>
>
22176295

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 4 / 2007

S_logo

Rovné příležitosti pro důstojný život, XIV. regionální výstava prací zahájena, připravujeme 6. krajské sportovní hry a 3. den dětí

Rovné příležitosti pro důstojný život

Pod tímto názvem realizuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nový projekt, který získal podporu v rámci grantového schématu LK "Sociální integrace v Libereckém kraji" v rámci 4. výzvy SROP 3.2. Realizace projektu potrvá do 31.3.2008.

Specifickými cíli projektu jsou zvýšení dostupnosti a kvality služby osobní asistence, zejména v menších městech a obcích LK a rozšíření nabídky a zvýšení dostupnosti vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávaní pro zdravotně handicapované občany.

Celý projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí a sociální integraci zdravotně handicapovaných občanů v Libereckém kraji, protože jednotlivé aktivity, které nabízí tj. osobní asistence, vzdělávací kurzy, motivační, publikační a osvětová činnost, jsou cíleně zaměřeny na to, aby se klienti mohli realizovat, rozvíjet své schopnosti, nadání a vědomosti, aby se mohli podílet na životě společnosti, žít s ostatními a rozhodovat o svém životě.

Kurzy IT a PC

Místo konání:

- Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

Náplň kurzu IT a PC:

- Operační systém Windows XP, Textový editor Word 2000, Tabulkový kalkulátor Excel 2000, Prezentační program PowerPoint 2000, Internetový prohlížeč Explorer 6, E - mailový klient Outlook Express 6

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 3 hod./ týden po dobu 3 měsíců. Účastníci kurzu se budou učit v PC učebně dle materiálů připravených lektorem. Předpokládaný počet obsazení 1 kurzu 10 osob. Pokud účastníci splní stanovenou minimální účast (75 %) na jednotlivých kurzech, bude jim vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Pravděpodobný začátek kurzu: říjen 2007

Kurzy „Jednoduše získej práci“

Místo konání:

- Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

Náplň kurzu „Jednoduše získej práci“

- orientace na trhu práce, zmapování silných a slabých stránek, práce s inzerátem, inzerce, možnosti informační společnosti, žádost o zaměstnání, strukturovaný životopis, motivační dopis, komunikační dovednosti, konkurzy a výběrová řízení (ochrana před stresem, postupy, jak se na ně nejlépe připravit)

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 3 hod./ týden po dobu 3 měsíců. Předpokládaný počet obsazení 1 kurzu 10 osob. Pokud účastníci splní stanovenou minimální účast (75 %) na jednotlivých kurzech, bude jim vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Pravděpodobný začátek kurzu: duben 2007

Jednou z aktivit projektu "Rovné příležitosti pro důstojný život", jsou vzdělávací kurzy, které umožní zdravotně znevýhodněným občanům získání nových znalostí a dovedností, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a usnadní jim zapojení do běžného života společnosti.

Kurzy motivačně - aktivizační

Místo konání:

- Česká Lípa, Liberec

Náplň kurzu motivačně - aktivizačního

- základní výtvarné techniky, zpracování výtvarných návrhů, techniky modelování, základy keramické výroby a dekorování

Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 3 hod./ týden po dobu 3 měsíců. Předpokládaný počet obsazení 1 kurzu je 10 osob. Pokud účastníci splní stanovenou minimální účast (75 %) na jednotlivých kurzech, bude jim vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Pravděpodobný začátek kurzu: listopad 2007

Do jednotlivých kurzů se můžete přihlásit v Centrech pro zdravotně postižené V Liberci, České Lípě, Semilech a Jablonci nad Nisou. Srdečně Vás zveme.

S akcentem na budoucnost

V rámci projektu „S akcentem na budoucnost“ o jehož realizaci jsme Vás podrobně informovali v lednovém čísle časopisu Sdruženáček, který Centrum pro zdravotně postižené LK realizuje v rámci Globálního grantu za podpory ESF a EU. Jednou z aktivit projektu je i vzdělávání kontaktních pracovníků a vedoucích Center pro zdravotně postižené. V dubnu začne kurz PC a speciálního poradenství v nezaměstnanosti. Kurzy budou probíhat v Liberci ve spolupráci se Střední odbornou školou obchodní. Kurz PC bude zahájen 17. dubna 2007. Zájemci o kurz se mohou přihlásit u pí. Krutské na tel. 724 654 035.

