>
>
19983828

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

11 / 2006

S_logo

Malá fotogalerie ze semináře "Co přináší zákon o sociálních službách uživatelům sociáoních služeb?", Společné shromáždění všech, které zajímá další osud sociálních služeb 28.11.2006, Adventní setkání pro děti i dospělé v Jablonci nad Nisou se blíží, komunitní kluby, odborné poradny, Úspěšné starnutí a aktivní stáří (2. část), dále pravidelné rubriky Z činnosti organizací... a Blahopřejeme...

I N F O R M U J E M E …

Malá fotogalerie ze semináře

„Co přináší nový zákon o sociálních službách pro uživatele sociálních služeb?“

, který společně dne 1. 11. 2006, uspořádali NRZP ČR, CZP LK a KÚ LK.

Seminář se setkal s velkou odezvou v řadách uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb.

sem1, obrázek se otevře v novém okněIMG 3335, obrázek se otevře v novém okně

sem3, obrázek se otevře v novém okněsem4, obrázek se otevře v novém okně

SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ POSKYTOVATELŮ, UŽIVATELŮ A PRACOVNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Na základě dohody mezi NRZP ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a Asociace zaměstnavatelských svazů v oblasti sociálních služeb ČR se uskuteční v úterý 28. 11. 2006 v Praze, v horní části Malostranského náměstí na Malé Straně SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ POSKYTOVATELŮ, UŽIVATELŮ A PRACOVNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Shromáždění se uskuteční v době od 11 do 12 hodin. Cílem tohoto společného shromáždění je vyslovení podpory zákonu o sociálních službách před jednáním Poslanecké sněmovny, která bude hlasovat o úpravě státního rozpočtu k posílení prostředků na sociální služby. Tím se zajistí, že od 1. ledna 2007 bude moci být uskutečněna systémová změna v oblasti sociálních služeb.

Ve stejný den a stejný čas proběhnou obdobná shromáždění ve všech krajských městech. V Libereckém kraji se shromáždění bude konat před budovou Magistrátu města Liberce, na nám. Dr. Edvarda Beneše. Zveme Vás , přijďte podpořit zákon o sociálních službách.

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“

Adventní setkání pro děti i dospělé v Jablonci nad Nisou se blíží

4. prezentační setkání společného projektu Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje a sdružení ARTEFAKTUM.CZ "Tvoříme duší.." je věnované jabloneckému regionu. Setkání výtvarníků a osobností jabloneckého regionu a představení tvorby handicapovaných umělců široké kulturní veřejnosti se bude konat 9. prosince ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou od 10,00 do 17, 00 hodin a bude obohaceno o programy pro děti v kostele Dr. Farského. Toto setkání navazuje na úspěšné 1. prezentační setkání českolipského regionu, které proběhlo 22. 4. - 23. 4. 2006 na Státním zámku v Zákupech, 2. prezentační setkání libereckého regionu, které se konalo 3. června v Liberci, jako "Malá zahradní slavnost" a "Semilské impulzy", které proběhly 23. září v Semilech. Záštitu nad celým projektem "Tvoříme duší..." převzali hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a senátorka Mgr. Soňa Paukrtová.

KLUB SEŠLOST

Srdečně zveme všechny zájemce na poslední setkání klubu SEŠLOST v letošním roce, které se bude konat dne 5. prosince 2006 od 14, 30 hod. v Jihočeské restauraci U Bohouše v České Lípě. Závazné přihlášky spolu s částkou 100,- Kč(večeře, dárek, překvapení) přijímáme v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481 do 30. 11. 2006.

KULTURNÍ KLUB

Zveme co nejsrdečněji všechny zájemce do Městské knihovny v Č. Lípě, nám. TGM ke shlédnutí výstavy „NEVIDÍM, ALE POZNÁVÁM…“ - hmatová sbírka přírodnin institutu pro rehabilitaci zrakově postižených, ze sbírek botanické zahrady hl.města Prahy, které je zde instalována do 30. 11. 2006.

