>
>
19906008

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 6 / 2007

S_logo

6. krajské sportovní hry ve výsledcích, Život s bezlepkovou dietou není jednoduchý, Informace pro postižené epilepsií

6. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY

SE ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝMI VE VÝSLEDCÍCH

Ve dnech 2. - 3. června se v areálu Bungalovy Poslův mlýn v Doksech uskutečnil již 6. ročník Krajských sportovních her se zdravotně handicapovanými. Záštitu převzali Ing. Eva BARTOŇOVÁ, náměstkyně MŠMT ČR a Ing. Karel KAPOUN, místostarosta města Doksy. Slavnostního zahájení 2. 3. 2007 se zúčastnila Ing. Eva Bartoňová, která spolu s ředitelkou CZP LK Evou Krutskou popřála všem účastníkům hodně sportovních úspěchů a příjemný pobyt. A pak se již rozeběhlo sportovní klání v patnácti disciplínách, které trvalo do pozdního odpoledne. Společenský večer s živou hudbou přispěl k výborné náladě zúčastněných. V neděli dopoledne pak za přítomnosti Ing. Karla Kapouna proběhlo slavnostní vyhodnocení a předávání cen. Již nyní se všichni účastníci těší na další ročník.

VÝSLEDKY:

SOUTĚŽ MĚST

 1. NOVÝ OLDŘICHOV-smíšené - 346 bodů (R. Fliegel, E. Fliegelová, B. Henke, M. Všechovský)
 2. ČESKÁ LÍPA- stomici- 329 bodů (I. Moudrá, M. Ruczová, E. Pittner, I. Naučová)
 3. ČESKÝ DUB - TP -314 bodů (S. Dušek, J. Linka, O. Pospíšil, O. Suchomel)
 4. DOKSY I. - TP - 306 bodů (J. Macoun, L. Drahorád, B. Zlatník, P. Zeman)
 5. NOVÝ BOR - smíšené - 273 bodů (J. Medková, J. Wilhelm, E. Semerádová, M. Holovčáková)
 6. DOKSY II. - TP - 267 bodů (M. Švermová, J. Konečná, J. Šímová, J. Hanzlíková)
 7. MIMOŇ - TP - 263 bodů - (Ing. L. Šulcová, A. Horáčková, E. Eichler, S. Heráková)
 8. JABLONNÉ v Podještědí - 261 bodů - (L. Bittnerová ml., J. Jaklová, P. Řeháček, P. Voženílek)
 9. ČESKÁ LÍPA - TP - 236 bodů - (J. Váňa, J. Drahoš, M. Langr st., M. Erben)
 10. CVIKOV - TP - 223 bodů (J. Nováková, E. Mikšanová, H. Tryhubová, K. Henkeová)
 11. LIBEREC - SONS - 196 bodů (S. Olšan, I. Olšanová, V. Vítek, V. Kaprálková)
 12. DOKSY III. - TP+VP - 193 bodů (M. Richter, J. Šnýdrová, M. Černá, J. Voves)
 13. LIBEREC - Drak - 150 bodů (M. Janečka, M. Bohm, H. Sedláčková, H. Bobvošová)

