>
>
19922786

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

6 / 2006

S_logo

Vydařené sportovní akce, 5. krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými ve výsledcích, Projekt Tvoříme duší... v Liberci jako Malá zahradní slavnost, Odborné poradny v červnu, Právní okénko - Co nového přináší nový zákon o sociálních službách ?

VYDAŘENÉ SPORTOVNÍ AKCE

Centrum pro zdravotně postiženého Libereckého kraje uspořádalo v areálu Bungalovy Poslův mlýn v Doksech pod záštitou Ing. Evy Bartoňové z MŠMT ČR a Bc. Zdeňka Krenického, starosty města Doksy dvě velice zdařilé akce.

Ve dnech 27. - 28. května 2006 se zde konal již 5. ročník Krajských sportovních her se zdravotně handicapovanými, na kterých se sešlo 143 soutěžících (vozíčkáři, zrakově postižení, tělesně postižení, vnitřně postižení) i hostů. Od sobotního rána se areál Poslova mlýna pomalu plnil příchozími účastníky, pro které bylo připraveno klání v celkem 15 soutěžích. Po prezentaci účastníků proběhlo v 10, 00 za přítomnosti Ing. Evy Bartoňové, Bc. Zdeňka Krenického a ředitelky CZP LK Evy Krutské slavnostní zahájení 5. ročníku Krajských sportovních her. Všichni soutěžícím popřáli mnoho sportovních a společenských zážitků a navázání nových přátelství. I když nám během dopoledne počasí příliš nepřálo, všichni zúčastnění se plně zapojili do sportovního klání. Poprvé se tohoto setkání zúčastnila skupina zdravotně handicapovaných z Jedličkova ústavu v Liberci(převážně vozíčkářů). Rozšířil se i počet zúčastněných dětí. Vedle soutěže jednotlivců byla připravena i soutěž zástupců jednotlivých zúčastněných měst, do kterého se zapojilo celkem 11 čtyřčlenných družstev. Kolem 17,00 bylo soutěžní klání ukončeno a bylo přistoupeno ke zpracování výsledků soutěžících. Ti, kteří dosáhli v některých disciplínách shodných výsledků museli postoupit rozstřelovaní souboj, aby bylo možné určit vítěze.

Společenského večera se pak zúčastnila velká část soutěžících, kteří se velice dobře pobavila jak při tanci, tak při poslechu hezkých melodií.

V neděli dopoledne pak následovalo vyhodnocení nejlepších účastníků sportovních her. Vyhodnoceni byli v každé disciplíně 3 nejlepší muži a ženy, dále skupina vozíčkářů a dětští účastníci her. Vyhodnocena byla i soutěž družstev, 3 nejlepší družstva získala poháry a diplom.

Každý ze zúčastněných obdržel pak účastnický list. Poděkování za zdařilou akci směřovalo od spokojených účastníků všem, kteří se podíleli jak na organizaci a realizaci celé akce (pracovníkům CZP LK, členům MO TP Doksy a Česká Lípa i dobrovolníkům).

Ve stejném prostředí se pak 1.června uskutečnil 2. ročník Dne se zdravotně handicapovanými dětmi. Zúčastnily se děti se ZŠ Moskevská a Jižní Česká Lípa a skupina dětí s doprovodem z Domova Sv. M. Magdalény z Jiřetína pod Jedlovou. Pro 54 dětských soutěžících bylo připraveno klání v 11 disciplínách. Doprovod dětských účastníků měl možnost sledovat u jednotlivých disciplín velké nasazení svých svěřenců dosáhnout co nejlepších výsledků. Všichni (včetně vozíčkářů) se úspěšně dokázali popasovat se všemi nástrahami jednotlivých disciplín a jejich úsilí bylo po zásluze odměněno věcnými cenami i sladkostmi. Odměněn byl každý z účastníků tohoto klání a na stovku spokojených dětí i dospělých se kolem půl druhé rozloučilo s areálem Poslova mlýna s přáním, aby se podobná akce uskutečnila i v příštím roce.

Naše poděkování patří sponzorům bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit. Děkujeme proto firmám Egermann s.r.o.; Floriánova huť, Vett a.s. Zákupy, Keramická dílna Jany Glaserové Česká Lípa, Hasičská vzájemná pojišťovna, Tumag Tuvora Liberec, Sklárna Vitrum Janov nad Nisou, Honda, Hyundai, Berner, Bungalovy Poslův mlýn J. Kulich a p. Lidmile Beránkové z Nových Zákup.

5. Krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými ve výsledcích:

SOUTĚŽ MĚST

1. místo - Česká Lípa - MO TP (Jaroslav Haluška, Petr Belančík, Jan Váňa, Michal Erben) - 373 bodů

2. místo - Mimoň II. (Libuše Gardášová, Anna Horáčková, ing. Libuše Šulcová, Jarmila Vrátná) - 329 bodů

3. místo - Česká Lípa - stomici (Iva Naučová, Margita Holovčáková, Jiří Wilhelm, Eliška Semerádová) - 321 bodů

4. místo - Doksy I. (Bohuslav Zlatník, Jan Macoun, Božena Motyčková, Vlasta Vojtíšková) - 313 bodů.

5. místo - Česká Lípa - sluchově postižení (Libuše Bizoňová, Marta Musílková, Pavlína Holanová, Dana Vaňková) - 305 bodů

6. místo - Nový Bor (Květa Kunarová, Ing. Stanislav Kobylka, Jiří Bubník, Jaroslava Saidlová) - 300 bodů

7. místo - Liberec - zrakově postižení (Stanislav Olšan, Irena Olšinová, Martin Půža, Vladimír Vítek) - 278 bodů

8. místo - Mimoň I. (Jan Kálecký, Erich Eichler, Dagmar Židlická, Eva Skálová) - 270 bodů

9. místo - Jablonné v Podještědí (Petr Voženílek, Ludmila Bittnerová, Ludmila Bittnerová ml., Peter Řeháček) - 228 bodů

10. místo - Liberec - Jedličkův ústav (Marta Kořínková, Michal Kahoun, Markéta Bártová, Gabriel Makula) - 225 bodů

11. místo - Česká Lípa - SPCCH (Valerie Erbenová, Josef Vojtíšek, Jiří Sedláček, Vilma Sedláčková) - 216 bodů