21. 11. 2006 od 17,00 - čítárna Městské knihovny- přednáška Mgr. L. Smejkala v rámci cyklu „Literární Českolipsko“ - VILÉM GABLER - novinář ve stínu K. H. Borovského.

Jiráskovo divadlo v 19,30 - Koncert - Šimon VEIS-violoncello, Helena VEISOVÁ - klavír. J. Brahms, J. S. Bach, D. Šostakovič. Vstupné pro seniory a ZTP -70,- Kč

23. -25. 11. 2006 - Jiráskovo divadlo v České Lípě- 30. ročník Českolipského divadelního podzimu, spojený s oslavami 80. výročí založení Divadelního souboru Jirásek.

23. 11. 2006 ve 20,00-M.Kolář: GROTESKA. DS DeFactoMimo Jihlava. Vstupné 80,- Kč.

24. 11. 2006 v 19, 30 - P. de Marivaux: HRA LÁSKY A NÁHODY. DS Právě začínáme Horní Počernice. Vstupné 80,- Kč.

25. 11. ve 14, 00 - J. Galinová: POHÁDKY Z KOČÁRKU. Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné 40,- Kč.

V 16, 00 V. Klapka: HOMESIÁDA- DK Jirásek Česká Lípa. Vstupné 80,- Kč

Ve 20,00 v sále hotelu Merkur- SPOLEČENSKÝ VEČER. Vstupné 100,- Kč

28. 11. 2006 od 17,00 - čítárna Městské knihovny, nám. TGM Česká Lípa - VÁNOCE VE STŘEDOVĚKU - další setkání se spisovatelem a historikem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc. Vyprávění o zvycích českého a moravského lidu ve středověku v období adventu a vánoc.

ODBORNÉ PORADNY

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

CZP Liberec - 4. prosince 2006 od 9,00

CZP Jablonec nad Nisou - 4. prosince 2006 od 13,00

CZP Česká Lípa - 11. prosince 2006 od 9,00

CZP Semily - 20. listopadu, 18. prosince 2006 od 9,00

PRÁVNICKÁ PORADNA

(do poradny je nutno se předem objednat osobně nebo telefonicky)

CZP Liberec - 6. prosince 2006 (tel. 485 104 04)

CZP Česká Lípa - 4. prosince 2006 od 16, 00 (tel. 487 853 481)

ÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ A AKTIVNÍ STÁŘÍ …

(MUDr. Zdeněk Kalvach - 2. část)

„Co tady dnes považujeme za úspěšné aktivní stárnutí, které zvyšuje naději na zdravé a spokojené stáří do nejvyššího věku?
 • Zachování dostatečné pohybové aktivity s udržováním kondice oběhového systému a svalů.
 • Zachování správných pohybových stereotypů a kloubních vzorců s udržováním dostatečné síly břišních a páteřních svalů a s průběžnou fyzioterapií(rehabilitací) k prevenci poruch pohybového systému včetně bolestí páteře a jejího stařeckého vybočování.
 • Zachování přiměřené tělesné hmotnosti, prevenci obezity a snížení energetického příjmu, což je kromě jiného významné pro prevenci cukrovky a jejích komplikací.
 • Prevence aterosklerózy a jejích orgánových projevů(srdeční infarkt, mozková mrtvice, uzávěry tepen na končetinách, asi polovina případů demence, některé formy parkinsonismu) - optimalizace krevních tuků(zvláště cholesterolu), krevního cukru(glykémie) a krevního tlaku, nekouření.
 • Prevence rozedmy plic - především nekouření)aktivní i pasivní).
 • Prevence osteoporózy(řídnutí kostí) a jí podmíněných zlomenin - dostatečný pohyb, u rizikových osob cílená cvičení, pečlivý přívod vápníku a vitaminu D, u žen speciální program pro sledování a úpravu kostní hutnosti(density) po přechodu. U osob s rozvinutou osteoporózou pak kromě léčby i prevence pádů(bezbariérové prostředí) a používání kompenzačních a ochranných pomůcek(hole, chodítka, chrániče kyčlí).
 • Prevence osteoartrózy nosných kloubů, především kolen a kyčlí - nepřetěžování kloubů, včasné ortopedické intervence, kvalitní obuv.
 • Prevence poškození oční sítnice včetně prevence věkově podmíněných změn oblasti nejostřejšího vidění(tzv. makulopatie).
 • Prevence, včasná diagnostika i léčba dalších chorob vyššího věku v rámci pravidelných preventivních prohlídek - např. onkologický skríning či skríning očních chorob(šedého a zeleného zákalu, zmíněné makulopatie či diabetických komplikací).
 • Aktivní pěstování duševní životosprávy a adaptace na stáří, které profesor Švancara shrnul do pěti zásad(5P): perspektiva, pružnost, prozíravost, porozumění pro druhé, potěšení.
 • Vytvoření bezpečného bydlení a jeho včasné přizpůsobení případnému poklesu funkční zdatnosti, aby umožňovalo aktivní nezávislý život s případným handicapem - jde také o společenskou podporu chráněného bydlení pro seniory.
 • Zachování a rozvíjení psychických, komunikačních a sociálních aktivit včetně celoživotního vzdělávání (univerzity a akademie 3. věku), rozvoje seniorských center, tzv. náhradních aktivit pro volný čas a dobrovolnických činností po odchodu do důchodu.

