>
>
19095354

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

10 / 2006

S_logo

Z obsahu : Nedostatek finančních prostředků ohrožuje realizaci zákona o sociálních službách, Projekt "Tvoříme duší" v Semilech úspěšný, Podzimní výstavy prací zdravotně handicapovaných, Z činnosti organizací, Kurz „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“ v polovině, Co je a co není osobní asistence, Úspěšné starnutí a aktivní stáří


I N F O R M U J E M E . . .

Mimořádné tiskové prohlášení V. Krásy

Nedostatek finančních prostředků ohrožuje realizaci zákona o sociálních službách

26. 9. 2006

Při včerejším jednání vlády se nepodařilo do návrhu státního rozpočtu zahrnout dostatečné finanční zdroje na financování poskytovatelů sociálních služeb. V dotačním řízení byly předloženy žádosti od poskytovatelů sociálních služeb ve výši 9,3 miliardy korun. Předchozí vláda prakticky nepokryla tyto předpokládané výdaje a současná vláda uvolnila pouze 4 miliardy. Znamená to tedy, že prostředky státního rozpočtu nepokrývají ani 50% požadavků. Pokud vláda nenajde další prostředky, nebudou pokryty potřeby poskytovatelů sociálních služeb a může tak dojít k redukci sociálních služeb. Nenastartuje se tak dostatečně transformace systému sociálních služeb s preferencí poskytování služeb v domácím prostředí. To by znamenalo zásah do života tisíců starších občanů a lidí se zdravotním postižením.

Tato situace je nepřijatelná. NRZP ČR vyzývá vládu ČR a Parlament ČR, aby při projednávání státního rozpočtu navýšily prostředky na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud se ve státním rozpočtu nenajdou další peníze, hrozí kolaps především terénních sociálních služeb.

Václav Krása

předseda NRZP ČR

* * *

V této souvislosti chceme všechny naše čtenáře upozornit na možnost, že se na Vás obrátíme se žádostí o spolupráci při protestních akcích, pokud se nepodaří zajistit dostatek finančních prostředků, zejména pro poskytování terénních služeb(osobní asistence, respitní péče, pečovatelská služba atd.)

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“ V SEMILECH ÚSPĚŠNÝ

23. září 2006 se v Kulturním centru GOLF v Semilech uskutečnila 3. akce projektu „Tvoříme duší“ pod názvem SEMILSKÉ IMPULZY. Byly tvořeny prezentací semilského regionu a prezentací všech aktivit, které se konaly v průběhu roku 2006 v rámci projektu „TVOŘÍME DUŠÍ“

Oba celky byly propojeny v jednodenní kulturní přehlídku, která se skládala z výstavy výtvarných prací a děl umělců a z kulturního programu jednotlivců, skupin i souborů.

Výstava se uskutečnila v prostorách foyeru Kulturního centra Golf a tvořilo ji 207 uměleckých děl a prací a 5 kompozičních souborů od 38 výtvarníků a umělců. Zastoupeny byly obory: malba, grafika, fotografie, keramika, řezbářství, sochařství a ostatní tvorba.

Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží a příjemným doplňkem celodenní výstavy byla malířská výtvarná dílna pro děti, ve které se v průběhu celého dne vytvářela zajímavá dílka, z nichž některá budou použita pro výzdobu interiérů sociálních zařízení semilského regionu.

Po celý den probíhal na velké scéně centra Golf kulturní program složený z vystoupení představitelů semilského regionu a oceněných souborů a skupin v soutěži Modrý slon. Na pódiu se vystřídali: Petr Kolomazník - kytara; Nikola Beránková - břišní tance; JIZERAN - zpěv; ZUŠ Semily - hudba, tance; Jizerka; T. I. K. při ZUŠ Jilemnice - tanec „Mezi horama“; ROM SONG - zpěv; Berušky - tanec; Divadelní klub mladých při OA v České Lípě- pohádka KDO PROBUDÍ PINDRUŠE; Lačho Jilo - Chrastava - romský taneční soubor.

SEMILSKÉ IMPULZY s jejich kulturním programem navštívilo během celého dne přes 600 hostů a návštěvníků. Vhodným doplňkem celého kulturního setkání byla i zdařilá propagační a prodejní akce 15 chráněných dílen a organizací zdravotně postižených.

Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, kterého na místě zastupovala MUDr. Hana Králíčková, a místostarosta MěÚ Semily Vladimír Šimek. Čestnými hosty setkání se dále stali Mgr. Helena Housová- ředitelka DD Semily, PhDr. Věra Picková za KRZP LK, p. Bartoš- ředitel Kulturního centra Golf.

Poděkování za úspěšnou akci patří všem, kteří se podíleli na přípravě i vlastním průběhu- tj. sdružení ARTEFAKTUM.cz , pracovníkům CZP LK (Semily, Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou), členům MO TP Doksy a Česká Lípa, pracovníkům Kulturního centra Golf, dále pak všem účinkujícím a umělcům.

Zvláštní poděkování patří sponzorům celé akce:BK, HABAKUK, Y+K úklidový servis, tts Semily, Reglas, Veterinární klinika, prodejna s krmivy Brodská 106 Semily; Nejen počítače; I.Valentová, výroba skleněné bižuterie; Lékárna „U české koruny“; L. Reslerová- firma NOVA; Zahradnictví u Bušů; R. Urbánek - oprava karosérií Semily; Uhloprodej-Zvěřina Semily; P. Prokůpek - montáže a obnovy střešních krytin Jablonec nad Jizerou; Penzion Aktiv Vysoké nad Jizerou; M. Kožušek-Řeznictví na Kruhách; Lamináty Klimeš s.r.o. Benešov u Semily; J. V. S. s.r.o. Pekařství; Svaz chovatelů Semily; J. Bušová Semily; J. Šádek+M. Nečaský-elektroprodejna; SONDA-obchod s elektrotechnikou ‚Špidlenova 437 Semily; V. Kadlečková; SOU NA svahu Liberec; Odborné učiliště a praktická škola, Jablonecká 999 Liberec; Obchodní akademie Česká Lípa, FLORA, Klášterní ul. Česká Lípa.

Poslední akce projektu „TVOŘÍME DUŠÍ“ proběhne 9. prosince 2006 v aule Spolkové domu, E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou a v kostele dr. Farského.

SEMILSKÉ IMPULZY- KRÁTKÝ POZNATEK Z AKCE

„Chtěla bych se krátce zmínit o projektu „Tvoříme duší“ a akci, která se konala dne 23. 9. 2006 v Semilech. Této akce se zúčastnilo i několik členů z naší MO STP v Doksech. Akce je hodnocena velmi pozitivně jak v připravenosti všech kulturních pořadů, tak i organizačně.

Z naší organizace jsme přivezli na výstavku několik výrobků - ručních prací našich členů. Jednalo se o vyšívané ubrusy, obrázky, háčkované dečky, pletené výrobky a malované obrazy.

Myslím si, že zajišťování kulturních vystoupení, snaha postižených dětí ukázat všem svou aktivitu, dá mnoho poctivé práce. Je veliká škoda, že se této akce zúčastnilo tak málo lidí. Domnívám se,že tomuto projektu a samotné akci v Semilech, nebyla věnována taková pozornost ze semilské oblasti.

Všichni, kteří se na těchto akcích podílejí, si určitě zaslouží více zájmu z oblasti pořádaných akcí.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat CZP LK za pevnou vůli a za krásně prožitý den, který pro všechny zúčastněné připravili.“

Za MO STP Doksy Jana Hanzlíková

PODZIMNÍ VÝSTAVA PRACÍ HANDICAPOVANÝCH

Podzimní výstava prací handicapovaných občanů celého Libereckého kraje se uskuteční postupně na jednotlivých CZP a to v následujících termínech:

CZP Liberec - 23. - 26. 10. 2006

CZP Jablonec nad Nisou - 30. 10. - 2. 11. 2006

CZP Semily - 6. - 9. 11. 2006

CZP Česká Lípa - 13. -16. 11. 2006

Začátek výstav vždy v pondělí v 10, 00 hod., ukončení ve čtvrtek ve 12, 00 hod.

Prosíme organizace i jednotlivce, aby své výrobky včas doručili na jednotlivá CZP. O podrobnostech se informujte přímo v jednotlivých Centrech.

