>
>
19095422

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

12 / 2006

S_logo

Poslední číslo časopisu Sdruženáček v roce 2006.

VÁNOCE

Ve vánočním duchu se neslo poslední setkání projektu „TVOŘÍME DUŠÍ...", které ve spolupráci Sdružení Artefaktum.cz a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje proběhlo dne 9. 12. 2006 v prostorách Spolkového domu v Jablonci nad Nisou a v kostele Dr. Farského. Na 100 účastníků, v čele se senátorkou Mgr. Soňou Paukrtovou, která nad akcí převzala záštitu, shlédlo výstavu zdravotně handicapovaných i zdravých umělců z jabloneckého regionu a mělo možnost vyslechnout si bohatý kulturní program, který byl pro všechny návštěvníky připraven. V kulturním pořadu se vystřídali: žáci ZUŠ Jablonec nad Nisou s literárně-dramatickým pásmem předvánočních a vánočních zvyků; Klarinetové trio ZUŠ; SK Sluníčko Jablonec nad Nisou předvedlo gymnastické vystoupení a obyvatelé ÚSP Maxov - M. Paclt a T. Zelenka zpestřili nedělní odpoledne svou hrou na foukací harmoniku a zobcovou flétnu. Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA se svými sbormistry a hudebním doprovodem předvedl v kostele Dr. Farského své vystoupení u Jizerského betléma.

Celé setkání pak bylo završeno ve Spolkovém domě, kde soubor Rolnička spolu s příchozími zazpíval vánoční koledy.

Naše poděkování patří všem, kteří se na přípravě i průběhu celé akce podíleli - tedy pořadatelům, účinkujícím a hlavně sponzorům(Spolkový dům Jablonec nad Nisou, Auto-díly Čejková, Preciosa, Novos.cz. s.r.o; Targo, digi Tel, Horák elektro, Baby nova s.r.o.; Pneu Hnídek, Justr s.r.o.; Pekařství Šumava s.r.o; Železářství Bradáč; SEA clena s.r.o; Alicom Jablonec n.N.; BKL; Poštovní spořitelna JN). Všichni se zasloužili o to, že si Ti, kteří na akci přišli, odnášeli do svých domovů sváteční pocit a dobrou náladu.

I N F O R M U J E M E . . .

Řada z Vás obdržela v poslední době vyrozumění z České správy sociálního zabezpečení v Praze, že dnem 31. 12. 2006 končí výplata příspěvků na bezmocnost spolu s důchodem. Nemusíte se bát, že by jste o příspěvek na bezmocnost přišli. V souvislosti s novým zákonem O Sociálních službách, který vstoupí v platnost dnem 1. 1. 2007, budou všichni ti, kteří dosud pobírali příspěvek na bezmocnost, považováni za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Vyplácení příspěvků bude provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Libereckém kraji to jsou: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod.

Bližší informace o novém zákoně vám podají na jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené LK- tj. CZP Liberec, Zahradní 415/10, tel. 485 104 04; Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8, tel.483 356 218 (Spolkový dům); Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481; Semily, Archivní 570, tel. 481 653 454. Řadu informací můžete rovněž najít na Portálu pro zdravotně postižené www.czp.az4u.info.

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Znovu upozorňujeme všechny zájemce, že jednotlivá Centra pro zdravotně postižené mají zřízeny půjčovny kompenzačních pomůcek. Na dobu nezbytně nutnou si zde můžete zapůjčit:

pevné mechanické vozíky

7 Kč / den

skládací mechanické vozíky

7 Kč / den

elektrické vozíky

10 Kč / den

skládací elektrické vozíky

10 Kč / den

schodolezy pásové

20 Kč / den

sedačky do vany plastové

50 Kč / měsíc

sedačky do vany hydraulické

200 Kč / měsíc

sedačky do sprchového koutu

30 Kč / měsíc

WC židle (i pojízdné)

30 Kč / měsíc

pevná chodítka

30 Kč / měsíc

kloubová chodítka

70 Kč / měsíc

podpažní berle

zdarma

francouzské hole

zdarma

nemocniční postele

250 Kč / měsíc

mobilitéry

30 Kč / měsíc

pračky vzduchu

30 Kč / měsíc

rotoped

50 Kč / měsíc

vibrační masážní vana na nohy

40 Kč / měsíc

antidekubitní matrace

250 Kč / měsíc

polohovací postele elektrické

300 Kč / měsíc

skalamobily

400 Kč / měsíc

PROJEKT PRO NEZAMĚSTNANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

„Snad každý člověk se snaží hledat smysl života a sní, že něco velkého dokáže. Někdo svého snu dosáhne plně, jiný ne. Všichni však nemají možnost svůj život ovlivnit vlastními silami, i kdyby chtěli sebevíc… a to bývá i případ zdravotně postižených.