TROJBOJ

1. Jan MACOUN, Libuše BIZOŇOVÁ

2. Jaroslav HALUŠKA, Jana HANZLÍKOVÁ

3. Ladislav ŠNÝDR, Jana ŠÍMOVÁ

CHŮZE NA ZVUK

1. Vladimír VÍTEK, Julie KÁLECKÁ

2. Jiří BUBNÍK, Jarmila VRÁTNÁ

3. Jiří WILHELM, Dagmar ŽIDLICKÁ

VRH POLENEM

1. Jan MACOUN, Ludmila BITTNEROVÁ ml.

2. Jan KÁLECKÝ, Jaroslava LANGROVÁ

3. Miloš RICHTR, Světlana MARCINKOVSKÁ

SLALOM S LÁHVÍ

1. Petr BELANČÍK, Libuše RICHTROVÁ

2. Jan KÁLECKÝ, Marie ŠLAMBOROVÁ

3. Miloš RICHTR, Janka PULDOVÁ

POZNÁVÁNÍ PENĚZ

1. Bohuslav ZLATNÍK, Světlana MARCINKOVSKÁ

2. Vladimír VÍTEK, Dagmar ŽIDLICKÁ

3. Jakub VANĚK, Jaroslava SAIDLOVÁ

HOD VÁLEČKEM

1. Petr BELANČÍK, Jaroslava LANGROVÁ

2. Jaroslav HALUŠKA, L.BITTNEROVÁ ml.

3. Vladimír VÍTEK, Vladimíra ŠÍMOVÁ

JÍZDA NA VOZÍKU

1. Jakub VANĚK, Alena SEDLÁČKOVÁ

2. Milan LANGR, L.BITTNEROVÁ ml.

3. Petr VOŽENÍLEK, Dana VAŇKOVÁ

KUŽELKY

1. Jaromír ŠTĚPÁNEK, Jaroslava LANGROVÁ

2. Jan MACOUN, Marie ŠLAMBOROVÁ

3. Michal ERBEN, Iva NAUČOVÁ

HOD NA KOSTKY

1. Ing. L.DRAHORÁD, PhDr. Z. ZAHRÁDKOVÁ

2. Ladislav ŠNÝDR, Libuše BIZOŇOVÁ

3. Jakub VANĚK, Jaroslava VAŇKOVÁ

HOD TALÍŘEM

1. Miloš RICHTR, Marie ŠVERMOVÁ

2. Miroslav PULDA, Margita HOLOVČÁKOVÁ

3. Jiří BUBNÍK, Pavlína HOLANOVÁ

HOD PONOŽKOU

1. Jiří BUBNÍK, Pavlína HOLANOVÁ

2. Viktor MARCINKOVSKÝ, Dana VAŇKOVÁ

3. Bohumil ZLATNÍK, Jana HANZLÍKOVÁ 3. Jaroslav HALUŠKA, Jana ŠNÝDROVÁ

HOD SIRKOU

1. Jiří WILHELM, Janka PULDOVÁ

2. Jiří ŠLAMBORA, Eliška SEMERÁDOVÁ

3. Jaroslav HALUŠKA, Jana ŠNÝDROVÁ

OREINTAČNÍ ZÁVOD

1. Jakub VANĚK, Ludmila BITTNEROVÁ ml.

2. Jan VÁŇA, Dana VAŇKOVÁ

3. Jiří SEDLÁČEK, Iva NAUČOVÁ

JEDLIČKŮV ÚSTAV

1. Michal KAHOUN, Markéta KOŘÍNKOVÁ

2. Jakub ŠEVČÍK,Tereza SVOBODOVÁ

3. Markéta BÁRTOVÁ, Marta KOŘÍNKOVÁ

4. Radka NOSKOVÁ, Robert HANUŠ

5. Lucie HANÁKOVÁ, Gabriel MAKULA

6. Eliška KYSELOVÁ, Martin Kratochvíl

8. Tonda REJNYŠ

SOUTĚŽ DĚTÍ

1. Nikola GROHMANNOVÁ

2. Ondřej ŘEHÁK

3. Kristýna ŠUSTROVÁ

4. Radek PIKOUS

5. Eliška ŘEHÁKOVÁ

6. Sandra BOVKUNOVÁ

7. Barbora SUCHOPÁRKOVÁ

8. Milan LANGR

9. Tereza SUCHOPÁRKOVÁ

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ …“

Další akce z projektu se uskutečnila 3. června v prostorách Centra pro zdravotně postižené v Zahradní ul. v Liberci jako MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST. Prezentační výstavu výtvarníků z Liberecka doprovodilo hudební vystoupení dua JANA a VADIM, v kulturním odpoledni vystoupila skupina PROXIMA, přítomní dále shlédli vystoupení kouzelníka „Magic Rajdl“, ZŠ Kunratická Liberec - školní družina předvedla taneční vystoupení kroužku Bubliny, pěvecké a hudební vystoupení a divadelní kroužek Berušky předvedl představení Popelka, Dětský romský taneční soubor „Lačo jilo“ z Chrastavy nadchl svým výkonem všechny přítomné.Na 110 zúčastněných strávilo velmi příjemné odpoledne. Poděkování patří sdružení Artefaktum.cz, pracovníkům CZP LK ,sponzorům a partnerům akce: Interma, STP Plast, Termika Plus, BVS Liberec, ALERT Liberec, SOŠ GS Na Svahu, Liberec, Bada, ZŠ Kunratická Liberec - školní družina, Romský taneční soubor „Lačo jilo“, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, RTM Liberec, Český rozhlas-sever, Liberecký den.

Příští akcí projektu je 1. ročník LETNÍHO SETKÁNÍ V ZOO LIBEREC, které proběhne ve dnech 12. -17. června 2006. V průběhu celého týdne budou vystaveny práce zaslané do soutěže o Cenu Modrého slona. Slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže o Cenu Modrého slona proběhne 17. června 2006.

Pro zájemce z Českolipského okresu a ze Semilska je možno zajistit dopravu. Zájemci musí obratem kontaktovat CZP Česká Lípa, 487 853 481, CZP Semily 481 653 454

KLUB SEŠLOST

Poslední setkání před prázdninami se bude konat v úterý 20. června od 15, 30 v čítárně Městské knihovny na nám. TGM v České Lípě. Na programu je přednáška z historie odívání. Zveme všechny zájemce.

ODBORNÉ PORADNY

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé

CZP Liberec a CZP Jablonec nad Nisou - 12. června 2006 (o konkrétním čase se informujte v jednotlivých CZP- 485 104 044, 483 711 337)

CZP Česká Lípa - 19. června 2006 od 9,00 hod.

CZP Semily - 26. června 2006 (o konkrétním čase se informujte v CZP - tel. 481 653 454.)

NABÍDKA ZÁJEMCŮM Z LIBERECKA

Své služby všem zájemcům nabízí vegetariánská restaurace ANANDA, Frýdlantská 210/12, 460 01 Liberec, tel., fax.: 485 103 741.

Dále pak STŘEDISKO JÓGY - provozovna JAS - Zámečnická ul. tel. 485 148 758 nebo ul. 5. května, tel. 485 108 355.

BLAHOPŘEJEME . . .

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa si dovoluje popřát všem svým členům, kteří v průběhu měsíce června - srpna oslaví svá životní výročí zejména zdraví, pohodu a spokojenost. Blahopřejeme pp. Mileně BŘEZINOVÉ, Viktoru VÁCHOVI, Ladislavu ŽÍŽALOVI, Jindřichu NĚMCOVI, Květoslavě DVOŘÁKOVÉ, Janě KONRÁDOVÉ, Vilmě HERÁKOVÉ, Barboře KAPLANOVÉ, Bohuslavě FIALOVÉ a Evě KOSTELECKÉ.

PRÁVNÍ OKÉNKO

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Co nového přináší uživatelům sociálních služeb?