ODBORNÉ PORADNY

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

CZP Liberec 6. listopadu , 4. prosince 2006 od 9,00

CZP Jablonec nad Nisou - 6. listopadu, 4. prosince 2006 od 13,00

CZP Česká Lípa - 13. listopadu, 11. prosince 2006 od 9,00

CZP Semily - 16. října, 20. listopadu, 18. prosince 2006 od 9,00

PRÁVNICKÁ PORADNA

(do poradny je nutno se předem objednat osobně nebo telefonicky)

CZP Liberec - 1. listopadu, 6. prosince 2006 (tel. 485 104 04)

CZP Česká Lípa - 6. listopadu, 4. prosince 2006 od 16, 00 (tel. 487 853 481)

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

OZDRAVNÉ POBYTY MO č. 3 - STP v Jablonci nad Nisou

Jablonecká MO č. 3 vznikla v r. 2003 a k dnešnímu dni má za sebou pořádání devíti ozdravných pobytů v termálních lázních v SROV. Z toho posledního - v Tatranské Štrbě - jsme se 2. září t.r. vrátili. Z toho jsou i připojené fotografie( č.1- Tatranská Štrba- ranní rozcvička; č. 2- Na výletě v horách; č. 3 - termální koupaliště ve Vrbové; č. 4 - bavíme se po večeři).

Tento ozdravný pobyt se od předchozích lišil tím, že mimo koupání v termálních koupalištích byl kombinovaný horskou turistikou, kterou umožňoval těm členům, kterým to zdravotní stav dovoluje. Všichni účastníci se vrátili spokojení.

Z přecházejících pobytů jsme byli 6x v Podhajské, kam se chystáme i příštím rokem, a 2x ve Velkém Mederu(Čalovo).

Léčivá voda v Podhajské má stejné složení jako voda Mrtvého moře a výborné účinky na pohybové ústrojí, revmatická onemocnění, dýchací cesty i některé kožní nemoci. Její využívání, doplněné pravidelným cvičením ve vodě i na suchu, vedeným zkušenou cvičitelkou, příspívá k zlepšení a udržení dobré kondice účastníků. Navíc pobyt v kolektivu zlepšuje vzájemné vztahy mezi členy, většinou držiteli průkazů ZTP. Člověk si více uvědomí, že není se svým postižením sám a vzájemné pochopení působí jako pohlazení po duši.

O účast na těchto pobytech je velký zájem. Při výběru účastníků je vždy brán zřetel na zdravotní stav uchazeče, konečný výběr vždy schvaluje odborný lékař - garant.

Všechny akce doprovází mimo vedoucí i školená cvičitelka, zdravotní sestra, případně i masérka.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pobyty za hranicemi ČR, jsou tyto akce nesmírně organizačně náročné. Hlavní zásluhu o jejich uskutečnění má předsedkyně naší MO 3, paní Vlasta Rádlová, která má nejen velký organizační talent, ale hlavně nesmírnou obětavost a trpělivost potýkat se se všemi překážkami a navíc i zvládat všechny odůvodněné i neodůvodněné požadavky účastníků. To všechno s laskavým humorem a úsměvem na tváři. Za to jí patří velké uznání a dík celé naší organizace.

Děkujeme a začínáme šetřit na příští Podhájskou.

Za výbor MO 3 - STP Jablonec nad Nisou - Zdena Alligerová

ČLENSKÁ SCHŮZE MO TP ČESKÁ LÍPA

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve své členy na členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 26. října 2006 od 15,00 hod. v prostorách jídelny Penzionu pro důchodce v Dolní Libchavě. Pozvánka tvoří přílohu tohoto čísla časopisu Sdruženáček.