Vždy bude jejich život provázen různými omezeními, nemají pokaždé možnost zabývat se činností, která by je zcela uspokojovala, a ve většině případů mají velké problémy najít zaměstnání, které by je alespoň částečně začlenilo do společnosti.

Výtvarné centrum Sněženka v Jizerských horách se, vzhledem k dlouholeté zkušenosti s prací s postiženými dětmi a mládeží, stalo jedním z partnerů projektu ROZVOJE DOVEDNOSTI NEZAMĚSTNANÝCH ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ PRO UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE.

Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením ve čtyřech krajích České republiky (Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj).

Hlavním cílem projektu je nalézt a ověřit postupy, které umožní zaměstnávání ZP osob. Chce zlepšit jejich možnost uplatnění na trhu práce, chce je motivovat k vědomému rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Celková délka realizace projektu je 40 měsíců. Po skončení projektu (tj. v r. 2008) budou ověřené metodiky, postupy a technická řešení rozšiřovány a uváděny do praxe v ostatních regionech ČR.

Z prvních výzkumů u firem, které zaměstnávají ZP, vyplývá, že by potřebovaly z jejich strany zlepšení znalostí běžné práce s výpočetní technikou, lepší znalost cizích jazyků, znalost administrativy a jiné.

Projekt je financován Evropskou unií a MPSV, nositelem projektu je firma S-COMP. Veškeré vzdělávání budou mít zdravotně postižení zdarma.

Další informace o projektu můžete získat na www.scomp.cz, tel.: 226 205 460, www. smrzovka.cz/sněženka, e-mail: sněženka.vytvarne@centrum.cz.“

( J.Bachtíková, převzato z časopisu VOZÍČKÁŘ, č.3/2006, str. 4)

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

Jablonec nad Nisou

Členská schůze MO STP č. 1 v Jablonci nad Nisou se konala už 18. října a sešlo se na ní zhruba přes 80% členské základny. Kromě příjemného podzimního počasí a avízovaného zajímavého programu přispěl k účasti na schůzi i fakt, že členové budou rámcově seznámeni s návrhem nového zákona o sociálních službách. Informace jsme čerpali z brožury, kterou vydala Národní rada zdravotně postižených ČR. Autory textu jsou pánové JUDr. Jan Hutař a senátor Václav Krása. V diskuzi připomínky a dotazy nebraly konce, ačkoliv při jiných schůzích debata tak živá nebývá. Uvidíme, co bude opravdu schváleno a na co se mají senioři a zdravotně postižení od roku 2007 „těšit“.

V další části setkání si členky samy navrhly zvýšení členských poplatků a posléze tento návrh byl větší částí přítomných odsouhlasen.

Následoval velmi pěkný kulturní program, o který se postaraly zpěvačky z Rychnovského tria, vedené paní Valentovou. Moravské lidové písně se střídaly s českými a od samého začátku koncertu spolu s umělkyněmi si notovali i členové MO. Když vystoupení končilo, paní Valentová sdělila, že k závěrečné písni při jiných vystoupeních diváky ke společnému zpěvu vyzývá, ale dneska v „jedničce“ tomu nebylo třeba. Od začátku si prozpěvovali skoro všichni přítomní.

V závěru schůze byli členové pozváni k neformálnímu předvánočnímu posezení, které se uskuteční 13. prosince ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou, a protože symbolickým vstupným na toto setkání bude vlastnoručně připravené vánoční pečivo, všichni se na toto setkání těšíme. Paní Mgr. Drasnarová připraví pozvánky (budou vyvěšeny ve Spolkovém domě a na nástěnce v Městské knihovně) a také diplomy pro nejúspěšnější pekaře a pekařky(myslím, že to budou všichni). Při promítání diapozitivů se pak podíváme trochu do světa.

Hezké prožití vánočních a novoročních svátků, zdraví a pohodu přeje všem

Místní org. Č. 1 STP, o. s., předsedkyně Vl. Prouzová.

Rovensko pod Troskami

je malé městečko a v něm malá organizace Svazu tělesně postižených (STP). Řada našich členů pamatuje ještě Svaz invalidů i Smíšenou organizaci zdravotně postižených.

Členové, kterých máme 56, jsou vždy potěšeni, když je pozveme na schůzi, výlet nebo nějakou akci. Členky výboru navštěvují naše starší občany při jejich životních výročích s kytičkou a bonbonierou.

