>
>
19848868

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti klientů 2011

Losování dotazníků 3

Děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníků spokojenosti.


Dotazníkového šetření se zúčastnilo 130 klientů, z toho 15 anonymně, 115 jmenovitě.


Počet zúčastněných respondentů podle poboček:

Česká Lípa.......... 51

Liberec …........... 33

Semily................. 23

Jablonec …......... 23


Typy služeb, které respondenti hodnotili:

osobní asistence + odlehčovací služba....... 106

tlumočnické služby...................................... 0

odborné sociální poradenství....................... 8

půjčovna kompenzačních pomůcek............ 13

sociálně aktivizační služby …..................... 3

jiné ….......................................................... 20

(pozn: jiné = kurz Základy práce s počítačem, Kurz znakového jazyka, cena Modrého slona, Posezení s barvami, výstavy)


Zastoupení klientů podle délky poskytovaných služeb:

1 rok a méně....... 40

1-3 roky.............. 34

3 roky a více....... 56


Spokojenost klientů s poskytovanými službami:

spokojen ….................................. 125

spokojen částečně......................... 5

nespokojen.................................... 0

Slosování respondentů dotazníkového šetření proběhlo za účasti ředitele organizace dne 19.12.2011 v České Lípě. Výherci obdrží poukázku na libovolné služby Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. v hodnotě 400 Kč. Poukázka bude doručena osobně vedoucími poboček do 31.1. 2012.

Vylosovaným výhercům srdečně gratulujeme.

 

Podněty klientů:

neuvedena žádná poznámka 66x
klient spokojen 35x


Služba:
klient si přeje lepší dodržování času služby 2x
klient není spokojen s kvalitou poskytované služby 2x
klient si přeje omezit střídání OA 2x
klient by si přál „pohotovostní asistentku (OA ihned), na telefonické zavolání“ 1x
klient si přeje možnost výběru konkrétní OA 1x
klient chce náhradní OA, ne jen oznámit, že nebude služba 1x
klient si přeje službu po dobu vyučování (ne jen do 12) 1x
klient si přeje informace o změně služby ze strany organizace vědět s větším předstihem 1x
klient by chtěl využít večerní službu 1x
klient si přeje možnost odvozu vlastním autem nebo autem OA 1x
klient by chtěl využít večerní službu 1x


Vzdělání:
klient doporučuje vzdělání OA v doprovodu nevidomých 1x
klient potřebuje dořešit problém s přenášením syna 1x
klient si přeje zvýšit odpovědnost OA 1x


Ostatní:
poděkování a pochvala 5x
klient si přeje více podporovat Posezení s barvami 5x
klient by si přál organizovat kulturní a sportovní vyžití 1x
klient nerad vyplňuje dotazníky 1x
klient se vrací k uzavřené stížnosti a přeje si, aby se situace neopakovala 1x
klient si přeje častější kontakt 1x
klient si přeje zajistit více peněz pro služby organizace 1x

Všemi podněty se bude organizace zabývat. Pevně věříme, že Vaše podněty povedou k dalšímu zkvalitnění služby.

Připravujeme pro Vás další dotazníkové šetření spokojenosti klientů, které proběhne na podzim 2012.

Dotazníky 2011

Losování dotazníků 3

Losování dotazníků 3

 
dotazníky 2011_Liberecký kraj

dotazníky 2011_Liberecký kraj

 
dotazníky 2011_region Česká Lípa

dotazníky 2011_region Česká Lípa

 
grafy dotazníky 2011

grafy dotazníky 2011

 
Losování dotazníků 1

Losování dotazníků 1

 
Losování dotazníků 2

Losování dotazníků 2

 
 
Vytvořeno 22.12.2011 20:15:38 | přečteno 2604x | czpcl
 
 
 
 
load