XIV. REGIONÁLNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH ZAHÁJENA

14. Ročník Regionální výstavy prací zdravotně handicapovaných byl zahájen 26. 3. 2007 v CZP Česká Lípa. 116 návštěvníků, kteří si během pondělí - čtvrtka výstavu prohlédlo , mohlo obdivovat obrazy, kresby, keramiku, proutěné zboží, batiku, háčkované a pletené výrobky, vyšívané ubrusy, malované kameny, drátěné výrobky, kraslice, velikonoční zapichovátka a mnoho dalších prací, které na výstavu dodaly ÚSP Mařenice, Denní stacionář Hradecká ul. Česká Lípa, Speciální mateřská škola Moskevská, Zvláštní školy Moskevská, Nerudova a Jižní Česká Lípa(pro děti s handicapem), CZP Česká Lípa, dále pak členové MO TP Doksy- pp. J. Richtrmocová, K. Šafránková, M. Křivská, a členové MO TP Česká Lípa-pp. S. Barochová, M. Erben, J. Bečková, L. Šuriová, M. Čechová, L. Beránková. Velkou pozornost budila i ručně malovaná přání p. J. Schusové. Úspěšná výstava se nyní přesunuje do CZP Liberec.

KULTURNÍ KLUB

17. 4. 2007 - 17,00 - Čítárna Městské knihovny - OCEÁNIE - PERLY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ- cestopisná přednáška. Beseda s Lenkou a Václavem Špillarovými, autory řady výpravných cestopisných knih edice Toulky světem.

20. 4. 2007 - 19, 30- Jiráskovo divadlo- F. Zborník: PENZION. Nová, vlastně světová premiéra Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa. Vstupné 80,- Kč

23. 4. 2007 - 19, 30 - Jiráskovo divadlo - F. D´Alessandro:ŘÍMSKÉ NOCI. Divadlo v Řeznické Praha. Vstupné 190,- Kč.

První osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu předána

6. března 2007 byla slavnostně předána osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“, na pořádaní kterého CZP LK získalo akreditaci od MŠMT. Kurz začal v září 2006 a byl ukončen zkouškami v lednu 2007. Absolventi absolvovali celkem 200 hod. teorie a praxe. Praxe probíhala ve třech zařízeních zaměřených na péči o občany se zdravotním postižením a seniory. Kurz úspěšně ukončilo celkem 36 absolventů. Všem blahopřejeme a přejeme jim aby získané znalosti a dovednosti využili ve své práci.

KLUB SEŠLOST

Další setkání členů klubu Sešlost se uskuteční 18. 4. 2007 od 14, 00 v prostorách CZP Česká Lípa. Na programu budou „Dozvuky Velikonoc“. Srdečně zveme. Na květen plánujeme výlet na Víseckou rychtu.

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“

První setkání v rámci projektu se uskuteční ve dnech 5. - 6. května 2007 na Státním zámku v Zákupech. Vedle bohatého kulturního programu bude po oba dny probíhat prodejní výstava výrobků chráněných dílen, organizací ZP, ÚSP a dalších.

CZP LK zajišťuje na 5. 5. 2007 dopravu. Zájemci o dopravu ať se hlásí na CZP Česká Lípa 487 853 481, CZP Liberec-485 104 044, kde se dozví další podrobnosti.

6. KRAJSKÉ SPORTOVNÝ HRY

SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI OBČANY

6. krajské sportovní hry se zdravotně znevýhodněnými občany se budou konat ve dnech 2. -3. června 2007 v areálu Bungalovy- Poslův mlýn v Doksech.

Program: 2. 6. - od 9,00 - prezentace, ubytování

od 10,00 - slavnostní zahájení her, jednotlivé soutěže, večer posezení při hudbě

3. 6. - od 9,00 - vyhlášení výsledků a předávání cen

Vyplněné přihlášky odevzdejte do 18. 5. 2007 na CZP Liberec, Zahradní 415/10, CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Přihlášky jsou k dispozici na jednotlivých CZP.

