>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

6 / 2005

XII. regionální výstava prací, 4.krajské sportovní hry se ZP, Den dětí se ZP, Rekondice

TŘI ÚSPĚŠNÉ AKCE

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje uskutečnilo v průběhu měsíce května a začátkem června 3 rozsáhlé akce pro osoby se zdravotním postižením a širší veřejnost. Jednalo se o XII. REGIONÁLNÍ VÝSTAVU PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, která proběhla ve dnech 18. května - 9. června na všech detašovaných pracovištích CZP LK - tedy v České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou a Semilech. Na výstavě se sešlo na 300 výrobků od jednotlivců i kolektivů - vyšívané obrázky, háčkované a pletené výrobky, výrobky ze dřeva, obrázky, malované květináče, košíky, keramika, koláže, fotografie a další. Z kolektivů své práce vystavovali obyvatelé Penzionu pro důchodce Dolní Libchava, Dům s pečovatelskou službou a Domov důchodců Zákupy, Ústav sociální péče Partyzánská ul. Česká Lípa, Zvláštní škola pro děti s kombinovanými vadami Česká Lípa, Chráněné dílny Harcov. Výstavu shlédlo celkem cca 300 zájemců. Vystavovatelé i návštěvníci se již těší na další, podzimní výstavu.

4. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI

se uskutečnily ve dnech 4. - 5. června 2005 v areálu Bungalovy Poslův mlýn v Doksech. Záštitu nad hrami převzali Ing. Eva BARTOŇOVÁ Z MŠMT ČR a Bc. Zdeněk KRENICKÝ, starosta města Doksy. Již od 8,00 se scházeli a sjížděli účastnici her, hosté i příchozí do pěkného areálu Poslova mlýna. Počasí sice po ránu trochu zlobilo, ale zahájení her, které proběhlo v 10,00 bylo bez jediné dešťové kapky. Všechny přítomné přivítali Ing. Eva BARTOŇOVA, Ing. Karel KAPOUN, místostarosta města Doksy (zastupoval nepřítomného Bc. Z. Krenického), Jaroslav MACHÁČEK, předseda OV SZdP Česká Lípa a Eva KRUTSKÁ, ředitelka CZP LK. V zahajovacích projevech bylo oceněno pořádání podobných setkání, která přispívají k integraci handicapovaných do společnosti. Všem soutěžícím bylo popřáno hodně úspěchů jak na sportovním poli, tak na poli přátelství. Po 10,30 se na 120 soutěžících, hostů a příchozích rozešlo po areálu Poslova mlýna a zapojilo se do připravených soutěží. Vedle soutěže jednotlivců probíhala i soutěž měst - každé město zvolilo 4 zástupce, jejichž výsledky pak byly do soutěže započítány. Sportovních her se účastnili handicapovaní s nejrůznějšími druhy postižení (tělesné-mj. 6 vozíčkářů; sluchové, zrakové, mentální, postižení civilizačními chorobami). Urputná klání probíhala do pozdního odpoledne, závěrečnou disciplínou pak byl orientační závod. Ve večerních hodinách pak probíhal společenský program, který svým vystoupením zpestřila hudba Proxima. V neděli od 9,00 byl zahájen ceremoniál předávání cen vítězům v jednotlivých kategoriích a byla vyhodnocena i soutěž měst. Ceny vítězům předávali Ing. Karel KAPOUN a Eva KRUTSKÁ. Věcné ceny si odnesli první tři soutěžící v každé disciplíně (soutěžilo se v kategoriích muži, ženy), byl vyhlášen i Král vozíčkářů, odměny za soutěžní výkony dostaly i děti. Zástupci měst na 1. - 3. místě převzali poháry.

Spokojenost s průběhem her vyjádřili účastníci prostřednictvím ankety.

Naše poděkování patří všem, kteří se na organizaci a vlastním průběhu her podíleli - tedy všem rozhodčím u jednotlivých disciplín, realizačnímu týmu u prezentace, stravování, ubytování a vyhodnocování výsledků, hlavní díky pak patří našim sponzorům, kteří ke zdařilému průběhu her přispěli věcnými cenami (Egermann s.r.o, Johnson Controls), poděkování patří firmě VETT a.s. Zákupy, která zajistila dopravu účastníků sportovních her, manželům Kulichovým a všemu personálu Poslova mlýna za péči o všechny účastníky sportovních her (ubytování, stravování, prostory pro soutěže), Razítka Vosátka (zajištění reklamních předmětů), městu Doksy, a Ing. E.Bartoňové, Ing. K.Kapounovi, a Bc. Z. Krenickému.

Těšíme se na shledání na 5. krajských sportovních hrách.