KLUB SEŠLOST

Členové klubu SEŠLOST se tentokráte setkají ve Sloupu v Čechách v areálu rekreačního střediska RD Bílina. V rámci rekondičního pobytu se uskuteční přednáška na téma: NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

* * *

KURZ „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“ V POLOVINĚ

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje získalo na tři roky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ČR akreditaci pro dvěstěhodinový kurz „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“(tzn. Pro děti od tří let až po seniory).Podmínkou pro udělení akreditace byla pečlivá příprava, jak obsahová, tak i výběr kvalitních lektorů s vysokými profesionálními znalostmi v oboru. Kurz je určen jednak vlastním pracovníkům CZP LK, jednak spolupracujeme s Úřadem práce v České Lípě, který na základě psychologických testů doporučil tento kurz jako rekvalifikaci vybraným zájemcům z evidence úřadu práce. Náplň kurzu představuje 147 hodin teorie a praktických cvičení, dále pak 53 hodin praxe ve vybraných sociálních zařízeních(DD Semily, DPS Jablonné v Podještědí, ÚSP Lindava, Rehabilitace Stráž pod Ralskem). Do prvního kurzu, který byl zahájen 2. - 3. září 2006 v CZP Česká Lípa, se přihlásilo 52 účastníků. Tito účastníci již vyslechli přednášky Doc. MUDr. J. Pfeiffera,CSc., Mgr. Lemákové, rehabilitační pracovnice M. Havlíčkové, Mgr. Kučerové z oblasti ucelené rehabilitace, psychologie, základy rehabilitace, první pomoci, služby osobní asistence pro mentálně postižené, pro seniory. Kurz bude ukončen písemnou a ústní zkouškou a úspěšní účastníci získají osvědčení s celostátní platností. Na základě tohoto osvědčení se pak mohou ucházet o zaměstnání v sociální oblasti v celé republice.

Se zahájením dalšího kurzu počítáme ve 2. čtvrtletí r. 2007.

CO JE A CO NENÍ OSOBNÍ ASISTENCE

„Dnes a denně se ve své praxi setkávám s otázkami typu: „Co je osobní asistence? Co odlišuje osobní asistenci a pečovatelskou službu?“ Při mé práci je velice důležité oddělit výše uvedené služby, neboť organizace, v níž pracuji, poskytuje obě.

Máme nový zákon o sociálních službách. Není tedy nic jednoduššího než nahlédnout mezi paragrafy a vyhledat správnou odpověď. Otevírám sbírku zákonů z roku 2006. Po přečtení několika řádků definic služeb osobní asistence a pečovatelské služby se zarážím. Jsou v podstatě stejné.

Obě služby jsou službami terénními se shodnými činnostmi. Uveďme alespoň některé z nich: „pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti“ a jiné.

Rozdílem je, že osobní asistence se poskytuje bez časového omezení dle potřeb uživatele a pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase. Když budu dále pátrat po hlavním rozdílu mezi oběma službami, jsou u osobní asistence vymezeny činnosti, jež pečovatelská služba neposkytuje a které jsou bytostně spjaty s osobní asistencí jako službou pro integraci zdravotně postižených. Těmito činnostmi jsou výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost. Pro odlišení osobní asistence od pečovatelské služby je velice důležité vyzdvihnout právě její aktivizační činnost a charakter.

Služba osobní asistence je službou aktivizační. Napomáhá těžce zdravotně postiženým lidem k začlenění do společnosti. Osobní asistent vyrovnává handicap postiženého, v rámci možností daných zdravotním postižením, schopnostmi postiženého i schopnostmi asistenta. Zdravotně postižený člověk musí chtít něčeho dosáhnout. Potřebná je vůle po něčem, co z důvodu postižení nemůže vykonat a na čem se chce podílet. Když postižený člověk ví, co chce, má potřebnou vůli směřovat ke zvolenému cíli, je třeba najít vhodného asistenta, který mu na cestě za zvoleným cílem bude asistovat. V kostce řečeno: osobní asistent nebude „dělat věci“ za těžce zdravotně postiženého občana, ale bude „dělat věci“ s ním. Bude mu v životě asistovat.

Naproti tomu pečovatelská služba je smluvenou úkonovou službou. Těžce zdravotně postižený člověk nebo senior si smluví úkony a dobu, kdy budou naplněny. Pečovatelská služba je za něj udělá. Již název této služby napovídá, že se jedná o péči o člověka a jeho domácnost, když to již sám nezvládá. Tato služba nemá tak silný aktivizační charakter jako osobní asistence. Při naplnění pečovatelské služby je třeba dbát na uspokojení potřeb, bez kterých by byl uživatel v domácím prostředí ohrožen na životě. Osobní asistence, ač má s pečovatelskou službou mnoho společného, začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí. Na základě uspokojení základních životních potřeb asistuje lidem s postižením v uspokojování potřeb vyplývajících z jejich společenského postavení.

