>
>
21070727

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

9 / 2005

Českolipsko, Nabídka kompenzačních pomůcek, Odborné poradenství, Kulturní klub, Klub Sešlost, Přednáška JUDr. Hutaře, Jablonecko, Paliativní péče v nemocnici se rozvíjí, Liberecko, Připravujeme, Semilsko, Klub maminek na mateřské dovolené a rodičů pečujících o postižené děti, Krakonošův divadelní podzim, MO STP Jilemnice informuje

Č E S K O L I P S K O

P O Z O R P O Z O R P O Z O R

Upozorňujeme všechny zdravotně postižené i naše příznivce, že prozatím odpadá cvičení a plavání v bazénu, které se konalo každou středu od 16.00 - 17.00. Ve Sportareálu totiž došlo ke změně nájemce a dosud nevíme zda nový nájemce poskytne Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje možnost, aby tato aktivita za stejných podmínek mohla pokračovat. O vývoji této záležitosti budeme informovat v příštím čísle, zájemci se mohou informovat i telefonicky na CZP Česká Lípa.

NABÍDKA PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK CZP

Upozorňujeme vás, že v půjčovně kompenzačních pomůcek při CZP Česká Lípa jsou připraveny k zapůjčení :

  • elektrické sedačky do vany (půjčovné 200 Kč/měsíc; jako zajímavost můžeme uvést, že cena této sedačky na trhu je 45.000 Kč)
  • elektrický skládací vozík (půjčovné 300 Kč/měsíc)
  • schodolez tříkolečkový (půjčovné 400 Kč/měsíc)

Dále si zde můžete zapůjčit chodítka, postel, berle. Více informací naleznete zde.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Právní poradna

vždy 1. pondělí v měsíci od 16.00 - je nutno se předem objednat

Nejbližší termíny: 3.října; 7. listopadu 2005

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé

vždy 2. pondělí v měsíci od 9,00 - 15,00 v CZP.

Nejbližší termíny:10. října (9,00 - 12,00); 14. listopadu 2005

Psychologická poradna

nejbližší termín 19.září

o dalších termínech se můžete informovat na CZP

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Kulturní klub

Jiráskovo divadlo

  • 12.září od 19,30 - J.Penhall: LÁSKA A POROZUMĚNÍ. Hrají: L.Rybová, D. Švehlík, R. Krajčo. Vstupné 140 Kč.
  • 24.září od 14,00 - ČESKÝ HONZA. Kostýmovaná klasická pohádka. Vstupné 35 Kč
  • 27.září od 19,30 - RADŮZA. Koncert výjimečné české zpěvačky, multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů. Vstupné 200 Kč
  • 28.září od 19,30-D.Churchill:CHVILKOVÁ SLABOST. Hraje Divadlo Radka Brzobohatého. Vstupné 140 Kč.

Vstupenky na programy do Jiráskova divadla v předprodeji v KD Crystal. Pokud jste držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P můžete po předložení kopie průkazu získat slevu na vstupném.

MO TP Česká Lípa ve spolupráci s CZP chystá 29.listopadu 2005 zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na představení muzikálu V. Vančury: JOSEFÍNA. Přihlášky v CZP Česká Lípa

Klub SEŠLOST

14.září od 14.00 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Na programu přednáška Mgr. L.Smejkala: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO - o vývoji řemesel v České Lípě. Srdečně zveme.

Další setkání pravděpodobně mimořádně v úterý 18. října od 14.00 v prostorách Městské knihovny, nám.TGM. Na programu povídání o jídle a vaření v průběhu staletí.

Klub ROSKA

Jde o nový klub, který je určen nejen pro nemocné s roztroušenou sklerózou, ale i pro další občany s nervovým onemocněním. Vedle odborných programů si můžete v rámci činnosti tohoto klubu vzájemně pomoci při řešení svých problémů. První setkání plánujeme na konec září.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Kurzy práce s PC, jazykové kurzy - zájemci se mohou hlásit v CZP Česká Lípa.

