>
>
19925007

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Sdruženáček 9 / 2007

S_logo

Rekapitulace II. ročníku celostátní soutěže o Cenu Modrého slona 2007, a další pravidelné rubriky

REKAPITULACE II. ROČNÍKU SOUTĚŽE O „CENU MODRÉHO SLONA“

Soutěž o Cenu modrého slona 2007 navázala na úspěšný již 4. ročník projektu Sdružení ARTEFAKTUM.CZ a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje „Tvoříme duší“, jehož se stala významnou součástí.

Projekt se pomocí partnerů zaměřuje na pomoc zajímavým a začínajícím umělcům se zdravotním handicapem.

Hlavním cílem je nejen pomoci při prezentaci těchto výtvarníků, ale hlavně jejich díla spojovat s uměleckou činností běžných kulturních akcí. Tímto spojením vznikají hodnotné akce, jejichž nosnou myšlenkou je propojení umění s citlivostí duše.

Významným krokem pro tento mimoregionální projekt se stala podpora řady významných osobností kulturního a společenského dění nejen z Libereckého kraje.

Vyvrcholení druhého ročníku vyhlášené celostátní soutěže o Cenu modrého slona se uskutečnilo ve dnech 12. - 17. 6. 2007 v Liberecké zoologické zahradě.

Celý tento ročník byl kladně poznamenán neobvyklým zájmem o tuto soutěž. A to, jak ze strany soutěžících, tak i veřejnosti.

Zastoupení uměleckých oborů, přihlášených v r. 2007

- malba v šesti kategoriích - textilní tvorba

- fotografie - výtvarné zpracování skla

- mozaika - divadelní tvorba

- výšivka - literární tvorba

- keramika - hudební tvorba

- kombinovaná technika - taneční tvorba

Do 17 uměleckých oborů se zapojilo celkem:

- 124 jednotlivců

- 28 tvůrčích kolektivů

- 22 ústavů soc.péče

- 7 ZŠ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statistika soutěže:

- do výtvarné soutěže v různých uměleckých oborech bylo přihlášeno 1183 výtvarných děl

- pro závěrečnou přehlídku, která proběhla ve výstavním pavilónu Liberecké ZOO ve dnech 12. -17. 6. 2007 bylo vybráno odbornou porotou 591 výtvarných děl

- závěrečné přehlídky oceněných skupin a jednotlivců v kulturních kategoriích se dne 16. 6. 2007 zúčastnilo 61 účinkujících všech věkových kategorií.

V průběhu týdenní přehlídky odborná porota vybrala a udělila:

- 14 hlavních Cen modrého slona ve vyhlášených kategoriích

- 42 Čestných uznání za vytvořená díla a umělecká vystoupení

Mimořádnou cenu v kategorii osobnost projektu Tvoříme duší 2007 obdržela ředitelka CZP Libereckého kraje Eva Krutská, za naplňování cílů tohoto projektu.

V celkovém hodnocení lze konstatovat, že se několikadenní přehlídky II. Ročníku soutěže o Cenu modrého slona zúčastnilo přes 4000 návštěvníků nejen z Libereckého kraje.

Velkým příslibem pro realizaci dalšího III. Ročníku jsou inspirující a pochvalné zápisy v kronice a již podávané přihlášky zájemců.

(H. Latislavová, Sdružení Artefaktum.CZ)

PORADNA PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

Poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé bude poskytováno v CZP v následujících termínech:

CZP Česká Lípa - 24. září 2007 od 9,00 - 15,00

CZP Liberec - 1. října 2007 od 9,00 do 12,00

CZP Jablonec nad Nisou - 1. října 2007 od 13,00 do 15,00

CZP Semily - 8. října 2007 od 9,00 - 15,00

P R Á V N Í P O R A D N A

CZP Česká Lípa - vždy 1. pondělí v měsíci od 16,00 - tj. 1.října, 5. listopadu a 3. prosince 2007 (nutno se předem objednat- buď telefonicky-487 853 481, nebo osobně- CZP Česká Lípa, Konopeova 812)

CZP Liberec- vždy 1. středu v měsíci od 15,00 - tj. 3. října, 7. listopadu, 5. prosince 2007 (nutno se předem objednat - buď telefonicky -485 104 044 nebo osobně- CZP Liberec, Zahradní 415/10)

KLUB SEŠLOST

1. setkání po prázdninách se bude konat mimořádně v PONDĚLÍ 24. září 2007 od 14, 00 v CZP Česká Lípa, Konopeova 812 pod názvem „ POSEZENÍ S BARVAMI“. (Přineste si s sebou ručník.)

