>
>
21070727

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 5 / 2007

S_logo

Modrý slon 2007 - II. ročník celostátní soutěže, PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“ - ; Státní zámek Zákupy, Kontaktní a poradenské místa Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

MODRÝ SLON 2007

II. ročník celostátní soutěže

Dovolte nám, abychom vás informoval, že se blíží uzávěrka II. ročníku celostátní soutěže o Cenu Modrého slona. Soutěž je součástí společného projektu Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje a sdružení Artefaktum.CZ "Tvoříme duší...". Partnerem Ceny Modrého slona je Liberecká ZOO. Organizátoři vyhověli četným přáním mnoha zájemců a prodloužili uzávěrku soutěže do 25. května 2007. Všichni, kteří se nestihli do soutěže přihlásit, tak mohou učinit nyní. Jedinou podmínkou účasti je, že přihlášená práce bude do 25. května 2007 doručena na adresu uvedenou v přihlášce. Prezentace tvorby přihlášených umělců bude probíhat ve dnech 12. - 16. června 2007 v liberecké ZOO. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií soutěže proběhne dne 16. června 2007 na letní scéně liberecké ZOO, kam Vás již nyní srdečně zveme.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Sdružení ARTEFAKTUM vyhlásilo již II. ročník celostátní soutěže o Cenu Modrého slona 2007 v 10 uměleckých kategoriích. Soutěže se můžou zúčastnit zdravotně handicapovaní i zdraví občané ČR včetně dětí. Pokud máte dostatek elánu a tvůrčí inspirace neváhejte zaslat svoji přihlášku nejpozději do 30.4.2007 na adresu uvedenou v přihlášce. "Bez bariér v duši i v životě" je mottem celého projektu "Tvoříme duší...", v rámci něhož, je soutěž vyhlášena. V minulém roce se do soutěže zapojilo 237 účastníků. Celkem bylo přihlášeno 631 uměleckých děl, 32 škol a ústavů a 22 divadelních, hudebních nebo tanečních souborů. Uděleno bylo celkem 10 hlavních cen a 25 čestných uznání.

Cena Modrého slona 2007

II. ročník celostátní soutěže

v následujících kategoriích:

1. malba

2. keramika

3. fotografie

4. textilní tvorba

5. kombinovaná technika (ruční práce)

6. sochařství, řezbářství

7. literární tvorba

8. divadlo - hrané, loutkové apod.

9. hudební tvorba

10. jiné formy zajímavé umělecké tvorby (aranžmá aj.)

PROJEKT SPŠ strojnické v Jablonci nad Nisou

„Vzdělávání tělesně znevýhodněných občanů a sociálně izolovaných skupin v informačních a komunikačních technologiích“

V rámci projektu, který je financován z evropských fondů se uskuteční následující kurzy:

Základní obsluha PC

Elektronická komunikace

Práce s internetem

Tvorba internetových stránek

Digitální fotografie

Kurz bude po dobu 5 týdnů 3 hodiny denně. Je možné v době letních prázdnin udělat týdenní kurz.

První kurz - Základy PC může začít 22. 5. 2007 od 16.00 do 19.00 hodin.

Kontakt: Ing. Andrea Novotná, manažerka projektu, tel. č. 774 547 875

DEN SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI A 6. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SE BLÍŽÍ

Upozorňujeme Vás všechny, že se mílovými kroky blíží 3. ročník Dne se zdravotně znevýhodněnými dětmi, který se uskuteční 1. června 2007 od 9, 00 v areálu Poslova mlýna v Doksech. Zde se také budou konat 2. -3.června 2007 6. Krajské sportovní hry zdravotně znevýhodněných. Nad oběma akcemi převzali záštitu Bc. Zdeněk Krenický, starosta města Doksy a Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Přijďte změřit své síly, setkat se, vyměnit si zkušenosti, pobavit se( 2. 6. ve večerních hodinách hudební program). Těšíme se na Vaši účast. Přihlášky k dispozici na CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481 nebo na CZP Liberec, Zahradní 415/10, tel. 485 104 044.