KRÁL VOZÍČKÁŘŮ

 1. Jiří Bobek, Naďa Bobková
 2. Otakar Pospíšil, Danuta Šťastná
 3. Marek Čukan

„ DRACI „

 1. Mirek Bohm, Alena Sedláčková
 2. Lubomír Pavlíček, Anna Bohmová
 3. Milan Janečka, Hana Bobvošová

„DĚTSKÝ PŘEBORNÍK“

 1. Nikola Grohmannová, Stanislav Dušek
 2. Kristýna Šustrová, Jakub Linka
 3. Kateřina Henkeová, Tomáš Procházka

JÍZDA NA MECHANICKÉM VOZÍKU

1. Jiří Bobek - 0:24 Naďa Bobková - 0:30

2. Milan Langr - 0:34 Alena Sedláčková - 0:47

3. Jan Váňa - 0:37 Lumila Bittnerová ml. - 0:47

TROJBOJ

1. Emil Pittner - 85 bodů Libuše Richtrová - 66 bodů

2. Michal Všechovský - 79 bodů Jaroslava Saidlová - 60 bodů

3. Břeněk Henke - 75 bodů Jaroslava Plachtová - 59 bodů

HOD NA KOSTKY

1. Jan Váňa - 13 bodů Danuta Šťastná - 13 bodů

2. Vladimír Vítek - 12 bodů Helena Erbenová - 12 bodů

3. Stanislav Olšan - 11 bodů Etela Flieglová - 11 bodů

SLALOM S LÁHVÍ

1. Miloš Richter - 0:15 Iva Naučová - 0:22

2. Břeněk Henke - 0:21 Marie Vilimovská - 0:26

3. Jan Váňa - 0:21 Věra Semecká - 0:26

HOD PONOŽKOU

1. Martin Půža - 8 bodů Margita Holovčáková - 10 bodů

2. Petr Řeháček - 7 bodů Jana Hanzlíková - 9 bodů

3. Josef Voves - 6 bodů Etela Fliegelová - 8 bodů

VRH POLENEM

1. Vladimír Vítek -13 m Eva Krutská - 11 m

2. Břeněk Henke - 11 m Veronika Kaprálková - 10 m

3. Miloš Richter - 10,7 m Hana Všechovská - 10 m

HOD TALÍŘEM

1. Bohuslav Zlatník Ludmila Bittnerová ml.

2. Roland Fliegel Bára Stelziková

3. Laco Drahorád Marie Ruczová

POZNÁVÁNÍ PENĚZ

1. Jan Kálecký Marie Švehlová

2. Vladimír Vítek Jaroslava Linková

3. Emil Pittner Jiřina Medková

KUŽELKY

1. Michal Erben - 12 bodů Eva Mikšanová - 11 bodů

2. Jan Macoun - 11 bodů Iva Naučová - 10 bodů

3. Jiří Wilhelm - 11 bodů Drahoslava Sudolská - 9 bodů

HOD VÁLEČKEM

1. Vladimír Vítek 27, 5 m Ludmila Bittnerová ml. - 19,5 m

2. Emil Pittner - 27 m Jana Konečná - 17 m

3. Jiří Wilhelm - 24 m Veronika Kaprálková - 14 m

HOD SIRKOU

1. Rudolf Litvín - 7 m Jana Hanzlíková - 7 m

2. Petr Zeman - 6,6 m Alena Marešová - 6, 5 m

3. Roland Fliegel - 6,2 m Zdenka Zahrádková - 6, 2 m

CHŮZE NA ZVUK

1. Emil Pittner Marie Švermová

2. Oldřich Suchomel Anna Horáčková

3. Břeněk Henke Jaroslava Seidlová

ORIENTAČNÍ ZÁVOD

1. Jan Váňa - 8:00 Ludmila Bittnerová ml. - 5:00

2. Josef Drahoš - 17:00 Jaroslava Linková - 21:00

3. Michal Všechovský - 26:00 Marie Švehlová - 21:00

KLUB SEŠLOST

Poslední setkání členů klubu se bude konat mimořádně v neděli - 1. 7. 2007 - pojedeme do Doks - výlet parníkem, od 16,00 jsme pozváni na grilování do restaurace „Na rybníčku“ - zvou nás členové MO TP Doksy. Odjezd vlakem z České Lípy ve 12, 50, odjezd zpátky z Doks- opět vlakem v 18, 40. Sraz na hl. nádraží v Č. Lípě ve 12, 30. Zájemci o tento výlet ať se okamžitě hlásí na CZP Česká Lípa, Konopeova 812 - tel. 487 853 481. Potřebujeme znát přesný počet účastníků (kvůli grilování).

REKONDIČNÍ POBYT

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa pořádá ve dnech 29. 9. - 6. 10. 2007 rekondiční pobyt pro své členy a další občany z České Lípy v rekreačním středisku Rudných dolů Bílina ve Sloupu v Č. Ještě zbývá několik volných míst. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo osobně na CZP Česká Lípa, Konopeova 812, tel. 487 853 481.

Z L I B E R E C K A

ŽIVOT S BEZLEPKOVOU DIETOU NENÍ JEDNODUCHÝ

„Občanské sdružení Celia - život bez lepku vzniklo koncem minulého roku. Chceme navázat na činnost regionální skupiny Společnosti pro bezlepkovou dietu Praha, jejíž činnost v loňském roce skončila a organizovat pravidelná setkání celiaků a nejen jich.

K tomuto účelu jsme se inspirovali u Klubu celiakie Turnov a Klubu celiakie Česká Lípa, kde taková setkání již delší čas probíhají a jsou úspěšná(tedy lidé se jich zúčastňují, považují je za přínosná).

Další činnost o.s.spočívá v adresné pomoci nemocným celiakií v oblasti nastartování bezlepkové výživy, vaření a pečení bez lepku, v oblasti sociální apod.