Právo svobodné volby

* mezi péčí v rodině,

* osobní asistencí,

* pečovatelskou službou

* centry denních služeb

* pobytem v zařízení ústavní péče,

* možná je i kombinace různých druhů služeb

Zákon předpokládá možnost individuálního přizpůsobení obsahu služby ve smlouvě s poskytovatelem,

která musí obsahovat:

* označení smluvních stran,

* druh sociální služby,

* rozsah poskytování sociální služby,

* místo a čas poskytování služby,

* výši a způsob úhrady za poskytovanou sociální službu,

* ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby,

* výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

* dobu platnosti smlouvy

Zákon dále zakotvuje:

* jistotu pokračování zdravotního a důchodového zabezpečení pro uživatele služeb a pro pečující osoby;

* právo požadovat od obce informace o možnostech a způsobu poskytování sociálních služeb na jejím území;

* právo požadovat od obce zprostředkování kontaktu na poskytovatele;

* právo účastnit se přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v obci v případě, že obec takový plán zpracovává.

Bezplatné sociální služby

* sociální poradenství, které musí zajistit každý poskytovatel

* raná péče

* telefonická krizová pomoc

* tlumočnické služby

* krizová pomoc

* služby následné péče

* sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

* sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

* terénní programy

* sociální rehabilitace, s výjimkou úhrady za poskytnutí ubytování, stravy a pomoci při osobní hygieně

* sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

* služby sociálně terapeutických dílen s výjimkou úhrady za poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy

Příspěvek na péči na úhradu dalších služeb podle míry závislosti

Stupeň míry závislosti

Výše příspěvku

do 18 ti let

Výše příspěvku

nad 18 let

I. lehká závislost

3 000 Kč

2 000 Kč

II. středně těžká závislost

5 000 Kč

4 000 Kč

III. těžká závislost

9 000 Kč

8 000 Kč

IV. úplná závislost

11 000 Kč

11 000 Kč

Povinnosti žadatelů o příspěvek

* podrobit se vyšetření zdravotního stavu

* podrobit se sociálnímu šetření

* osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření této skutečnosti

* do osmi dnů písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek jeho výši či výplatu

* využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci

* vrátit příspěvek nebo jeho část v případě jeho neoprávněného vyplacení

Důležitá upozornění pro uživatele sociálních služeb

* Pokud podáte žádost o příspěvek později než v lednu 2007, bude Vám vyplácen až od měsícem ve kterém jste podali žádost.

* O zařazení do IV. Skupiny míry závislosti je třeba zažádat.

* Zanikne dosavadní příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Nově

Dosud bezmocnost

Dosud bezmocnost + POB

Dosud osoby do 18 ti let

I. stupeň

Částečná bezmocnost

II. stupeň

Převážná bezmocnost

Částečná bezmocnost

Při věku na 80 let+ nárok na POB

III. stupeň

Úplná bezmocnost

Převážná bezmocnost+pobírání

POB

Dlouhodobě těžce zdravotně

postižené dítě vyžadující mimořádnou péči

* Česká správa sociálního zabezpečení předá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností seznam osob, kterým ke dni 31. 12. 2006 náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost. Totéž učiní i ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany v oborech své působnosti.

* Obecní úřady obcí s rozšířenou působností oznámí příslušným pověřeným obecním úřadů zahájení řízení o příspěvku na péči v případech, kdy byl dosud poskytován příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu..

Co nového přináší zákon pro poskytovatele sociálních služeb?

* Zákonnou oporu pro poskytování širokého sortimentu sociálních služeb.

* Jasné vymezení činností, které jsou obsahem sociálních služeb včetně specifikace činností, které tvoří náplň jednotlivých typů služeb.

* Právo na úhradu nákladů následujících sociálních služeb

* osobní asistence,

* pečovatelské služby,

* tísňové péče,

* průvodcovských a předčitatelských služeb,

* podpory samostatného bydlení,

* odlehčovacích služeb,

* služeb v denních centrech;

* Uživatel bude hradit náklady za poskytnuté služby ve smluvené výši maximálně však do limitu stanoveného právním předpisem.

* Jde-li o pobytové služby, poskytované:

- v týdenních stacionářích,

- domovech pro seniory,

- domovech se zvláštním režimem,

- chráněném bydlení,

- zdravotnických zařízeních ústavní péče,

- centrech sociálně rehabilitačních služeb,

- azylových domech,

- domech na půl cesty,

- terapeutických komunitách,

hradí uživatel navíc ubytování a stravu.

* Omezení výše úhrad neplatí u služeb poskytovaných nad rámec povinných činností u jednotlivých typů sociálních služeb.

O dalších změnách budeme průběžně informovat. Případné dotazy Vám zodpoví na jednotlivých CZP.

Vytvořeno 6.6.2006 9:01:17 - aktualizováno 6.6.2006 10:46:04 | přečteno 4748x | lesk
 
 
 
 
load