>
>
19095422

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

2 / 2006

28 dní pro neziskový sektor, XIII. regionální výstava prací zdravotně handicapovaných, 5. krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými, Projekt Tísňového volání pokračuje, Právní okénko a další ...

REKONDICE JSOU VYHLEDÁVANÉ A PROSPĚŠNÉ

Podzimní rekondice v Poslově Mlýně u Doks se zúčastnilo 13 kardiaků a 12 nemocných cukrovkou. Doprovázel je pětičlenný cvičitelský a lékařský tým.

Rekondice byla uskutečněna ve zdravotně vyhovujícím prostředí, ubytování členů rekondice bylo postačující, stravu jsme měli kaloricky hodnotnou, chutnou a pestrou, nechyběly moučníky ani ovoce. Byl nám doporučen pitný a odpočinkový režim.

Hlavní náplní rekondice byla dopolední zdravotní tělesná a dechová cvičení. Chodili jsme na pravidelné vycházky po nenáročném terénu. Podle svých možností jsme se ochotně podřizovali pokynům profesionálních cvičitelů.

K udržení již tradičně dobrého kolektivu přispěl večírek s hudbou a tombolou, pěvecké vystoupení samotných členů rekondice, odpolední posezení při ledové kávě a tenisový turnaj.

Nezapomnělo se ani na osvětu. Večery byly zpestřeny několika akcemi, byly nám předváděny výrobky celosvětové firmy Zemper Internacional Medical, náš cvičitel pan Jiří vysvětlil ve své přednášce, jak je pro náš organismus důležité správné dýchání, paní doktorka Vyhnálková pohovořila o funkci srdce, srdečních chorobách a jejich předcházení. Také jsme si poslechli vyprávění místního hajného v Doksech a okolí, byly nám promítány diapozitivy a prostřednictvím nich jsme se poučili o léčbě cukrovky dietou a pomocí inzulínu.

Rekondice byla dobře zorganizována a vedena paní vedoucí Mirkou Francovou. Zdárnému průběhu této rekondice napomohl cvičitelský i lékařský tým.

Sami na sobě jsme poznali, jak jedenáctidenní rekondice v Poslově Mlýně přispěla ke zlepšení našeho fyzického a duševního zdraví.

Mgr. Dagmar KLÍMOVÁ - SPCCH - ZO KARDIO Liberec

VÝSTAVA O ČINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Jako každoročně, tak i letos probíhají výstavy o činnosti neziskových organizací 28 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR. Výstavy proběhnou v průběhu měsíce února 2006 ve Státní vědecké knihovně v Liberci a v Městské knihovně v České Lípě. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje se bude prezentovat na obou těchto výstavách a srdečně zve k návštěvě výstav všechny zdravotně postižené a sympatizující.

XIII. REGIONÁLNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVÁNÝCH

Již 13. ročník regionální výstavy prací zdravotně handicapovaných se uskuteční v průběhu března- dubna v jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Své práce na výstavu mohou dodávat zájemci do 25. 3. 2006. Přivítáme všechny vaše práce(keramika, malba, sochařství, řezbářství, pletení, háčkování, vyšívání, paličkování,sklo, kov, fotografie atd.). budete-li mít zájem o prodej svých výrobků, nezapomeňte na seznam napsat ceny vašich výrobků. Své práce můžete doručit na jednotlivá CZP v rámci Libereckého kraje- tj. CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel.487 853 481; CZP Liberec, Zahradní 415/10, tel.485 104 044; CZP Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12, tel. 483 711 337; CZP Semily, Archivní 570, tel. 481 653 454.

Termíny výstav:

CZP Česká Lípa - 27. - 29. 3. 2006

CZP Liberec - 3. - 5. 4. 2006

CZP Jablonec nad Nisou - 10. - 12. 4. 2006

CZP Semily - 24. -26. 4. 2006

5. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY SE ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝMI

Opět se můžeme setkat na Poslově Mlýně v Doksech, kde se bude ve dnech 27. - 28. května 2006 konat 5. ročník Krajských sportovních her se zdravotně handicapovanými občany. Přihláška je k dispozici na jednotlivých CZP v rámci Libereckého kraje. Vyplněné přihlášky a účastnický poplatek odevzdejte nejpozději do 18.5.2006 na CZP Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily. Na jednotlivých CZP se dozvíte i další informace.

SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU ROSKA

Další setkání členů klubu ROSKA se uskuteční ve čtvrtek 9. února od 12, 45 v zasedací místnosti CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Přednáší Mgr. Lemáková.

KLUB SEŠLOST

POZOR !!! Členové klubu SEŠLOST se sejdou mimořádně ve čtvrtek 16. února od 14. 00 hodin v CZP Česká Lípa. Na programu povídání s keramičkou Janou GLASEROVOU- „Co můžeme vytvořit z hlíny“. POZOR !!!

PROJEKT „ TVOŘÍME DUŠÍ “

První z velkých akcí tohoto projektu se uskuteční ve dnech 22. - 23. dubna v areálu Státního zámku v Zákupech. Půjde o výstavu prací(obrazy, keramika, sochy, fotografie ad.) a o divadelní odpoledne amatérských souborů -22. 4. 2006 sehrají na nádvoří zámku v Zákupech svá představení Divadelní klub mladých při Obchodní akademii v České Lípě a Divadelní soubor Havlíček Zákupy. Doprava bude zajištěna. Srdečně Vás zveme k účasti. O převzetí záštity nad touto akcí byli požádáni hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.

ODBORNÉ PORADNY

Pokračuje práce odborných poraden v rámci působnosti CZP LK.

PRÁVNÍ PORADNA v CZP Česká Lípa dne 6. února, 6. března 2006 od 16.00 (nutno se předem objednat-tel.487 853 481)

V CZP Liberec 8. února, 8. března 2006 (nutno se předem objednat-tel.485 104 044).

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ - V CZP Liberec a Jablonec nad Nisou dne 13. února 2006; v CZP Česká Lípa 20. února 2006 od 9,00 - 12,00; v CZP Semily 27. února 2006.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA - v CZP Česká Lípa dne 9. února 2006.

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovny kompenzačních pomůcek fungují při jednotlivých detašovaných pracovištích CZP LK. Zájemci mají možnost si zde zapůjčit nejrůznější druhy kompenzačních pomůcek- vozíky mechanické i elektrické, schodolezy, sedačky do vany, WC židle, polohovací postele, chodítka ad. Informujte se na jednotlivých CZP.

PROJEKT TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Znovu Vás upozorňujeme na „Projekt Tísňového volání“ který zavádějí CZP kraje Praha a CZP Libereckého kraje ve spolupráci se společností Eurotel pro všechny osoby se zdravotním postižením. V nabídce jsou mobilní telefony NOKIA 3100 za 950,-Kč; Nokia 2600 za 1050,- Kč; SAMSUNG SX 450 za 1.500 Kč. Je nutné podepsat smlouvu se společností Eurotel na 2 roky s měsíčním paušálem 250,-Kč bez DPH(s DPH cca 300,-Kč), který obsahuje 40 volných minut na volání a 30 SMS zdarma. Cena volání mezi účastníky projektu „Tísňového volání“ je stanovena na 1,50 Kč za minutu nad rámec volných minut a po dobu jednoho roku nebude zpoplatněna. Při uzavření smlouvy zaplatíte cenu vybraného mobilního telefonu(tj.950;1.050; 1.500) a 300 Kč(vratná kauce;bude vyúčtována po ukončení smlouvy).

Projekt „Tísňového volání“ je zaměřena na osoby se zdravotním postižením, kterým dává možnost kdykoli si přivolat pomoc v domácnosti i mimo ni, díky funkci lokalizace účastníka sítě(určení místa, kde se nachází). Cílem této služby je zajistit osobám se zdravotním postižením pomoc v situaci, kdy ji budou neodkladně potřebovat.

Projekt je určen i rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením a dalším zájemcům.Kontaktovat můžete jednotlivá CZP- Liberec, zahradní 415/10,tel.485 104 044; Česká lípa, Konopeova 812,tel.487 853 481; Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 12,tel.483 711 337; Semily, Archivní 570,481 653 454.