V měsíci říjnu v rámci vzdělávacího semináře pro pracovníky CZP je připravena přednáška JUDr. Hutaře, týkající se zákonodárství pro zdravotně postižené (nový zákon o sociálních službách atd.). Tato přednáška je určena i pro širší veřejnost a zájemci se mohou přihlásit u vedoucího CZP (poplatek za tuto akci bude dobrovolný).

J A B L O N E C K O

14.září 2005 se bude konat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Jablonecké nemocnici. Součástí této akce bude i tisková konference, která se bude konat od 16,20 v kapli nemocnice. Jedním z bodů na této konferenci bude i Paliativní péče.

PALIATIVNÍ PÉČE V NEMOCNICI SE ROZVÍJÍ

Paliativní péče se začala v Jablonecké nemocnici rozvíjet v listopadu loňského roku. Těžiště práce je v návštěvě sestry a lékaře v domácím prostředí. Ambulanci, která je umístěna v areálu nemocnice v domečku (dříve zde bývala zubní pohotovost) navštěvují ke konzultacím především rodinní příslušníci pacientů. O pacienty se stará jedna lékařka nemocnice a k pacientům podle potřeby dochází osobní asistentka Centra pro zdravotně postižené v Liberci. Za 1. pololetí letošního roku zemřelo v domácím prostředí 67% pacientů, 26% na některém z oddělení nemocnice a 7% na Centru doléčování a rehabilitace (bývalá LDN). V tomto období prošlo paliativní péčí 24 pacientů.

Součástí nemocnice se v červenci stala Léčebna dlouhodobě nemocných (dnes CEDR = Centrum doléčování a rehabilitace). Právě s tímto oddělením se naskýtají možnosti velmi úzké spolupráce, např. v oblasti umístění pacientů do vhodných prostor v případě, že nemůže zůstat pacient v domácí péči. Vyřešit je také třeba zastupitelnost zatím jedné lékařky, která paliativní péči zajišťuje.

Postupně se rozvíjí možnost zapůjčování kompenzačních pomůcek, jako jsou antidekubitní matrace, postele, odsávačky. Některé kompenzační pomůcky včetně postelí zapůjčuje zdarma těmto pacientům právě Centrum pro zdravotně postižené v Liberci, dvě antidekubitní matrace má k dispozici pro pacienty paliativní péče přímo nemocnice. Poptávka po pomůckách je větší než jsou možnosti a je třeba postupně najít finanční prostředky na nákup dalších kompenzačních pomůcek, určených přímo pro paliativní péči. Řešit se musí také doprava zdravotního personálu k pacientům domů. V současné době je k těmto účelům využíváno služební auto nemocnice, které však slouží v nemocnici i pro další účely.

Velká a nezanedbatelná část paliativní péče je věnována rodinným příslušníkům. Pacienti i rodina musí být vhodným způsobem o všem informováni, důležitá je komunikace s lékařkou a dalším zdravotnickým personálem. Rodiny mají prakticky neomezenou možnost „zavolat si o radu“.

(P.Krajinová, tisková mluvčí nemocnice Jablonec nad Nisou)

L I B E R E CK O

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Právní poradna

vždy 1.středu v měsíci, je nutno se předem objednat v CZP

Nejbližší termíny: 5. října; 2. listopadu 2005

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé

vždy 1.pondělí v měsíci od 9,00 hodin v CZP

Nejbližší termíny: 10. října (13,00 - 15,00); 7. listopadu 2005

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - OV Liberec pořádá ve dnech 16. - 27.9.2005 rekondiční pobyt pro kardiaky v areálu bungalovy Poslův mlýn v Doksech.

P Ř I P R A V U J E M E

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje připravuje podzimní VÝSTAVU PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, která se bude postupně konat na všech detašovaných pracovištích CZP LK. V CZP Liberec proběhne tato výstava v termínu 14. -17. listopadu 2005. Vyzýváme všechny organizace zdravotně postižených, aby se svými pracemi na této výstavě podíleli (bližší informace přímo v CZP Liberec).