K U L T U R N Í K L U B

17. září od 19, 30 hodin Jiráskovo divadlo Česká Lípa- MLÝNY - Drama z vojenského prostředí na motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy. Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vávra.

Úterý 18. 9. 2007 od 9,30 - pobočka Městské knihovny- Špičák, ul. Červeného kříže

„CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU“ - cvičení s hudbou a v sedě(!) pro každého

Od 17,00 - čítárna městské knihovny, nám. T.G.Masaryka - „ČESKÁ LÍPA NA STARÝCH VEDUTÁCH“ Přednáší Ing. Jaroslav Panáček.

Pořádáno při příležitosti Dnů evropského dědictví 2007.

Úterý 25. 9. 2007 od 17, 00 - čítárna městské knihovny, nám. T.G.Masaryka - „DOBRODRUŽSTVÍ S OBRAZY V ROMANETECH JAKUBA ARBESA A V DNEŠNÍM BESTSELLERU…“

Přednáší Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

Úvodní přednáška cyklu Literární Českolipsko.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

OHLÉDNUTÍ

Zdravotně - rehabilitační pobyt pro 30 členů uspořádal Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - okresní organizace letos již potřetí v Poděbradech v příjemném prostředí hotelu JUNIOR.

Hotel je bezbariérový a uspokojuje naše požadavky.

Přijeli jsme k obědu, jak jinak než dobrému a v průběhu pobytu nás chutný jídelníček nezklamal.

Odpustili jsme si polední klid a vydali se na prohlídku lázeňského města. V rámci Poděbradského kulturního léta zde probíhala akce „Evropa hraje Kmocha“ s mezinárodní účastí kapel.

Cílem našeho pobytu je zdravé stárnutí.

Během dopoledne probíhalo cvičení, rozdělené dle obtížnosti do skupin. Používáme různé cvičební pomůcky ke zvýšení osobní pohyblivosti. Setkalo se s pozitivním ohlasem. Dle denního a časového rozpisu bylo plavání, cvičení v bazénu a masáže. Vyzkoušeli jsme také solnou jeskyni.

V rámci poledního klidu byla muzikoterapie. V odpoledním programu byly procházky s dechovým cvičením, odhadem vzdálenosti a sportovní aktivita dle možností klientů. Zpestřením byl romantický výlet vláčkem či lodí k soutoku Labe s Cidlinou. Odbornou přednášku nám zajistila fa DMA z oblasti kompenzačních pomůcek. O bezbariérovosti nám povídal pan Čestmír Řízek, konzultant pro bezbariérové stavby. Po večeři bylo zhodnocení dne, připomínky.

A co napsat na závěr?

Ať už měl kdokoliv jakékoliv představy, myslím, že všichni se tu cítili příjemně. Nakonec naši klienti poznali co je zdravé stárnutí a že nejsou sami.

Děkujeme za finanční příspěvek MÚ Jablonec nad Nisou, KÚ Liberec a Nadaci Preciosa.

Jménem všech účastníků zdravotně rehabilitačního pobytu sepsala

Marie Musichová

předsedkyně OkO STP v ČR, o.s.

Jablonec nad Nisou

B L A H O P Ř E J E M E

MO STP Doksy přeje svým členům, pp. Ivaně ŠAFRÁNKOVÉ a p. Jiřímu JANDOVI, kteří v říjnu oslaví svá životní jubilea hlavně zdraví, pohodu a spokojenost.

Také MO STP Česká Lípa přeje svým členům, kteří v říjnu oslaví svá životní jubilea. Přání směřuje k p. Blance Hendrychové a zejména k p. Ing. Františku SUCHÉMU, který je nejstarším členem organizace. Přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SDRUŽENÁČEK- Informační měsíčník Center pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Číslo 9/2007 - září 2007. Náklad 500 výtisků. Redakční rada: Eva Zemanová, Jaroslav Leško, Dana Pisková, Dana Šormová, Zuzana Albrechtová, PhDr. Zdenka Zahrádková

Vytvořeno 4.10.2007 12:48:09 | přečteno 3308x | lesk
 
 
 
 
load