AUTOSENIOR

Upozorňujeme Vás na přepravní službu pro seniory, která funguje v České Lípě od 1. 6. 2005. Auto senior je k dispozici ve dnech pondělí - pátek v době od 7,00 do 15, 00 hodin.

Zájemci o tuto přepravní službu si mohou objednat a zakoupit permanentku na 10 jízd v ceně 250,- Kč na telefonních číslech 607 173 674 nebo 606 445 755 u provozovatelky této služby paní Hertrampfové, kde se dozvíte i další podrobnosti.

KULTURNÍ KLUB

14. 2. 2006 od 17, 00 - čítárna městské knihovny v České Lípě - Paul Konopeus - literát a vědec . Další přednáška Mgr. L. Smejkala z cyklu Literární Českolipsko.

Jiráskovo divadlo v 19,30 - A. Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE. Komedie s P. Nárožným, N. Konvalinkovou, K. Kaiserovou a dalšími. Vstupné 190,- Kč.

18. 2. 2006 od 14, 00 Jiráskovo divadlo - Pohádkový příběh PYTLÍK BILBO podle J. R. Tolkiena

21. 2. 2006 od 19, 30 - Jiráskovo divadlo - koncert JIHOAMERICKÉ RYTMY-Granduetto Concertante a Radovan Lukavský.

DEN SE ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝMI DĚTMI

Letos již podruhé uspořádá Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje- detašované pracoviště Česká Lípa „ Den se zdravotně handicapovanými dětmi“. Den naplněný soutěžemi a doprovodnými akcemi se bude opět konat v areálu Bungalovy - Poslův mlýn v Doksech a to ve čtvrtek 1. června 2006. Přihlášky a podrobnosti v CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481.

PRÁVNÍ OKÉNKO

  • Od 1. ledna 2006 se zvyšuje příspěvek na provoz motorovéhovozidla pro držitele průkazů ZTP na 6. 000,- Kč a pro držitele průkazů ZTP/P na 9. 900,- Kč.
  • Navýší se i příspěvek na individuální dopravu pro ty z vás, kteří máte těžkou vadu pohybového ústrojí a nemáte auto, a to z 6.000,- Kč na 6. 500,- Kč.
  • Od 1. ledna 2006 se zvýšilo životní minimum pro samostatně žijící dospělou osobu z 4. 300,- Kč na 4. 420,- Kč.

Na výživu a ostatní základní osobní potřeby se zvyšují částky takto:

- dítě do 6 let - 1. 750,- Kč

- dítě od 6-10 let - 1. 950,- Kč

- dítě od 10 - 15 let - 2. 310,- Kč

- dítě od 15 - 26 let - 2. 530,- Kč

- ostatní občané - 2. 400,- Kč

Částky na nezbytné náklady na domácnost:

- domácnost s 1 osobou - 2. 020,- Kč

- domácnost se 2 osobami - 2. 630,- Kč

- domácnost se 3 nebo 4 osobami - 3. 260,- Kč

- domácnost s 5 nebo více osobami - 3. 660,- Kč

Navýšené částky se od 1. 1. 2006 automaticky promítnou i do oblasti dávek státní sociální podpory a také se projeví v ostatních dávkách odvozovaných od výše životního minima.

  • Příspěvek při péči o osobu blízkou bude vyplácen při péči o jednu osobu ve výši 5. 400,- Kč, u dvou a více osob ve výši 9. 240,- Kč. Možnost přivýdělku pro pečující osoby vzrostla na 6. 000,- čistého měsíčně.
  • Částky za bezmocnost budou vypláceny k důchodu v této výši:

- částečná bezmocnost: 480,- Kč

- převážná bezmocnost: 960,- Kč

- úplná bezmocnost: 1. 800,- Kč

Časopis Sdruženáček vychází každý měsíc za podpory EU. Děkujeme.

Vytvořeno 2.2.2006 10:20:12 - aktualizováno 4.2.2006 1:15:09 | přečteno 3018x | lesk
 
 
 
 
load