MO TP Česká Lípa poskytne svým členům, kteří se her zúčastní, příspěvek ve výši 100,- Kč.

PROJEKT „TVOŘÍME DUŠÍ“ - Státní zámek Zákupy

Ve dnech 5. -6. května proběhlo na státním zámku v Zákupech prezentační setkání handicapovaných i zdravých umělců Českolipského regionu. Záštitu převzali : hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, starostka České Lípy Hana Moudrá a starostka Zákup Miloslava Hudaková.

Za krásného počasí se přes 300 účastníků(mj. z ÚSP Hodkovice, Mařenice, dále z organizací ZP z Jablonného v Podještědí, Mimoně, České Lípy ad.) dobře bavilo na nádvoří zámku, přízemním arkádovém ochozu, kde byl připraven bohatý program Již od 11,30 vystupoval Dětský soubor Modeling „Dětské sny“ z České Lípy pod vedením pp. M. Vašíčkové a P. Toraňové s programem : Pásmo z muzikálů - Červená Karkulka - Perníková chaloupka a Rebelové; dále pak ukázky lidového i moderního tance a v předposledním vystoupení předvedli členové souboru módní přehlídku svatebních šatů.

Ve 13,00 bylo setkání za přítomnosti starostky Zákupy p. Miloslavy Hudakové slavnostně zahájeno. Následovalo vystoupení pěveckého a recitačního souboru při ZŠ a MŠ v Zákupech, pod vedením pp. Češkové a Stahlové. Odpoledne přítomným dále zpestřil svým vystoupení Divadelní klub mladých při OA v České Lípě, který převedl představení „Limonádový Joe“. Divadelní soubor z Brniště přivezl do Zákup „Kavárničku u dobré pohody“ a celý sobotní program byl zakončen vystoupením romského tanečního souboru z Chrastavy „Lačho Jilo“. Vedle kulturního programu mohli návštěvníci shlédnout a zakoupit si výrobky chráněných dílen, ÜSP, speciálních ZŠ a MŠ.

V sobotu 6.května byla ve 14,00 vernisáží zahájena Přehlídka výtvarných děl amatérských i profesionálních výtvarníků z Libereckého regionu. Kulturní program zahájil PhDr. František Novotný z Českého rozhlasu a následovalo vystoupení žáků z třídy klasické kytary p. Z.Ančincové a pěvecké třídy p. N. Kovářové ze ZUŠ v České Lípě.

Poděkování za zdařilou akci patří všem kteří se podíleli jak na vlastním průběhu, ale i celém zajištění- tj. všem účinkujícím, výtvarníkům, pracovníkům CZP LK a sdružení Artefaktum, kastelánce státního Zámku v Zákupech p. Aulové a všem jejím spolupracovníkům, a zejména pak MÚ Zákupy a starostce p. Hudakové, Klubu žen a Levicovému klubu žen Zákupy a všem sponzorům celé akce(Město Zákupy, firma Ladeo Č. Lípa, Esentier s.r.o Č.Lípa, zámečnictví S. Hošková Česká Lípa, firma Instalcentrum p.Tahovského ze Zákup, B. Palounek a kol. Jihočeské restaurace Česká Lípa;

KLUB SEŠLOST

Předposlední setkání členů klubu před prázdninami se uskuteční 30. 5.2007. Na programu je výlet na Víseckou rychtu do Kravař. Odjezd ve 12. 15 z autobusového nádraží v Č. Lípě.

NADACE EURONISA - Sbírka „Pozvedněte slabé“

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje se zapojilo do projektu Nadace Euronisa - sbírka „Pozvedněte slabé“. Z výtěžku sbírky byla kromě jiného podpořena i služba osobní asistence poskytovaná CZP LK v Libereckém kraji. Předávání výtěžků sbírky se v 8 městech Libereckého kraje (Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Hrádek nad Nisou, Nový Bor, Mimoň, Česká Lípa) zúčastnily ředitelka CZP LK Eva Krutská a vedoucí CZP Liberec Dana Pisková. Ostatní podpořené organizace najdete na webových stránkách Nadace EURONISA.