Tyto zásady, vztahy, návyky, aktivní životní styl a zodpovědnost za vlastní zdraví, kondici a spokojenost by měly být cílevědomě pěstovány od mládí či alespoň od středního věku. Obdobně je tomu s vytvářením ekonomických podmínek pro aktivní zabezpečené stáří, např. různými formami pojištění a připojištění. Neměli bychom zapomínat, že štěstí přeje připraveným a že „nic krásného nedají bohové lidem zadarmo“.

Důležitým zájmem každého stárnoucího člověka je také společenská atmosféra. Celosvětově je dnes věnována aktivní pozornost rovným šancím, citlivosti k zájmům seniorů a vymýcení věkově podmíněné diskriminace.

K významným nástrojům sloužícím osvětě i podpoře aktivního životního způsobu patří moderně pojímané seniorské a proseniorské organizace a také vytváření internetových sítí pro výměnu zkušeností mezi nimi.

Pohybová aktivita

Pohybová aktivity představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů úspěšného stárnutí a zdravého stáří. Sedavý způsob života vede k dekondici a k úbytku funkčních rezerv. Výkonnost, zdatnost, odolnost k zátěži i svalová síla klesají nejen v důsledku stárnutí, ale především v důsledku nečinnosti. Dochází až ke svalovým atrofiím. Protože stárnutí ani reakce na nečinnost neprobíhají ve všech svalech stejně, mění se způsob a rozsah pohybu v některých kloubech. Dochází k přetěžování některých kloubních struktur s důsledky např. pro rozvoj artrózy nosných kloubů. Ochabnutí břišních svalů mění vyklenutí a statiku páteře a spolu s ochablostí zádových svalů přispívá výrazně k jednomu z nejčastějších zdravotních problémů stáří - k bolestem a poruchám činnosti páteře.

Pokles zdatnosti bývá pozvolný, nenápadný. Náhle se projeví v období mimořádné zátěže, kterou nezdatný člověk ke svému překvapení nezvládne. Obranným nástrojem, léčebným či preventivním, jsou proto kondiční a rekondiční programy, či alespoň udržování základních pohybových činností, především svižnější chůze. Bylo jednoznačně prokázáno, že lidé jsou zdatní a zdravější proto, že jsou pohybově aktivní a že neplatí fatalistická představa, že aktivní jsou pouze ti, kteří jsou zdraví a zdatní. Z hlediska zdravotního a ve vztahu k prevenci chorob oběhového systému(např. ischemické choroby srdeční a srdečního infarktu) není navíc rozhodující zdatnost, ale právě pohybová aktivita, míra pravidelného výdeje energie v objemu odpovídajícímu např. 25 km svižné chůze za týden.

