>
>
19926637

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

5 / 2006

1. prezentační setkání na zámku v Zákupech úspěšné, V květnu Vás zveme: Přednáška JUDr. Hutaře k novému zákonu o sociálních službách v České Lípě, 5. krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými, 2. ročník Dne se zdravotně handicapovanými dětmi, 2. prezentační setkání projektu "Tvoříme duší..." nyní v Liberci, Klub Sešlost a Kulturní klub, seminář pro uživatele sociálních služeb, odborné poradny a z činností organizací: sdružení pro pomoc mentálně postiženým a občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald.

1. PREZENTAČNÍ SETKÁNÍ NA ZÁMKU V ZÁKUPECH ÚSPĚŠNÉ

Před zahájením, obrázek se otevře v novém okněPřed zahájením II, obrázek se otevře v novém okně

Ve dnech 22. - 23. dubna 2006 proběhlo na Státním zámku v Zákupech úspěšně 1. prezentační setkání handicapovaných umělců Českolipského regionu s herci, hudebníky a výtvarníky, které v rámci III. ročníku projektu „TVOŘÍME DUŠÍ“ uspořádalo sdružení Arterfaktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Zahajujeme, obrázek se otevře v novém okněVítáme hosty I, obrázek se otevře v novém okně

Vítáme hosty II, obrázek se otevře v novém okněVítáme hosty III, obrázek se otevře v novém okně

Záštitu nad celým projektem „Tvoříme duší“ převzal hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, 1. prezentační setkání pak dále zaštítily starostka města Zákupy Miloslava Hudaková a starostka města Česká Lípa Hana Moudrá, kteří se účastnili i slavnostního zahájení celé akce.

Na pohádku jsme se těšili, obrázek se otevře v novém okněDěkujeme za pohádku, obrázek se otevře v novém okně

Na nádvoří zámkuse nás sešlo hodně, obrázek se otevře v novém okněHezké posezení, obrázek se otevře v novém okně

Vedle nich to pak byla i řada dalších zástupců různých společenských aktivit včetně partnerů a sponzorů - např. ředitel památkového ústavu PhDr. Miloš Kadlec, a na 350 návštěvníků a to nejen z oblasti Českolipska, ale z celého Libereckého kraje a jiných míst, kteří mohli shlédnout bohatý kulturní program, ve kterém vystoupil nejprve studentský soubor Divadelní klub mladých při Obchodní akademii v České Lípě s pohádkou H. Sýkorové: Kdo probudí pindruše, poté s recitací účastnice spádového kola v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov- Veronika Sabová, studentka obchodní akademie a Hana Bendová, studentka gymnázia. Následovala aktovka N. A. Někrasova: Herečka v podání domácího divadelního souboru Havlíček.

ikona souboruCelé odpoledne pak bylo zakončeno vystoupením romského dětského tanečního souboru s Chrastavy, který svým temperamentem strhl všechny přítomné.

V průběhu odpoledne měli účastníci možnost prohlédnout si vystavená umělecké díla (obrazy, keramiku, koláže, dřevořezby, výrobky ze skla a další techniky) nebo nakoupit drobné výrobky z proutí, keramiky, dřeva či papíru.

I nedělí počasí nám přálo a tak 150 návštěvníků mohlo shlédnout vernisáž výstavy handicapovaných i zdravých umělců z celého Libereckého kraje. Vystaveno bylo na 100 prací, nejstarší vystavovatelce bylo 90 let, nejmladšímu vystavovateli 14 let. Vernisáž doprovodila svým vystoupením Věra Klásková. Čestným členem, ale i aktivním účastníkem odpoledne se stal redaktor Českého rozhlasu Praha, publicista, básník a spisovatel PhDr. František Novotný.Na nádvoří pak celé odpoledne doprovázelo návštěvníky vystoupení dua Zvukodění.

Dvoudenní kulturní setkání se stalo důstojnou společnou prezentací umělců se zdravotním handicapem, ale i ostatních výtvarníků a dramatických tvůrců, kteří tento projekt podpořili svou účastí.

Tito tvůrci společně s handicapovanými kolegy vytvořili během setkání řadu zajímavých komponovaných prezentací a podpořili tím hlavní motto setkání: „Bez bariér v duši i v životě“.

Naše poděkování patří všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit- hejtmanovi Libereckého kraje Petru Skokanovi, starostce Zákup Miloslavě Hudakové, starostce České Lípy Haně Moudré, PhDr. Miloši Kadlecovi, kastelánce zámku Zákupy Martině Aulové a celému jejímu kolektivu, a dále pak také sponzorům: Esentier s. r. o. Česká Lípa, Město Zákupy, S a M Česká Lípa, Hrabal - elektroinstalace Česká Lípa, Flora Česká Lípa, Zámečnictví Hošková Česká Lípa, PVO s. r. o. Zákupy, Vett a.s., Vest - Izol Zákupy, Dušan Skočík Zákupy, kolektivu Jihočeské restaurace B. Palounka Česká Lípa, Anténní a satelitní technika J. Nekola, Masný průmysl Česká Lípa, Lidmile Beránkové z Nových Zákup.

