>
>
19925007

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 1 / 2007

S_logo

První číslo časopisu Sdruženáček informuje o novém projektu CZP LK "S akcentem na budoucnost" realizovaného za podpory ESF a EU, některých změnách v rámci osobní asistence, dále přináší pravidelné rubriky: Z činnosti organizací..., Pozvánky..., Blahopřejeme ... a další

„S AKCENTEM NA BUDOUCNOST“

Pod tímto názvem realizuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje projekt pomoci zdravotně handicapovaným spoluobčanům.

Hlavním cílem projektu je posílení kapacity a kvality Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, tak, aby bylo schopno efektivně poskytovat cílené a kvalitní sociální služby podle potřeb cílové skupiny - tj. občanů se zdravotním handicapem, kteří patří z řady důvodů na trhu práce mezi nejvíc ohrožené a dále podle potřeb jednotlivých měst a obcí Libereckého kraje. Dále poskytování sociálních, zejména poradenských služeb na 22 kontaktních a poradenských místech ve 22 městech a obcích Libereckého kraje, které přispějí zdravotně handicapovaným občanům v jejich integraci na trh práce.

V rámci projektu bude realizováno:

 • kontaktní (terénní) práce včetně aktivní depistáže,
 • profesionální sociální a sociálně právní poradenství,
 • poradenství v nezaměstnanosti, které handicapovaným občanům poskytne informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabídne jim různé možnosti řešení jejich obtížné životní situace a pomůže jim tyto možnosti realizovat(i ve spolupráci s partnery),
 • pomoc při aktivním vyhledávání vhodného zaměstnání, rekvalifikačních kurzů, odborné praxe, vzdělávání a celoživotního učení,
 • komplexní individuální i skupinová pomoc, zahrnující posouzení současného stavu(co umím, vlastní možnosti a omezení), stanovení vlastních cílů a potřeb a jak jich dosáhnout, dále pomoc s napsáním inzerátu, s žádostí o zaměstnání, s pracovním strukturovaným životopisem a motivačním dopisem a informace o konkurzech a výběrových řízeních(jak se na ně nejlépe připravit).

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zatím poskytuje tyto služby v následujících městech a obcích:

 • Český Dub,
 • Frýdlant,
 • Hrádek nad Nisou,
 • Rynoltice,
 • Hodkovice,
 • Osečná,
 • Lázně Kundratice,
 • Tanvald,
 • Desná,
 • Jilemnice,
 • Lomnice nad Popelkou,
 • Turnov,
 • Vysoké nad Jizerou,
 • Mimoň,
 • Jablonné v Podještědí,
 • Cvikov,
 • Nový Bor,
 • Doksy a
 • Dubá.

Kontaktní pracovníci zde poskytují zájemcům pomoc pravidelně 1x měsíčně v určených dnech a hodinách. Počítáme s tím, že dalšími místy se stanou Kamenický Šenov, Žandov, Chrastava, Smržovka.

Služeb kontaktních pracovníků mohou využít i další zájemci (zejména senioři). Nejvíce konzultací je v současnosti poskytováno v souvislosti se zákonem O Sociálních službách (108/2006 Sb.).

KONTAKTNÍ PRÁCE NA SEMILSKU A TURNOVSKU

LOMNICE nad POPELKOU - budova MěÚ, Husovo náměstí 6 - každý 1. čtvrtek v měsíci 9,00 hodin - 12,00 hodin

JILEMNICE - budova Pečovatelské služby, u autobusového nádraží, J. Havlíčka 328 - každé 1. úterý v měsíci 9,00 hodin - 12, 00 hodin

VYSOKÉ nad JIZEROU- budova MěÚ, Lyžařská 306 - každé 3. pondělí v měsíci 9,00 hodin - 12, 00 hodin

TURNOV - budova Terénní pečovatelské služby, u nemocnice, 28. října 812 - každé 2. úterý v měsíci 8,00 hodin - 12, 00 hodin

Podle požadavků klientů je doba pro veřejnost rozšířena.

KONTAKTNÍ PRÁCE NA JABLONECKU

TANVALD - oddělení sociálních služeb MěÚ Tanvald, Krkonošská 350, kancelář č.5 - každý 1. pátek v měsíci od 9,00 hodin - 12,00 hodin

DESNÁ - Dům s pečovatelskou službou - každý 3. pátek v měsíci od 10, 00 hodin - 13, 00 hodin

Podle požadavků klientů je doba pro veřejnost rozšířena.