S E M I L S K O

ODBORNÉ PRADENSTVÍ

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavéspojená s opravou sluchadel

vždy 3. pondělí v měsíci od 9.00

Nejbližší termíny: 19. září, 17.října, 21. listopadu a 19. prosince 2005

Právní poradna a psychologické poradenství

je všem klientům ze Semilska k dispozici na CZP v Liberci, vždy jednou měsíčně

Informace o poradních dnech obdržíte na CZP Semily, Archivní 570, tel.: 481 653 454, 724 654 037.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Klub maminek na mateřské dovolené a rodičů pečujících o postižené děti

  • je určen všem maminkám, tatínkům, příbuzným, přátelům, pečujících o malé děti, jak s postižením, tak ale i zdravé; kteří mají chuť se něco nového dozvědět a přiučit, vyměnit si zkušenosti a vzájemně se podpořit
  • čeká nás cyklus přednášek a besed na téma zdravého životního stylu, cvičení, nabídka vzdělávacích kurzů, poradenství a další
  • budeme se scházet 1x týdně v prostorách CZP Semily v odpoledních hodinách

1. setkání v říjnu 2005

Krakonošův divadelní podzim

Vysoké nad Jizerou

15.10.2005 - 22.10.2005

Navštivte podhorské městečko Vysoké nad Jizerou a shlédněte některé z představení XXXVI.ročníku Národní přehlídky venkovských divadelních souborůKrakonošův divadelní podzim:

pátek 14.10. 2005

19:30 - Petr Pýcha: REPUBLIKU ZA KONĚ A FOTBAL (DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou)

sobota 15.10. 2005

19:30 - D.Wasserman podle románu K. Keseyho: VYHOĎME HO Z HNÍZDA (DS SNOOP Opatovice nad Labem)

neděle 16.10. 2005

14:00 - Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI ( ŠAMU Štítina)

19:30 - Maurice Hennequin: PROLHANÁ KATTY (DS Zmatkaři Dobronín)

pondělí 17. 10. 2005

16:00 a 19:30 - Alois Jirásek, Petr Žák: ZE STARÝCH POVĚSTÍ(DS Zmatkaři Dobronín)

úterý 18. 10. 2005

16:00 a 19:30 - Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM (DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou)

středa 19. 10. 2005

16:00 a 19:30 - Marie Kubátová: JAK PŘIŠLA BASA DO NEBE (DS Na Štaci Němčice nad Hanou)

čtvrtek 20. 10. 2005

9:00 a 10:45 - Pavel Grym: BUBÁCI (DS M+M Hranice u Aše)

19:30 - Kryštof Ungrád: V ULIČKÁCH MĚSTA BAKERSFIELD (Doveda Sloupnice)

pátek 21. 10. 2005

16:00 a 19:30 - Karel Poláček: OTEC SVÉHO SYNA aneb VŠE PRO FIRMU (DS MKZ Horšovský Týn)

sobota 22. 10 .2005

13:00 a 16:00 - Martin František: DOMA (DS Jana Honsy Karolinka)

Hraje se v příjemném prostředí divadla Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou,

vstupné je 50,- a 60,- Kč.

Přijďte pobejt!

MÍSTNÍ ORGANIZACE STP JILEMNICE

pořádá v sobotu 5. listopadu 2005 v jilemnické sokolovně

SPORTOVNÍ HRY

Zahájení v 10.00 hodin, prezentace od 9.00 hodin.Zápisné 40,- Kč,oběd a občerstvení zajištěno.

Na závěr TANEČNÍ ZÁBAVA.

Sportovní obuv nutná!!!

PŘIHLÁŠKY přijímá a informace podá: Jana Hofmanová, tel.: 481 541 002, 736 107 584

PŘIJĎTE SOUTĚŽIT nebo alespoň FANDIT!!!!

cmyk - peulogo LK 2

Vytvořeno 9.9.2005 16:42:24 - aktualizováno 13.9.2005 8:24:43 | přečteno 3647x | lesk
 
 
 
 
load