>
>
21080636

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

5 / 2005

Připravujeme, Semilsko, Informujeme, Právní hlídka, Kompenzační pomůcky, Otevřené okno naděje

P Ř I P R A V U J E M E

XII. REGIONÁLNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ve dnech 16.května-8.června 2005 proběhne na všech detašovaných pracovištích Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje XII. Regionální výstava prací osob se zdravotním postižením. Výstava bude zahájena v Centru pro zdravotně postižené Česká Lípa, Konopeova 812 . Výrobky osob se zdravotním postižením zde můžete shlédnout ve dnech 16.-18.5.2005(Po-9,00-16,30;út-8,00-16,00;st-8,00-14,00). Poté se výstava přesune do Liberce,do sídla CZP-Zahradní 415/10, kde ji budou zájemci moci navštívit ve dnech 23.-26.5.2005(Po-9,00-16,30;út-8,00-15,00; st-8,00-16,30). Zájemci z Jablonce nad Nisou si výstavu mohou prohlédnout ve Skřivánčí ul.č12 ve dnech 30.5.-1.6.2005(Po-9,00-16,30; út-8,00-15,00; st-8,00-16,30). Poslední zastávkou pak bude CZP Semily, Archivní 570, kde si návštěvníci mohou výstavu prohlédnout ve dnech 6.-8.6.2005(Po—9,00-16,30;út-8,00-15; st-8,00-16,30).

Vyzýváme zdravotně postižené v Libereckém kraji, aby se svými pracemi této výstavy zúčastnili, abychom dokázali, že pro nás zdravotním postižením život nekončí. Vystavovatelé musí své výrobky dodat nejpozději do 12.5. do sídla CZP.

Výstava bude zároveň spojena s prodejem výrobků. Jejich zakoupením můžete i Vy přispět k ocenění práce vystavovatelů.

4. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Upozorňujeme všechny zájemce na blížící se termín 4.krajských sportovních her občanů se zdravotním postižením. Budou se - jako již tradičně- konat v Doksech, v areálu Poslova mlýna ve dnech 4.-5.června 2005. Záštitu nad hrami převzali: Ing.Eva BARTOŇOVÁ z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Bc. Zdeněk KRENICKÝ, starosta Města Doksy.Účastnický poplatek-dospělí 300,-Kč(120-ubytování, 80,-Kč-oběd; 60,-Kč-večeře;40,-Kč-snídaně); děti -230,-Kč.

Slavnostní zahájení her 4.června od 10,00 (od 8,30-prezentace; od 12,00 ubytování). Večer společenský program. Dopravu do místa her si zajišťují účastníci sami(z Č.Lípy pravděpodobně bude doprava zajištěna-podrobnosti na CZP). Doprava z nádraží ČD v Doksech bude zajištěna. (Hradíme dopravu os.automobilem držitelům průkazů ZTP, ZTP/P ve výši 3,80/km; dále hradíme jízdné-autobus, vlak).

Vyplněné přihlášky včetně poplatku je nutno odevzdat do 25.5.2005 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812 a CZP Liberec, Zahradní 415/10; CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12, CZP Semily, Archivní 570 .

Srdečně Vás všechny zveme- přijďte změřit své síly, navázat nová přátelství a získat nové zkušenosti. Přihlášky k dispozici v jednotlivých CZP.

DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Poprvé uskuteční Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Oslavy Dne dětí se budou konat 10.června 2005 v areálu Poslova mlýna v Doksech. Záštitu opět převzali Ing. Eva BARTOŇOVÁ z MŠMT ČR a Bc. Zdeněk KRENICKÝ, starosta Města Doksy.

PROGRAM: od 9,00-prezentace

od 10,00-zahájení soutěží

od 13,00-oběd

Odpoledne potom doprovodný program. Účastnický poplatek-50,-Kč. Pro účastníky z okresu Česká Lípa bude zajištěna doprava.

Přihlášky k dispozici v CZP. Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat do 25.5.2005 v CZP Česká Lípa.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ PORADNA

V CZP Česká Lípa, Konopeova 812-1.pondělí v měsíci- tj.2.5., 6.6., 4.7.2005 od 16,00 . Je nutno se předem objednat-osobně nebo telefonicky(478 853 481)

* * *

V CZP Liberec, Zahradní 415/10-1.středu v měsíci,tj. 4.5., 1.6.;13.7.2005. I zde je nutno se předem objednat(tel.485 104 044).

