Statutární Město Jablonec nad Nisou podpořilo provoz našich sociálních služeb v roce 2015

Statutární Město Jablonec nad Nisou nám v roce 2015 poskytlo neinvestiční dotaci na spolufinancování provozu sociálních služeb poskytovaných v Jablonci nad Nisou:

Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou – 9725207

Osobní asistence Jablonec nad Nisou – 7135154

Odlehčovací služby Jablonec nad Nisou – 5362299

Tlumočnické služby Liberecký kraj – 2453453

Děkujeme za poskytnutou podporu.