Koncem února letošního roku jsme navštívili divadelní představení rovenských ochotníků „S tvojí ženou ne“. V březnu proběhla výroční schůze s novou volbou výboru. Počátkem června jsme se vydali autobusem na výlet. V Železném Brodě jsme viděli výrobu skleněných perel, na obědě si pochutnali v Obřím sudu, prošli se po Libverdě a odpoledne navštívili v Liberci výstavu fuksií. Nakoupili jsme si spoustu květin a spokojeně se vpodvečer vrátili domů. Poslední týden v srpnu bylo 5 našich členů v Jánských Lázních na rekreačním pobytu, který organizovala místní organizace STP Jilemnice. Letos již po třetí jsme zakončili roční činnost Mikulášským odpolednem. Připravili jsme malé pohoštění a při živé hudbě prožili příjemné odpoledne.

Chtěla bych poděkovat těm, kteří nám pomáhají s organizováním akcí. Velmi také děkujeme našim příznivcům za finanční podporu.

Přeji Vám všem za sebe i naši organizaci do příštích let hodně zdraví a veselou mysl.

MO STP Vlasta Radovská

Rovensko pod Troskami

B L A H O P Ř E J E M E . . .

MO TP Česká Lípa si dovoluje popřát svým členům, kteří v průběhu měsíce ledna a února 2007 oslaví svá životní jubilea, zdraví, pohodu a spokojenost. Naše přání směřuje k pp. Lidmile BERÁNKOVÉ, Milanu HURYCHOVI,Zdeňku ŠVÉDOVI, Josefu VRÁNKOVI, Jiřímu VAVRČÍKOVI a Žofii FRUSOVÉ.

ÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ A AKTIVNÍ STÁŘÍ

(MUDr. Zdeněk Kalvach - 3. část)

„V naší společnosti je však dostatečná pohybová aktivita ve středním a starším věku jev spíše výjimečný. Pozor: únava, unavenost, ani to, že „jsme celý den na nohou“ nemívá s potřebným výdejem energie mnoho společného, neboť zjednodušeně řečeno nedošlo ani k zapocení, ani k urychlení tepové frekvence, a tím ani k žádoucím reakcím v našem organismu. Jak by měl tedy postupovat člověk, který po letech nečinnosti dospěl např. ve svých 50 či 60 letech ke správnému rozhodnutí „dát se v rámci úspěšného stárnutí do pořádku“ a zapracovat na své rekondici?

  • Konzultovat s praktickým lékařem a ověřit si současný zdravotní stav včetně rizikových faktorů aterosklerózy - jde především o vyšetření krevního tlaku, EKG, krevních tuků, krevního cukru a o posouzení hmotnosti.
  • Ovlivnit rizikové faktory, případně zjištěné chorobné projevy, a to úpravou jídelníčku či ukončením kouření v případě kuřáků.
  • Posoudit funkční zdatnost a případné chorobné projevy při zátěži provedením zátěžového vyšetření, obvykle na bicyklovém trenažéru či na běhátku.
  • Konzultovat vhodný rekondiční program a bezpečnou míru zátěže např. s praktickým lékařem, na oddělení tělovýchovného lékařství..
  • Zahájit a dlouhodobě udržet rekondiční program zvolený podle zdravotního stavu a zdatnosti. K nejzákladnějším pravidlům jeho účinnosti patří pohybová aktivita alespoň 3x týdně po dobu 15 - 20 minut, a to intenzitou, která navodí doporučenou tepovou frekvenci.
  • Využít k pohybové aktivitě především rychlou chůzi, případně poklusávání či jízdu na kole nebo bicyklovém trenažéru(ortoped).
  • Dodržovat komplexní program - tedy nejen kondiční složku, ale také optimalizaci hmotnosti a u kuřáků se vzdát cigaret než přistoupí na pohybovou zátěž.
  • Dodržovat zásadu postupnosti - vždy začínáme nižší zátěží, aby se organismus stačil adaptovat. To platí pro celý program i pro jednotlivé rekondiční jednotky, „tréninky“. Např. před zahájením rekondičního programu na ortopedu by mělo předcházet období alespoň návrat k běžným pohybovým aktivitám(chůze do schodů místo výtahu, pěší přemisťování místo jízdy autem..).Tréninkové jednotce(např. jízdě na ortopedu) by mělo předcházet rozhýbání a volnější rozšlapání.
  • Ověřit možnost rekondičního programu pod odborným dohledem.
  • Rozvíjet i další pohybové aktivity - plavání, lyžování na běžkách, tenis a jiné.

(pokračování příště)

PŘEJEME VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

a VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2007.


SDRUŽENÁČEK - informační měsíčník Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Č. 11/2006 - prosinec 2006. Náklad 500 výtisků. Redakční rada. Eva KRUTSKÁ, PhDr.Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav LEŠKO, Dana PISKOVÁ, Mgr. Valentýna KUBÁČKOVÁ,Bc. Anna KNOPOVÁ. CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481

Vytvořeno 23.1.2007 20:56:47 | přečteno 3434x | lesk
 
 
 
 
load