KONTAKTNÍ PRÁCE NA LIBERECKU

HODKOVICE nad MOHELKOU - Dům s pečovatelskou službou, Podlesí 653 - každé 2. úterý v měsíci od 13, 00 hodin- 16, 00 hodin

OSEČNÁ - budova Obecního úřadu, svatovítské nám. 103 - každé 1. pondělí v měsíci od 9, 00 hodin - 12, 00 hodin

LÁZNĚ KUNDRATICE - kulturní místnost lázní - každé 1. pondělí v měsíci od 13, 00 hodin - 16, 00 hodin

RYNOLTICE - budova Obecního úřadu, Rynoltice 199 - každý 1. čtvrtek v měsíci od 9, 00 hodin - 12, 00 hodin

ČESKÝ DUB - MěÚ, nám. B. Smetany 1/I - každé 1. úterý v měsíci 8, 30 hodin - 12, 00 hodin

HRÁDEK nad NISOU - Klub důchodců, Komenského 605 - každý 1. čtvrtek v měsíci 13, 00 hodin - 16, 00 hodin

FRÝDLANT - MěÚ - nám. T.G. Masaryka 37 - každý 2. čtvrtek v měsíci 9, 00 hodin - 12, 00 hodin

Budova DPS, Novoměstská 1065 - každý 2. čtvrtek v měsíci 13, 00 hodin - 16, 00 hodin

Podle požadavků klientů je doba pro veřejnost rozšířena.

KONTAKTNÍ PRÁCE NA ČESKOLIPSKU A NOVOBORSKU

NOVÝ BOR - Penzion pro důchodce(naproti Park Hotelu) - každý 3. čtvrtek v měsíci od 8,00 hodin - 10, 00 hodin

MIMOŇ - Centrum pro seniory (dolní Sídliště pod Dalekem) - každý 2. čtvrtek v měsíci od 10,00 hodin - 12,00 hodin

CVIKOV - budova MěÚ, nám. Osvobození 63 - každý 4. čtvrtek v měsíci od 8,00 hodin - 10,30 hodin

DUBÁ - budova MěÚ, Masarykovo nám. 138 - každý 4. čtvrtek v měsíci od 8,00 hodin - 10, 00 hodin

DOKSY - budova MěÚ, nám. Republiky 193 - každý 4. čtvrtek v měsíci od 11,30 hodin - 15,00 hodin

JABLONNÉ v PODJEŠTĚDÍ - budova DPS, Zdislavy z Lemberka 37 - každý 2.čtvrtek v měsíci od 12,00 hodin - 13,00 hodin

Podle požadavků klientů je doba pro veřejnost rozšířena.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které jsou v souladu s filozofií Evropského sociálního fondu, který napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie a České republiky.“


NOVÉ CENY ZA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Dnem 1. 1. 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona( Sbírka zákonů č. 505/2006 ). V § 39 Zákona o sociálních službách a v § 5 Vyhlášky jsou vymezeny základní činnosti, které služba osobní asistence poskytuje a zároveň je stanovena maximální výše úhrady za jednu hodinu poskytování služby osobní asistence. Na základě těchto dokumentů Výkonný výbor CZP LK stanovil od 1. 1. 2007 nové ceny za poskytování služeb osobní asistence. Uživatel osobní asistence zaplatí:

1) Za 1 hodinu služby v čase 7, 00 -18, 00 ve dnech pondělí - pátek částku 40,- Kč

2) Za jednu hodinu služby v čase od 18,00 -7, 00 ve dnech pondělí - pátek částku 60,- Kč

3) Za 1 hodinu služby v sobotu, neděli či ve svátek částku 60,- Kč

4) Za přesun osobního asistenta částku 10,- Kč (15 min. na cestu k uživateli, 15 min. na cestu od uživatele, celkem 30 min.)

5) Za fakultativně poskytované služby- odvoz uživatele jeho vlastním vozem -40,- Kč za hod.

- úklid společných prostor -80,- Kč

- velký nákup - 100,- Kč


Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ ...

KRÁTKÉ POOHLÉDNUTÍ DO ZÁVĚRU r. 2006

MO STP Doksy pořádala 16. 11. přednášku na téma „Masáže - relaxace - uvolnění“. Na přednášku byla pozvána terapeutka paní Lenka Jiráková z Doks.

Před zahájením nám zatančily děti z „Taneční školičky“, kterou p. Jiráková vede. Předvedly nám mazurku a disco.

Paní terapeutka pohovořila o klasických masážích, akupunkturních bodech, ale nejvíce rozebrala oblíbenou japonskou masáž Stiatsu. Ukázala nám to i na přímém příkladu jedné posluchačky. Přednáška byla velice zajímavá a přínosem pro všechny přítomné.