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

V CZP Liberec, Zahradní 415/10-1.pondělí v měsíci-tj.6.6., 4.7.2005 od 9,00-15,00. V květnu mimořádně 9.5.2005 od 13,00

* * *

V CZP Česká Lípa, Konopeova 812-2.pondělí v měsíci-tj.9.5.2005-mimořádně jen do 12,00;13.6., 11.7.2005 od 9,00-16,00.

* * *

Připravujeme otevření této poradny i v CZP Semily. Poradna by byla každé 3.pondělí v měsíci od 9,00-15,00 . Zahájení činnosti v červnu- tj.20.6.2005.

Semilsko

Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové připravila pro letošní rok příjemné úlevy pro zdravotně postižené spoluobčany.

Konkrétně se jedná o slevu 15% z měsíčního platu pro držitele průkazu mimořádných výhod III.stupně (ZTP/P) starší 18-ti let, kteří v místě trvalého bydliště jsou nebo se stanou zákazníky VČP,a.s.

Postup vyřízení žádosti - žadatel (příp. zmocněná osoba) navštíví některou zákaznickou kancelář VČP,a.s. ( např. Husova 820, Jičín), kde předloží potřebné doklady a vyplněné formuláře.

Formuláře pro žádost o slevu je možné si vyzvednout či nechat zaslat přímo v Centru pro zdravotně postižené v Semilech, Archivní 520, 513 01 Semily, tel.: 481 653 454, 724 654 037 , kde Vám také zodpovíme všechny Vaše dotazy.

P O Z O R P O Z O R P O Z O R

V Centru pro zdravotně postižené Semily, Archivní 570 došlo ke změně telefonního čísla. Nové číslo je 481 653 454

I N F O R M U J E M E

ASK Elna Počerady, Centrum pro zdravotně postižené v Lounech, Svaz tělesně postižených Lounech vyhlašují pod záštitou Ing. Jiřího Šulce hejtmana Ústeckého kraje MALÍŘSKOU SOUTĚŽ S MOTTEM: „Sport proti bariérám“ Soutěž je vyhlášena jako doprovodná akce mezinárodního silničního běhu a závodu vozíčkářů „Memoriálu Karla Raise 2005“, která se uskuteční 7.5.2005.

Soutěžící mohou na základě osobních zkušeností či přímých zážitků zachytit libovolnou malířskou technikou svůj pohled na sport zdravotně postižených.

Kategorie: - děti mateřských škol; děti základních škol 1.-5.ročník; děti základních škol 6.-9.ročník; děti tělesně postižené do 18.let; děti mentálně postižené do 18.let; studenti středních škol do 18.let; dospělí nad 18.let.

Všechny práce označte celým jménem autora, datem narození. Dále uveďte kategorii soutěžícího, adresu a telefonní číslo školy či zařízení, které dítě do soutěže přihlásilo.

Uzávěrka soutěže je 10.června 2005. Práce zasílejte na adresu: Centrum pro zdravotně postižené, Palackého 2502, 440 01 Louny.

Výherci jednotlivých kategorií budou vyrozuměni telefonicky.

* * *

KURZY PRÁCE S POČÍTAČEM

Pokračují kurzy práce s počítačem v CZP Česká Lípa- zahájení dalšího běhu kurzu pro začátečníky a kurzu pro pokročilé třetí květnový týden. Zájemci se dozví podrobnosti na tel.487 853 481.

KLUB SEŠLOST

Další setkání členů klubu bude 18.května od 14,00 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812- Na programu - VÝSTAVA PRACÍ ZP. Poslední setkání před prázdninami se bude konat 15.června. Náplň setkání bude upřesněna.

KULTURNÍ KLUB

17.5.2005 od 19,30-Jiráskovo divadlo- R.Nelson:MADAME MELVILLE. Hrají I.Chýlková, E.Holubová, J.Meduna, H.Bor. vstupné 180,-

18.5.200 od 19,30-Jiráskovo divadlo- koncert Martina KASÍKA-klavír.Na programu skladby V.Nováka, L.Janáčka, B.Martinů, M.P.Musorgského. Vstupné 70,-

* * *

31.5.2005 od 19,30-Jiráskovo divadlo- J.-P.Dumas:HŘBITOV SLONŮ. Hrají: J.Jirásková, J.Brejchová, P.Filipovská, J.Tvrzníková, J.Ptáčník. Vstupné 200,-

Předprodej vstupenek v Kulturním domě Crystal.