VÝSLEDKY 4. KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER SE ZP

SOUTĚŽ MĚST

 1. místo - DOKSY (Vlasta VOJTÍŠKOVÁ, Božena MOTYČKOVÁ, Vladimíra HUZILOVÁ, Miloš RICHTR)
 2. místo - KLADNO (Jiří BOBEK, Naďa BOBKOVÁ, Oldřich POPELKA, Jaroslav OSMÍK- všechno vozíčkáři)
 3. místo - MIMOŇ (Miroslav PULDA, Janka PULDOVÁ, Dagmar ŽIDLICKÁ, Jan KÁLECKÝ)
 4. místo - ČESKÁ LÍPA I. (Karel ŠARAPATKA, František BAROCH, Helena ERBENOVÁ, Jana BRANIŠOVÁ)
 5. místo - LIBEREC (Tomáš SEIDL, Marek DURILA, Jiřina TÁBORSKÁ, Stanislav OLŠAN)
 6. místo - JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ ( Ludmila BITTNEROVÁ ml..; Ludmila BITTNEROVÁ, Anna NĚMEČKOVÁ, Petr ŘEHÁČEK)
 7. místo - ČESKÁ LÍPA II. (Vlasta ZAHRÁDKOVÁ, Jindra FRANKOVÁ, Květuše BABORÁKOVÁ, PhDr.Zdenka ZAHRÁDKOVÁ)
 8. místo - CVIKOV( Břenem HENKE, Eva MIKŠANOVÁ, Jarmila NOVÁKOVÁ, Kateřina HENKEOVÁ)

KRÁL VOZÍČKÁŘŮ

1. místo - Jiří BOBEK 4.místo - Oldřich POPELKA

2. místo - Naďa BOBKOVÁ 5.místo - Martin BENEŠ

3. místo - Miroslav PULDA 6.místo - Jaroslav OSMÍK

SOUTĚŽ DĚTÍ

1.místo - Jakub VANĚK 4. místo - Jan KÁLECKÝ

2.místo - Kristýna ŠUSTROVÁ 5. místo - Milan LANGR

3. místo - David HUDEC 6. místo - Kateřina HENKEOVÁ

NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK

Josef ČERNÝ Bára GREGUŠOVÁ

ORIENTAČNÍ ZÁVOD KUŽELKY

1.místo - Jana BRANIŠOVÁ, Martin BENEŠ 1.místo - Květa VOVSOVÁ, Bohuslav ZLATNÍK

2.místo - Ludmila BITTNEROVÁ ml., 2. místo - Vlasta VOJTÍŠKOVÁ, Petr ŘEHÁČEK

Jaroslav OSMÍK 3. místo - Alena JAKUBŮ, Filip BUTAŠ

3. místo - Vlasta VOJTÍŠKOVÁ,

Tomáš SEIDL, Marek DURILA

JÍZDA NA INV.VOZÍKU SLALOM S LÁHVÍ

1.místo - Jiří BOBEK, Naďa BOBKOVÁ 1. místo - František BAROCH,

Vladimíra HUZI LOVÁ

2. místo - Oldřich POPELKA 2. místo - Bohuslav ZLATNÍK

Ludmila BITTNEROVÁ ml. Marie VILIMOVSKÁ

3. místo - Milan LANGR 3. místo - Karel ŠARAPATKA

Jana BRANIŠOVÁ Božena MOTYČKOVÁ

HOD VÁLEČKEM VRH POLENEM

1. místo - Ludmila BITTNEROVÁ ml. 1. místo - Josef ČERNÝ

Filip BUTAŠ Jana BRANIŠOVÁ

2. místo - Helena OSMÍKOVÁ 2. místo - Miloš RICHTR

Petr ŘEHÁČEK Pavla PUFLEROVÁ

3. místo - Jana BRANIŠOVÁ 3. místo - Milan LANGR

Miloš RICHTR Marie ŠVERMOVÁ

HOD SIRKOU HOD PONOŽKOU

1. místo - Filip BUTAŠ 1. místo - Miroslav PULDA

Janka PULDOVÁ Stanislava BAROCHOVÁ

2. místo - Jan KÁLECKÝ 2. místo - Jiří BOBEK

Helena OSMÍKOVÁ Iva BOBKOVÁ

3. místo - Jiří BOBEK 3. místo - Miloš RICHTR

Miroslava POLÁKOVÁ Vladimíra HUZILOVÁ

CHŮZE NA ZVUK POZNÁVÁNÍ PENĚZ

1.místo - Marek DURILA 1. místo - Marek DURILA

Květa VOVSOVÁ Jindra FRANKOVÁ

2. místo - Stanislav OLŠAN 2. místo - Martin BENEŠ

Jindra FRANKOVÁ Vladimíra ŠÍMOVÁ

3. místo - Milan LANGR 3. místo - Karel ŠARAPATKA

Helena ERBENOVÁ Dana VAŇKOVÁ

HOD NA KOSTKY HOD TALÍŘEM

1. místo - Marek DURILA 1. místo - Filip BUTAŠ

Ing.Libuše ŠULCOVÁ Dana VAŇKOVÁ

2. místo - Oldřich POPELKA 2. místo - Tomáš SEIDL

Stanislava BAROCHOVÁ Stanislava BAROCHOVÁ

3. místo - Tomáš SEDIL 3. místo - František BAROCH

Marie VILIMOVSKÁ Dagmar ŽIDLICKÁ

TROJBOJ

 1. místo - Miloš RICHTR, Jana BRANIŠOVÁ
 2. místo - Tomáš SEIDL, PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ
 3. místo - Filip BUTAŠ, Jaroslava EFLEROVÁ