Tak se pomocí osobních asistentů dostanou postižené děti do „normálních“ školek a škol. Dospělí lidé s postižením mohou studovat, pracovat nebo prostě dělat, co chtějí a co je baví. Žijí svůj život.“

(Roman Baláž, vedoucí osobní asistence Znojmo. Převzato z časopisu VOZÍČKÁŘ, č.3/2006)

* * *

ÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ A AKTIVNÍ STÁŘÍ

(MUDr. Zdeněk Kalvach - 1. část)

„Pro obyvatele hospodářsky vyspělých států se stal realitou dlouhý život ve stáří. Při narození se očekávaná délka života pohybuje kolem 82 let pro ženy a 76 let pro muže a při dosažení 65 let, což je věk považovaný formálně za hranici stáří, mají v těchto státech ženy před sebou nejčastěji dalších více než 20 let a muži více než 16 let života. To je doba, jejíž kvalita si pochopitelně zasluhuje pozornost. Navíc stále přibývá a bude přibývat lidí dlouhověkých, starších devadesáti i sta let. Na významu tak nabývá požadavek „přidávat nejen léta životu, ale především život létům“.

Dlouhý život ve stáří je totiž nejen šancí, ale také rizikem křehkosti a obtíží, kterým však lze mnohdy úspěšně předcházet. Mezinárodní zkušenosti nasvědčují tomu, že nové generace se dožívají stáří ve stále lepší kondici. Zdá se, že nezdatnosti a závislosti ve stáří ubývá a že se posouvá do vyššího věku. K hlavním důvodům patří civilizační vývoj, prevence chorob a změny životního stylu označované jako úspěšné stárnutí. K jeho důsledkům patří i vytváření společnosti bez věkových bariér, v níž se příznivě mění role i aktivita seniorů. Vzrůstající ambice, ale i zodpovědnost starých lidí za kvalitu jejich života a za seberealizaci.

Funkční zdatnost seniorů a zdravím podmíněná kvalita jejich života jsou pozitivně ovlivnitelné několikerým způsobem. Víme např., že dlouhodobé omezení energetického příjmu asi o 30% oproti běžným zvyklostem v bohatých státech prodlužuje délku života a posouvá do vyššího věku výskyt mnoha chorob stáří. Víme také, že sedavý způsob života s malou pohybovou aktivitou a s nízkým výdejem energie naopak zvyšuje riziko předčasných úmrtí a posouvá do mladšího věku výskyt tzv. civilizačních chorob oběhového systému(např. infarkt). A konečně víme, že nadváha (obezita), která je výslednicí přílišného příjmu a nedostatečného výdeje energie, zásadním způsobem zvyšuje výskyt cukrovky i dalších obtíží vyššího věku. Tělesný pohyb, střídmá strava, udržování přiměřené tělesné hmotnosti a nekouření jsou i na počátku 21. století nejúčinnějšími, byť nikoli jedinými kroky ke zdravému stáří.

Funkční stav a celý náš vzhled ve stáří není jen výrazem pasivního stárnutí živé hmoty. Podílí se na něm významně různé choroby (např.ateroskleróza) a jejich důsledky, aktivní či pasivní způsob života. Vlivy prostředí, sociální role, kterou stárnoucí člověk převezme, i psychická adaptace na vlastní stáří. A pochopitelně také řada závažných okolností sociálních, psychických a ekonomických, jejichž povaha přesahuje problematiku funkčního stavu a zdravím podmíněné kvality života. Většina těchto jevů je tak či onak, více ři méně ovlivnitelných. V tom jsou největší předpoklady pro zvyšování zdatnosti, pro snižování nemocnosti a závislosti ve stáří. Starý člověk např. nebývá dušný a nevýkonný proto, že je pouze starý, ale proto, že trpí některou chorobou(např. rozedmou plic, srdečním selháváním), závažnou dekondicí či ochablostí svalů.“

(pokračování příště)

Vytvořeno 10.10.2006 13:02:18 | přečteno 3949x | lesk
 
 
 
 
load