>
>
19925007

Anketa

Zúčastníte se v letošním roce celostátní sloutěže o Cenu Modrý slon 2014 ?
Ano
 
98% (200)
Ne
 
2% (4)
Všechny ankety a kvízy

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti klientů 2012

Losování dotazníků spokojenosti 2012

Děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníků spokojenosti.

Slosování respondentů dotazníkového šetření proběhlo za účasti ředitele organizace dne 15.1. 2013 v České Lípě. Vylosovaným výhercům srdečně gratulujeme.

Výherci obdrží poukázku na libovolné služby Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. v hodnotě 400 Kč. Poukázka bude doručena osobně vedoucími poboček do 28.2. 2013.

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 110 klientů, z toho 19 anonymně, 91 jmenovitě.

Z jednotlivých poboček se dotazníkového šetření zúčastnilo respondentů:
Česká Lípa 52
Liberec 15
Semily 21
Jablonec 22

Typy služeb, které respondenti hodnotili:
OA / RP 89
tlumočnické služby 0
odborné sociální poradenství 8
půjčovna kompenzačních pomůcek 14
sociálně aktivizační služby RD 3
jiné 12

Zastoupení klientů podle délky poskytovaných služeb:
<= 1 rok 29
1-3 roky 33
> 3 roky 48

Spokojenost klientů s poskytovanými službami:
spokojen 108
spokojen částečně 2
nespokojen 0

Náměty a připomínky
bez poznámky – 56x
klient je se službou spokojen – 43x

klient by chtěl „službu na zavolání“
klient by chtěl zajistit dopravu autem (k lékaři, úřady, nákupy)
klient by si přál levnější službu
klient řeší několik problémů s KP
klient nezná hranice služby – 2x
klient si přeje možnost sjednat službu přes internet
klient si přeje zlepšit dostupnost dispečera
klientovi vadí pravidelné porady organizace
klient si přeje lepší komunikaci s vedením pobočky Lbc
klient považuje název organizace za zavádějící, nelze poznat, že se poskytují i služby pro ohrožené rodiny

Dotazníky 2012

Losování dotazníků spokojenosti 2012

Losování dotazníků spokojenosti 2012

 
Délka využívání služeb  celá organizace

Délka využívání služeb celá organizace

 
Spokojenost se službou  celá organizace

Spokojenost se službou celá organizace

 
Druh využívaných služeb  celá organizace

Druh využívaných služeb celá organizace

 
Dotazník anonymní  jmenovitý  celá organizace

Dotazník anonymní jmenovitý celá organizace

 
 
Vytvořeno 26.2.2013 8:45:49 | přečteno 2553x | czpcl
 
 
 
 
load