Pokud je pohybová aktivita celoživotní a přechází plynule ze středního věku do stáří, dostačují běžné preventivní prohlídky a konzultace s praktickým lékařem, doplňované dle potřeby funkčním vyšetřením.“ (pokračování v dalším čísle)

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ …

Z činnosti ZO SPCCH v Lomnici nad Popelkou

Naše organizace měla k dnešnímu dni 5 výborových schůzí a dvě členské schůze. Členských schůzí se zúčastnilo kolem 50 - 60 členů. První členská schůze se uskutečnila na jaře. Navštívila nás paní starostka Nové Vsi nad Popelkou a podělila se s námi o dění v obci. Členská schůze byla ukončena společnou večeří a hudbou. Druhá členská schůze se uskutečnila dne 10. listopadu. Jednalo se o výjezdní schůzi v restauraci Klepanda. Na schůzi jsme měli jako hosta starostu i místostarostu Lomnice nad Popelkou. I tato členská schůze byla ukončena společnou večeří a hudbou.

Náš celoroční program se dále skládal z následujících akcí. Dne 17. května. jsme uskutečnili zájezd do Českého ráje: Sobotka - Plakánkovo údolí - Kost. Tento zájezd jsme ukončili společnou večeří v Rovensku pod Troskami. Další zájezd byl dne 11. srpna na dechovou hudbu do Jilemnice. V říjnu jsme uskutečnili zájezd do Lysé nad Labem na zahrádkářskou výstavu. V rámci rekondic byl jeden z členů v Blatech a jeden z členů v Milovicích. Dne 17. října nás navštívilo 27 členů ZO SPCCH Turnov. Turnovští si prohlédli v našem městě muzeum, Husovo náměstí, Náměstí pod školou a Karlovské náměstí. Zájezd turnovských byl vydařený a všichni byli spokojeni.

V souvislosti s nadcházejícími svátky Vánoc přeji za naší organizaci všem čtenářům jejich příjemné prožití a do Nového roku 2007 jen to nejlepší a především co nejméně zdravotních potíží.

(Za výbor SPCCH v Lomnici nad Popelkou Jaroslav Špiclem)

REKONDICE SENIORŮ PROSPÍVAJÍ TĚLU I DUŠI

Letošní podzimní rekondice v Poslově mlýně se zúčastnilo 30 členů SPCCH z Liberce a Hrádku nad Nisou. Vedoucí rekondice byla paní Miroslava Francová. Cvičitelský tým tvořili pan Jiří Štryncl a paní Mgr. Milada Veselá, zdravotní tým paní MUDr. Jindra Matěnová a zdravotní sestra paní Věra Vaňásková.

Byli jsme ubytováni ve zdravotně vyhovujícím prostředí uprostřed překrásné přírody s borovými lesy a rybníky, v rovinatém terénu, jemuž vévodí hrad Bezděz.

Hned na počátku rekondice jsme získali přehled o svém současném zdravotním stavu. Paní doktorka nám změřila krevní tlak, zdravotní sestra nám zjistila hladinu cukru v krvi, také jsme se zvážili. Na konci rekondice nám byl tlak opět zkontrolován a opět jsme se zvážili.

Hlavní náplní rekondice byla tělesná a dechová cvičení. Podle svých možností jsme se podřizovali pokynům profesionálních a čerstvě proškolených cvičitelů. Snažili jsme se dodržovat odpočinkový a pitný režim.

Náš každodenní program byl zpestřen přednáškou pana Jiřího Štryncla o významu vycházek pro naše zdraví.

K upevnění kolektivu přispěl večírek s pozvaným hudebníkem, kulturní vložkou a tombolou. Nezapomnělo se na již tradiční turnaj v ping-pongu.

Desetidenní rekondice splnila svůj účel. Rozdýchali jsme se a rozcvičili jsme se.

