Nadace ČEZ podpoří zlepšení kvality péče v Libereckém kraji

Nadace ČEZ v rámci projektu "Posuvné podložky pro zlepšení kvality péče" podpoří nákup posuvných podložek, které našim osobním asistentkám ulehčí manipulaci s klienty (polohování klientů, přesun z lůžka na vozík a apod.).

Osobní asistenci poskytujeme osobám,které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronického onemocnění samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity každodenního života. Osoby, které chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat samy, potřebují individuální fyzickou a psychickou podporu jiné osoby. Osobní asistenci poskytujeme 24/7 v celém Libereckém kraji.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje získalo finanční podporu na projekt prostřednictvím aplikace EPP.  Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.

Informace o realizovaných projektech z aplikace najdete na www.pomahejpohybem.cz.