* * *

Vlastivědné muzeum Č.Lípa- Maštálkova síň-22.4.-112.6.2005 ČESKOLIPSKO V DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII 1938-1945.

* * *

Městská knihovna-pobočka Špičák- Červeného kříže 2563- 9.5.2005 od 17,00- ČTYŘSETLETÝ MOST- pásmo z poezie K.Kryla, monology a dialogy z her W.Shakespeara v podání hereckého a recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa.

* * *

Upozornění pro členy MO TP Česká Lípa, kteří si na členské schůzi objednali držáky na hole. Držáky si můžete vyzvednout v CZP, Konopeova 812, cena 50,-Kč.

PRÁVNÍ HLÍDKA

Pokud se člověku, který pobírá plný invalidní důchod, podaří najít možnost zaměstnání, vynoří se u něj ihned otázky- Nepřijdu o důchod kvůli tomu, že si začnu vydělávat? Mohu si vůbec najít práci, nezakazuje to zákon? Nevezmou mi bezmocnost, atd.

ODPOVĚĎ- nenajdeme ji v zákoně přímo-souběh plného invalidního důchodu s výdělečnou činností legislativa šalamounsky nezakazuje ani nepovoluje…Přitom pro poživatele invalidního důchodu je to zásadní otázka a mnohdy z opatrnosti a z obavy z reakce správy sociálního zabezpečení nabízenou práci odmítli. Tím přišli jednak o možnost finančního přilepšení a jednak o neméně důležitou a mnohdy podstatnější možnost-dostat se tzv.mezi lidi, mít činnost a tím zlepšit i svůj psychický stav.

„Podle ust.§ 67 odst.2 zák. č. 435/2004 Sb., se za osoby se zdravotním postižením považují osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány plně nebo částečně invalidními, příp. osoby, které jsou rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné. Všem těmto třem skupinám osob je podle odst. 1 cit.ust. poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Zákon o důchodovém pojištění neváže nárok na výplatu plného invalidního důchodu na žádné omezující podmínky související s výkonem výdělečné činnosti (určitá omezení zákon stanovuje pouze u částečných invalidů), což znamená, že poživatel plného invalidního důchodu může svůj zbylý pracovní potenciál využívat podle vlastního uvážení. Orgánům sociálního zabezpečení nepřísluší rozhodovat o tom, zda se může jednat o zaměstnání trvalé nebo pouze o příležitostné zaměstnání formou občasné brigády Pochopitelně problémem je otázka, zda zvolené zaměstnání je pro zdravotní stav vyhovující, což by měl, v souladu s ust. § 133 Zákoníku práce, mít případný zaměstnavatel před nástupem ověřeno. Postačující přitom je, aby způsobilost k výkonu sjednaných prací posoudil v rámci vstupní prohlídky lékař nebo zdravotnické zařízení, zajišťující pro zaměstnavatele závodní preventivní péči.“

Případný nástup poživatele invalidního důchodu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen podle ust.§ 41 zák. č. 582/1991 S. orgánům sociálního zabezpečení oznámit. Hlášení se podává na OSSZ podle místa bydliště. Samotný výkon zaměstnání nemůže mít za důsledek odnětí nároku na plný invalidní důchod. K jeho odnětí může dojít pouze po oduznání plné invalidity na základě nového zhodnocení zdravotního stavu lékařem OSSZ v rámci kontrolní lékařské prohlídky. Obecně lze říci, že k oduznání plné invalidity dochází zejména v případech posudkově významného zlepšení zdravotního stavu anebo dlouhodobě příznivé stabilizace zdravotního stavu spojené s obnovením výdělečné schopnosti ve stanoveném rozsahu.

Z uvedeného vyplývá, že poživatel plného invalidního důchodu, ať již mu byl důchod přiznán podle zákona č.155/1995 Sb., 39,písm. a) nebo b) se nemusí obávat nástupu do jakéhokoliv zaměstnání a jeho výdělek není limitován žádným stropem. (Převzato z časopisu VOZÍČKÁŘ č.2/2005). Doporučujeme Vám pro jistotu se informovat na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Znovu upozorňujeme všechny zájemce na možnost vypůjčit si nejrůznější kompenzační pomůcky v CZP Česká Lípa a v CZP Liberec(zde jsou nyní k dispozici 2 elektrické motorové vozíky zn.Meyra, půjčovné činí 10,-Kč/den). Zprostředkujeme zapůjčení kompenzačních pomůcek i zájemcům z oblasti Jablonec nad Nisou a Semily.