Zvláštní poděkování pak patří Klubu žen a Levicovému klubu žen ze Zákup, které připravily pro účastníky sladké překvapení ve formě perníkových srdíček a domácích zákusků a podílely se na zajišťování občerstvení účastníků. Děkujeme i mediálním partnerům- Českému rozhlasu Sever, Libereckému dni, Mladé frontě Dnes, Českolipskému deníku, Zákupskému zpravodaji a RTM TV.

Setkání se zúčastnila řada významných osobností našeho kraje, kteří spolu se spokojenými návštěvníky podpořili hlavní cíl projektu - VYTVOŘIT NOVOU KULTURNÍ TRADICI.

NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Jak jistě mnozí z Vás dobře víte, dnem 1. 1. 2007 vstoupí v platnost nový sociální zákon. Co je jeho obsahem a jakých oblastí se dotkne se můžete dozvědět na přednášce JUDr. J. Hutaře, kterou pořádá CZP Česká Lípa dne 9. května 2006 od 13, 00 v Jihočeské restauraci U Bohouše v České Lípě (u autobusového nádraží). Srdečně Vás zveme.

5. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY SE ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝMI

Mílovými kroky se blíží zahájení již 5. ročníku krajských sportovních her se zdravotně handicapovanými, který se bude opět konat v areálu Bungalovy Poslův mlýn v Doksech ve dnech 27. - 28. května 2006. Záštitu nad hrami převzali Ing. Eva Bartoňová z MŠMT ČR a Bc. Zdeněk Krenický, starosta města Doksy. Prezentace účastníků začíná 27. 5. 2006 od 9, 00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10, 00. Účastnický poplatek 300,- Kč (zahrnuta strava a ubytování po oba dva dny). Podrobnosti v přihlášce, která je k dispozici na jednotlivých CZP LK. Autobus na sportovní hry bude zajištěn pro zájemce z celého Libereckého kraje. Domluvte se na tel.: 724 654 035 nebo 724 654 029. Neváhejte, příjem přihlášek končí 20. 5. 2006.

DEN SE ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝMI DĚTMI

II. ročník setkání se zdravotně handicapovanými dětmi z Českolipska se uskuteční 1. června 2006 opět v areálu Bungalovy Poslův mlýn. Pro děti bude připraven bohatý soutěžní program. Zahájení v 10,00 hodin. Přihlášky přijímáme do 25. 5. 2006.

DALŠÍ AKCE Z PROJEKTU „TVOŘÍME DUŠÍ“

Další akce projektu se bude tentokráte konat v prostorách CZP Liberec, Zahradní 415/10 a to dne 3. června 2006. Půjde o prezentaci výtvarné tvorby.

KLUB SEŠLOST

Již páté setkání členů klubu v tomto roce se bude konat ve středu 17. května 2006 od 14, 00 v zasedací místnosti CZP Česká Lípa. Na programu je přednáška Ing. V. Brauma - „Jak vytvořit bezbariérové prostředí“.

KLUB ROSKA

Členové klubu se tentokráte s Mgr. J. Lemákovou sejdou ve čtvrtek 18. května ve 12, 45 v zasedací místnosti CZP Česká Lípa.

SEMINÁŘ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro uživatele sociálních služeb, který pořádá Město Česká Lípa dne 19. 5. 2006 od 9, 00 v Domě s pečovatelskou službou na Ladech. Mluvit se na něm bude o tom, co přinese zavedení standardů kvality sociálních služeb uživatelům, co by měli uživatelé služeb o standardech vědět a jak se dopídit zavedených standardů organizace, která jim služby poskytuje. Seminář je určen všem, kteří již nějakou sociální službu využívají (osobní asistence, pečovatelská služba, domácí péče atd.), ale i všem dalším zájemcům.

ODBORNÉ PORADNY

· Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé

CZP Liberec a CZP Jablonec nad Nisou - 15. května; 12. června 2006 (o konkrétním čase se informujte v jednotlivých CZP- 485 104 044, 483 711 337)

CZP Česká Lípa - 22. května; 19. června 2006 od 9,00 hod.

CZP Semily - 29. května; 26. června 2006(o konkrétním čase se informujte v CZP- tel. 481 653 454.)

· Právní poradna

CZP Liberec - 1. středu v měsíci - tj. 3. května; 7. června 2006 (nutno se předem objednat - tel. 485 104 04)

CZP Česká Lípa - 1. pondělí v měsíci - v květnu mimořádně 3. pondělí - tj. 15.května; 5. června 2006 (i zde je nutno se předem objednat).

KULTURNÍ KLUB

Jiráskovo divadlo 4. 5. 2006 od 19,30 - koncert - Jiří HLAVÁČ - klarinet, Daniel WIESNER - klavír. Vstupné pro seniory 90,- Kč.

9. května od 17,00 v čítárně Městské knihovny, nám. TGM „PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A JEJÍ LITERÁRNÍ OBRAZ NA ČESKOLIPSKU“ - KARTOUNKÁŘSKÁ LITERATURA“. Další přednáška Mgr. L. Smejkala z cyklu „Literární Českolipsko“.

