>
>
19906272

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Tvořivé léto

IMG 2468 (1)

Pracovnice sociálně právní ochrany dětí v čase letních prázdnin 2014 připravily pro děti v evidenci sociálně právní ochrany, které nemůžou z různých sociálních důvodů efektivně trávit svůj volný čas, tvorbu různých kreativních výrobků. Do této akce se zapojilo 15 dětí a sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí po dobu celých prázdnin napomáhaly rodičům v trávení volného času společně s dětmi při různých činnostech, které děti vykonávaly.  V rodinách se kreslilo, malovalo, stříhalo a lepilo. Čtvrtky, barevný papír, lepidla, pastelky a jiné potřebné pomůcky k tvorbě byli dětem poskytnuty CZPCL formou sponzorských darů. O prázdninách se celkem vyrobilo 72 různých obrázků, kalíšku, váziček a papírových kytiček, které jsou vystaveny v kanceláří sociálních pracovnic CZPCL.

Celá akce byla tvořena účelově a to zamezením vzniku možnosti sociálně patologických jevů u děti v ohrožených rodinách. Druhým účelem akce bylo motivovat děti a jejich rodiče ke společně strávenému času a neinvazivním způsobem procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet kreativitu a estetické cítění, rozeznávat barevnou škálu, vypracování pracovních listů u předškolních děti a tím přispět k zvýšení školních dovedností potřebných k nástupu do prvního ročníku. Byla to jedinečná příležitost učit rodiče, jak mohou trávit společný čas s jejich dětmi a vhodným příkladem se podílet na přípravě dětí v následujícím školním roce.

Akce byla pro děti přínosná, zábavná a na každou intervenci sociálních pracovnic CZPCL-Sociálně právní ochrany dětí se těšily s novým nápadem, nebo obrázkem v ruce.  Ukončení akce proběhlo 26. září a 1. října za svoje originální výrobky každé dítě, které se zapojilo do činnosti, dostalo odměnu.  Tímto bychom rádi poděkovali sponzorce, která darovala pro tuto akci odměny pro zapojené děti.

Sociální pracovnice už nyní připravují další akci pod názvem „Vánoční pečení“, která by měla motivovat děti zapojit se do činnosti v domácnosti, uchovávání vánočních tradic a trávení společného času rodičů s dětmi.

SPOD 2014 009


Vytvořeno 13.10.2014 13:16:46 | přečteno 826x | czpcl
 
 
 
 
load