Vypůjčit si můžete chodítka, el. a mechanické vozíky, WC židle, hole, sedačky do vany, vysavače pro alergiky a další pomůcky.

V každém CZP je možno zakoupit magnetické podušky TUMAG.

* * * *

N A B Í Z Í M E V Á M

V Centru Naděje v České Lípě, Jižní 1970 je k dispozici 1 volné místo k bydlení pro vozíčkáře nebo pro občana s těžkým tělesným postižením. Hradí se: strava-56,-Kč/den; bydlení-78,-Kč/den;poskytování služeb-66,-Kč/den. Bližší podrobnosti zájemcům sdělí Bc. Ilona Hummelová, tel. 487 871 275,mob. 602 79 50 40.

* * * *

Nabídka na využití volného času pro děti i dospělé se zdravotním postižením. CZP Česká Lípa navázalo spolupráci s Keramickou dílnou Jany Glaserové, která se nachází v Zámecké ul.č.48. Dílna má bezbariérový přístup a můžete ji navštěvovat:

Pondělí - 9,00 - 15,00 17,00 - 20,00

Úterý -13,00 - 16,00 18,00 - 21,00

Středa, čtvrtek - 9,00 - 15,00

Můžete se naučit práci s hrnčířským kruhem, batikování a další umělecké techniky. Kontakt:603 740 717.

* * * *

OTEVŘENÉ OKNO NADĚJE

Autoškola Pavel Peml v Přelouči nabízí pro všechny zdravotně postižené (hlavně s tělesným postižením) možnost získání řidičského oprávnění na osobní automobil. Ve svých prostorách zřídilo výcvikové středisko. Spolu s řidičským oprávněním můžete získat i vzdělání v základech ekonomiky a využívání počítačové techniky. Varianta, vedoucí k získání řidičského oprávnění počítá s pobytem 15 dnů bez přerušení. Ubytovací kapacita-10 lůžek v prvotřídně vybavených pokojích s bezbariérovým vstupem a bezbariérovým sociálním zázemím. Pro chvíle potřebného soukromí je k dispozici čajovna.

Uchazeči o řidičské oprávnění mají k dispozici nejmodernější techniku jak pro výuku teorie tak pro praktický výcvik v řízení včetně pedagogů.

KURZOVNÉ: 8.000,- Kč bez požadavku na další služby

12.000,- Kč s ubytováním

15.500,- Kč s ubytováním a s plnou penzí

Zájemci o instalaci ručního ovládání vlastního vozidla bude tento výkon zabezpečen autoškolou již v průběhu studia. Veškerý studijní materiál je uchazečům zapůjčen zdarma na celou dobu studia.

Zájemci při přihlašování uvedou o jaký druh studia mají zájem-získání řidičského průkazu bez požadavků na ostatní služby(tj. ubytování, stravování)

-řidičský průkaz + základy ekonomiky a počítačové techniky.

Do přihlášky je nutno uvést, zda vlastníte automobil s ručním ovládáním, nebo budete-li mít zájem o instalaci tohoto řízení.

Pro chvíle odpočinku při pobytu ve výcvikovém zařízení lze nabídnout řadu fakultativních výletů do okolí-např. prohlídka zámku v Pardubicích, ve Žlebech, pamětihodnosti Kutné Hory.

Kurzovné podle výběru zájemce je splatné ve dvou fázích- jedna polovina při nástupu do výcvikového zařízení a druhá poslední výukový den před vykonáním zkoušky.

KONTAKT: Autoškola Pavel PEML, Pražská 12, 535 01 PŘELOUČ. Tel/fax: 466 953 333, mobil:602 36 88 77, 775 36 88 88; www.peml.preloucsko.cz.

* * * *

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O ORGANIZACÍCH NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nabízí všem organizacím zdravotně postižených v Libereckém kraji zveřejnění informací o jejich činnosti, kontaktech, akcích ad. na portálu CZP. Zájemci mohou kontaktovat CZP Liberec, p.Kolomazníka - 485 104 044.

Vytvořeno 26.5.2005 13:37:28 - aktualizováno 2.9.2005 12:03:24 | přečteno 5228x | Zahrádková
 
 
 
 
load