Blahodárně na nás působila okolní krajina. Přálo nám i počasí. Většina účastníků rekondice byla spokojena i se stravou a kuchyňským personálem.

Rekondice byla dobře zorganizována paní Miroslavou Francovou. Oblíbenou cvičitelkou zůstala paní Mgr. Veselá; nelze opomenout ani paní Věru Vaňáskovou - naši zdravotní sestru - a její osobitý a léčivý humor.

(Za KARDIO SPCCH v Zahradní ul. v Liberci - Mgr. Dagmar Klímová - místopředsedkyně)

REKONDIČNÍ POBYT MO TP ČESKÁ LÍPA

„Ve dnech 14. -21. 10. 2006 uspořádala Místní organizace tělesně postižených v České Lípě rekondiční pobyt pro své členy a další občany z České Lípy, který se konal v rekreačním středisku Rudných dolů Bílina ve Sloupu v Čechách. Přes pokročilé datum nám počasí přálo a tak se mohlo 27 účastníků rekondice bez obav věnovat kondičním procházkám v blízkém i vzdálenějším okolí rekreačního střediska. Jako tradičně nás čekala přímo vzorná péče manželů Rojkových a celého pracovního kolektivu rekreačního střediska. Zajistili pro nás příjemný týden, který jsme mohli věnovat regeneraci tělesných i psychických sil. Náš denní program začínal rozcvičkou pod vedením Jana Váni, pak jsme šli na snídani, poté následovalo měření tlaku zdravotní sestrou J. Bečkovou a pak již připravené cvičení (židle, karimatky) pod vedením rehabilitační sestry M. Kronikové, masáže či magnetoterapie. Odpoledne bylo vyhrazeno vycházkám, sportovnímu klání či společenským hrám, večer pak společný program pro všechny- Bingo, Videostop, Risk je zisk, Slavík, Sloupský mudrc. Dvě odpoledne byla věnována přednáškám - Informace o novém zákonu o sociálních službách a Zpívající film.

Poděkování za úspěšný rekondiční pobyt patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, organizaci i samotnému průběhu - hlavně kolektivu rekreačního střediska pod vedením manželů Rojkových, a zejména pak naše poděkování patří Městskému úřadu v České Lípě- sociálnímu odboru, který nám poskytl na tuto rekondiční akci finanční grant, bez kterého bychom pobyt uskutečnit nemohli. Pevně věříme, že i v příštím roce bude možné uskutečnit podobnou akci k plné spokojenosti zúčastněných.“

(Za MO TP PhDr. Z. Zahrádková)

B L A H O P Ř E J E M E …

MO TP Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu měsíce listopadu a prosince oslaví svá životní jubilea hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. Naše přání směřuje k pp. Vlastě PECHAROVÉ, Boženě ŘÍHOVÉ, Václavu POHNANOVI, Olze VORTELOVÉ, Anně PLEVAČOVÉ, Václavu MOMOTOVI, Miroslavu MOTTLOVI, Jarmile SUCHÉ.

Také MO TP Doksy blahopřeje svým členům, kteří oslaví svá životní jubilea. Přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví, pohody a spokojenosti míří k pp. Marii NOVOTNÉ, Helze CENGROVÉ, Jarmile DOČEKALOVÉ, Jiřímu KINKALOVI, Marii HAIDLOVÉ, Miladě STŘIHAVKOVÉ, Marii LEWANDOVSKÉ a Zdeňce MÜLLEROVÉ


SDRUŽENÁČEK - informační měsíčník Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Č. 11/2006 - listopad 2006. Náklad 500 výtisků. Redakční rada. Eva KRUTSKÁ, PhDr.Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav LEŠKO, Dana PISKOVÁ, Mgr.Valentýna KUBÁČKOVÁ, Bc. Anna KNOPOVÁ. CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481


Vytvořeno 16.11.2006 11:12:50 | přečteno 3421x | lesk
 
 
 
 
load