12. května 2006 zájezd MO TP Česká Lípa do Městského divadla v Mladé Boleslavi na představení B. Slada STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ. Sraz účastníků v 17,30 na autobusovém nádraží. Odjezd v 17,45 hod.

13. 5. 2006 od 19,30 - Jiráskovo divadlo - J. - C. Grumberg: KREJČOVSKÝ SALÓN. Východočeské divadlo Pardubice. Vstupné 190,- Kč.

30. 5. 2006 od 19, 30 - Jiráskovo divadlo - koncert - Čeněk PAVLÍK - housle, Ivan KLÁNSKÝ - klavír. Vstupné 120,- Kč pro seniory 90,- Kč

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM

Všechny členy i nové zájemce o členství zveme na Okresní konferenci SPMP, která proběhne dne 11.5. 2006 od 15.00 hod. v budově Zvláštní školy Česká Lípa, Moskevská 679.

Program:

  1. Zpráva o činnosti
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Zpráva revizní komise
  4. Úkoly a plány na příští období
  5. Volba nového výboru a revizní komise
  6. Volba delegátů na krajskou konferenci
  7. 7. Rekondiční pobyt 2006
  8. Diskuze

Těšíme se na Vaši účast !

Rekondiční pobyt

Rekondiční pobyt SPMP se uskuteční již tradičně v Borovici u Mnichova Hradiště ve dnech 1. - 7. 7. 2006. Předpokládaná cena 1 000,- Kč.

Přihlásit se je možno telefonicky na čísle: 487 522879, mob. 736767538, nebo osobně u předsedkyně sdružení /ZvŠ Moskevská 679/.

Chceme žít s vámi

Dne 31. 5. 2006 pořádá SPMP zájezd do Prahy na koncert „Chceme žít s vámi“, který se uskuteční v SAZKA Aréně. Odjezd v 11. 15 hod. od budovy ZvŠ Moskevská 679 v České Lípě. Náklady na dopravu budou částečně hrazeny sponzorsky, poplatek pro člena činí 50,- Kč.

Opět se můžeme těšit na moderátorskou dvojici Adéla Gondíková a Dalibor Gondík a mnoho známých umělců.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Evě Krutské, PhDr. Zdence Zahrádkové a Jaroslavu Leškovi za pozvání na krásnou akci „Tvoříme Duší“, která proběhla ve dnech 22. - 23. 4. na zámku v Zákupech.

Akce byla mimořádně dobře připravená a dávala možnost ukázat veřejnosti jednotnou řeč zdravotně postižených i zdravých umělců.

Doufám, že akce se stane tradiční a bude v dalších letech pokračovat.

Mgr. Jindřiška Pomikálková

Předsedkyně SPMP v České Lípě

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TANVALD

Na Valné hromadě, kterou pořádalo Občanské sdružení zdravotně postižených v Tanvaldu 20. 4. 2006 byla hodnocena činnost tohoto sdružení za r. 2005. Z Výroční zprávy vybíráme:

„Sdružení má 164 členů, z toho 122 z Tanvaldu, 23 členů z Desné, 13 členů z Kořenova a 6 členů z okolí Tanvaldu. Činnost byla řízena plánem práce a byla zaměřena zejména na získávání finančních prostředků na pokrytí navrhovaného rozpočtu. Zástupci výboru navštívili městské a obecní úřady v Tanvaldě, Desné a Kořenově a se zastupiteli úřadů jednali o činnosti a práci Obč. sdružení se zdravotně postiženými občany regionu Tanvaldska.

V r. 2005 se mj. podařilo uskutečnit 2 rekondiční pobyty- a to ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě a v Lázních Libverda. V měsíci květnu se uskutečnil zájezd do Nových Hradů, kterého se zúčastnilo 40 členů, v prosinci pak návštěva operetního představení „Netopýr“ v Kongresovém centru v Praze, kterého se zúčastnilo 48 členů.

Nebylo zapomenuto ani na jubilanty, kteří v r. 2005 oslavili svá životní výročí. Všichni obdrželi dárkové balíčky, pořízené z finančního příspěvku nadace SYNER.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli v r. 2005 na činnost sdružení- tj. Městský úřad Tanvald, Obecní úřad Kořenov, nadace Euronisa Liberec, nadace Syner Liberec, Cutisin Kořenov, Krajský odbor zdravotnictví Liberec.“

Za občanské sdružení: Karel CHAIBODO

Časopis SDRUŽENÁČEK vychází za podpory EU.


SDRUŽENÁČEK - informační měsíčník Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

č. 4 /2006 duben 2006. Náklad 500 výtisků.

Redakční rada: Eva KRUTSKÁ, PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav LEŠKO, Dana PISKOVÁ, Valentýna KUBÁČKOVÁ. CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481.

Vytvořeno 15.5.2006 23:17:53 - aktualizováno 17.5.2006 10:15:19 | přečteno 4268x | lesk
 
 
 
 
load