V prosince jsme se sešli na vánočním posezení v Restauraci u Rybníčku u vánočně upravených stolů, včetně občerstvení. Výzdobu a občerstvení připravily členky výboru. Přítomní dostali krásný dárek k vánoční motivaci „háčkovaného andílkaů. Příjemnou atmosféru nám zpestřily ženy ze sboru „Babíny di Doksy“ svými písněmi.

Po společném přípitku a přání do Nového roku nám k tanci i poslechu zahrál pan Měkota.

Závěrem bychom chtěli poděkovat CZP, MO STP a OV STP Česká Lípa, za to, že se můžeme zúčastňovat rekondičních pobytů, výstav a dalších akcí jimi pořádaných.

Těšíme se na další setkání a spolupráci. Přejeme všem do Nového roku 2007 plno pohody, mnoho štěstí, zdraví, vzájemnou úctu a pochopení v každodenním působení.

(Za MO STP Doksy J. Hanzlíková)


P O Z V Á N K Y . . .

KLUB SEŠLOST

První setkání členů v tomto roce se bude konat 24. ledna od 14,00 v prostorách zasedací místnosti CZP Česká Lípa. Srdečně zveme k „Dozvukům vánoc“.

KULTURNÍ KLUB

Úterý 23. ledna 2007 17,00 hod

JAN BURIAN : autorské čtení

- setkání s písničkářem, spisovatelem a hudebním skladatelem

- čtení z neuveřejněného rukopisu "Deníku ze stáže muže na mateřské dovolené"aneb Ženou se člověk nerodí , ale stává…

Příspěvek k výchově k rovnoprávnosti pohlaví a děsivé konstatování,

že muž vydrží zřejmě méně než žena…

Výstava fotografií ČSOP ARON Česká Lípa

- „minigalerie v chodbě“

- 1.patro městské knihovny, nám.T.G.Masaryka


BLAHOPŘEJEME . . .

MO SPCCH v Lomnici nad Popelkou si dovoluje popřát svým členům, kteří v průběhu ledna a února 2007 oslaví svá významná životní jubilea, zdraví, pohodu a spokojenost. Naše přání směřuje k p. Miloslavu Holanovi, pí. Miloslavě Holanové, p. Václavu Crhovi a pí. Miloslavě Bukovské. Vedení výboru SPCCH

MO STP Doksy si dovoluje touto cestou popřát svým členům, kteří v průběhu měsíce ledna a února 2007 oslaví svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost. Přání míří k pp. Anně KALEŠOVÉ, Věře ŠIMÁKOVÉ, Boženě PAŘÍKOVÉ, Marii ČAJANOVÉ, Josefu ŠLOUFOVI, Marii KREJČÍKOVÉ, Miloslavu HANZLÍKOVI, Veronice NAVRÁTILOVÉ, Jiřímu GOLDBRICHTOVI a Janě POMAHAČOVÉ. (Za MO STP Doksy J. Hanzlíková)


SOCIÁLNÍ CENA

Česká společnost pomoci dětem Tilia je vyhlašovatelem již sedmého ročníku projektu „Sociální cena Tilia“. Cílem Sociální ceny Tilia je veřejné morální ocenění občanů regionu Českolipska a Novoborska, kteří dlouhodobě příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. Jde zejména o osobnosti, které se o potřebné občany starají formou přímé péče v účelových sociálních, zdravotních nebo charitativních zařízeních, aktivní prací v neziskových sociálních a humanitárních organizacích. Jde o hrdiny všedních dní, osobnosti dobré vůle, obohacují náš život.

Nominace na SC Tilia v rozsahu dle předepsaného tiskopisu nutno zaslat nejpozději do pátku 19.1.2007 na adresu: ČSPD Tilia, Na výsluní 2628, Česká Lípa 6 nebo elektronickou poštou na adresu: cspdtilia@atlas.cz. Podrobné informace z předchozích ročníků projektu včetně přehledu všech nositelů cen a fotodokumentace jsou obsahem webových stránek: http://www.volny.cz/cspdtilia. Slavnostní setkání k předání SC Tilia za rok 2006 se uskuteční v restauraci KD Crystal v České Lípě v úterý 13. února 2007.


SDRUŽENÁČEK - informační měsíčník Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Č. 1 / 2007 - leden 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada. Eva KRUTSKÁ, PhDr.Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav LEŠKO, Dana PISKOVÁ, Bc. Anna KNOPOVÁ. CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481
Vytvořeno 23.1.2007 21:16:03 | přečteno 3300x | lesk
 
 
 
 
load