Dále hrají:Ota Jirák,Eva Reiterová, Lucie Matoušková, Petr Mikeska,Zuzana Schmidtová j.h. Přihlášky přijímá CZP Česká lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481. Odjezd 17,45 z autobusového nádraží.

* * *

Místní organizace tělesně postižených oznamuje svým členům návrh kandidátky pro volby výboru MO TP, které proběhnou na březnové členské schůzi.Do výboru jsou navrhování:pp.Jana Branišová, Hana Butašová, Zdenka Dobiášovská, Helena Erbenová, Věra Hejná, Helena Havlová, Jaroslava Ponocná, Miroslav Starý,Vlasta Tounarová, Hana Vránková, PhDr.Zdenka Zahrádková.Bude-li mít kdokoli z členů MO TP zájem pracovat ve výboru organizace,může kontaktovat CZP Česká lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481

Z L I B E R E C K A

NÁŠ CÍL JE HLAVNĚ REKONDIČNÍ POBYT VE SLOUPU V ČECHÁCH

Sociální službou pro zdravotně postižené jsou mimo jiné také rekondiční pobyty. Jsou velmi oblíbené, a proto velmi vyhledávané členy ZO KARDIO v Liberci i v Hrádku nad Nisou.

Podzimní rekondice 2004 byla toho důkazem. Zúčastnilo se jí 15 členů z Liberce a 14 členů z Hrádku nad Nisou. Byla uskutečněna ve zdravotně vyhovujícím prostředí ve Sloupu v Čechách, ubytování v rekreačním zařízení Dolu Bílina bylo postačující, stravu jsme měli kaloricky hodnotnou, chutnou a pestrou, nechybělo ani ovoce. Na náš aktuální zdravotní stav dohlížela letos také paní doktorka. Zdravotní sestra nám změřila krevní tlak a puls, paní doktorka zjistila hladinu cukru v krvi a také nám byla zjištěna naše tělesná hmotnost. Dodržovali jsme pitný a odpočinkový režim. Hlavní náplní rekondice byla zdravotní cvičení a vycházky do okolí po nenáročném terénu. Ochotně jsme se podřizovali pokynům profesionálně vedených cvičebních hodin s vědomím, že přispívají ke zlepšení naší fyzické kondice. K udržení již tradičně dobrého kolektivu pod vedením paní Mgr.Veselé přispěl i večírek s poslechem a tancem, byl zpestřen tombolou. Na rekondici se nezapomnělo ani na osvětovou činnost. Z vlastního zájmu jsme se snažili čerpat poznatky o historických zajímavostech Sloupu v Čechách a jeho okolí. K šíření osvěty v oblasti zdraví posloužil rovněž letáček s redukční dietou.

Sami na sobě jsme poznali, jak jedenáctidenní rekondice ve Sloupu v Čechách opět přispěla ke zlepšení našeho fyzického i duševního zdraví. Napomohl tomu nejen lékařský a cvičitelský tým,ale také vždy ochotný a pozorný pan správce rojek se svou ženou a pracovitým personálem rekreačního zařízení a vždy vlídné slovo paní magistry Veselé-vedoucí rekondice.

Kromě rekondic projevují členové ZO KARDIO také už tradiční zájem o masáže a plavenky do bazénu, na něž přispívá ze zdravotního a sociálního fondu Magistrát města Liberec, za což Magistrátu města děkujeme.

Za ZO KARDIO SPCCHO v Liberci jednatelka Mgr.Dagmar Klímová a předsedkyně ZO KARDIO Liberec pí.Karolina Chocholoušková.

K A M N A R E K O N D I C I ?

NABÍDKA PRO KONÁNÍ REKONDIČNÍCH POBYTŮ

Victoria Kratochvílův mlýn s.r.o. Červená Lhota nabízí volnou kapacitu pro rekreace,rekondice, turistické pobyty, pobyty diabetiků, pobyty seniorů, zdravotně postižených aj. pro r.2005

Středisko se nachází na samotě mezi lesy a loukami v malebném prostředí Vysočiny v údolí řeky Jihlavy, 12 km od Třebíče, 2 km od obce Čihalín.

Pro ubytování je v areálu penzion o kapacitě 45 lůžek s možností přistýlek, 18 chatek(od června do října) o kapacitě 72 lůžek. Stravování je zajištěno výbornou domácí kuchyníK občerstvení a podávání jídel a nápojů je v provozu denně restaurace a v letních měsících otevřena letní restaurace(stylový altánek) s country hudbou. Po dohodě zajišťujeme opékání selat, uzení aj.

Pro sportovní a rekreační využití je v areálu krytý bazén s protiproudem, sauna, venkovní bazén, volejbalové a fotbalové hřiště, stolní tenis, půjčovna jízdních kol a loděk, tělocvična.

Po dohodě je možné zajistit pod odborným dohledem rehabilitačně-léčebné pobyty s reflexní terapií, masážemi, cvičení Tai-či, aerobik, relaxační cvičení, jógová cvičení, přednášky aj.

Pro vzdělávací pobyty nabízí 2 učebny o kapacitě 1x25 míst, jedna učebna o kapacitě 40 míst.

CENÍK PRO ZP občany, diabetiky a seniory

Ubytování v penzionu(vč.snídaně):kapacita 45 lůžek+15 přistýlek(všechny pokoje s vlastním soc.zařízením). Od poloviny května je možné ubytování v chatkách.

Stravování: DIA-přesnídávka, oběd, svačina, 1.večeře, 2.večeře+pitný režim

ZP+senioři- oběd, večeře

CENY pro jedn.kategorie(osoba/den) ubytování(vč.snídaně) stravování celkem

Zdravotně postižení občané 210,- 159,- 369,-

Senioři 210,- 159,- 369,-

Diabetici 210,- 188,- 398,-

Pro seniory možno zajistit zdravotní program s příplatkem 400,-Kč celý pobyt(7 dní).Zdravotní program zahrnuje:1x klasická částečná masáž zad;1x rašelinový zábal;rehabilitační a relaxační cvičení,přednášky.

Vytvořeno 16.2.2005 20:31:38 - aktualizováno 2.9.2005 12:00:10 | přečteno 3730x | Zahrádková
 
 
 
 
load