DEN SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI DĚTMI

se uskutečnil 10. června v prostorách Poslova mlýna v Doksech. Záštitu nad konáním dne převzali Ing. Eva BARTOŇOVÁ z MŠMT ČR a Bc. Zdeněk Krenický, starosta města Doksy. V 9,00 se v areálu Poslova mlýna shromáždilo 40 dětí se zdravotním postižením ze Zvláštní školy pro děti s kombinovanými vadami z České Lípy(Moskevská, Holý vrch, Nerudova) a Zvláštní školy v Doksech a 32 dospělých, kteří pro děti připravili zábavné dopoledne a odpoledne. Zahájení soutěží proběhlo v 10,00 kdy přítomné přivítali Ing. Eva Bartoňova, Bc. Zdeněk Krenický a Eva Krutská, kteří popřáli všem přítomný hezký zážitek, mnoho sportovních úspěchů a dobrou zábavu. Poté se děti v doprovodu svých osobních asistentů vydaly plnit úkoly jednotlivých soutěží. Děti bojovaly u jednotlivých disciplín ze všech sil, každý se snažil dosáhnout co nejlepšího výsledku. Her se zúčastnilo i 7 vozíčkářů, kteří se nenechali zahanbit a podali stejně hodnotné výkony a celkově se umístili mezi nejlepšími ze všech. Po obědě následovalo vyhodnocení sportovních soutěží a odměnění všech zúčastněných dětí. Pak se rozeběhl doprovodný program, ve kterém mohly děti shlédnout ukázku práce s včelím úlem, kterou předvedla Iva PRCHALOVÁ z Doks; dále ukázku cvičení se psem, kterou pro děti připravil člen Kynologického klubu p. BUCEK ze Starých Splavů se svým psem Cyrem a nakonec si děti mohly zařádit při diskotéce, kterou pro ně připravili členové hudby Proxima. 40 spokojených dětských účastníků se po 15.00 hod. loučilo s Poslovým mlýnem a těší se již na podobnou akci v příštím roce. Poděkování CZP LK patří všem, kteří pomohli akci zajistit, včetně doprovodného programu. Firmě VETT a.s. Zákupy děkujeme za zajištění dopravy dětských účastníků, manželům Kulichovým a personálu Poslova mlýna za zajištění stravování a poskytnutí prostor pro tuto akci, za věcné ceny, které rozzářily dětské oči CZP LK děkuje Sklárně Slávia s.r.o., Lékárně U Salvátora v Mimoni, pojišťovně Kooperativa, a.s. a Keramické dílně Jany Glaserové, která pro všechny děti vyrobila pamětní medaile s modrým slonem.

N A B Í D K A

REKONDIČNÍ POBYTY V MĚSÍCI SRPNU - ŘÍJNU

Pro zájemce o rekondiční pobyty máme na nadcházející měsíce tuto nabídku:

Základní organizace SPCCH Česká Lípa pořádá rekondiční pobyt v areálu Rudných dolů Bílina ve Sloupu v Čechách ve dnech 27. srpna - 3. září 2005 - k dispozici je 20 míst.

OV STP Česká Lípa pořádá rekondiční pobyt v hotelu Kamýk v Doksech v termínu 11. - 18. září 2005. K dispozici je 25 míst pro občany s postižením horních a dolních končetin a páteře.

Místní organizace TP Česká Lípa pořádá rekondiční pobyt ve Sloupu v Čechách v areálu Rudných dolů Bílina ve dnech 24. září - 1. října 2005. K dispozici je 25 míst.

Přihlášky a podrobnosti ke všem rekondičním pobytům můžete získat v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481. Podrobnosti Vám sdělí i na dalších CZP - Liberec, Zahradní 415/10, tel. 485 104 04, CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12, tel. 483 711 337 a CZP Semily, Archivní 570, tel. 481 653 454 (pozor!!! CZP má toto nové číslo !!!)

VOLNÉ ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY- září Itálie a Chorvatsko.Informace u E.Krutské,CZP Č.Lípa, Konopeova 812, tel.487 853 481

cmyk - peulogo LK 2

Vytvořeno 19.6.2005 19:04:27 - aktualizováno 2.9.2005 12:03:51 | přečteno 4419x | Zahrádková
 
 
 
 
load