Chceme vydat edukační materiály pro nově diagnostikované, šířit osvětu o této nemálo rozšířené nemoci, zajistit edukaci učitelů ve školách a ostatních výchovných pracovníků, pořádat přednášky o nemoci pro studenty a žáky škol apod.

Chceme vydat katalog bezlepkových produktů k lepší orientaci na trhu s potravinami apod. Chceme založit a provozovat webové stránky včetně lékařské a dietetické poradny. Je toho mnoho, co nemocní potřebují a co jim, bohužel, není žádná instituce schopna poskytnout.

Májový benefiční koncert pořádaný 14. května v Liberci naším občanským sdružením byl náš první vstup do povědomí lidí a také první zdroj příjmů, neboť si uvědomujeme, že bez peněz neuděláme pro celiaky nic.

Občanské sdružení Celia proto děkuje hejtmanovi Libereckého kraje za záštitu nad Májovým benefičním koncertem, který se konal 14. 5. 2007 v Malém divadle.

Děkujeme všem účinkujícím za krásný kulturní zážitek. O. s. také děkuje vedení divadla F. X. Šaldy a personálu a paní Věře Poláchové za ochotu a vstřícnost bez níž by koncert nemohl proběhnout a v neposlední řadě všem, kteří přišli a přispěli tak na činnost o. s. Celia.“

Helena Sasová, předsedkyně výkonné rady o.s.

(Převzato z Liberecký kraj, č.6, červen 2007)

INFORMACE PRO POSTIŽENÉ EPILEPSIÍ

Společnost „E“/Czech Epilepsy association vydává 12 x do roka časopis AURA - informace o epilepsii. Vedle odborných článků zde můžete najít právní poradu, zpráva o činnosti a připravovaných akcích jednotlivých „E“ klubů, rozhovory a další zajímavosti. Ve 2. čísle z letošního roku se např. objevilo poděkování všem členům, kteří se zapojili do akce Freedom in Mind! Mezi těmi, kteří se této akce účastnili patří i paní Danuše Lahodová z České Lípy, která např. získala ocenění již na přehlídce LUT v r. 2000 v Plzni v oboru Kresba a malba - obrazy.

S prácemi Danuše Lahodové se můžete seznámit zde:

Butterfly Cube

Butterfly

The Storm

A kde je možno se zapojit do „E“ klubů?

Klub „E“ Praha - sekretariát Liškova 3, Praha 4, tel./fax.:241 722 136; e-mail: cea@volny.cz, kluby:p.Derflová 723 159 325, p. Váchová: 286 888 418

Klub „E“ Brno - schůzka 1. úterý v měsíci 10.00 - 14,00, 3. čtvrtek v měsíci 10. 00 - 19. 00.- Kounicova 43. Vycházky, plavání, keramika. Dospělí - M. Davidová, Černého 36, 635 00 Brno, tel. 546 212 122, mob. 777 260 619, e-mail: davidovamil@atlas.cz.

Klub „E“ Karlovy Vary - plavání pro děti s epilepsií. Kontakt: MUDr. I. Heineková, Bezručova 10, tel.:353 230 885.

Klub „E“ Ostrava - každé 3. úterý v měsíci v 15, 30 hod. v prostorách Diecézní charity ostravsko-opavské, Kratochvílova 3, Ostrava. Mgr. Petra Barabášová, e-mail: petra.barabasova@centrum.cz, tel. 604 817 464.

Klub „E“ Rychnov nad Kněžnou - o všech aktivitách klubu a o aktuální činnosti Vás bude informovat paní dr. Zachariášova, tel.: 494 533 978, Českých Bratří 1388, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

KONTAKTY:

Brno - Pavla Vydrová, Lýskova 5, 635 00 Brno, tel.: 546 212 394, 608 571 898

Olomouc - J. Šufanova, Sladkovského 1200/1 D, 772 00 Olomouc - Hodolany.

Plzeň - Josef Pop, tel.: 377 826 003, 728 777 643

Ústí nad Labem - Ing. Jan Chládek, tel.: 775 982 193

Ostrava - J. Kempný, tel. 596 887 306, Spodní 1265, 739 34 Šenov, P. Barabášová, tel.:604 817 464

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK - Informační měsíčník Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Číslo 6/2007 - červen 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada: Eva Krutská, Jaroslav Leško, Dana Pisková, Dana Šormová, Zuzana Albrechtová, PhDr. Zdenka Zahrádková
Vytvořeno 4.10.2007 12:04:02 | přečteno 4119x | lesk
 
 
 
 
load