Kontaktní a poradenské místa

Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje

CZP Liberec, Zahradní 415/10, 460 01, tel./fax: 485 104 044, e-mail: czplk@volny.cz

 • Hodkovice nad Mohelkou, budova DPS - 2. úterý v měsíci od 13, 00 - 16, 00 hod.
 • Osečná, budova Obecního úřadu - 1. pondělí v měsíci od 9, 00 - 12, 00 hod.
 • Lázně Kundratice, kulturní místnost lázní - 1. pondělí v měsíci od 13, 00 - 16, 00 hod.
 • Rynoltice, budova Obecního úřadu - 1. čtvrtek v měsíci od 9, 00 - 12, 00 hod.
 • Český Dub - budova MěÚ - 1. úterý v měsíci 8, 30 - 12, 00 hod.
 • Hrádek nad Nisou - budova Klubu důchodců - 1. čtvrtek v měsíci 13, 00 - 16, 00 hod.
 • Frýdlant - budova MěÚ - 2. čtvrtek v měsíci 9, 00 - 12, 00 hod.

CZP Česká Lípa, Konopeova 812, 470 01, tel./fax: 487 853 481, e-mail: czpcl@volny.cz

 • Nový Bor, budova DPS - 3. čtvrtek v měsíci od 8, 00 - 10, 00 hod.
 • Mimoň, budova Centra pro seniory - 2. čtvrtek v měsíci od 10, 00 - 12, 00 hod.
 • Cvikov, budova MěÚ - 4. čtvrtek v měsíci od 8, 00 - 10, 30 hod.
 • Dubá, budova MěÚ - 4. čtvrtek v měsíci od 8, 00 - 10, 00 hod.
 • Doksy, budova MěÚ - 4. čtvrtek v měsíci od 11, 30 - 15, 00 hod.
 • Jablonné v Podještědí, budova DPS - 2. čtvrtek v měsíci od 12, 00 - 13, 00 hod.
 • Kamenický Šenov, budova DPS - 1. čtvrtek v měsíci od 10, 00 - 12, 00 hod.

CZP Jablonec nad Nisou, Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01, tel./fax: 483 356 218, e-mail: czpjbc@volny.cz

 • Tanvald, budova MěÚ Tanvald - 1. pátek v měsíci od 9,00 - 12,00 hod.
 • Desná, budova DPS - 3. pátek v měsíci od 10, 00 - 13, 00 hod.

CZP Semily, Archivní 570, 513 01, Tel./Fax: 481 653 454, E-mail: czpsm@volny.cz

 • Hodkovice nad Mohelkou, budova DPS - 2. úterý v měsíci od 13, 00 - 16, 00 hod.
 • Osečná, budova Obecního úřadu - 1. pondělí v měsíci od 9, 00 - 12, 00 hod.
 • Lomnice nad Popelkou, budova MěÚ - 1. čtvrtek v měsíci od 9, 00 - 12, 00 hod.
 • Jilemnice, budova DPS - 1. úterý v měsíci od 9, 00 - 12, 00 hod.
 • Vysoké nad Jizerou, budova MěÚ - 3. pondělí v měsíci od 9, 00 - 12, 00 hodin
 • Turnov, budova TPS - 2. úterý v měsíci od 8, 00 - 12, 00 hod.
 • Železný Brod, v sídle Sdružení ZP Železnobrodska - 2. úterý v měsíci - 13,00 - 14, 30 hod.

Na jednotlivých kontaktních a poradenských místech jsou k dispozici dotazníky potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách. Prosíme o jejich vyplnění. Dotazníky budou použity pro zvýšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb podle skutečných potřeb v místních podmínkách.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ . . .

Místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami

Lomnice nad Popelkou informuje:

MO SPCCH měla 13.4. výroční členskou schůzi v restauraci na Klepandě. Schůze se zúčastnilo 70 členů. Hodnotila se činnost za uplynulý rok. Přítomen byl zástupce MěÚ v Lomnici n / Pop. Pan Drahoňovský st. K příjemné atmosféře v podobě hezkých písniček hrál p. Dlouhý Josef a p. Kol Pavel, kterým patří velký dík.

předseda SPCCH Jaroslav Špidlen

CVIČENÍ S HANKOU

Právě tak bývá každoročně nadepsán informační leták, přilepený na dveřích tělocvičny, který oznamuje, že od září zase začíná pravidelné zdravotní cvičení, určené tělesně postiženým členům STP i dalším zájemcům o pohyb.

Cvičení pro tělesně postižené probíhá v Jablonci nad Nisou od r. 2000, z toho posledních 5 let pod vedením současné cvičitelky paní Hany Marečkové. Takže každé úterý v 10 hodin jsou cvičenky připravené k úvodnímu pozdravu: „Dnešnímu cvičení nazdar!“ a odpovědi : „Zdar!“ a pak už každá zaujímá své místo na pomyslné značce.

Cvičení navštěvují pouze ženy, jejichž průměrný věk je něco přes 60 let - ne že bychom muže nechtěli, ale ti prostě nejsou. Počet cvičenek na jednotlivých cvičeních se různí, od 30 do 37. Cviky jsou nenáročné, uzpůsobené jednak věku, jednak i zdravotním postižením cvičenek, z nichž každá má něco, co ji bolí.

Cvičitelka paní Hanka cvičení zpestřuje používáním různých pomůcek (tyčky, balonky, míče, stuhy, gumy a dokonce i padák!). Všechny vybrané rekvizity spolu s magnetikem, nosí na každou cvičební hodinu vlastnoručně z domova a zase zpět.

Součástí cvičení je i nácvik tanců, které cvičenky předvedly i v divadle při představení pro zdravotně postižené, které každoročně pořádá MÚ v Jablonci nad Nisou pod názvem : Společně nejen na jevišti.

Zatančily si i na náměstí na akci „Den zdravotně postižených“, kde s úspěchem předváděly country tance.

Naše organizace (STP - MO č.3) pořádá každoročně rekondiční pobyty v SR, v termálních lázních Podhajská, které vede předsedkyně organizace paní Rádlová. I zde je cvičení povinnou součástí programu a i sem svou organizaci paní Hanka doprovází. Do programu je pravidelně zařazena ranní rozcvička na trávníku, pro méně zdatné cvičení na židlích, během dne cvičení ve vodě a večerní relaxace.

Když se cvičenek zeptáte, co je hlavní motivací k tomu, že každé úterý přijdou do tělocvičny, většinou řeknou:

- jsem ráda, že si protáhnu tělo

- překonám svou pohodlnost a vypadnu na chvíli z domu

- je tady legrace a cítím se tu dobře - jako mezi svými.

Za STP MO č.3 v Jablonci nad Nisou

Zdena Alligerová

B L A H O P Ř E J E M E . . .

SPCCH Lomnice nad Popelkou si dovoluje popřát svým členům, kteří v květnu slaví svá významná životní jubilea, pevné zdraví, pohodu a spokojenost. Naše přání směřuje zejména paní Kosáčkové, paní Vitákové a paní Vojtíškové z Veselí.

MO TP Doksy přeje svým členkám, které oslaví svá životní jubilea v měsíci červnu zdraví, pohodu a spokojenost. Blahopřání míří k pp. Zdeňce Ouředníkové, Jaroslavě Těšínské a Heleně Drábkové.

Také MO TP Česká Lípa přeje svým členům, kteří v červnu oslaví svá životní jubilea jen to nejlepší. Blahopřejeme pp.Antonii Janákové, Karlu Kamenářovi, Anně Blažkové.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK- informační měsíčník Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Číslo 5/2007 - květen 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada: Eva Krutská, Jaroslav Leško, Dana Pisková, Dana Šormová, Zuzana Albrechtová, PhDr. Zdenka Zahrádková
Vytvořeno 4.10.2007 11:26:03 | přečteno 3171x | lesk
 
 
 
 
load