3. ročník „DEN SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI“

Již potřetí se sejdeme se zdravotně znevýhodněnými dětmi na společné akci dne 1. června 2007 v areálu Bungalovy - Poslův mlýn v Doksech, kde bude opět připravena celá řada soutěží. Podrobnosti a přihlášky na CZP Česká Lípa, Konopeova 812. Doprava bude zajištěna, pro děti bude celá akce zdarma.

P O Z O R ! ! ! ZAHRANIČNÍ DOVOLENÁ P O Z O R ! ! !

I v letošním roce bude CZP LK zprostředkovávat zahraniční dovolenou ve spolupráci s CK Retour Praha. Omlouváme se za zpoždění informací, ke kterému došlo v důsledku nemoci.

CHORVATSKO- Turanj - termíny květen, červen

ŠPANĚLSKO - termín - červen

ITÁLIE- Lignano - termín - září

Zájemci o zahraniční dovolenou ať urychleně kontaktují ředitelku CZP LK E. Krutskou, tel. 724 654 035

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

KRÁTKÉ POOHLÉDNUTÍ DO r. 2006

„MO STP Doksy hodnotila svou činnost na VČS, konané dne 4. 3. 2007. Společně jsme si zavzpomínali na kulturní a společenské akce, které jsme uskutečnili. ¨

Bylo to zapojení do projektu „Tvoříme duší“ v Zákupech, Liberci a v Semilech. Podíleli jsme se na výstavách ručních prací výrobky, které zhotovili naši členové.

Pořádali jsme besedy s lékaři a se zástupci CZP z České Lípy-s vedoucím J. Leškem a s p. E. Krutskou, ředitelkou CZP LK.

Velice oblíbené je u nás grilování kuřat a posezení s hudbou. Naše organizace má 190 členů včetně těch, kteří se pro své postižení nemohou akcí zúčastňovat. Členky výboru MO je navštěvují doma či v sociálních zařízeních. Každý člen dostává dárek k narozeninám. Jsme rádi, že můžeme tyto členy potěšit, třeba jen návštěvou a malým dárkem a vidět, jak jsou šťastní.

Na závěr členské schůze jsme si zazpívali a zatančili s p. Měkotou. Velice nás potěšilo, že přijali pozvání p. Eva Krutská, ředitelka CZP Libereckého kraje a za MO TP Česká Lípa pp. PhDr. Zdenka Zahrádková a Jan Váňa. Přiblížili nám oblast sociálních služeb pro zdravotně postižené a seznámili s připravovanými akcemi.

Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.“

Za MO STP Doksy- J. Hanzlíková

P O Z V Á N K A N A Z Á J E Z D D O D I V A D L A

MO TP Česká Lípa zve své členy i další zájemce na zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci. Zájezd se uskuteční dne 16. května 2007. Shlédneme představení francouzskou frašku BROUK V HLAVĚ. Cena vstupenek - pro členy MO TP Č. Lípa 100,- , pro ostatní 140,-. Začátek představení v 19, 00. Přihlášky na CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481. Odjezd autobusu v 17, 30 z autobusového nádraží v Č. Lípě.

B L A H O P Ř E J E M E . . .

MO TP Doksy přeje svým členům, kteří v dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Přání míří k pp. D. Horákové, V. Čápové, H. Trajerové, Z. Vlkové, P. Stránskému, Z. Líbalové.

Rovněž MO TP Česká Lípa přeje těm svým členům, kteří v dubnu a květnu 2007 slaví svá významná životní výročí. Blahopřejeme pp. J. Branišové, MUDr. M. Trantové, Pavlu Novákovi, L. Klimentové, M. Liškové, F. Soukupovi, M. Pitulovi, M. Štočkové.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK - informační měsíčník Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Č. 4/2007 - duben 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada. Eva KRUTSKÁ, PhDr.Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, Jaroslav LEŠKO, Dana PISKOVÁ, Dana ŠORMOVÁ, Bc. Anna KNOPOVÁ.CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481

Vytvořeno 4.10.2007 11:07:00 | přečteno 3272x | lesk
 
 
 
 
load